MODESTIA VICTRIX

 

STAVENOW

MODESTIA VICTRIX

Modestia Victrix är enligt vår familjegrens tradition familjens valspråk, vilket betyder ödmjukhet i segern/framgången. Familjen härstammar enligt traditionen vi fått från Ryssland och orten Stavenow i Tyskland med en medeltida borg belägen i gränslandet mellan Brandenburg och Mecklenburg. Ingen Stavenow har dock bott där sedan 1349. Varför blev det så? Den och oräkneliga följdfrågor har nu sysselsatt oss i över 20 år. 


Detta är ett sedan 1988 pågående forskningsprojekt och texterna är under ständig utveckling. De första 20 åren har mest handlat om insamling av historiska källuppgifter i form av jordaböcker, kyrkböcker m.m. Det är egentligen först de senaste åren vi på allvar börjat analysera det mycket omfattande källmaterialet och börjat ställa det i kontext med samtida företeelser. Vi börjar exempelvis undersöka vilka intressanta historiska personer och släkter utöver de egna släktingarna som figurerar i historiken. Därför bearbetas texterna fortlöpande. Ett mål är att sammanställa resultatet av efterforskningarna i bokform. Vägen till färdigställande av bokens alla kapitel, kan ni följa på den här hemsidan. Ibland kommer ni se ord i fetstil i texterna, dessa beror på olika samband mellan människor i materialet som vi särskilt behöver komma ihåg. Oftast förekommer dessa namn eller orter på olika ställen i materialet eller har någon annan betydelse för familjens historia.
   

Den hittils äldste namngivne Stavenowaren är Sigfrid, som omnämns i en legend från Lenzen i Prignitz.  Olika grenar av familjen och olika familjemedlemmar har burit med sig lite olika traditioner om släktens bakgrund. Inga av dessa traditioner motsäger varandra, eller källmaterialet, utan kompletterar bilden som framkommer ur källmaterialet. Hemsidan är byggd med kärlek och syftar till att alla i vår familj ska få tillgång till historiska uppgifter om släkten. Vartefter ny kunskap tillkommer och nytt källmaterial hittas, justerar vi alltså texter, analyserar och kompletterar informationen som samlats och egentligen tidigare bara har radats upp i en kronologi. Vi utgår mest från vår egen släktgren, något vi tagit oss friheten att göra men har med även några andra släktgrenar som tillhör samma släkt och som är intressanta historiskt sett eller som behövs för att sätta vår egen familjegrens historik i sin kontext. 


Vi är mycket tacksamma för allt grundforskningsarbete i arkiven som följande kompetenta och professionella historiker har bistått oss med. Utan er hjälp kunde vi inte berätta denna historia. Särskilt tack till: Frih. Christoffer v. Warnstedt, Herr Karl Heinz Steinbruch M.A. Herr Heiko Klatt, Herr Christian Andreas Hoske.
   

Övriga som bidragit med information till projektet är många och vi vill gärna tacka er i särskild ordning. Bland annat alla alla underbara släktningar som bidragit med intressanta historier och bilder. Inte minst tackar vi alla tillmötesgående arkivarier i diverse tyska och svenska arkiv som bistått med kopiering av översändande av källmaterial. Vi hoppas att innehållet ska intressera er! Anders Stavenow och Christoffer Stavenow. 


Uppdaterad 2020-05-10 (ursäkta röran, vi bygger om på siten för att göra den mer överblickbar)


Har du frågor eller bidrag till historiken? Klicka här!
Klicka på bilderna nedan för att komma vidare. Inledning


Heraldik

Familjevapen

Medeltida bruk av familjevapen i en vittförgrenad familj

Legender

Folkvandringstiden


Darsband I Pommern


Rügen 1307-1625

Pommern

Den näst äldsta grenen i Pommern som

sannolikt emigrerade till Mecklenburg efter 1625.Stavenow I - Woldenberg I, II och III


Brandenburg 1252

 Äldsta huvudgrenen från Stavenow i Prignitz till Neumark, Schlesien, Beelitz, Altmark Sachsen, Niederbarnim, Wriezen Oberbarnim, Pritzwalk, Havelberg, Stralsund, Mecklenburg, Rostock, Lübeck och Östpreussen 

Woldenberg I, II och III


ALTMARK 1464

Stavenow I - Prignitz till Altmark - Beuster, SeehausenStavenow I 
Woldenberg I 


Rostock 1597

Stavenow I - Woldenberg I

Från Lenzen Brandenburg till Rostock

1597 Joachim  och 1604 Hans

Brandenburg, Preussen och Schleswig - ännu ej inordnade


Stralsund

1604 Från Wriezen, Brandenburg till Stralsund

Sannolikt Woldenberg I eller III.

Brandenburg

Från Beelitz till Oberbarnim till Sandau, Pritzwalk, Havelberg och Brandenburg a Havel.


Schleswig Holstein 1790

Från Wriezen till Quitzöbel, Schleswig Holstein, Hamburg och Ungern

Sannolikt Woldenberg I,II eller III.

Ostpreussen 1676

Från Wriezen till Ostpreussen

Sannolikt Woldenberg IIIWoldenberg III fortsättning


Woldenberg III

Brandenburg, Mecklenburg, Reuss, 1535-1774


Rostock 1616

1616 Linje III - Från Perleberg i Brandenburg till Rostock 

Andreas I - Peter V äldste son Peter VI

Lübeck I 1587

 Andreas I - Andreas II - Hans. Släktskap, dopvittnen och heraldik visar på ett släktskap med familjer i Rostock och Stralsund.

Lübeck II 1656

Andreas I - Peter V - Nicolaus VIII.

Lübeck III 1656

Andreas I - Peter V - Christoffer I - Nicolaus VIIII. Släktskap, dopvittnen och heraldik visar också på ett släktskap med familjen från Stralsund, som kom från Wriezen i Brandenburg.

Klein-Lüben, Fürstenberg, Reuss, Malchin, Lübeck IV 1774-1851

  Andreas I (Woldenberg Linje III) - Peter V - Christoffer - Peter VIII - Hieronymus - Johan Friedrich - Christian Nicolaus.

Sverige I 1696-1706

Lübeck III Johan Christopher Stavenow

Präst i Christine församling, Göteborg

 

Sverige II 1849

 Daniel Stavenows gren från Lübeck

till Sverige

 

Sverige III 1851

 Ludvig Stavenow gren från Lübeck 

till Sverige