MODESTIA VICTRIX

 

STAVENOW

MODESTIA VICTRIX


Hjärtligt välkommen till Familjen Stavenows webbplats. Denna webbplats finns till för dig som släkting till familjen, som undrar över och söker dina rötter. 


Namnet Stavenow är av allt att  döma den germaniserade/latiniserade varianten av det slaviska namnet Stognew. Namnen levde på medeltiden paralellt, i de germanskt präglade områdena kallade man sig Stavenow, i de slaviskt präglade områdena Stognew. Vår gren kallas Stavenow sedan tiden före 1252. Familjen har ett gammalt latinskt valspråk, Modestia Victrix, vilket betyder ödmjukhet i segern/framgången. Familjen härstammar enligt traditionen ursprungligen från Ryssland och senare från orterna Stavenow och Gorlosen i Tyskland med i forna dagar betydelsefulla medeltida borgar, belägna i gränslandet mellan Brandenburg och Mecklenburg.


Under 34 år har forskningsprojektet pågått och texterna är under ständig utveckling. Den första tiden handlade mest om insamling av historiska källuppgifter i form av exempelvis jordaböcker, kyrkböcker, ämbetsdokument och testamenten m.m. Sedan murens fall och i synnerhet de senaste 10 åren låtit våra forskare i tyskland samla in kyrkboksmaterial och andra intressanta dokument. Först de senaste åren har vi på allvar börjat analysera det mycket omfattande källmaterialet och börjat ställa det i kontext med samtida företeelser och även genomföra ett stamträd och ordentliga släkttabeller. Vi undersöker även vilka andra historiska släkter utöver de egna släktingarna som figurerar i historiken. Därför bearbetas texterna fortlöpande. Det finns nu ett för vår linje komplett släktträd sammanställt av den skicklige genealogen och forskaren Karl-Heinz Steinbruch. Hans arbete fortsätter just nu med att komplettera så många sidolinjer som möjligt. Forfarande framkommer mycket nya källupgifter som behöver analyseras och sättas i sin kontext. 
   

Sigfrid von Stavenow omnämns i en legend från slavernas tid (ca 600-1190) i Lenzen, mellan Stavenow och Gorlosen i Prignitz. Lenzen var en närliggande centralort och gammal stamborg till den slaviska folkstammen Linonerna. Dess stadsrättigheter bevittnades av Gerhard von Stavenow 1252. Olika grenar av familjen och olika familjemedlemmar har burit med sig lite olika traditioner om släktens bakgrund. Inga av dessa traditioner motsäger varandra, eller källmaterialet, utan kompletterar bilden som framkommer ur källmaterialet. Hemsidan är framställd med mycket kärlek och syftar till att alla i vår familj ska få tillgång till historiska uppgifter om släkten. Vartefter ny kunskap tillkommer och nytt källmaterial hittas, justerar vi alltså texterna, analyserar och kompletterar informationen som samlats och egentligen tidigare bara har radats upp i en kronologi. 


Vi är mycket tacksamma för allt grundforskningsarbete i arkiven som följande kompetenta och professionella historiker har bistått oss med. Utan er hjälp kunde vi inte berätta denna historia. Särskilt tack till: Herr Karl Heinz Steinbruch som fortfarande forskar åt oss. Men även till Herrarna Heiko Klatt, Christian Andreas Hoske och sist men inte minst Christoffer v. Warnstedt som påbörjade arbetet 1988 och arbetade med det till 1998. Övriga som bidragit med information till projektet är många och vi vill gärna tacka er i särskild ordning. Bland annat alla alla underbara släktningar som bidragit med intressanta historier och bilder. Inte minst tackar vi alla tillmötesgående arkivarier i diverse tyska och svenska arkiv som bistått med kopiering av översändande av källmaterial. Vi hoppas att innehållet ska intressera er! 


Uppdaterad 2022-07-31.


Forskningen fortgår alltjämt och såväl nya historiska källor och samband mellan personer upptäcks emellanåt. Just nu fokuserar vi på den äldsta tiden och undersöker namnet i dess slaviska form,  vilken bibehölls av den Pommerska grenen av familjen. 

Klicka på bilderna nedan för att komma vidare. På sidorna finns vissa bilder som är klickbara som leder vidare till nya sidor. Inledning


Heraldik

Stam och familjevapen

Från medeltiden och framåtRyssland till Prignitz

Folkvandringstid till medeltid
Släkttabeller Stavenow I - Woldenberg I 


Woldenberg I

Från Stavenow till Woldenberg

Äldre grenen

Från Gerhard (I) till Bertram (I) Stavenow som bildar Linje I med ättlingar 

Stamvapnet, spetsskölden slogs tidigt ihop med den Rügiska grenens varg som även bildar hjälmprydnad.
Släkttabeller Stavenow II - Pommern 


Rügen 1307-1625

Pommern

Pommern - Stralsund - Mecklenburg efter 1625.

Stogenew 1307 omnämns de som vasaller till det slaviska furstehuset Putbus.

