MODESTIA VICTRIXStavenow I Altmark


 

STAVENOW

MODESTIA VICTRIX


Modestia Victrix är enligt vår familjegrens tradition familjens valspråk, vilket betyder ödmjukhet i segern/framgången. Familjen härstammar enligt traditionen vi fått ursprungligen från Ryssland och senare från orten Stavenow i Tyskland med en medeltida borg belägen i gränslandet mellan Brandenburg och Mecklenburg. Ingen Stavenow har dock bott där sedan 1349. Varför blev det så? Den och oräkneliga följdfrågor har nu sysselsatt oss i över 30 år. 


Detta är ett sedan 1988 pågående forskningsprojekt och texterna är under ständig utveckling. De första 30 åren handlade mest om insamling av historiska källuppgifter i form av exempelvis jordaböcker, kyrkböcker, ämbetsdokument och testamenten m.m. Det är egentligen först de senaste tre åren vi på allvar börjat analysera det mycket omfattande källmaterialet och börjat ställa det i kontext med samtida företeelser. Vi börjar exempelvis undersöka vilka intressanta historiska personer och släkter utöver de egna släktingarna som figurerar i historiken. Därför bearbetas texterna fortlöpande. Ett mål är att sammanställa resultatet av efterforskningarna i bokform. Vägen till färdigställande av bokens alla kapitel, kan ni följa på den här hemsidan. Ibland kommer ni se ord i fetstil i texterna, dessa beror på olika samband mellan människor i materialet som vi särskilt behöver komma ihåg. Oftast förekommer dessa namn eller orter på olika ställen i materialet eller har någon annan betydelse för familjens historia. Det finns nu ett för vår linje komplett släktträd sammanställt av den skicklige genealogen och forskaren Karl-Heinz Steinbruch. Hans arbete fortsätter just nu med att komplettera så många sidolinjer som möjligt. 
   

Den hittils äldste namngivne Stavenowaren är Sigfrid, som omnämns i en legend från Lenzen i Prignitz.  Olika grenar av familjen och olika familjemedlemmar har burit med sig lite olika traditioner om släktens bakgrund. Inga av dessa traditioner motsäger varandra, eller källmaterialet, utan kompletterar bilden som framkommer ur källmaterialet. Hemsidan är byggd med kärlek och syftar till att alla i vår familj ska få tillgång till historiska uppgifter om släkten. Vartefter ny kunskap tillkommer och nytt källmaterial hittas, justerar vi alltså texter, analyserar och kompletterar informationen som samlats och egentligen tidigare bara har radats upp i en kronologi. Vi utgår mest från vår egen släktgren, något vi tagit oss friheten att göra men har nu även börjat ta med flera andra släktgrenar som som är intressanta historiskt sett och som behövs för att sätta vår egen familjegrens historik i sin kontext.  


Vi är mycket tacksamma för allt grundforskningsarbete i arkiven som följande kompetenta och professionella historiker har bistått oss med. Utan er hjälp kunde vi inte berätta denna historia. Särskilt tack till: Frih. Christoffer v. Warnstedt, Herr Karl Heinz Steinbruch M.A. Herr Heiko Klatt, Herr Christian Andreas Hoske.
   

Övriga som bidragit med information till projektet är många och vi vill gärna tacka er i särskild ordning. Bland annat alla alla underbara släktningar som bidragit med intressanta historier och bilder. Inte minst tackar vi alla tillmötesgående arkivarier i diverse tyska och svenska arkiv som bistått med kopiering av översändande av källmaterial. Vi hoppas att innehållet ska intressera er! Anders Stavenow och Christoffer Stavenow. 


Uppdaterad 2021-04-09


Forskningen fortgår alltjämt och såväl nya historiska källor och samband mellan personer upptäcks emellanåt.  

Klicka på bilderna nedan för att komma vidare. På sidorna finns vissa bilder som är klickbara som leder vidare till nya sidor. Inledning


Heraldik

Stam och familjevapen

Från medeltiden och framåtStavenow I - Woldenberg I, II och IIIRyssland till Prignitz

Folkvandringstid


Brandenburg 1252

Från Stavenow i Prignitz och Neumark

till Schlesien, Beelitz, Altmark Sachsen, Niederbarnim, Wriezen Oberbarnim, Pritzwalk, Havelberg, Stralsund, Mecklenburg, Rostock, Lübeck och Östpreussen 

Woldenberg I, II och III

Gerhard I - Heinrich I - Henning I - Clauss I (Stavenow) - Clauss II (Steinbeck u. Doberkow) -   

Friedrich I - Friedrich II (Woldenberg Linie II) - Andreas I (Woldenberg III)Darsband I Pommern


Rügen 1307-1625

Pommern

Pommern - Mecklenburg efter 1625.

