LINIE I SV Från St. till Woldenberg

 

STAVENOW

Från Stavenow till Woldenberg gren I


Generation I - Torde vara söner till Greve Stognew eller dennes kusin Greve Stoygnew

Allt tyder på att familjerna von Stavenow i Brandenburg/Mecklenburg och Stognew på Pommern härstammar ur samma familj (inte minst våra DNA tester), som benämns ”Dirsico-Stognew” efter de vanligast förekommande förnamnen i familjen. Barnen nedan som tillhör samma generation, är troligen söner till greve Stoygnew IV[1] (Goldberg) eller dennes kusin Stognew V (Bialkow) i närheten av staden Müllrose. Eftersom efternamnet Stavenow börjar användas ungefär samtidigt som man börjar använda Stognew som efternamn, det var ju tidigare och fortfarande 1306 också förnamn, så tyder allt på att Stavenow var den tyska versionen av namnet.

Även förnamnet Conrad och Peter förekommer i framlijen Dirsico Stognew och återkommer redan i generation 1 och 2 i familjen v. Stavenow nedan, vilket faller väl in i mönstret hur förnamn normalt ärvs i de slaviska adelsätterna, ett mönster som återkommer såväl i familjen Dirsico-Stognew innan som efter familjen börjar använda sig av Stognew/Stavenow som efternamn. Denna Stognew familj har visat sig haft gods och sin intressesfär i det som senare blir Neumark och i Crossen samt i Schlesien vid Goldberg, där också familjen von Stavenow förkommer senare. Man byter till sig godset Bialkow som låg närmare tyska gränsen vid Crossen mot godset Radzyn, och donerar sina övriga gods till klostret i Lüben. Bialkow kommer senare att ägas av fam. v. Waldow, som är delägare med v. Stavenow i t.ex. Woldenbergs gods. Mycket pekar alltså på att Stavenow i Prignitz stammar från Greve Dirsicraus Stognew eller någon av hans söner. (Ev. samma ort som Radęcin/Reckenthin, där senare en gran av fam. Stavenow har ett gods på 1800-talet. Bägge orter ligger i samma område, Arnswalde). Borgen Stavenow har gått i arv till Gerhard de Stavenow, sannolikt genom familjen Stoignew, som genom att donera all sin egendom i Schlesien till kyrkan, i princip kastat ut sig själva därifrån genom att uttryckligen förneka sina barn sitt fädernearv i Schlesien. Förmodligen, var därmed dörren öppen till att ta det äldre farsarvet i anspråk, med Stavenow och Gorlosen, m.fl. gods i besittning. Att man inte fick återvända till området som furstar eller grevar, utan endast som vasaller till de tyska markgrevarna, får ses mot bakgrund av de ändrade maktförhållandena, dels på grund av donationerna, dels på grund av att man som slaver ville bli germaner. Det var ett rangmässigt avsteg som var brukligt i de sammanhangen. Detsamma har visats gälla de flesta slaviska högättade släkter, som underkastade sig tysk överhöghet med vissa undantag, t.ex. det Mecklenburgiska furstehuset som fortsatte regera under Nakoniderna. Stavenow var dock uppenbarligen tvungna att acceptera länsväsendet och de hamnade inte i fursteskiktet den maktkampen, även om de förekommer i flera betydande sammanhang under 1300-talets första hälft.

 1.         Gerhard (I) de Stauenow. Furstligt råd, Riddare. Född ca. 1230. Död efter 1275. Herre till Slottet och byn Stavenow i Prignitz. Sannolikt även herre även till godset Gross Stavenow (Stavenow II) i Neumark och godset Blankenfelde i Neumark som ärvs av vad som torde vara den yngre sonen Peter (I).[2] Gerhard omnämns år 1252 som ”Fidelis Nostri”, alltså vår förtrogne, d.v.s. markgrevligt råd till Markgreve Otto vid bevittnandet av staden Lenzens Stadsrättigheter.[3] Omnämnd som ”Honestis Militibus Nostris” vid bevittnandet av Stiftsurkunden för staden Müllrose nära staden Crossen och godset Blankenfelde den 15 april 1275.[4] Död före 1307 då hans (sannolikt) yngste son Conrad inte bär ett ”von” i efternamnet, utan omnämns som ”der Wende Stogenew” Vasall till huset Putbus på Rügen 1307.[5] Då denne antingen köps ut eller av annan anledning inte får ärva andel av huset Stavenow, utan får ett gods på Rügen. Därmed tar de bort ”von” ur namnet, men titeln består, de för samma titel på Rügen som i Prignitz ”Edle und Ehrenfeste Herren”.[6] Av urkunderna framgår att Gerhard de Stavenow rörde sig mellan Lenzen vid Stavenow och Müllrose i Neumark, nära godset Bialkow och Crossen i Schlesien.
 2.         Conrad (II). Riddare. Född ca 1240 + ca 1307. Omn. i Torgelow vid Prenzlau (vid Stralsund) år 1298.[7] som yngre son, utköpt från Stavenow efter 1298 i samband med Gerhard de Stauenows död. I denna tyska urkund, omnämns han som Conrad von Stavenow, Riddare. Troligtvis ärver han det mindre godset på Rügen efter sin fader Heinrich medan Gerhard, som sannolikt därför är den äldre brodern ärver Slott Stavenow. Conrad eller hans arvingar är i vart fall inte arvingar till slott Stavenow. Sannolikt fick han istället sitt Pommerska gods som kompensation. Den Pommerska grenen Stognew/Stavenow på Rügen är belagd från 1306 och framåt, under det ursprungliga slaviska namnet hos de då fortfarande slaviska furstarna på Rügen. Antog möjligen skölden med vargtorso i samband med detta, se kapitlet om heraldik.[8] Omnämns för första gången 1306 som riddare ”Milites” i en urkund från Herrn Pritbor von Wilmenitz. Riddaren Stognew är vittne till att von Wilmenitz överlåter sina byar Rambz och Lubnitz 30 dari belägna Hufen land i ärftligt arrende år 1306.[9] Troligtvis död före 1307 då sonen ”Der Wende Stognew” omnämns som väpnare i en urkund från detta år. Hade fadern levt, så hade ju sannolikt Conrad vidimerat urkunden och inte sonen som ännu var väpnare och därför inte 21 år fyllda. Eftersom han inte är arvinge i Slott Stavenow, kallas grenen inte heller för von Stavenow efter faderns bortgång.   
 3.           Stognew VI, riddare och råd till hertig Wladislaus av Polen. Känd 1299. Wladislaus, hertig av Polen etc., bekräftar den 24 februari 1299 i Vartha bytet av Gnesen kyrkans arvdel, kallad Bialkow, med riddare Stognevs arvdel i Radczyn (en by som ärvts av Greve Stognew, troligvis var han också född där).[10] (Möjligen samma person som nämns som Conrad II von Stavenow 1298) Omnämnd 1306 som Riddare Stognew, på ön Rügen i Pommern. Urkund 571: Pritbor von Wilmeniz beviljar invånarna i sina byar Rambz och Lubnitz 30 angränsande gårdar i arvlig tomttaxa för år 1306. Riddare Stognew nämns som vittne i urkunden.[11] Notera att redan sex generationer tidigare, år 1173, nämns Dirsico som kasstellan av Denim och vittne vid grundandet av klostret Dargun, av Berno, biskop av Schwerin. Den pommerska hertigen Kazimir, prins av Mecklenburg och Pommern, nämns i brevet som ledare. Familjen Stognew hade alltså redan med Dirsicraus kontakt med det pommerska furstehuset och dyker upp redan 1173 i en pommersk urkund.[12]   
 4.           Ignatius (I) Stabenau. Född omkring 1245. Kyrkoherde i Wiesenthal, Märzdorf am Bober. Schlesien. 1261-1327.[13] Sannolikt yngste brodern. Märzdorf ligger nära Goldberg och Lehnhaus am Bober (Wleń), där Michael von Stabenow till Woldenberg linje II, senare är kyrkoherde. Märzdorf a. Bober ligger nära Lehnhaus a. Bober och Goldberg, där Grevarna Rosech Stognew och greve Stognew omnämns 1231. Yngste brodern i en släkt, som inte hade att se fram mot förvaltning av ett gods, blev ofta själasörjare.

 


[1] Codex Diplomaticus Silesiae, Bd. 7, 1884; Regesten zur schlesischen Geschichte, Th. 1: Bis zum Jahre 1250. Herausgegeben von Colmar Grünhagen. S 371.

[2] Professor Edward Rymar "Tankow / Danków. im Wandel der Geschichte. Einstiges neumärkisches Städtchen und heutiges Dorf. Strzelce Krajeńskie 2009 S 11.

[3] Gercken CDB Aus Originalien und Copial:Büchern. Tomus V. Philipp Wilhelm Gercken Stendal 1775. S 79-79.

[4] Riedel CDB Geschichte der Mark Brandenburg und Ihrer Regenten Reimer 1861. S 187-188.

[5] Matrikeln und Verzeichnisse der Pommerschen Ritterschaft vom XIV bid in das XIX Jahrhundert. Dr R Klempin und G. Kratz. Berlin 1863. S 136 f.

[6] von Bohlen Geschichte des Geschlechts Krassow II Bd. S 267.

[7] Urkunden Sammlung zur Geschichte des Geschlechtes der von Eickstedt in Thüringen, den Marcken und Pommern. E.v. Eickstedt. Erste Abtheilung. Berlin 1838. S 88-89.

[8] von Bohlen Geschichte des Geschlechts Krassow II Bd. S 267.

[9] Urkunden zur Geschichte des fürstenthums Rügen unter den eingeborenen Fürsten. Dr. Carl Fabricius. Vierter Band. Drittes Heft der Urkunden von 1303-1325. W. Weber.  Berlin 1859-1869. S 54.

[10] Codex diplomaticus Majoris Poloniæ documenta, et jam typis descripta, et adhuc inedita complectens, annum 1400 attingentia. Poznaniae, sumptibus Bibliothecae kornicensis. Zakrzewski, Ignacy 1877. Urkund Nr 806 S 22. S 169-170.

[11] Urkunden zur Geschichte des Fürstenthums Rügen unter den eingebornen Fürsten Teil 4. Geschichte (1193-1325), Fabricius, Carl Gustav, Stralsund, Löffler 1841.

[12] Meklenburgisches Urkundenbuch - Band I 786-1250, Schwerin (1863) -, Nr. 115, S. 182.

[13] Geschichte des Dorfes Märzdorf am Bober im Kreis Löwenberg in Schlesien. Pfarrliste des vorherige bekannte katholische Pfarrer in Wiesenthal: 1261-1327 Pfarrer Ignatius Stabenau.


Bild nedan: Brandenburgisches Landeshauptarchiv (BLHA), 8 Müllrose U 1 A

Otto [V.] und Albrecht [III.], Markgrafen von Brandenburg, bestätigen die Stadt Müllrose nach Berliner Recht mit 114 Hufen, davon 4 der Kirche und 24 dem Schulzen, und von den übrigen je 3 Schilling Pfennige Jahreszins an die Markgrafen, ferner die Fischereigerechtigkeit der Bürger und den Marktzoll 1275.04.15. Zeugen: Dietrich von Torgau, Heinrich von Wodenswegen, Hermann von Karpzow, Arnold Weger, "Buruth", Heinrich von Sydow und Gerhard von Stavenow.

Generation II Barn till Gerhard (I) v. Stavenow, Riddare, Herre till slotten Stavenow och Gorlosen (Lenzen Prignitz, Müllrose Neumark)

 1.          Heinrich (I). Herre, Riddare, Domare. F. ca 1260. Omn. 1303 i Rostock.[1] Den 7 december 1312 är Heinrich von Stavenow den förste av 15 vittnen för Brandenburg och Mecklenburg vid proklamationen av freden i Rostock, mellan Kung Erik av Danmark och Markgrevarna Valdemar och Johann av Brandenburg.[2] Domare i fejden 1313 28.10 Kuppertin, södra Mecklenburg mellan Abboten av Neuenkamp och Riddaren Dietrich Man.[3] 1313 31.10 ”Ridder en trouwen, Her Hindrich van Stauenoue” vittne vid en överenskommelse mellan Markgreve Valdemar och Hertigarna Johann och Erik av Sachsen om hur man avsåg att rösta i det kommande kungavalet.[4] Död mellan 1313 – 1317, således under det nordtyska Markgrevekriget mellan Danmark, Mecklenburg, Tyska Orden på ena sidan mot Brandenburg, Wismar, Rostock och Stralsund å andra sidan. 1313 blir Grevarna av Schwerin länsherrar till Slott Stavenow på grund av krigsförlusten då norra Prignitz erövras av Mecklenburg.[5] Stavenow var på den tiden en av de äldsta och mest betydelsefulla slotten och gränsbefästning i Prignitz.[6]
 2.         Peter (I). Riddare samt Markgrevligt råd. Född omkring 1260. Trol. Herre till godsen Stavenow II och delar av godset Blankenfelde i Neumark.[7] Omnämnd i Soldin (Myślibórz) 36 km från Blankenfelde 1278,[8] omnämnd i Brunnecke vid Soldin 1289 och vittne vid instiftandet av Zisterzienserklostret i Bernstein vid Blankenfelde år 1290.[9] Bernstein (Soldin) som ägdes av familjen v. Waldow. Död efter år 1290.

 

 


[1] MUB V. Band 1301-1312. Verein für Mecklenburgische Geschichte und Alterthumskunde. Schwerin 1869. Urk. 2838.

[2] MUB V. Band 1301-1312. Verein für Mecklenburgische Geschichte und Alterthumskunde. Schwerin 1869. Urk. 3576 S 679.

[3] MUB V. Band 1301-1312. Schwerin 1869. Urk. 3651.

[4] Diplomataria Veteris Marchiae Brandenburgensis. Aus den Archiven gesammelt und herausgegeben von Philipp Wilhem Gercken. II. Band. Salzwedel 1767. S 582 ff.

[5] MUB VII 4471 11. -17. 08. 1323.