Der Wende Stogenew, behåller eller återgår till den utsprungliga slaviska stavningen av namnet, som förekommer tidigare i Schlesiska och Polska urkunder från 1100-1200-talen.

Under germaniseringen av tyskland, var det mycket vanligt att de släkter som ville hålla sig väl med de nya furstarna germaniserade sina namn.  Så gjorde t.ex. den ingifta släkten Chemnitz, som ursprungligen hette Kamien, ett slaviskt namn som betyder sten, och namnet utvecklades till Kamienzer, Kemenizer tills de kallades Kemnitze, (lat. Chemnitz-ius).      Släkttabeller Stavenow I - Woldenberg II  


Woldenberg II

Från Stavenow till Woldenberg

Från Gerhard (I) till Hans (II) Stavenows ättlingar som bildar Linje II med ättlingar.

Med den germaniserade/latiniserade varianten av släktnamnet som antagligen levde paralellt med den slaviska varianten i en övergångsperiod.


Yngre grenen till Woldenberg antog ett nytt vapen med tre flammor, möjligen en symbol för slott Stavenow förstördes i belägringen 1356. Sannolikt antogs det för att särskilja linjen från den äldre linjen, bägge släkter hade nämligen självständiga riddarsäten på Woldenberg, som blev två stamgods i ett.


Från Gerhard (I) de Stauenowe 1252 till bröderna Friedrich, Michael och Andreas (I) Stavenow 1535-1604.Wriezen-Berlin

Från Wriezen till-

Börnicke - Christindorf - Berlin - New-York

Herr Friedrich (IV) Stavenow, Hauptmann i Sonnenburgs ättlingarSchleswig Holstein

Från Wriezen till

Quitzöbel, Schleswig Holstein, Hamburg, Ungern och Kroatien

Herr Friedrich (IV) Stavenow, Hauptmann i Sonnenburgs ättlingarSläkttabeller Woldenberg II/III - Ättlingar till Andreas (I)


Wriezen-Brunn 

Wriezen - Perleberg - Rostock 1616 - Havelberg - Brunn - Berlin

Andreas I - Peter V - Peter VI - Jürgen/Georg - Georg


Bild: Andreas I vapen från 1571. Dennes brisyr kännetecknar en egen linje ur Woldenberg II ovan. Detta vapen skulle kunna betraktas som rent Mecklenburgiskt, men äldre sonen Peter förde det även i Brandenburg, då dennes ättlinger ärvt det vidare.  

1587 Lübeck I 


Lübeck I - Perleberg - Lübeck

 Andreas I - Anderas II - (Äldste sonen Hans går till farbror Peter V i Perleberg 1605-1618) sedan tillbaks till Lübeck

1656 Lübeck II 

Andreas I - Peter VNicolaus VIII

1622-1763 Wriezen-Rostock 

Perleberg - Wriezen - Rostock

Andreas I - Peter V - Christoffer I - Georg III (f. 1622) - Jacobus - Lorentz (f. 1680) - Lorenz Hinrich (g. 1729) - Lorenz Hinrich (g 1746) - Lorentz Andreas Jacob - Christian Daniel Carl (g 1763)


Bild: Woldenberg III - Andreas I vapen ärvdes i många generationer och i fler grenar, här i en version från 1689, vilket visar att den ärvdes även i den linje som flyttade till Rostock. 

1656 Lübeck III 

Mecklenburg-Danmark

Andreas I - Peter V - Christoffer I - Nicolaus VIIII - Johann Nicolaus Johann Christopher, Caspar Friedrich m.fl.

Stralsund 1660-1945

Från Wriezen till

Perleberg - Stralsund

Andreas I - Peter V - Christoffer I - Joachim III och Peter VIII - m. fl.

Sverige I 1696-1706

Från Wriezen till

Lübeck III

Andreas I - Peter V - Christoffer I - Nicolaus VIIII - Johan Christopher Stavenow

Präst i Christine församling, Göteborg (Woldenberg III)

 

Ostpreussen 1676

Från Wriezen till

Ostpreussen

Andreas I - Peter V - Christoffer I - Georg III - Georg IV

Reuss, Sachsen yngre gren

Perleberg - Klein-Lüben - Fürstenberg - Reuss - Malchin -Lübeck IV - Sverige 

Andreas I - Peter V - Christoffer I - Peter VIII - Hieronymus IJohan Friedrich - Christian Nicolaus - Ernst Gottlieb - Ludvig Herinrich, Daniel Christian Asmus


Bild: Hieronymus Stavenows sigill med familjens vapen som gått i arv till grenarna i Sverige.

Såvitt vi vet, kan detta vapen tidigast hänföras till Sachsen och Reuss, det är en brisyr av fädernas vapen men med kulkrona och veteax. Sverige II 1849

Lübeck - Sverige 

Daniel Christian Asmus Stavenows ättlingar

 

Sverige III 1851

Vår yngre gren Lübeck - Sverige 

Ludvig Heinrich Matthias Stavenows ättlingar Släkttabell Brandenburg a. Havel - Sachsen


Brandenburg a Havel

Sachsen - Berlin 

Hans Christian Friedrich Stavenow och Amalia v. Treschows ättlingar