ALTMARK 1464-

Prignitz till Altmark - Beuster, SeehausenStavenow I - Woldenberg I 


Woldenberg I

Från Stavenow till Woldenberg

Äldre grenen
Rostock 1597-1689

Från Lenzen i Brandenburg till

Rostock

1597 Joachim  och 1604 Hans
Stralsund 1604

Från Wriezen till

Brandenburg - Stralsund - Havelberg - Wriezen
Havelberg

Brandenburg - Havelberg

Stavenow I / Woldenberg I


Woldenberg II 


Woldenberg II

Från Stavenow till Woldenberg

Yngre grenen
Wriezen-Berlin

Från Wriezen till-

Börnicke - Christindorf - Berlin - New-York
Schleswig Holstein 1790

Från Wriezen till

Quitzöbel, Schleswig Holstein, Hamburg, Ungern och Kroatien

Woldenberg IIWoldenberg III 


Rostock-Havelberg-Brunn 

Woldenberg III - Äldre grenen

Perleberg - Rostock 1616 - Havelberg - Brunn - Berlin

Andreas I - äldste son Peter V äldste son Peter VI - äldste son Jürgen, Georg- 

sonen Georg, präst i Berlin.


Bild: Andreas I vapen från omkring 1555. Dennes brisyr kännetecknar en egen linje ur Woldenberg II ovan.  

Lübeck I 

Yngre grenen

Lübeck I - Perleberg - Lübeck

 Andreas I - Anderas II - (Äldste sonen Hans går till farbror Peter V i Perleberg 1605-1618) sedan tillbaks till Lübeck

1622-1763 Wriezen-Rostock

En yngre gren 

Perleberg - Wriezen - Rostock

En yngre linje -Andreas I - äldste son Peter V yngre son Christoffer I,

Från sonen Georg III (f. 1622), sonen Jacobus - sonen Lorentz (f. 1680) - sonen Lorenz Hinrich (g. 1729) - sonen Lorenz Hinrich (g 1746) - Lorentz Andreas Jacob och Christian Daniel Carl (g 1763) - (Under utredning)


Bild: Woldenberg III - Andreas I vapen ärvdes i flera generationer och fler grenar, här i en version från 1689, vilket visar att den ärvdes även i den yngre linje som flyttade tillbaks till Rostock. Den förekommer även i Brandenburg, då äldste sonen Peter med efterkommande blev kvar där.

Brandenburg - Mecklenburg

Vår yngre gren ur Woldenberg III

Perleberg - Klein-Lüben - Fürstenberg - Reuss - Malchin -Lübeck IV - Sverige 

Stammfader Andreas I auf Woldenberg Linje III - Peter V - Christoffer I - Peter VIII - Hieronymus I (Nytt vapen) - Johan Friedrich - Christian Nicolaus - Ernst Gottlieb - Ludvig Herinrich


Bild: Hieronymus Stavenows sigill. Sannolikt antogs detta nya vapen av fadern, Peter vars äldre broder i faderns första äktenskap även hätte Peter. Högst sannolikt gjordes ändringen för att inte blanda samman pojkarna. Det kan låta märkligt, men sannolikt hade minst en av pojkarna dubbelnamn som inte satts ut i kyrkboken.


Lübeck II 

Andreas I - Peter VNicolaus VIII

Lübeck III 

Mecklenburg-Danmark

Andreas I - Peter V - Christoffer I - Nicolaus VIIII - Johann Nicolaus Johann Christopher, Caspar Friedrich m.fl.

Stralsund 1660

Från Wriezen till

Perleberg - Stralsund

Andreas I - Peter V - Christoffer I - Joachim III och Peter VIII - m. fl.

Ostpreussen 1676

Från Wriezen till

Ostpreussen

Andreas I - Peter V - Peter VI - Georg III.

Sverige I 1696-1706

Från Wriezen till

Lübeck III

Andreas I - Peter V - Christoffer I - Nicolaus VIIII - Johan Christopher Stavenow

Präst i Christine församling, Göteborg (Woldenberg III)

 

 Lübeck - Oldenburg IV 1774-1851

Fürstenberg - Malchin - Lübeck - Sverige

    Christian Nicolaus - Ernst Gottlieb - Daniel Sverige II, Ludvig Heinrich (Sverige III)

 

Sverige II 1849

Lübeck - Sverige 

Daniel Stavenows ättlingar

 

Sverige III 1851

Vår yngre gren fortsättning Lübeck - Sverige 

Ludvig Heinrich Stavenows ättlingar 


Brandenburg, Preussen och Schleswig - ännu ej inordnade


Brandenburg

Från Beelitz till

Oberbarnim till Sandau, Pritzwalk, Havelberg och Brandenburg a Havel.

Blandat - Stavenow I, Woldenberg I, Woldenberg III.