[6] MU VII 4366 S. 07

[7] Professor Edward Rymar "Tankow / Danków. im Wandel der Geschichte. Einstiges neumärkisches Städtchen und heutiges Dorf. Strzelce Krajeńskie 2009 S 11.

[8] Eckert: GvLa II.16.

[9] CDB XVIII, S. 65, 69.Generation III Barn till Heinrich (I) v. Stavenow, Herre till slott Stavenow, slott Gorlosen och byn Granzien etc.

 1.          Henning (I) Herre och Riddare. F. omkr. 1300. Herre till Slott Stavenow, Slottet Gorlosen[1] i Mecklenburg samt byn Granzien i Neumark.[2] Gift v. Königsmarck, som senare anges som änkan v. Königsmark med innehav av ett betydande livgeding ”leibgeding” i riddargodset Woldenberg, samt innehav i riddargodsen Steinbeck och Freudenberg, i Oberbarnim.[3] Hon var trol. en dotter till Herr Yvo v. Königsmark som blir utlöst av Herr Heinrich v. Stavenows barn ur slottet Stavenow år 1323. 1322[4]5 De Kindere Herrn Hinrikes van Stauenoue scolen gelden hern Ygen van Konigesmarke sine scult, Herrn Heinrich von Stavenows barn ska betala sin skuld till Herr Ygen von Königsmarck för att slutligen lösa ut honom från slott Stavenow. År 1375 sitter även Johannes v. Waldow med 2 gårdar och fam. V. Doberchow med vasalltjänsten på riddargodset Woldenberg, vilket ytterligare visar på kopplingarna till familjen Stavenow i Neumark och Schlesien.[5] Henning v. Stavenow går över till Mecklenburg-Schwerin efter krigsförlusten, sannolikt för att kunna behålla slottet Stavenow, som vasall till Greven av Schwerins. Omnämns som väpnare (Milites) 1323, då han följer Heinrich der Löwe v. Mecklenburg i kriget mot Kung Wladislaw av Polen.[6] 1332 ”Riddere Henninge van Stauenowe vnde sine Brodere” bevittnar fördelningen av furstarna v. Werles uppdelning av pantbesittningar i Prignitz tillsammans med bl.a. Otto Edler Herr Gans zu Putlitz och Riddaren Yo v. Königsmarck och väpnaren Baldwin v. d. Kroghe.[7] Möjligen sker familjen v. Kroges övertagande av slottet Gorlosen i samband med arvskiftet efter Henning (I):s död. Han omnämns som riddare 1332 i samband med att Furstarna von Werle av Mecklenburg delar upp egendom mellan sig i Prignitz.[8] Något mycket allvarlig händer uppenbarligen i relationen till de Mecklenburgiska furstarna von Werle i samband med detta som leder till Henning (I):s död. Detta får sonen Henning (II), som omnämns som väpnare 1334 att i Neuhausen, tillsammans med bl.a. väpnaren Baldwin van dem Kroghe att hålla sitt slott Stavenow i Markgrevlig tjänst och han förpliktar sig att gå emot de Mecklenburgiska Herrarna von Werle tillsammans med herrarna Ganz zu Putlitz och Markgreven.[9] Möjligen ligger Herrarna v. Werle bakom Henning (I) v. Stavenows död, vilket skulle innebära en personlig vendetta för sonen, väpnaren Henning (II), eftersom sonen vänder sig till Markgreven och lovar honom sitt bistånd i kampen mot furstarna v. Werle. Fam. V. Kroge tog över slottet Gorlosen efter att Stavenow går över till Brandenburg före 1345.[10] Död omkr. 1333, då sonen Henning (II) i hans ställe omnämns som väpnare 1334.[11]
 2.          Johan/Jan (I). Född omkr. 1300. Herre till Slott Stavenow i Prignitz 1337[12],1339 28.7.[13] Pritzwalk (Markgraf Ludvig fördrag med Grefe Heinrich av Schwerin varigenom Ritter Johann von Buch och väpnaren Berthold von dem Kroghe och dennes förtrogna, von Alsleben, von Lutzow, Henning och Jan von Stavenow och Otto Hungar (v. Ungern) försonas.[14] Död före 1345.
 3.          N. Broder till ovan. Född omkr. 1305. Herre till Slott Stavenow i Prignitz, Slott Gorlosen i Mecklenburg och andra gods (Granzien i Neumark)[15] i förläning av Greven av Schwerin. 1317[16], 1322 24.5, 1323[17] följer sin broder ”Riddere Henninge van Stauenowe vnde sine Brodere” i kriget mot Polen.


[1] Kunst und Geschichts-Denkmäler Mecklenburg-Schwerin. III Band. Prof. Dr. Friedr. Schlie. Schwerin 1899. S 201, 314.

[2] MUB IX Band 1337-1345. Urk.6477. Schwerin 1875. S 616. Det framgår av länsbrevet från 1345 att Stavenow sitter på byn Granzien och ska utfå ersättning för denna by om den kommer att tillfalla greven av Schwerin på grund av Markgrevens försorg.

[3] Vilket framgår av att sönerna och deras efterkommande ärver moderns, die Wittwe v. Königsmarck Livgeding och övriga andelar i de olika ridddargodsen i Oberbarnim, bl.a. Doberchow, Steinbeck och Woldenberg.

[4] MUB VII. Band 1322.1328. Schwerin 1872 S 24. Anm: Joachim Sack menar i ”Die Herrschaft Stavenow” att fam. Stavenow är en gren av fam. V. Königsmarck och att det gemensamma godsinnehavet bevisar detta faktum. Att familjerna är nära besläktade visas även av flera senare gemensamma godsinnehav.

[5] Landbuch Carls IV, Edition J. Schultze S 141.

[6] Synkroniche Geschichte der Kirche und der Welt im Mittelalter IF Damberger Professor. Fr Pustet 1851. S 675, 676, 677 VII Ztr III Abschnitt 3 Heinrich dei Löwe v. Mecklenburg.

[7]  MUB VIII Band 1329-1336. 1329-1336. Urk. 5358. Verein für Mecklenburgische Geschichte und Alterthumskunde. Schwerin 1873. S 304.

[8] Henning (I) v. Stavenow, Riddare omnämns sista gången den 5.10 vid Plau i samband med att furst Johan von Werle telar upp pantbesittningar i Prignitz mellan sig och sin kusin fust Johan II von Werle. Mecklenburgisches Urkundenbuch VIII. Band. 1329-1336. Schwerin 1873. Dokument 5358. S 304.

[9] Mecklenburgisches Urkundenbuch VIII. Band. 1329-1336. Schwerin 1873. Dokument 5533 S. 461.

[10] Kunst und Geschichts-Denkmäler Mecklenburg-Schwerin. III Band. Prof. Dr. Friedr. Schlie. Schwerin 1899. S 201, 314.

[11] Mecklenburgiches Urkundenbuch VII. Band 1329-1336. Schwerin 1873. S 460f.

[12] Mecklenburgisches Urkundenbuch IX Band. 1337-1345 Schwerin 1875. S 24.

[13] Mecklenburgisches Urkundenbuch 5976; R A II:212.

[14] Märkische Forschungen. Ernst & Korn, 1843 S. 267.

[15] MUB IX Band 1337-1345. Urk.6477. Schwerin 1875. S 616. Det framgår av länsbrevet från 1345 att Stavenow sitter på byn Granzien och ska utfå ersättning för denna by om den kommer att tillfalla greven av Schwerin på grund av Markgrevens försorg.

[16] Codex Diplomaticus Brandenburgensis. Georg Riedel I S 133.

[17]  MUB VIII Band 1329-1336. 1329-1336. Urk. 5358. Verein für Mecklenburgische Geschichte und Alterthumskunde. Schwerin 1873. S 304.


Bild nedan

Statsarkivet i Schwerin. LHA SN 1.1-12 Verträge mit dem Reich, Braunschweig-Lüneburg. Nr. 5. 1323. Henning v. Stavenows sigill t.h.
Generation III Barn till Peter (I) v. Stavenow Riddare, Markgrevligt råd och Herre till Rittergut Blankenfelde och byn Gross-Stavenow

 1.          Gerhard (II). F. omkr. 1285. Herre till Blankenfelde i Neumark. Död före 1345. Omn. 1319 26.2. Markgreve Woldemar förlänar Johann von Hagen byarna Raduhn och Granzin i Neumark vilka tidigare besatts av Fam. v. Wedel. Gerhard II är vittne.[1] Byn Granzin kommer sedan i Stavenows ägo under Greven av Schwerin och måste avyttras kring 1345 enligt villkor i länsbrevet. Eftersom byn innan 1345 gått till familjen i Prignitz, måste Gerhard ha dött före 1345 utan söner. Herre till Blankenfelde 1337 ”Ritter Stauenow”.[2]
 2.          Dotter. Sannolikt gift med en v. Waldow. Godset Gross Stavenow kommer efter någon gång under Gerhard II:s tid i familjen v. Waldows besittning, trol. via arv.[3]


[1] Riedel 1. Hptth., Bd 18 S. l03 fg.- Vgl Klöden's Waldemar Th 2 S. 300; v Raumer's Neumark S l00, Anm 11, S. 101, Anm 18 Berghaus Landbuch Bd 3 S 489. Die v. Stavenow waren im Lande Königsberg begütert. Vgl Neumärk. Landbuch S 86. und dazu v. Raumer, Anm 3 samt Aus Dichmanns Urkunden Sammlung des Köngl Geheimen Staatsarchives. Codex Diplomaticus Brandenburgiensis. Erster haupttheil oder

Urkundensammlung und Geschichte der geistlichen Stiftungen, der adligen Familien, so wie der Städte und Burgen der Mark Brandenburg. A.F. Riedel. Morin, Berlin 1850. s 103 und 104.

[2] Markgraf Ludwig´s des Aelteren Neumärckisches Landbuch 1337. Georg Wilhelm v. Raumer. Berlin 1837. S 86.

[3] Professor Edward Rymar "Tankow / Danków. im Wandel der Geschichte. Einstiges neumärkisches Städtchen und heutiges Dorf. Strzelce Krajeńskie 2009 S 11.


Generation IV Barn till Henning (I) v. Stavenow Riddare Herre till Stavenow Granzien och Quitzow g. v. Königsmarck

 1.          Johan/Henning (II) F. omkr 1320. Herre till Slott Stavenow 1345[1], 1334 väpnare.[2] Flyttar från Prignitz, familjen säljer 3 gårdar i godset Quitzow som de innehar patronatsrätten till 1343,[3] 1349[4], 1349[5], 1353 är Stavenow under Greven av Schwerins kontroll och Stavenow har flyttat.[6] Blir s.k. Lehnburger, skattebefriade länsborgare i Beelitz 1375 med förläningar från Markgreven i Neuendorf[7], Schönfeld[8], Seddin[9], Elsholz[10], Wirbritzen[11], Saarmund samt Wendisch Borck.[12]
 2.          Konrad/Koneke (II) F. omkr. 1321. Herre till Slott Stavenow 1345[13], Flyttar från Prignitz, fam. säljer 3 gårdar i Quitzow som de innehar patronatsrätten till 1343[14], 1349,[15] 1349[16] 1353 är Stavenow under Greven av Schwerins kontroll och Stavenow har flyttat.[17]
 3.          Nicolaus/Claus (I) F. omkr. 1322. Herre till Slott Stavenow 1345[18], Rådman i Beelitz 1365. Flyttar från Prignitz, fam. säljer 3 gårdar i Quitzow som de innehar patronatsrätten till 1343[19], 1349[20], 1349[21] varav den sista urkunden är upprättad i Stavenow. År 1353 är Stavenow under Greven av Schwerins kontroll och Stavenow har flyttat.[22] Rådman i Beelitz 1365[23], har 1375 intäkter från Wildenbruch. Död 1375.[24] Nicolaus/Claus Stavenows änka ”Steynowynne, vidua” har 1375 intäkter i förläning från Markgreven från godset Falkenberg som i del som trol. tillhör Stavenow fram till 1608[25] i Niederbarnim, granngods till änkan v. Königsmarcks Woldenberg i Oberbarnim, Stavenows senare stamgods, Wirbritzen[26], Sticken med Tyle Wulf[27], Friedrichstorf med Heinrich v. Gröben[28]. Gift: Han torde varit gift med en dotter ur familjen v. Doberchow till Doberchow, Steinbeck och Woldenberg, hon bör ha varit en syster till Claus och Tyle Doberchow. Hon kallas 1375 bl.a. ”Die Wittwe Nicolai Stenow”, och äger andelar i Falkenberg, men äger även vissa andelar såsom syster till Tyle och Claus Stavenow i Steinbeck, Doberchow och Woldenberg som arv från förädlarna. v. Doberchow. Andelarna som Nicolaus Stavenow besitter i godsen, hänvisar till att det rör sig om såväl ingifta andelar som de ärvda andelarna från änkan född v. Königsmarck, d.v.s. farmodern.
 4.          Ian (II). omkr. 1325. Herre till Stavenow. Säljer med sin kusin Jan (III) och sina bröder 3 gårdar i Quitzow som de innehar patronatsrätten till 1343[29], 1349.[30] 1353 är Stavenow under Greven av Schwerins kontroll.[31]


  [1] MUB IX Band 1337-1345. Urk.6477. Schwerin 1875. S 616.

  [2] Mecklenburgiches Urkundenbuch VII. Band 1329-1336. Schwerin 1873. S 460f.

  [3] Urkunden im Domstiftsarchiv Brandenburg Teil 1: 948-1487. Bearb. Av Wolfgang Schössler. Herrman Böhlhaus förlag, Weimar. ISBN 3-7400-1057-6 1998. S 524.

  [4] Codex Diplomaticus Brandenburgensis. Georg Riedel. A 25. S 25. Samt, Urkunden im Domstiftsarchiv Brandenburg Teil 1: 948-1487. Bearb. Av Wolfgang Schössler. Herrman Böhlhaus förlag, Weimar. ISBN 3-7400-1057-6 1998. S 526.

