MODESTIA VICTRIX

 

STAVENOW

MODESTIA VICTRIX

Modestia Victrix är enligt vår familjegrens tradition familjens valspråk, vilket betyder ödmjukhet i segern/framgången.
Familjen härstammar enligt traditionen vi fått från Ryssland och orten Stavenow i Tyskland med en medeltida borg belägen i gränslandet mellan Brandenburg och Mecklenburg. Ingen Stavenow har dock bott där sedan 1349. Varför blev det så? Den och oräkneliga följdfrågor har nu sysselsatt oss i över 20 år. 


Detta är ett sedan 1988 pågående forskningsprojekt och texterna är under ständig utveckling. De första 20 åren har mest handlat om insamling av historiska källuppgifter i form av jordaböcker, kyrkböcker m.m. Det är egentligen först de senaste åren vi på allvar börjat analysera det mycket omfattande källmaterialet och börjat ställa det i kontext med samtida företeelser. Vi börjar exempelvis undersöka vilka intressanta historiska personer och släkter utöver de egna släktingarna som figurerar i historiken. Därför bearbetas texterna fortlöpande. Ett mål är att sammanställa resultatet av efterforskningarna i bokform. Vägen till färdigställande av bokens alla kapitel, kan ni följa på den här hemsidan. Ibland kommer ni se ord i fetstil i texterna, dessa beror på olika samband mellan människor i materialet som vi särskilt behöver komma ihåg. Oftast förekommer dessa namn eller orter på olika ställen i materialet eller har någon annan betydelse för familjens historia.
   

Den hittils äldste namngivne Stavenowaren är Sigfrid, som omnämns i en legend från Lenzen i Prignitz.  Olika grenar av familjen och olika familjemedlemmar har burit med sig lite olika traditioner om släktens bakgrund. Inga av dessa traditioner motsäger varandra, eller källmaterialet, utan kompletterar bilden som framkommer ur källmaterialet. Hemsidan är byggd med kärlek och syftar till att alla i vår familj ska få tillgång till historiska uppgifter om släkten. Vartefter ny kunskap tillkommer och nytt källmaterial hittas, justerar vi alltså texter, analyserar och kompletterar informationen som samlats och egentligen tidigare bara har radats upp i en kronologi. Vi utgår mest från vår egen släktgren, något vi tagit oss friheten att göra men har med även några andra släktgrenar som tillhör samma släkt och som är intressanta historiskt sett eller som behövs för att sätta vår egen familjegrens historik i sin kontext. 


Vi är mycket tacksamma för allt grundforskningsarbete i arkiven som följande kompetenta och professionella historiker har bistått oss med. Utan er hjälp kunde vi inte berätta denna historia. Särskilt tack till: Frih. Christoffer v. Warnstedt, Herr Karl Heinz Steinbruch M.A. Herr Heiko Klatt, Herr Christian Andreas Hoske.
   

Övriga som bidragit med information till projektet är många och vi vill gärna tacka er i särskild ordning. Bland annat alla alla underbara släktningar som bidragit med intressanta historier och bilder. Inte minst tackar vi alla tillmötesgående arkivarier i diverse tyska och svenska arkiv som bistått med kopiering av översändande av källmaterial. Vi hoppas att innehållet ska intressera er! Anders Stavenow och Christoffer Stavenow. 


Uppdaterad 2020-04-06


Har du frågor eller bidrag till historiken? Klicka här!
Klicka på bilderna nedan för att komma vidare. 


Heraldik

Familjevapen

Medeltida bruk av familjevapen i en vittförgrenad familj

Legender

Folkvandringstiden

Brandenburg 1252-1712 

 Äldsta huvudgrenen från Stavenow i Prignitz till Neumark, Schlesien, Beelitz, Altmark Sachsen, Niederbarnim, Wriezen Oberbarnim, Pritzwalk, Havelberg, Stralsund, Mecklenburg, Rostock, Lübeck och Östpreussen 

 Gerhard - Heinrich - Henning - Clauss I (Stavenow) - Clauss II (Steinbeck u. Doberkow) - Friedrich - Friedrich Stavenow I (Woldenberg Linie II) - Andreas I (Woldenberg III)

Rügen 1307-1625

Pommern

Den andra äldsta huvudgrenen som sannolikt emigrerade till Mecklenburg

Stralsund 1421

Från Wriezen, Brandenburg till Stralsund

Brandenburg och Altmark

Från Beelitz till Altmark.

Från Altmark och Wriezen till Perleberg, Pritzwalk och Havelberg.

Andreas I (Woldenberg III) - Peter V - Christoffer - Peter VIII från Perleberg till Klein Lüben och Ruppin Brandenburg. Sonen Hieronymus.

Rostock 1597

Grenarna från Lenzen och Perleberg i Brandenburg till Rostock Mecklenburg 1567

Andreas I (Woldenberg Linie III) Aus Brandenburg nach Mecklenburg um 1567

Lübeck I 1587

Andreas Stavenow I - Andreas II - Hans. från Brandenburg. Släktskap, dopvittnen och heraldik visar på ett släktskap med familjer i Rostock och Stralsund.


Lübeck II 1656

Andreas Stavenow I - Peter V - Nicolaus VIII.


Lübeck III 1656

Andreas Stavenow I - Peter V - Christoffer - Nicolaus VIIII. Släktskap, dopvittnen och heraldik visar också på ett släktskap med familjen från Stralsund, som kom från Wriezen i Brandenburg.

Ostpreussen 1676

Från Wriezen i Brandenburg

Schleswig Holstein 1790

Från Wriezen till Quitzöbel, Schleswig Holstein, Hamburg och Ungern

Reuss och Mecklenburg 1712-1774

Andreas I (Woldenberg III) - Peter V - Christoffer - Peter VIII från Perleberg till Klein Lüben och Ruppin Brandenburg. Sonen Hieronymus Stavenow till Rostock och Fürstenberg i Mecklenburg. Flyttade till Reuss, Thüringen. Samt efterkommande äldsta söner till Malchin i Mecklenburg, bl.a. Johan Friedrich - Christian Nicolaus.

Lübeck IV 1774-1851

Malchin till Lübeck. Christian Nicolaus Stavenow 1774. Sonen Ernst Gottlieb m.fl.

 

Sverige I 1696-1706

Lübeck III Johan Christopher Stavenow

Präst i Christine församling, Göteborg

 

Sverige II 1849

 Daniel Stavenows gren från Lübeck

till Sverige

 

Sverige III 1851

 Ludvig Stavenow gren från Lübeck 

till Sverige