  [5] Codex Diplomaticus Brandenburgensis. Georg Riedel. A 25. S 23. Samt, Urkunden im Domstiftsarchiv Brandenburg Teil 1: 948-1487. Bearb. Av Wolfgang Schössler. Herrman Böhlhaus förlag, Weimar. ISBN 3-7400-1057-6 1998. S 526 f.

  [6] MUB XIII Band 1351-1355. Urk 7792. Schwerin 1894. S 345.

  [7] Kaiser Karl´s IV Landbuch der Mark Brandenburg. E Fidicin Berlin 1856. S 121.

  [8] http://userpage.fu-berlin.de/engeser/potsdam-mittelmark/schoenefeld/schoenefeld.html

  [9] Fidicin Die Territorien der Mark Brandenburg Band III Berlin 1860 Die Territorien der Mark Brandenburg: Kreis West-Havelland. S 55.

  [10] Kaiser Karl´s IV Landbuch der Mark Brandenburg. E Fidicin Berlin 1856. S 125.

  [11] Kaiser Karl´s IV Landbuch der Mark Brandenburg. E Fidicin Berlin 1856. S 124.

  [12] Fidicin Die Territorien der Mark Brandenburg Band III Berlin 1860 Die Territorien der Mark Brandenburg: Kreis West-Havelland. S 4 och Kaiser Karl´s IV Landbuch der Mark Brandenburg. E Fidicin Berlin 1856. S 119.

  [13] Mecklenburgisches Urkundenbuch Band 1337-1345. Urk.6477. Schwerin 1875. S 616.

  [14] Urkunden im Domstiftsarchiv Brandenburg Teil 1: 948-1487. Bearb. Av Wolfgang Schössler. Herrman Böhlhaus förlag, Weimar. ISBN 3-7400-1057-6 1998. S 524.

  [15] Codex Diplomaticus Brandenburgensis. Georg Riedel. A 25. S 25.

  [16] Codex Diplomaticus Brandenburgensis. Georg Riedel. A 25. S 23.

  [17] MUB XIII Band 1351-1355. Urk 7792. Schwerin 1894. S 345.

  [18] MUB IX Band 1337-1345. Urk.6477. Schwerin 1875. S 616.

  [19] Urkunden im Domstiftsarchiv Brandenburg Teil 1: 948-1487. Bearb. Av Wolfgang Schössler. Herrman Böhlhaus förlag, Weimar. ISBN 3-7400-1057-6 1998. S 524.

  [20] Codex Diplomaticus Brandenburgensis. Georg Riedel. A 25. S 25.

  [21] Codex Diplomaticus Brandenburgensis. Georg Riedel. A 25. S 23.

  [22] MUB XIII Band 1351-1355. Urk 7792. Schwerin 1894. S 345.

  [23] Codex Diplomaticus Brandenburgensis. Zehnter Band Georg Riedel. Berlin 1856 S 127-129.

  [24] Kaiser Karl´s IV Landbuch der Mark Brandenburg. Ernst Fidicin. Berlin 1856. S 131. Inkomster från Wildenbruke. I övriga notiser är änkan och sönerna mottagare av inkomster. Nicolaus måste således ha avlidit under landbokens upprättande.

  [25] Kaiser Karl´s IV Landbuch der Mark Brandenburg. Ernst Fidicin. Berlin 1856. S 126 och Ortslexicon Teil VI Barnim Liselott Enders 1980 S 137-138.

  [26] Kaiser Karl´s IV Landbuch der Mark Brandenburg. Ernst Fidicin. Berlin 1856. S 124.

  [27] Kaiser Karl´s IV Landbuch der Mark Brandenburg. Ernst Fidicin. Berlin 1856. S 120.

  [28] Kaiser Karl´s IV Landbuch der Mark Brandenburg. Ernst Fidicin. Berlin 1856. S 118.

  [29] Urkunden im Domstiftsarchiv Brandenburg Teil 1: 948-1487. Bearb. Av Wolfgang Schössler. Herrman Böhlhaus förlag, Weimar. ISBN 3-7400-1057-6 1998. S 524.

  [30] Codex Diplomaticus Brandenburgensis. Georg Riedel. A 25. S 25.

  [31] MUB XIII Band 1351-1355. Urk 7792. Schwerin 1894. S 345.  Generation IV Barn till Jan (I) eller Gerhard (II) Herrar till Stavenow, Quitzow, Blankenfelde och Granzien

  1.          Jan (III). F. omkr. 1330. Herre till Slott Stavenow i Prignitz. Väpnare. 1345 Jan von Stauenowe förlänas med sina kusiner Slott Stavenow 1345 av markgreve Ludvig I.[1] I länsbrevet 1345 tillmäts ersättning för byn Granzien, till dennes kusiner d.v.s. Henning (II), Konrad (II), Claus (I) och Ian (II). Markgreven ska även betala för skadorna på Slott Stavenow eller betala för detta hus om familjen hellre vill flytta till andra gods, vilket händer i praktiken, då Markgreven måste disponera slottet så att det tillfaller Greven av Schwerin som i sin tur istället blir vasall till Markgreven på Stavenow.[2] Familjen Stavenow flyttar till en som det står i länsbrevet, ”bekvämare ort”, mot utlovad ersättning. Att Stavenow i Prignitz enligt länsbrevet från 1345 äger byn Granzien i Neumark, måste innebära att Gerhard (II) dog utan manliga ättlingar varefter byn efter dennes död gått över i arv till släktingarna i Prignitz. Av samma skäl går sannolikt godsen Stavenow II i Neumark och Blankenfelde i Neumark till familjerna v. Waldow respektive v. Sack från Bernstein, antagligen genom arv på mödernet, d.v.s. Gerhard (II) bör ha fått två döttrar eller haft systrar varigenom dessa arvedelar tillkommit dessa släkter. Familjen v. Waldow är troligtvis vara nära släkt, eftersom de är delägare i flera gods tillsammans med fam. v. Stavenow och de äger även Bialkow på 1400-talet, vilket ägdes av Riddarna Stognew från 1299. Omnämnd i samband med försäljningen av de tre gårdarna i Quitzow 1349. [3]Således död efter 1349.


  [1] MUB IX Band 1337-1345. Urk.6477. Schwerin 1875. S 616. Det framgår av länsbrevet från 1345 att Stavenow sitter på byn Granzien och ska utfå ersättning för denna by om den kommer att tillfalla greven av Schwerin på grund av Markgrevens försorg.

  [2] MUB XXIV S. 28 samt Die Chronica novella. Vandenhoeck und Ruprecht. Förlag Herrman Korner 1895 S 271.

  [3] Codex Diplomaticus Brandenburgensis. Georg Riedel. A 25. S 25.


  Bild nedan

  Ur MUB IX Band 1337-1345. Avskrift av det Stavenowska länsbrevet troligtvis utfärdat 1345 för fam. Stavenow till Stavenow. S 616. Urkund 6477.
  Generation V Barn till Nicolaus (I) f. Herre till Stavenow, Rådman i Beeliz och dess fru född, trol. född v. Doberchow till Doberchow, Steinbeck, Falkenberg och Woldenberg

  1.          Claus (II) F. omkr. 1355. Död efter 1412. Herre till riddargodsen Doberkow och Steinbeck i Oberbarnim och efter änkan v. Königsmark, Oberbarnim. Omn. 1375 ”Filii Nicolai Stenow”, d.v.s. ”Nicolaus Stenows söner”, har intäkter i förläning från Markgreven från Langerwisch antiqua, Michendorf, Elsholz och Plessow.[1] Farmodern, änkan f. v. Königsmarck har åtta gårdar, fyra i arrende och fyra som ger avkastning i naturaprodukter i Steinbeck. Claus Doberchow har vasalltjänsten i Steinbeck 1375.[2] År 1412 har Tile och Claus Doberchow länsbrev på Steinbeck och Biesow.[3] 1412 var även ”Claus Stawno” godsägare och vasall inom ramen för Riddargodset Steinbeck, i arv efter Henning (I) och dennes fru änkan v. Königsmarck. Han äger även en betydande del av Riddargodset Doberchow. Bägge egendomarna ägs tillsammans med Tyle och Claus Doberchow och Claus Stavenows ägande är förmodligen resultatet av att han gift sig med en syster till Tyle och Claus Doberchow och att egendomen inte var ett fideikommiss. Claus (II) Stavenow besatt innan 1414 en större andel i Rittergut Doberchow bestående av en fri gård med 12 fria ”Hufen” land, en fjärdedel av byn, 3 torpare (Kossäthen), ett fritt ”Schäferei”, övre och nedre domstol med alla tillbehör. Doberchow var således en sätesgård. Denna del sålde han till B. Czinsendorf 1414. Därefter besatt Clauss Stavenow 24 ”Wustehufen” med vasallplikt i Doberchow.[4] Tyle Doberchow borgar 1433 för Hans Stavenows söner i Dahlwitz. 1414 säljer Claus Stavenow andelen i Steinbeck till Bernhard Bolle. Sammanfaller sannolikt med inköp av del i riddarsätet Biseow. 1375 har Peter och Claus Doberchow vasalltjänsten på Doberchow.[5] Samtliga gårdsägare i Doberchow innehar vasalltjänst.[6]
  2.          Hans (I) F. omkring 1370. Död 1433. Herre till Riddargodset och byn Biesow i Oberbarnim senare Slott Schöneiche vid Dahlwitz i Berlin. År 1412 har Tile och Claus Doberchow länsbrev på Steinbeck och Biesow.[7] Senare även till Woldenberg efter arv från Farmodern f. v. Königsmarck. 1429 byter Hans (I) sitt Riddarsäte Biesow med 55 Hufen land mot slottet Schöneiche i Berlin med 12 Hufen land. Länsbrevet 1413 för Claus Bule visar att godset innehöll övre och nedre domstol, rättigheterna till skog, vatten och åkrar (alltså ett riddargods med jurisdiktion). Efterföljande ägare ”Hans Stoffenow vertauchte Besaw mit allen Recthen an Claus v. Liessen”. 1433 dör Hans Stavenow, varvid änkan säljer slott Schöneiche till Jacob Heydeken i Berlin[8] som får länsbrev på Schöneiche 1441[9], en tidpunkt som antagligen sammanträffar med att Hans och Bertram Stavenow köper fler andelar i Riddargodsen i Woldenberg, Oberbarnim, man har tillsammans 21 gårdar i arv från Henning (I) och änkan v. Königsmarck att utgå ifrån, vilket man äger före 1474.[10] Förmodligen ärver även Hans (I) de delar av Falkenberg som modern besitter år 1375 ”Die Wittwe Steynowynne”, vilket förklarar delvis varför han väljer att byta Biseow vid Woldenberg i Öberbarnim till Schöneiche i Niederbarnim, nära Falkenberg där den andra arvslotten låg.


  [1] Kaiser Karl´s IV Landbuch der Mark Brandenburg. Ernst Fidicin. Berlin 1856. S 125, 126 och 130.

  [2] Statlisch topographische Städte Beschreibungen der Mark Brandenburg. Des ersten Theils, erste Band, enthaltend den Ober Barnimschen Kreis. Verfasst von Friderich Ludewig Joseph Fischbach. Berlin und Potsdam, bey Carl Christian Horvath 1786. S 355 f.

  [3] GSTA HA. Rep. 78. Nr 49 Lehnregister. Uppslag 37 i digitaliserade versionen.

  [4] Die Territorien der Mark Brandenburg oder Geschichte der einzelnen Kreise Städte Rittergüter und Dörfer in derselben als Fortsetzung des Landbuchs Kaiser Karl s IV bearbeitet Ernst Fidicin Stadt Archivar II. I Die Stadt und Insel Potsdam II Der Dver Barnimsche Kreis Mit Karten Berlin 1858 Jm Selbstverlage des Versassers. S 14.

  [5] Kaiser Karl´s IV Landbuch der Mark Brandenburg. Ernst Fidicin. Berlin 1856. S 76.

  [6] Die Territorien der Mark Brandenburg: oder, Geschichte der einzelnen Kreise Stadte, Ritterguter und Dorfer in derselben als Fortsetzung des Landbuchs Kaiser Karl's IV. Ernst Fidicin. 1864. Theil II, II Oberbarnimschen Kreise, Berlin 1858 S 14.

  [7] GSTA HA. Rep. 78. Nr 49 Lehnregister. Uppslag 37 i digitaliserade versionen.

  [8] Die Territorien der Mark Brandenburg, als Fortzetzung des Landbuchs Kaiser Karl IV. Ernst Fidicin. Theil II. II. Der Ober Barnimschen Kreis. Berlin 1858. S 6.

  [9] Codex Diplomatichs Brandenburgiensis. Erster Hauptteil. Urkundensammlung und Geschichte der geistlichen Stiftungen, der adlichen Familien, so wie der Städte und Burgen der Mark Brandenburg. Riedel. XI Band 1856. S 352. Urkundenbuch: Copialbuch des Markgrafen Johann. Fol 52 und Verweis auf CDB. CDB Copialbuch des Markgrafen Johann fol 52.Urkundenbuch S 353.

  [10] Lieselott Enders Hist. Ortslexicon, teil Barnim VI, Weimar 1980. S. 634.  GSTA. Titel I. HA Rep 78 Nr 49. Lehnsregister aus der Zeit Friedrich I 1411-1415. Fol 3. Dig. vers. Seite 28. Länsbrev för Claus Stawna zu Steybege (Steinbeck) und Dobercho.

  Stenow, Stawna och Staffenow är dialektala varianter av namnet som skrivaren använt, troligtvis stavade han som de berörda uttalade sitt namn för honom.
  Bild nedan

  GSTA HA Rep 78 Nr 5 Lehnsregister. År 1428 Claus von Liessens Länsbrev. Han tar emot godset "Besaw" som innehafts av Hansen Staffenow som han bytt mot Schöneiche i Berlin.


  Bild nedan

  GSTA Rep 78 Register aus der Zeit Friedrich II 1437-1440. Fol 143. Digitalt uppslag 329. Jacob Heidekens länsbrev till Schöneiche. Efter Hans Stavenows död, säljer änkan godset Schöneiche till Jacob Heideken, borgare i Berlin. I länsbrevet omnämns de förra ägarna som överlåter Schöneiche till "Jacoff Hedken, Burg zu Berlin unt allen seinen Lehenserben den Hoff den dy Stofenow gehabt haben in den dorfe Schöneke". Familjen behåller dock en gård i grannbyn Dallwitz.   Bilder nedan

  Klickbar - NOVUS Codex diplomaticus Brandenburgiensis Erster hauptteil oder Urkundensammlung und Geschichte der geistlichen Stiftungen, der adlichen Familien, so wie der Städte und Burgen der Mark Brandenburg. XI Band. Berlin 1856 Adolph Friedrich Riedel. S 336.)


  Bykyrkan och slottet Schöneiche.
  Generation VI Barn till Hans (I) Herre till Riddarsätet Biesow, Slott Schöneiche och Rittergut Woldenberg

  1.         Hans (II) F. omkr. 1413. Omynd. 1433 f. Herre till Schöneiche. Senare Herre till Woldenberg. Tit. Lieben Getrewen till Kurfurste och Markgreve Johann IV. Tile Doberkow och Heinrich Pfuel borgar för Hans och Bethke Stofenow när dessa förlänas inkomster från Dahlwitz av Kurfursten Johan IV, grannby till Schöneiche i Berlin, de är således omyndiga.[1] Notera att Tile Doberkow var vasall med Claus (II) Stavenow zu Steinbeck år 1412.[2] Tile Doberkow är alltså sannolikt deras farmors broder och en nära släkting. År 1433 dör fadern slottsherren Hans Stavenow, varvid änkan säljer slott Schöneiche till Jacob Heydeken i Berlin[3] som får länsbrev på Slottet Schöneiche 1441[4], en tidpunkt som antagligen sammanträffar med att Hans och Bertram Stavenow köper fler andelar i Riddargodsen i Woldenberg, Oberbarnim, man har tillsammans 21 gårdar i arv från Henning (I) och änkan v. Königsmarck att utgå ifrån, vilket man äger före 1474.[5]
  2.         Bertram/Bethke (I) F. omkr. 1415. Omynd. 1433 f. Herre till Schöneiche. Senare Herre till Woldenberg. Tit. Lieben Getrewen till Kurfursten och Markgreven Johann IV. Tile Doberkow (Jfr. 7 och 18) och Heinrich Pfuel borgar för Hans och Bethke Stofenow när dessa förlänas inkomster från Dahlwitz av Kurfursten Johan IV, grannby till Schöneiche i Berlin, de är således omyndiga.[6]  Notera att Tile Doberkow var vasall samtidigt med Claus (II) Stavenow zu Steinbeck år 1412.[7] Tile Doberkow är alltså sannolikt deras farmors broder. År 1433 dör fadern, slottsherren Hans Stavenow, varvid änkan säljer slott Schöneiche till Jacob Heydeken i Berlin[8] som får länsbrev på Slottet Schöneiche 1441[9], en tidpunkt som antagligen sammanträffar med att Hans och Bertram Stavenow köper fler andelar i Riddargodsen i Woldenberg, Oberbarnim, man har tillsammans 21 gårdar i arv från Henning (I) och änkan v. Königsmarck att utgå ifrån, vilket man äger före 1474.[10]


  [1] Codex Diplomatichs Brandenburgiensis. Sammlung der Urkunden, Chroniken und sonstigen Geschichtsquellen für die Geschichte der Mark Brandenburg. Ersten Hauptteiles. Erster Band. G. Reimer. Berlin 1856. S 336.

  [2] Statlisch topographische Städte Beschreibungen der Mark Brandenburg. Des ersten Theils, erstee Band, enthaltend den Ober Barnimschen Krets. Verfasset von Friderich Ludewig Joseph Fischbach. Berlin und Potsdam, bey Carl Christian Horvath 1786. S 355 f.

  [3] Die Territorien der Mark Brandenburg, als Fortzetzung des Landbuchs Kaiser Karl IV. Ernst Fidicin. Theil II. II. Der Ober Barnimschen Kreis. Berlin 1858. S 6.

  [4] Codex Diplomatichs Brandenburgiensis. Erster Hauptteil. Urkundensammlung und Geschichte der geistlichen Stiftungen, der adlichen Familien, so wie der Städte und Burgen der Mark Brandenburg. Riedel. XI Band 1856. S 352. Urkundenbuch: Copialbuch des Markgrafen Johann. Fol 52 und Verweis auf CDB. CDB Copialbuch des Markgrafen Johann fol 52.Urkundenbuch S 353.

  [5] Lieselott Enders Hist. Ortslexicon, teil Barnim VI, Weimar 1980. S. 634.

  [6] Codex Diplomatichs Brandenburgiensis. Sammlung der Urkunden, Chroniken und sonstigen Geschichtsquellen für die Geschichte der Mark Brandenburg. Ersten Hauptteiles. Erster Band. G. Reimer. Berlin 1856. S 336.

  [7] Statlisch topographische Städte Beschreibungen der Mark Brandenburg. Des ersten Theils, erstee Band, enthaltend den Ober Barnimschen Krets. Verfasset von Friderich Ludewig Joseph Fischbach. Berlin und Potsdam, bey Carl Christian Horvath 1786. S 355 f.

  [8] Die Territorien der Mark Brandenburg, als Fortzetzung des Landbuchs Kaiser Karl IV. Ernst Fidicin. Theil II. II. Der Ober Barnimschen Kreis. Berlin 1858. S 6.

  [9] Codex Diplomatichs Brandenburgiensis. Erster Hauptteil. Urkundensammlung und Geschichte der geistlichen Stiftungen, der adlichen Familien, so wie der Städte und Burgen der Mark Brandenburg. Riedel. XI Band 1856. S 352. Urkundenbuch: Copialbuch des Markgrafen Johann. Fol 52 und Verweis auf CDB. CDB Copialbuch des Markgrafen Johann fol 52.Urkundenbuch S 353.

  [10] Lieselott Enders Hist. Ortslexicon, teil Barnim VI, Weimar 1980. S. 634.  Anm. Hans II och Bethke (Bertram) Stavenow, de omyndiga sönerna till den år 1433 botgångne Hans (I) Stavenow zu Schöneiche.

  Familjen Dobberkow är högst sannolikt sälkt med Stavenow (jfr. Godset Dobberkow 1412). Fam. Dobberkow har största delen av Dobberkow 1412, tillsammans medd Klaus Stavna (Stavenow). Fam. Doberchow varr även förlänade Woldenberg 1375 med Övre domstol (Obergericht) och vagntjänsten (Wagendienst), beten och arrende från 22 Hf (gårdar) tillsammans med änkan v. Königsmark som hade detsamma från 21 Hf (21 gårdar) i livgeding (Leibgeding). År 1433 9.1. Spandau (Riedel A 11:336) förlänar Kurfursten, Markgreve Johann Hans och Bethke Stavenow en årligt inkomst av "4 Chock Geldes" från Dahlwitz (Gannby till Schöneiche) för "40 Schock" på 3 år att försälja till Helige. Andes Hospital i Berlin. Borgenärer var Heinrich von Pfuel och Thile Doberkow. 

  Johan IV, av guds nåde, markgreve till Brandenburg, bekänner offentligt med detta brev, för allmännerligt, att vi till våra kära förtrogna, Hans och Bethke Stofenow, givit, tillåtit och gett tillåtelse till att till Helige Andes Hospital i Berlin, sälja den årliga räntan om 4 Schock penningar i byn Dalewitz för 40 Schock pengar, med återköpsrätt till denna, vilket fullbordas i kraft av detta brev, med vårt anhängane sigill förseglat och givet i Spandau, nästa fredag efte den heliga trekonungars dag Anno Mo CCCCo XXXIIIe. "Wir Johanns, von gots gnaden Marggraue zu Brandburg etc., Bekennen öffentlichen mit diessem briefe fur allermeiniglich, das wir unsern lieben getrewen Hansen und Bethke Stofenow gegonnet, erlaubt und gevulbort haben, das sie den vorstendern des heiligen Geistes zum Berlin vier schock geldes jn dem dorffe dalewittz in den gewisten renten dafelbft auff einen rechten widerkauff fur vierezig schock uerkauffen und uersetezen mugen, gonnen, erlauben und vulborten jn des auch in crafft diesz briefs, mit unserm anhangenden Insigel uersigelt und Geben zu Spandow, am nehsten freitage nach der heiligen drierkuning tage, Anno Mo CCCCo XXXIIIe. Die obgeschrieben IIII schog geldes süllen sie wider losen in dreien jaren nach gebunge dieszes briefs: da fur sein burgen heyne pful und Tile dobbirkow etc." Nach dem Copialbuch des Markrafen Johann fol. 52 [3]   Generation VII Barn till Bertram (I) Herre till Woldenberg

  1.          Peter (II) Riddare. F. omkr. 1440. Död senast 1499. Herre till Woldenberg. Ägare av delar av godset med sina släktingar före 1474. Huvudgården i familjen Stavenows ägo från 1474, byn och övre och nedre jurisdiktion samt kyrkopatronat framgår av länsbrevet 1536.[1](Från slutet av 1500-talet till slutet av 1600-talet var Woldenberg ett delat riddargods, d.v.s. flera adliga gårdar. 1608 Riddarsäte för v. Wagenschultz och Stavenow, Väderkvarn 1624 6 Hfr, 8 koss, 1 Arrendator för fårskötsel, 1 pipsmed, fårahedarna; 18 gårdar, 40 junkergårdar, 4 gårdar tillhöriga kyrkan, 1 KHf; En gård har Friedrich v. Stavenow köpt ut 1593, och 3 gårdar med 10 Hf, tillhör v. Wagenschütz (1612 und 1614) ”freigewilligt wurden”.[2]) Omnämnd i Marggraf Albrecht och Marggraf Johan, förliknings och rättsregister ”Urtell und Rechtsspruch Register” år 1479. 1480 Peter Stavenow I och Nickel Stavenow III, tvist om fältmarken i Torgow nära Woldenberg och Falkenberg (Woldenberg I) "Margraf Albrecht och Margraf Johanns domsregister från år 1479 och några följande år. S 193.CXLVIII 1480 Agnitoria i målet Uchtenhagen mot Stubenow. I saken mellan Caspar von Uchtenhagen, Curt Slaberndorf som förmyndare för Mathias von Uchtenhagen, på den ena sidan, och Nickel och Peter Stubenow på den andra sidan på grund av tvist om några hemman och åkrar i den öde fältmarken i Torgow som de har tillsammans, och enligt Stubenows erkännande har de erhållit dessa hemman och åkrar från von Freienwald mot viss ränta, men de vill inte ge något bevis på detta enligt båda parters uppvisande, så att man skulle kunna avkunna dom i denna tvist under dessa bundna tider, beslöt vår nådige herres råd att ge parterna en skiljedom: eftersom Stubenow erkände att de har erhållit hemmanen och åkrarna genom avtal med von Freienwald och inte vill tåla någon rättslig prövning i denna fråga, så har von Uchtenhagen och von Freienwald meddelat sitt samtycke att avkunna dom enligt rätt och sedvänja som brukligt är vid sådana förhandlingar i Halden. Act. Coln an der Sprew den 22 juli 1480 efter Maria Magdalena."[3] Peter omnämns dock inte vid återköpet av tre gårdar i Woldenberg som genomförs 1481 av brodern Nickel och Friedrich Stafeno (Linje II).[4] Rättslig fejd över fälten i Torgow mellan Woldenberg och grannen fam. v. Uchtenhagen.[5] I vart fall död före 1499 då sonen Georg nämns som vasall till Woldenberg i hans ställe.[6]
  2.         Nickel (I) F. omkr. 1440. Omnämnd 1473 då han då han hyr ut en gård på Woldenberg till Werner Pfuel.[7] Omnämnd 1473 i ett köpebrev ”Peter Nickel unde Clawes Stafenows unde Lorentz Bonen erkaufs Brieff”.[8]  död 1503. Riddare. Herre till Woldenberg. Woldenberg i sin helhet ägs före 1474.[9] Omnämnd 1476 i samband med förlikning i tvist avseende räntor från en gård i Woldenberg med grannen, Werner v. Pfuel.[10] Omnämnd i Marggraf Albrecht och Marggraf Johan, förliknings och rättsregister ”Urtell und Rechtsspruch Register” år 1479. Rättslig fejd över fälten i Torgow mellan Woldenberg och grannen fam. v. Uchtenhagen.[11] Omnämnd 1481 vid återköp av tre gårdar i Woldenberg. Omnämnd år 1499 som Vasall till Woldenberg.[12]
  3.         Clawes (III) omnämnd 1473, med sina bröder Peter och Nickel då man köper tillbaka gårdar i Woldenberg samt i granngodset Wölsickendorf. [13]


   [1] Se Länsbrevet för Stafenow zu Woldenberg 1536.

   [2] Lieselott Enders Hist. Ortslexicon, teil Barnim VI, Weimar 1980. S. 634.

   [3] Codex Diplomaticus Brandenburgensis Sammlung ungedruckter Urkunden zurBrandenburgischen Geschichte. Erster Theil. Herausgegeben von GeorgWilhelm von Raumer.Berlin Stettin und Elbing In der Fr. NicolaischenBuchhandlung 1831. S 193.

   [4] I Länsarkivet GSTA Rep 78 Nr 16: Allgemeines Lehnregister, s 436 i Webbversionen, digitaliserad orginalhandling. Endast Nickel och Fredrich Stafeno, omnämns vid återköp av tre gårdar i godset Woldenberg år 1481. Eftersom inte Peter omnämns kan han eventuellt vara död redan vid den tidpunkten, i synnerhet eftersom han nämns tillsammans med Nickel år 1479 vid rättstvisten mot v. Uchtenhagen på granngodset.

   [5] Codex Diplomaticus Brandenburgensis Sammlung ungedruckter Urkunden zurBrandenburgischen Geschichte. Erster Theil. Herausgegeben von GeorgWilhelm von Raumer.Berlin Stettin und Elbing In der Fr. Nicolaischen Buchhandlung 1831. S 193.

   [6] Codex Diplomaticus Brandenburgensis. Sammlung der Urkunden, Chroniken uns sonstigen Geschichtsquellen für die Geschichte der Mark Branddenburg und ihrer Regenten. Dritten Hauptteiles. Zweiter Band. Berlin 1860. S 429-430. 

   [7] GSTA Rep 78. Register aus der Zeit Albrecht 1470 – 1486. Fol. 290. Vergleich Nickel Stafenow zu Woldenberg und Werner Pfuel.

   [8] GSTA Rep 78. Register aus der Zeit Albrecht 1470 – 1486. Fol. 282. „Peter Nickels unde Clawes Stofenows unde Lorentz Boney erkaufs brieff.“

   [9] Lieselott Enders Hist. Ortslexicon, teil Barnim VI, Weimar 1980. S. 634.

   [10] GSTA Rep 78. Register aus der Zeit Albrecht 1470 – 1486. Kurmärkische Lehnskanslei Nr 15. Fol.

   [11] Codex Diplomaticus Brandenburgensis Sammlung ungedruckter Urkunden zurBrandenburgischen Geschichte. Erster Theil. Herausgegeben von GeorgWilhelm von Raumer.Berlin Stettin und Elbing In der Fr. Nicolaischen Buchhandlung 1831. S 193.

   [12] Codex Diplomaticus Brandenburgensis. Sammlung der Urkunden, Chroniken uns sonstigen Geschichtsquellen für die Geschichte der Mark Branddenburg und ihrer Regenten. Dritten Hauptteiles. Zweiter Band. Berlin 1860. S 429-430. 

   [13] GSTA Rep 78. Register aus der Zeit Albrecht 1470 – 1486. Fol. 282. „Peter Nickels unde Clawes Stofenows unde Lorentz Boney erkaufs brieff.“   Bild nedan

   GSTA Rep 78. Register aus der Zeit Albrecht 1470 – 1486. Fol. 282. År 1473 „Peter Nickels unde Clawes Stofenows unde Lorentz Bonen erkaufs brieff.“
   Bild nedan

   Nickell Stafenows förlikning med Werner Pfuel 1476 avseende ränta från en gård i Woldenberg. GSTA PK HA. Rep 78 Kurmärkische Lehnskanzlei Nr 15. S 573 i digitaliserade webbversionen.     Bild nedan

   Nickel (Linje I) och Friedrich (Linje II) återköper tre gårdar i Woldenberg år 1481. 


   Generation VIII Barn till Peter (II) Herre till Woldenberg

   1.           Georg (I) F. omkr. 1450. 1499 Vasall till Woldenberg efter faderns död.[1] Död eller utlöst från Woldenberg före 1536 då han inte omnämns i länsbrevet från detta år.[2] Troligtvis sitter denna gren även på granngodset Falkenberg till 1608.


   [1] Codex Diplomaticus Brandenburgensis. Sammlung der Urkunden, Chroniken uns sonstigen Geschichtsquellen für die Geschichte der Mark Branddenburg und ihrer Regenten. Dritten Hauptteiles. Zweiter Band. Berlin 1860. S 429-430. 

   [2] Geheimen Staatsarchiv PK. HA Rep. 78 Nr. 32. 79-80 RS, VS.


   Bild nedan

   GSTA HA Rep 78 Nr 31 Allgemeines Lehnsregester aus der Zeit Joachim I. 1499-1535. S 50.   Generation VIII Barn till Nickel (I) Herre till Woldenberg

   1.         Nickell (II) f. ca 1465. Herre till Woldenberg 1503 efter sin fader Nickel (I) död.[1] Död 1527.[2] Gift med Barbara, vilket framgår av ett brev kallat Nickel Staffenows Elichen Hausfrauen Leipgedings Brieff, utfärdat 1521.[3] I brevet framgår att Barbara var bröderna Peter, Mathias och Ertmanns, bröderna von Staffenows moder. I händelse av faderns död, skall hon få ett livgeding, d.v.s. ekonomiskt stöd ur godset när bröderna ärver detta.
   2.         Bertram (II) f. ca 1470. Herre till Woldenberg 1503 efter sin fader Nikolais (III) död.[4] Död 1527.[5]


   [1] Codex diplomatics Brandenburgensis Sammling der Chroniken und sonstigen Geschichtsquellen für die Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer Regenten. Des dritten Hauptteiles. Zweiter Band. Berlin 1860. 346 Lehnsregister des Kurfursten Joachim I., von den Jahren 1500 bis 1536. S 471.

   [2] Codex diplomatics Brandenburgensis Sammling der Chroniken und sonstigen Geschichtsquellen für die Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer Regenten. Des dritten Hauptteiles. Zweiter Band. Berlin 1860. S 482.

   [3] GSTA HA Rep. 78 Nr 26. S 503-504 i Webbversionen. Fol. 280. År 1521.

   [4] Codex diplomatics Brandenhrgensis Sammling der Chroniken und sonstigen Geschichtsquellen für die Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer Regenten. Des dritten Hauptteiles. Zweiter Band. Berlin 1860. 346 Lehnsregister des Kurfursten Joachim I., von den Jahren 1500 bis 1536. S 471.

   [5] Codex diplomatics Brandenburgensis Sammling der Chroniken und sonstigen Geschichtsquellen für die Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer Regenten. Des dritten Hauptteiles. Zweiter Band. Berlin 1860. S 482.   1503 Nickell Stofenow III:s Söhne Nicolaus IV und Bertram I auf Woldenberg (Linie I)

   1503, im Febr. (Riedel C II:471). Nach Nikolai von Stavenows Tod werden seine Söhne Nicolaus und Bertram belehnt.“Nickell und Bertram Stofenow haben nach Ires vaters Nickells Stofenow tode ir vaterliche lehen entpfangen an der Mitwoch nach Dorothee virginis Im XV. vnd dritten Jar.-“

   (Codex diplomatics Brandenhrgensis Sammling der Chroniken und sonstigen Geschichtsquellen für die Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer Regenten. Des dritten Hauptteiles. Zweiter Band. Berlin 1860. 346 Lehnsregister des Kurfursten Joachim I., von den Jahren 1500 bis 1536. S 471.)


   Bilder nedan

   Ur GSTA HA Rep. 78 Nr 26. S 503-504 i Webbversionen. Fol. 280. År 1521. Nickel Stafenows Elichen Hausfrawen Leipgedingsbreiff. S 1 och 2 samt försättsblad i volymen. 
   Mellan 1375 och 1474 Stavenow zu Woldenberg Linie I 

   „Waldenberg 1375 - Doberchow über OberG, Wagendienst, Bede sowie Pacht von 22 Hf (um 1365 von Brunkow erkauft), D. Keettlitz über Pacht von 2 Hf (von J. v. Waldow), Kurover dgl. Von 2 Hf, Wittwe v. Königsmark dgl. von 21 Hf (Leibgedinge); vor 1474 bis 1598 Stavenow zu Woldenberg. Vor 1474 bis 1595/98 Stavenow zu W. Ûber sinen Hof 1474, bsw über das Dorf nebst Patr (1542), Ende 16. Bis Ende 17. Jh geteilt. 1608 Rittersitze der Wagenschultz und Stavenow, Windmühle.“

   (Lieselott Enders Hist. Ortslexicon, teil Barnim VI, Weimar 1980. S. 634).

    

   Bild unten 

   Dorfkirche in Wollenberg

   (Bildquelle: https://www.stiftung-kiba.de/63.php)   Generation IX Barn till Nickel (II) f. ca 1470 + 1527 Herre till Woldenberg

   1.          Erdman (I). f. ca 1505. Herre till och boendes i Woldenberg omyndig 1527.[1] 1536 omnämnd i förnyat länsbrev för Woldenberg utfärdat av Kurfurste Joachim II Hector 1505-1571.[2]    
   2.          Peter (III) f. ca 1507. Död 1571.[3] Herre till och boende i Woldenberg 1527.[4] 1536 omnämnd i förnyat länsbrev för Woldenberg utfärdat av Kurfurste Joachim II Hector 1505-1571.[5] 1549 adlig landtagsman i Köln 24.6 för sin linje. Vid samma lantdag deltog även Heinrich II Stavenow, som representant för linje II.[6]

            Mathias (I) f. ca 1509. Herre till och boendes i Woldenberg omyndig 1527.[7] 1546 Arrendator hos v. Quitzow i byn Quitzow. Sannolikt utlöst av bröderna från Woldenberg. Stamfar till Fam. Stavenow i Kuhsdorf.[8]


   [1] Codex Diplomaticus Brandenburgensis Sammlung der Chroniken und sonstigen Geschichtsquellen für die Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer Regenten. Des dritten Hauptteiles. Zweiter Band. G. Riedel. Berlin 1860. S 487.

   [2] Geheimen Staatsarchiv PK. HA Rep. 78 Nr. 32. 79-80 RS, VS.

   [3] Lehnscopiar 1571. Stafenow zu Woldenberg.

   [4] Codex diplomatics Brandenhrgensis Sammling der Chroniken und sonstigen Geschichtsquellen für die Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer Regenten. Des dritten Hauptteiles. Zweiter Band. G. RIedel. Berlin 1860. S 487.

   [5] Geheimen Staatsarchiv PK. HA Rep. 78 Nr. 32. 79-80 RS, VS.

   [6] Kurmärkiche Ständeakten der Regierungszeit Kurfürst Joachim II. Walter Friedenburg. Erster Band 1535-1550. S 354.

   [7] Codex Diplomaticus Brandenburgensis Sammlung der Chroniken und sonstigen Geschichtsquellen für die Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer Regenten. Des dritten Hauptteiles. Zweiter Band. G. Riedel. Berlin 1860. S 487.

   [8] Anmärkning, om denne Matthias arrendator hos fam. v. Quitzow, är fader eller farfar till Joachim Stavenow från Lenzen, en stad under fam. v. Quitzows län, ärr den som blir vinhandlare i Rostock 1597, talar det ytterligare för att denna gren I förde den delade skölden med spetsar och vargtorso som återfinns i Rostock 1689.


   Generation IX Barn till Bertram (II) f. ca 1470 + 1527 Herre till Woldenberg

   1.          Hans (IV) f. ca 1495 + efter 1536. Herre till Woldenberg efter sin fader Bertrams död år 1527.[1] Omnämnd i länsbrevet för Woldenberg 1536. Hans Stavenow omnämns som husägare i Perleberg år 1533.[2]

    


   [1] GSTA Rep 78. Nr. 31 Allgemeines Lehnsregister. Zur Zeit Joachim I. 1499-1535. Fol 78. Uppslag 200. År 1527.

   [2] Die Brandenburgischen Kirchenvisitation-Abschiede und Register des XVI. Und XVII. Jahrhunderts. Erster Band. Die Prignitz. V. Herold. Erstes Heft. Kyritz. Berlin 1928. S 301.


   [1] GSTA Rep 78. Nr. 31 Allgemeines Lehnsregister. Zur Zeit Joachim I. 1499-1535. Fol 78. Uppslag 200. År 1527.   Generation X Barn till Peter (III) Herre till Woldenberg

   1.          Nickel (III) f. ca 1535. Herre till Woldenberg, myndig, svär länseden 1571.[1] 1572 adlig landtagsman i Berlin.[2] 1578 svär länseden för sin frånvarande kusin Hans (IV). Död 1584. [3]  


   [1] Lehnscopiar 1571. Stafenow zu Woldenberg.

   [2] Beiträge zu einem Neueren Landbuch der Marken Brandenburg. Prälaten, Ritter, Städte, Lehnschulzen, oder Rossdienst und Lehnwahr. E. v. Eichstedt. Magdeburg 1840. S 86.

   [3] Lehnscopiar 1578 samt 1584 Stafenow zu Woldenberg.


   Bild nedan

   Beiträge zu einem Neueren Landbuch der Marken Brandenburg. Prälaten, Ritter, Städte, Lehnschulzen, oder Rossdienst und Lehnwahr. E. v. Eichstedt. Magdeburg 1840 Seite 86.
   Generation X Barn till Mathias (I) f.d. Herre till Woldenberg, Arrendator och Collator (Quitzow)

    1.         Ignatius (II) Stavenow omnämns år 1600 som Kollator i byn Quitzow, vilket innebar att han var innehavare av rätten att besätta en kyrklig ställning i byn Quitzow, d.v.s. en av herrskapsrättigheterna. Denna rättighet bör ha tillkommit honom genom arv, förmodligen var det en del av rättigheterna för byn Quitzow (som innehades redan år 1343-1349 och som alltså inte kan ha sålts av i sin helhet ännu vid tidpunkten för räkenskaperna år 1600. Familjen Stavenow hade alltså ytterligare viss egendom i byn Quitzow än de tre gårdar som såldes av Jan von Stavenow och dennes kusiner tillsammans med släktingarna von Quitzow år 1343-1349 eftersom de satt på patronatet till byn fram till 1349 och fick betalningen för de tre gårdarna.[1]  
    2.         Jacob (I). f. ca 1535. Omnämnd i byn Quitzow år 1600, innehar å samma arrende troligtvis i ”arv”, hos familjen v. Plato som Tewes (Mathias) (I) hade år 1542 hos familjen v. Quitzow.[2] Borgmästare Jacob Stabenow begravdes den 21 september 1613. "B Jacob Stabenow begraven".[3] Han var gift med Hedwig. 1610 17.4. Jakob von Stavenow, borgmästare i Wrietzen, byter ut en trädgård.[4] 1616 dog den gamla Eva, hos f. B. Stabenowin. 1624 dog ”B. Jacoby Stabenowin”, d.v.s. dennes hustru. Borgmästare Jacob von Stabenow stod ofta fadder i Wriezen, vilket visar på det stora nätverk han hade. Han var dopfadder i Wriezen 1594 för Michael Brahms och Margarethas son "Burg. Jacob Stabenau" George Brahms. 1596: För ett barn vars föräldrar hette Stassmayer i efternamn. 1596 20.5 för Peter Ursuts son Sebastiann. ”Comp Pretzel, Stabeno, Urk. Dannenburg, Thasin, Yiok Brgn 20 juni.” 1604 Fadder. 13 ? vid Caspar Thieles son Wolfs dop. 1605 hos Hans Salders dotter Anna. "B. Stabenowen" 1606 för Zacharias Hartmans dotter Barbara. "Am 8 Januari, Zacharias Hartmann Catharina gemelle Margaretha Barbara. Comp. Valtin Kraus Stadthalter, Hans Hade, Die Pastor Kustrin, H B. Stabenowen Dn Michael von Knisthal, ???? Jacob Stabenow Junior", Den 6.2 1606 för Andreas Schmids dotter Magdalena. ”B. Jacob Stabvenowen”. 17.2 för H Johann Collilngs son Johannes. 1607 2.3 Fadder hos H Johan Thielen och Annas son Georgius. ”Comp B. Jacob Stabenow, Landtag Ulrich, Caspar Stabeno, Die Hans Peter Die B. Christopherus. Bunkeny. 30 juni Jürgen Petze filia Anna.” Här stod alltså Anna Petzen som fadder, vilket senare kom att gifta sig med Merten Stabenow. 1611 Fadder den 2.9 hos Andreas Wentlows och Annas son Georg. "Paten B Jacob Stabenow, Caspar Stechow" m.fl. Borgmästare Jacob Stabenows fru Hedwig stod fadder 1611 hos Johan Strauss, stadssekreterare och Elisabeths dop av dottern Elisabeth. ”Paten B Christoph Bünzow, Lorenz Bleih, Die B. Stabenowin. Die Peter Schultzen. Fadder 1618 H. B. (Borgmästare) Stabenow hos Alexander Stinlosoms och Annas dotter Maria. Fru stod fadder den 6.5 1618. ”B Stavenowen F.”, den 29.7 1618. ”F. B. Stabenowni.”, den 24.12 1618 hos Jacob von Nerschneichs dotter Marias dop. ”F. B. Stabenowin.”, vid Michaelis 1618 Fr. B. Stabenowen. Vid Martin Lembkes son Pontus dop., oktober 1618 Hos Sebastian Thieles och Magdalenas dop av sonen Johannes. ”F B Stabenowin.” Hon stod på samma blad fadder 4 gånger i dopboken. Nästa sida 2 gånger, vid H Johann Blüher och Walburgis dotter Anna Catharina samt den 25.2 1619 vid Adam Schramm och Catharinas dotter Catharinas dop. ”F. B. Stabenowin.” 10.4 1620. 1621 vid Joachim Melows barn. Fadder 11 september 1621 För Balthasar (v) Barfuss och Annas barn Balthasar. Paten Pastor Settman, H Florian Krümphel, H Mattheus Rohskull? J. Sabina von Barfuss, die B Stabenowin.[5]


    [1] Die Brandenburgischen Kirchenvisitations-Abschiede und Register des XVI und XVII Jahrhunderts. S 192.

    Kollatūr (lat.), das Recht, eine geistl. Stelle zu besetzen, eine Präbende oder ein Stipendium zu vergeben; Kollātor, der Besitzer dieses Rechts. Brockhaus' Kleines Konversations-Lexikon, fünfte Auflage, Band 1. Leipzig 1911., S. 987-988.

    [2] Die Brandenburgischen Kirchenvisitations-Abschiede und Register des XVI und XVII Jahrhunderts. Erster Band. Die Prignitz. Victor Herold. Berlin 1928. S 424.

    [3] Kyrkbok Wriezen Döda 21.9 1630.

    [4] Entscheidungen des Cöllnischen Konsistoriums, 1541-1704. Burkhard von Bonin, Franz Julius Lütkens, Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg. Cöllnisches Konsistorium H. Böhlaus, 1926. S 647.

    [5] Kyrkbok Wriezen, födda nämnda datum.


   Generation X Trol. barn till Clawes (III) alt. Hans IV (Ca 1495 + e 1536) (Kuhsdorf)

   1.         Claus (IV) omnämnd 1545 som Arrendator i Kuhsdorf hos Fam. v. Quitzow.[1]
   2.         Lorenz/Lenze (I) 1541 Arrendator i Kuhsdorf hos Fam. v. Quitzow.[2]
   3.         Joachim/Achim (I) 1541 Arrendator i Kuhsdorf hos Fam. v. Quitzow.[3] Ev. densamme som blir vinhandlare i Rostock 1597, stammandes från Lenzen. Död 1610.


   [1] Die Brandenburgischen Kirchenvisitations-Abschiede und Register des XVI und XVII Jahrhunderts. Erster Band. Die Prignitz. Victor Herold. Berlin 1928. S 127.

   [2] Die Brandenburgischen Kirchenvisitations-Abschiede und Register des XVI und XVII Jahrhunderts. Erster Band. Die Prignitz. Victor Herold. Berlin 1928. S 190-192.

   [3] Die Brandenburgischen Kirchenvisitations-Abschiede und Register des XVI und XVII Jahrhunderts. Erster Band. Die Prignitz. Victor Herold. Berlin 1928. S 190-192.   Generation X Barn till Erdman (I) Herre till Woldenberg

   1.          Hans (V) Herre till Woldenberg. F. ca 1551 i Woldenberg. 1571 Omyndig.[1] Adlig landtagsman i Berlin 1572.[2] Byter plats och överlämnar 1578 sin agnatslinje på Woldenberg till sin kusin Nickel (V) som svär länseden åt honom.[3] Gift med Anna.
   2.           Peter (IV) Herre till Woldenberg. F. ca 1553 i Woldenberg. Adlig landtagsman i Berlin 1572.[4] 1573 Stud. vid universitetet Frankfurt a. Oder. ”Petrus von Stagnow, non Iuravit”, svor alltså inte eden vid inskrivningen.[5] Död 1577.[6]


   [1] Lehnscopiar 1571 Stafenow zu Woldenberg.

   [2] Beiträge zu einem Neueren Landbuch der Marken Brandenburg. Prälaten, Ritter, Städte, Lehnschulzen, oder Rossdienst und Lehnwahr. E. v. Eichstedt. Magdeburg 1840 S 86. 

   [3] Lehnscopiar 1578 Stafenow zu Woldenberg.

   [4] Beiträge zu einem Neueren Landbuch der Marken Brandenburg. Prälaten, Ritter, Städte, Lehnschulzen, oder Rossdienst und Lehnwahr. E. v. Eichstedt. Magdeburg 1840 Seite 86.

   [5] Aeltere Universitäts-Matrikeln I Universität Frankfurt a. O. aus der Originalhandschrift. Dr. Georg Liebe und Dr Emil Thenner. Erster Band 1506-1648 S 231.

   [6] Lehnscopiar 1578.    

   Der Staffenow Lehn Brieff

   Beträffande: Friedrich, Hans (III), Peter och Erdmann (bröder) + Nicolai Stavenows söner (Linie I)

   Joachim I Kurfurste av Brandenburg. „Nestor“ dog den 11 Juli 1535 i Stendal. Näste Kurfurste av Brandenburg var sonen Joachim II, kallad Hector (1505-1571). Denne utfärdade följande länsbrev.


   Översatt lyder brevet ungefär så här:


   Vi, Joachim Kurfurste, bekänner och gör härmed allmänneligt, att vi med detta brev från oss och våra arvingar och efterkommande Markgrevar till Brandenburg,  denna dag då vår ärorike, före oss födda furste, Herr Joachim Markgreve till Brandenburg och Kurfurste, vår nådiga och vänlige älskade Herre och fader, dött och lovligen tillbedds, till våra kära förtrogna, Freidrich, Hans, Peter och Erdman von Staffenow och deras manliga ättlingar förlänar byn Woldenberg, med alla arvedelar, veten, tillika skog, övre och nedre domstol, och allt som förpliktar att ge ränteformiga nyttjanden och rättigheter, på samma sätt såsom deras föräldar tidigare från oss fått i förläning och besittning, att till deras nästa arvingar i manligt nedstigande arv, gemensamt ärva vidare genom vår nådeliga förläning. Vi befullmäktigar dem även med byn Woldenberg, med alla sina tillbehör såsom vi i kraft och makt av detta brev, såsom de och deras manliga arvingar i förläninng skall ärva, byn med sina nyttigheter, från oss och vårt Grevskap, Markgrevskapet till Brandenburg. Till deras samlade förläning och i deras gemensamma händer, att besitta och bruka såsom det är nödgas och att ta och ärva, varvid också därifrån deras efterkommande, såsom "Manlehns" rätt och bruk är. Vi förlänar er härvid, allt vad vi kan förläna er genom vår kraft, och vad ni därigenom förlänas skall, byn och alla panträtter, allmänneligt, till er förläning att mottaga. Kurfursten, fredagen i heliga pingsten Anno 1536. 


   "Wir Joachim Kurfürst Bekennen und thun heuth offentlich, mit diessem brieve von uns unser erben und Nochkommenden, Marggraven zue Brandenburg und macht vor allermeiniglich, dass wir nach heutigem abgang, ehren des forgebohrenen fürsten, Hern Joachims Marggraven zue Brandenburg, Churfürsten, unsers gnadig und freuntlichen lieben Herrn und vaters seliger und lobliger gebethen, unsern lieben getrewen. Friederich Hansen. Peter und Erdman. von Staffenow, und ihren menlichen Leibs Lehns bekam, das Dorf Woldenberg, mit Allen erben weitzen wegen holzinthenzen, obersten und Niedersten gerichsten, und oberst alles und Pflichten Seinen zinzformigen Nutzhungen Und gerechtigkeiten wie das Ir Eltern und Sie, von unser Lehnhafts, in Lehn und behzitzung forgebracht, Iro nebsten manlehn und gesambten handt gnaderlich gelien haben. Und wir behauptigen Ihnen dasselb. dorff Woldemberg, mit seinem Zubehorigen wir abstet im krafts und macht dies brefs alles das sie und ir menlich leibs lohns erben dasselb dorff mit seiniger Nützungen, von uns unnd unser Grafschafts der Marggraff zue Brandenburg. Ire vestem manlehn und ir sambter handz gabem, besitzem und gebrauch ir als not ist nehmen, und erb haben, bey auch darvon ihre und diesen sollen, als manlehns recht und gewohnheit ist. Wir verliehen inen heran, alles was wir Inen von krafts unser daran belihen sollen, dorf und an unsem als pfanden, allermeiniglich? An seinem lehn emp fangen, Kurfurst, am freitags In seligen Pfingsten Anno 1536.“


   Bild unten

   Joachim II Hector, Kurfurst von Brandenburg (Wikipedia Commons)   Bild nedan

   Klickbar - Der Staffenow Lehn Brieff 1536.     Bild nedan

   Lehnscopiar Brandenburg


   Generation XI Barn till Nickel (III) Herre till Woldenberg

   Första äktenskapet

   1.          Elisabeth ca 1560 gift med Heinrich von der Löben, bodde och besatt staden Döbbernitz i början av 1600. Staden Döbbernitz var förläning med ett riddarsäte, vid Sternberg. Paret fick en son, Joachim von der Löben.[1]
   2.          Ernst (I) Herre till Woldenberg. f. ca 1564. 1584 omynd.[2] Död före 1624. Gift med Elisabeth v. Hoppenraden. Det framgår att de hade flera arvingar.[3] Hoppenraden var en uradlig ridderlig släkt från Mark Brandenburg, med stamsäte slottet Stolp i Barnim redan 1375.[4]Ernst säljer sitt arvegods med undantag av en andel i form av kvarnen, som finns dokumenterat i v. Wagenschütz länsbrev 1620.[5] År 1624 lånar Ernst von Stavenows änka die ”Edel und Viel Thugendtsame” Elisabeth von Hoppenraden ut arvet efter Ernst von Stavenow, 1200 Tl. till 6 % ränta. Att familjen hade barn framgår av att det talas om "Erben" und "Erbnehmer", d.v.s. arvingar. Skuldförskrivningen var på 1200 Tl. och de som stod i skuld Adam von Schlieben ”Komptor zur Liesenn und Stadt fallgen zue Magistrathenambt Sonnenburg auf Papiz”, Burchard von Saldern auf Plattenburg, den döde Sigfrid von Salderns son, Asmus von Bredow auf Bredow und Schwanebeck, Bernhard Zieritz aus Brandenburg, Petrus Schultz aus Stendal und Martin Pasche Borgmästare i Berlin.[6] Familjen von Hoppenraden var en urgammal riddarsläkt från Mark Brandenburg, med Slott Stolp som sitt säte redan år 1375. Denna adliga släkt i Markerna ägde borgen och riddarsätet Stolpe. - Thomas von H. på Stolpe levde år 1550. Peter von H. år 1560. - Georg Friedrich von H. blev skjuten i en fejd år 1615, och hans son föll under saracenernas svärd i Ungern. Med den siste avkomlingen, som dog som barnbarn, slocknade släkten ut. Intressanta detaljer om denna familj gick förlorade vid branden av Slott Stolpe.[7] Ernst sålde sitt riddarsäte i Woldenberg men behöll ännu kvar kvarnen i Woldenberg till år 1609. I en skuldförskrivingen, där Elisabeth von Hoppenraden lånar ut arvet efter Ernst von Stavenow 1200 Tl. till bl.a. Adam von Schlieben och Burchard von Saldern till Plattenburg, talas det flera gånger om familjens arvingar.[8]
   3.          Joachim (II) Herre till Woldenberg. f. ca 1565. Död 1620. Var 1584 omynd.[9] 1592 Deltar i kriget mot Frankrike och omnämns vid stormningen av en skans ”einer vam Adel Joachim Stavenow, so dabei geritten, vam dem Dunst van dem Pferde gefallen.” med Lupold v. Wedel.[10] Ev. 1597 17.9 vinhandlare i Rostock, medlem i den politiska styrande församlingen hundramannakollegiet i Rostock och kvartermästare till Mariakyrkan[11] och dit han kommer från Lenzen. Vinhandlare. Gift 1 med Katharina Karnatz död 1613.[12] Dog till sjöss 1620 varvid ett gravminne uppsattes i Vaerlöse Kirke i Danmark ”over Joachim Stavenau fra Rostock, som med flere i Aaret 1620 ved Gedsoersriff kuldseglede”.[13]
   4.        Nickel (IV) Herre till Woldenberg. f. ca 1566. 1584 omynd.[14] 1593 löser med Ernst ut brodern Jacob från Woldenberg.
    Andra äktenskapet Nickel (III) och okänd maka omkr. 1568
   5.        Jacob (II) Herre till Woldenberg. Borgmästare i Wriezen. F. ca 1568. Död och begraven i Wriezen 1613. 21.9.[15] 1584 omynd.[16] 1593 löser Ernst och Nickel ut Jacob från Woldenberg. Är borgmästaren Jacob Stavenow dopvittne till ett flertal barn mellan 1594 -1611. 1607 står han fadder med Caspar ”Stabeno” vid Herr Johan Thielen och Annas Sohn Georgius dop. 1610 omnämns Jacob von Stavenow som borgmästare i staden Wriezen när han byter en trädgård.[17] Gift med Hedwig, vilket framgår av dopen för parets barn i kyrkboken i Wriezen. Hedwig dog 1624 ”die B Jacobt Stabenowin”.
   6.        Barbara född ca 1583 gift med Carl von Grüneberg till Bialkow[18] och Dietersdorf i Schlesien. 1000 Daler giftorätt 1620 5.7.[19]


    [1] Sternbergiche Kreis Chronik. Geschichte der Städte, Flecken, Dörfer, Kolonien, Schlösser K. dieses Landestheiles. Von der früheren Vergangenheit bis auf die Gegenwart. Aeltere Geschichte der bedeutenden Dorfschaften im Lande Sternberg nach alphabetischer Ordnung, aus alten Originalurkunden oder glaubhaften Abschriften. Dr. E L Medekind. Bielenzig. Druck und Verlag von E. Range. 1853 S 274.

    [2] Lehnscopiar 1584 Stafenow zu Woldenberg.

    [3] Enligt skuldförskrivning 1624 till bl.a. Adam von Schlieben, Burchard v. Saldern till Plattenburg och Asmus von Bredow till Bredow. Statsarkivet i Potsdam. Pr. Br. Rep 23 A. Kurm. Stände.

    [4] Neues Preussisches Adels-Lexicon, Freih. L. v. Zedlitz-Neukirch. Erstes Supplement. Fünfter Band. Leipzig 1842. S 245 samt Kaiser Karl´s IV Landbuch der Mark Brandenburg. E. Fidicin. Berlin 1856. S 63, 1375 Herrman Hoppenrode cum fratre.

    [5] BLHA Rep 37. Lehnsbrief v. Wagenschütz 1620. 1591 Lehnskopiar. Ernst von Stavenow verpfändert die Windmühle zu Wolldenberg für 50 Gulden dem Thomas Wilcke. 1593 Lehnskopiar. Ernst verpfändert dieselbe Windmühle dem Müller Hans Wolf zu Friedenwalde für 100 Reichstaler. 1593 Lehnskopiar. Ernst verpfändert seinen Teil von Woldenberg für 200 Thaler an Tam von Röbel zu Kruge und Georg von Platen zu Harnekopf. (die Nachbaren) Um 1593 Lehnskopiar. Ernst löste durch 595 Thaler seinen Bruder Nickel und durch 575 Thaler seinen Bruder Jakob aus Woldenberg aus. 1595 20.2. Lehnskopiar. verkaufte Ernst von Stavenow dem Hans von Wagenschütz erblich sein ganzes Gut in Woldenberg für 5.400 Thaler. 1598 3.5. Lehnskopiar. Wurde Albrecht von Stavenow mit Woldenberg belehnt. Mitbelehnt wurden sein Bruder Friedrich, sein Faderbruder Andreas und seine Vettern.

    [6] Kurmärkische Stände. Einleitung 1 Geschichte der Kurmärkischen Stände. Volym 2 av Findbücher und Inventare des Brandenburgischen Landeshauptarchivs, Brandenburgisches Landeshauptarchiv. Författare Margot Beck. Förläggare Brandenburgisches Landeshauptarchiv, 1995. S. 297.Anm. Karl Heinz Steinbruch. 20160824. ”leider stehen in der Schuldverschreibung keine Namen der Kinder des Ernst von Stavenow. Es ist lediglich immer wieder von seiner Witwe die Rede, die einmal namentlich genannt wird: Sie war Elisabeth von Hoppenrade. Sie hat wohl Kinder gehabt, denn es werden mehrfach "Erben" und "Erbnehmer" genannt. Die Schuldverschreibung, die wohl genealogisch uninteressant ist, wurde über 1.200 Taler ausgefertigt, die mit 6 % verzinst wurden. Schuldner waren Adam von Schlieben auf Papitz, Burchard von Saldern auf Plattenburg, Asmus von Bredow auf Bredow und Schwanebeck, Bernhard Zieritz aus Brandenburg, Petrus Schultz aus Stendal und Martin Pasche zu Berlin.”

    [7] Neues Preußisches Adels-Lexicon, Freih. L. v. Zedlitz-Neukirch. Erstes Supplement. Fünfter Band. Leipzig 1842. S 245.

    [8] BLHA, tidigare Staatsarchiv Potsdam. Pr. Br. Rep. 23 A. Kurm. Stände. C 2588.

    [9] Lehnscopiar 1584 Stafenow zu Woldenberg.

    [10] Von der Ropp. Jahresbericht der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde, vol 45 1895 no. 5-77, 1829/30-1914/15.S 416, 417, 418.

    [11] Daniel Friderici: sein leben und seine geistlichen werke. Wolfgang Voll S 55.

    [12] Rostocker Chronik 1584 – 1625. Vicke Schorler. S 55.

    [13] Samlinger til de Danske øers Lollands og Falsters Historie. Peter Rhode Ander Bind 1794 S 102.

    [14] Lehnscopiar 1584 Stafenow zu Woldenberg.

    [15] Dödboken i Wriezen 1613. ”B Jacob Stabenow”.

    [16] Lehnscopiar 1584 Stafenow zu Woldenberg.

    [17] Entscheidungen des Cöllnischen Konsistoriums, 1541-1704. Burkhard von Bonin, Franz Julius Lütkens, Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg. Cöllnisches Konsistorium H. Böhlaus, 1926. S 647

    [18] https://zamkilubuskie.pl/bialkowbialkow/

    [19] 1620 5.7. Mülverstedt: Ehestiftungen.
    Generation XI Barn till Hans (V) Herre till Woldenberg

    1.          Joachim (III) Herre till Woldenberg. f. ca 1590 trol. i Perleberg. Gift med Anna König 8 juli 1628 i Havelberg.[1] Anna Stavenow begravdes den 13 okt 1660 i Havelberg.[2] Stavenows till Woldenberg fortfarande i Brandenburgisk Riddartjänst 1626.[3] 1644 säljer fam. v. Wagenschütz och Stavenow sitt delade riddarsäte i Woldenberg till Dr. Fulborn från Wriezen.[4] 


    [1] Kirchenbuch Stadtkirche Gifta. 8 jul 1618.

    [2] Kirchenbuch Stadtkirche Dödsboken. 13 oct. 1660.

    [3] Beiträge zu einem Neueren Landbuch der Marken Brandenburg. Prälaten, Ritter, Städte, Lehnschulzen der Rossdienst und Lehnwahr. E. v. Eichstedt. Magdeburg 1840. S 115-116.

    [4] Die Territorien der Mark Brandenburg. Geschichte des Landbuchs Kaiser Karl´s IV. Ernst Fidicin. Theil II. II. Der Ober-Barnimsche Kreis. Berlin 1858. S 72.
    Generation XI Barn till Peter (IV) Herre till Woldenberg

    1.          Nickel (V) Herre till Woldenberg, f. ca 1575. Omnämnd i adelsförteckningen i Brandenburg år 1600 ”Nickel, sel. Peters Sohn”.[1] Var 1614 Frauenzimmer Hofmeister vid Markgreve Johan Georgs hov i Jägerndorf ”Nicolaus von Stabenau”.[2] 1616 Dubbad till Johanniterriddare under Stormästaren Markgreve Johan Georg.[3]


    [1] Beiträge zu einem Neueren Landbuch der Marken Brandenburg. Prälaten, Ritter, Städte, Lehnschulzen, oder Rossdienst und Lehnwahr. E. v. Eichstedt. Magdeburg 1840 S 174.

    [2] Johann Sebastian Müllers Annales des chur- und fürstlichen Hauses Sachsen 1700 S 293.

    [3] Wochenblatt der Johanniter Ordens Balley Brandenburg. Berlin den 24 juni 1863. Nr 26.
    Generation XI Barn till Nickel (IV) Herre till Woldenberg och Anna

    1.          Merten ca 15?? i Wriezen. Död 1657 26.4 i Havelberg.[1] Emigrerar till Stralsund där han blir borgare. Flyttar till Havelberg under 30-åriga kriget. Merten Stawenows första fru dog 1626 i Havelberg.[2] Gift 2 med Anna Petzin, ”Merten Petzins Filia, Rectori” 1627 09.01. Gifte 2 Änkan Anna Petzin död 1660 23.12. i Havelberg.
    2.          Anna 1596 i Wriezen. ”Nicolas Stabeno Anna filia Anna. Compatres Jürgen Trost, Merten Petzin, die Jochim Bruderin Trinitatis”.[3]Anna von Stabenauen hade 1615 ett lån till Jacob Prell 200 Daler utan ränta.[4] Gift med Ernst v. Görtzke efter 1615. Paret fick en son Joachim v. Görtzke.[5]  


     [1] Kyrkobok St Laurentius Havelberg döda 1657 26.4.

     [2] Kyrkobok St Laurentius Havelberg döda 1626 424.

     [3] Kyrkbok Wriezen födda. Trinitatis 1596.

     [4] Urkunden Sammlung zur Geschichte des Geschlechtes der von Eickstedt in Thüringen, den Marken und Pommern. Gesammelt und herausgegeben von C. v. Eickstedt. Königlich Preußischem Major. Erste Abtheilung. Berlin 1838. Verlag der Plahnschen Buchhandlung. S 386.

     [5] Restlose Auswertungen von Leichenpredigten und Personalschriften für genealogische Zwecke, Bd. 1, R1-R1000, R374.     Generation XI Barn till Joachim/Achim (I) (Lenzen - 1597 Rostock)

     1.         Hans (V) Trol. Son till Joachim II. Kommer från Lenzen. Död i Rostock före 1630. 1604 Borgare i Rostock från Lenzen. Köper 1609 ett hus i Rostock från bröderna Hahn. Gift Köpcke. Frun död efter 1630.
     2.         Johannes (III) Pastor. f. ca 1604. Död 11 augusti 1652 i Büzow. 1617 Immatrikulerad vid universitetet i Rostock. 1630 insatt som Subdiakon i Büzow av Fürst von Wallenstein. 1639-1652 Pastor i Büzow. Gift 1 med Maria Cracovius dotter till nn, Gift 2 Maria Wichmann, F. i Rostock, död 1681.
     3.         Matthias (III) 
     Generation XII Barn till Ernst v. Stavenow och Elisabeth v. Hoppenraden

     1.          Friedrich. ”Von einem Nachkommen des Ernst v. Stavenow, Vornamens Friedrich, welcher i. J. 1593 eine Hufe Landes Freigewilligt erhielt (v. Eichstedt Landbuch S 359) verausserte i. J. 1596 seinen Besitzantheil an einen v. Pfuel”[1] Från en efterkommande till Ernst v. Stavenow, med förnamn Friedrich, som år 1593 köpte en Hufe Land försålde år 1596 sin andel till en v. Pfuel.
     2.          Christopher I Född 1594 i Wriezen. ”….st Stabenow Elsabe fil(ius) Christoph. Comp ….. von Hopnrodde, Paul Liese, Adnd Leist, … vor Bolau, Die Christ Bär, Jokim von Kemnitzen.”[2] Dopvittnet von Hoppenrade, ger vid handen att Ernst är Christoffers fader. Ernst var också gift med en Elisabeth. Detta utesluter övriga Stavenows i Wriezen. 1610 Christoff Stavenow genomgick en utrustningskontroll i Perleberg, känd som ”Fehderspieße” (Fehder är ett långt svärd). Christoffer Stavenow gick i konkurs år 1636[3] och "hängdes upp vid predikstolen i november 1638". Året 1638 kom att bli känt som det så kallade "skräckåret" i Perlebergs historia. Under detta år bröt pesten återigen ut. I oktober 1638 var åtta regementen av den kejserliga generalväktmästaren Graf Buchheim inkvarterade i Perleberg. Staden var fullständigt överfylld. Kamp om logi och försörjning uppstod bland soldaterna. Alla hus inklusive kyrkan och sjukhusen plundrades den 24 oktober 1638. Två hus brann ner. Efter deras avfärd lämnade de kejserliga trupperna kvar 50 man som skyddstrupp. Den 15 november 1638 stormade plundrare staden. Efter strider lämnade skyddstruppen och de flesta invånarna Perleberg. Under två dagar följde mord, plundringar och förstörelse."[4] Det sägs att Peter Stavenow från Perleberg flydde till Fürstenberg år 1638.[5] Christoffer lät döpa tre söner med namnet Peter. Tyvärr vet vi inte om pojkarna fick dubbla namn. Han gifte sig första gången vid 16 års ålder med Jungfru Anna Royen den 2 september 1610. Hon var dotter till Christopher Royen i Lenzerwische. Det är troligt att äktenskapet arrangerades av föräldrarna från födseln för att kunna återupprättas vid faderns tidiga död, vilket inträffade 1610. Enligt lag fick pojkar gifta sig från 14 års ålder efter konfirmationen. Han gifte sig andra gången med Anna Korbes, dotter till den salige Georg Korbes, den 2 september 1621.[6]


     [1] Die Territorien der Mark Brandenburg: oder Geschichte der einzelnen Kreise, Städte, Rittergüter und Dörfer. Als fortsetzung des Landbuchs Kaiser Karl:s IV. E. Fidicin. Stadt Archivar. Theil II. II. Der Ober Barnimsche Kreis S 72.

     [2] Kyrkbok Wriezen. 1594 7.8

     [3] Georg Grüneberg, Die Prignitz und ihre städtische Bevölkerung im 17. Jahrhundert s 111.

     [4] Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Prignitz Band 2. Herausgegeben von Dr. Uwe Czubatynski Perleberg 2002 Seite 23-24.

     [5] http://www.stavenow.de/artpdf/arti15.pdf Artikel von Klaus Stavenow, Starb in Baden Baden 2006.

     [6] Kirchenbuch Perleberg Heiraten 1621 2.9.     Generation XII Barn till Merten (I) Stavenow från Wriezen (Stralsund)

     1.          Merten (II) Dop den 25.11 1619 in Stralsund.[1] Paten: Thomas Tempelmann, Baltzer

     Blaseke, Klaus Sores Frau. Merten (I) Fadern flyttar till Stralsund och blir borgare där, men flyttar tillbaks till Brandenburg och Havelberg. Sonen Merten (II) flyttar tillbaka till Wriezen.


     [1] Kirchenbuch Stralsund. St. Marien 1619 25.11.     Generation XI Barn till Borgmästaren i Wriezen Jakob (I) Stabenow och Hedwig

     1.         Jacob Jr. Född ca 1588 i Wriezen. Omnämnd som gudfar tillsammans med faden Borgmästare Jacob Stabenow år 1606 den 1 sep. «Jacob Stabenow D. Jüng» vid Michael Granolaus sons Georgs dop. 1607 stod han som Gudfar till Marten Gümickes dotter Anna. «Jacob Stavenow D Jüng.» 1608 omnämns han två gånger som dopvittne i januari. År 1612 dopvittne vid Hans Simon och Annas dotter Annas dop: ”Paten Jacob Stabenow d. Jüng. Jacob Wiman”, Dopvittne den 20 december 1617 för Jürgen Gebentys och Catharinas dotter Maria. Står som gudfar den 28 okt. 1624 för M Mathias Müller och Annas dotter Anna. Dopvittnen; ”Jacoby Stabenow, David Timmen, H Peter Linz F. Fr Mathias Stabenow” Dopvittne 1625 M Mathias Müller u Anna Filia Anna. Pate 1 Jacoby Stabenow.[1]
     2.         Barn 1592 Jacob Stabenows barn begravd.[2]
     3.         Barn 1593 Jacob Stabenows barn begravd.[3]
     4.         Orthia Dop den 29.12 1595 „Jacob Stabeno Hedwig fil. Orthia Paten Elias Reinols, Peter Pretzel s frau Vrsula. Past: uxor ag d. H Ernsten von Dabielin/d/ 29. December”
     5.         Anna 1596 ”Jacob Stabeno Hedwig Anna fil. Anna. (Pat) Michel Bie frau Anna Fride, Margaretha, Catharina Ritters Ev: Lehmanshof”.

     Gifte 2 med Elisabetha

     1.         Elisabetha 1602 B Jacob Stabeno Elisabehta, Filia Elisabetha. Comp. H George XXXXX?, H Caplann, H Johan Illiheim?[4] 1603 B. (Borgmästare) Stafenows lilla dotter begravd.[5]


     [1] Kyrkobok Wriezen dop 1.9 1606, 1607 oläsbart datum, 1608 januari, 1612 oläsbart datum, 1617 20.12, 1624 28.10, 1625 oläsbart datum.

     [2] Kyrkobok Wriezen döda 1592.

     [3] Kyrkobok Wriezen döda 1593.

     [4] Kyrkobok Wriezen dop 1602 utan datum.

     [5] Kyrkobok Wriezen döda 1603 utan datum.


     Generation XIII Barn till Jakob (III) Junior och Anna

     1.         Jacob (IV) Döpt 1607 i Wriezen. Dopvittnen Matthias Brenning, Diaconus Georg Kraths, Peter Krüker, Lorenz Joachims fru (Die Lorenz Joachim), Johan Cillietins fru (Die Johan Cillietin).[1] 1608, Jacob Stavenow d. yngres barn begravd.[2]  


     [1] Kyrkobok Wriezen dop 1602 utan datum.

     [2] Kyrkobok Wriezen döda 1608 utan datum.     Generation XIII Barn till Merten (II) och Elisabeth f. Matzus (Wriezen)

     1.          Catharina Dop 1657 7.11 i Wriezen: ”Martinus Stabenow Elisabeth Matzus Filia Catharina. Comp: H Joachim Dahlen, Hans Eiwall Pauell, Grütke Martin Finow, Anna Kitz…. H Johann Sagers Frau, Maria Zuhlinken, H George Biffings Frau, Elisabeth N: Caspar Strassbürgs, Joh Hütins Frau”.[1]


     [1] Kyrkobok Wriezen dop 1657 7.11.     Generation XI Barn till Joachim (III) och Anna f. König (Havelberg)

     1.          Son, ”Jochim Stavenows Sohn” begravd[1] 
     2.          Flicka Magd, död den 30 Sept. 1631.[2]
      Gift 2 Joachim Stavenow gifte sig med Anna f. König den 8.7 1628, ” Bartholomei Vierzofens änka”. (Havelberg)
     3.        Hans, dop 1630, ”Joachim Stawenow, Sohn Hans, Paten, Zacharias Berckholtz, Jaime Eids, Hans Petz Vidua Andreas Pagels, Elisabeth Berchholtz“[3] Gift 1Hans Stavenows Frau begravd dem 19.6 1660. Gift 2 1.4. Joachim Stafenows Ehefraw und selige Wittwe starb am 13.10 1660. Sie wurde begraben als ”Hans Stavenows Mutter” am 17.12 1660.[4]
     4.        Joachim Joachim Stavenow Sohn Joachim. Paten Hieronimus Kemnitz, Jochim Stein, Andreas Gläser, B. Zacharias Berchholz Frau, Joachim Strassburgers Frau.[5]
     5.       Elisabeth Joachim Stavenow Tochter Elisabeth Stavenow. Paten Simon Janke, Joachim Anger, Uxor Jacob Petz.[6] 1636 Joachim Stawenows Kind Död den 31 dec 1636.[7]

       


      [1] Kirchenbuch Havelberg, St Laurentius Tote 1626 S 437.

      [2] Kirchenbuch Havelberg, St Laurentius Tote 1631 S 122.

      [3] Kirchenbuch Havelberg, St Laurentius Taufen 1611-1709 1630/60.

      [4] Kirchenbuch Havelberg, St Laurentius Tote 1660 13.12 und 1660 17.12.

      [5] Kirchenbuch Havelberg, St Laurentius Taufen 1611-1709 1633.

      [6] Kirchenbuch Havelberg, St Laurentius Taufen 1611-1709 1635/45.

      [7] Kirchenbuch Havelberg, St Laurentius Tote 1636 31.12.      Generation XII Barn till Hans (V) Stavenow (Havelberg till Pritzwalk)

      Gift 1 Frun begravd den 19.6 1660 i Havelberg.

      1.          Magd begraben am 18.10 1657.[1]

         Gift 2 Hans Stavenow und F. Dorothea Bülowen am 1.4 1661.[2]

      1.          Jürgen, Dop den 5.11 1662, ”Hans Stavenow tauft sein Sohn Jürgen. Paten Georgius Stavenow Rector Sch: Kyrizasis. (Kyritz) Andreas Wegener, Hinrich Dalenberg Frau, J. Maria Zalmdin.”[3] 1664 Hans Stavenows Sohn wurde begraben am 23.10 1664.[4]
      2.          Maria, Taufe 1664 25.9. ”Hans Stavenows Tochter Maria. Paten: M Joh: Dalens Frau. Jochim Zeirs Frau. Jochim Adamsens Frau. Hans Burkhard. Balzer Örthig.”[5]
      3.          Anna Taufe 1666 19.10.  ”19 oct Hans Stabenows Tochter Anna. P. H. Joch: Schnack H. Baltzer Othlings Frau. Hans Grabows Frau. Joch. Mihrand. Mathias Buchholtz.”[6]
      4.          Johannes Taufe 1668 9.6. ”Den 9 Juni Hans Stabenow Sohn Johannes. Die Paten Herrn Diedrich Mörendorff, H. Balthsar Bülow, Abraham Heynes Frau.”[7]

      Ehe 3 Regina Lordmann in Pritzwalk 1675/5. Starb 1680 Hans Stavenow, Tuchmachers Frau. Bestattung am 18.4 1680.

      Ehe 4 Hans Stavenow und Jgfr. Catharina Wegner am 8 nov 1683 in Pritzwalk.

      1.          Johann, Den 15.2. ”Hans Stavenows Sohn Johann döpt: Gewatten H. Johann Konow, Andreas Herz, Christian Bahr, Caspar Beutlings, Jürgen Dufals Frau.”[8] Gestorben in Pritzwalk am 14 april. 1768 im alter von 84 J.[9]


      [1] Kirchenbuch Havelberg, St Laurentius Tote 1657 18.10.

      [2] Kirchenbuch Havelberg, St Laurentius Heiraten 1661 1.4.

      [3] Kirchenbuch Havelberg, St Laurentius Taufen 1611-1709 1662 5.11.

      [4] Kirchenbuch Havelberg, St Laurentius Tote 1664 23.10.

      [5] Kirchenbuch Havelberg, St Laurentius Taufen 1664 25.9.

      [6] Kirchenbuch Havelberg, St Laurentius Taufen 1666 19.10.

      [7] Kirchenbuch Havelberg, St Laurentius Taufen 1668 9.6.

      [8] Kirchenbuch St Nicolai Pritzwalk Taufen 1685 15.2.

      [9] Kirchenbuch St Nicolai Pritzwalk Tote 1768 14.4.


      Källor och annat obearbetat material kring ovanstående tabeller

      1592 "Einer vam Adel Joachim Stabeno" im Feldzug gegen Frankreich (Woldenberg Linie I)

      21-25 April 1592 Bericht von Lupold von Wedels Beschreibung seiner Reisen und Kriegserlebnisse. Dem Zug nach Frankreich.Den 21. Hat der Kunink dem Feinde ein Quartier darein 500 Spanier gelegen, anzunden lassen, sulchens unmeher beringet und wie sie heraus / gelosen, erschlagen, hat auch umme des Figendes Lager her, weil er sich beschanzet und nicht schlagen wullen, alle Dorfer, damit er van Seiner und Proviante nicht zu leben, welbrennen lassen. Es ist auch gesagt, wie der Ducedeinens schwach sein sul. Den 22 hat man angesagt, wie mir auf einen Anschlacht Stersen reiten sulten, haben derwegen unsere Pferde einem halben Tag gesattelt standen, auf den Abend ist wiederumb angesagt, wie mir in der Nacht, man ein Karmunenschoss geschege, auf sein sulten. Wie nun einmal beblasen, sein mir die ganze Nacht in der Rustunge gesessen, auf den Schoss gewartet, wie er aber nicht geschen, haben mir uns, wie es Tag warden, wiederumb abgetan. Es ist heute einer, so van ein relige Monat vorlosen, in des Figendes hende kommen, und gefangen wurden, wiederumb, nachdeme er ausgeritten, zu und kammen, welcher dem Kunint allerleig Bericht, wie des Liegendes Lager geschaffen, gethan, derwegen der Kunink aufgehen und sich in eine besser Gelegenheit gelegt, damit der Figent nicht entritten kan.Den 23, sein etwan 40 Pferde vor des van Buren Quarter kummen, bei der Mulen seinen Trabanten und einen schlacht erschossen und ein / Pferd weckgenummen, ob er wol liner inen gergefecht, hat er sie dennoch nicht erreichen kunnen, deswegen er den 24, uns neger in ein ander Quarter gesetzet. Wir sein aber heute mit des Obersten und des getreuen van Buren Fane zu Strosen reiten vorordnet, die ,,,, sein aber mit den Fanen in dem Quartier blieben, wir anderen sein fort geritten. Wie wir aber 2 Kl. Van meinen Quarter kummen, sein mir wiederumb zurucke in unsere Logementer geschaft und sein uns heute noch su hulse kommen 3000 Qasskundiger und 12000 Koritzer. So blad mir nun wiederumb ins Quarter kummen, hat mich der Oberst melden lassen, dass ich durch den Forerer den Junkeren anmelden lassen muchte, wie der Kunink den Figen tanlossen legen wulte, weil dan eine Schlacht dadursch zu vormuten, sulle ein oder, er were Junker oder Knecht, mit gantzer Rustunge etwan umme Mitternacht, van man blasen wurde, gefart und auf sein. Weil dan sulchens geschen, sein mir in der Nacht aufgewesen, 4 Ml. Bis an der Kuninges Lager gezogen, da wir den 25, etwan umme 6 Ure fru ankommen. Sobald mir nun dasselbst aufummen und Schlachtorderungebracht, hat der Kuninf, in Meinunge den Figent aus dem Fraztel zur Schlacht zu bringen, eine Schantze des Figendes, vor ein/die Knechte gelegen, anlosen lassen, welches den ufesten gelungen, die Schanze neben 2 Fenlin und 2 Stucken Schutzen erobert, etwas 300 erschlagen, da der unseren nur 4 Parsonen geblieben. Hernach der Figent das uberlige gode Gefechte, wie er sein Felt bestellet und leigen uns über, doch in den Schanzen, gehalten und nicht schlagen wollen, under die Engelender gehn lassen, welches erzliche wedergenommen und zu Stunden zu schossen, hernacher 2 Stucken under des Felthern 6 Fanen gehn lassen, welche Stad Krachtes ist getruffen, seinen Schwestersohn neben noch einem vam Adel weckgenommen, imgelichen etzliche Pferde und einem knechde den Kopf neben der Stormhube weckgemimmen, hernacher eines under unsere tausent Pferde gehn lassen, welche Zält einem Hans Schlultze genant in dem Lant zu Mecklemborch zu Brandenborch wonent, den Arm weckgenummen, einen jungen Schlesichen vam Adel, Hans Schwalsintze genannt, seinem Pferde, darauf er gesessen, den Kopf weckgenommen, imgelichen einem Hern van Kithlitz seinem Pferde, darauf er gesesetzen, den Schinkel abe und meines Obersten Kule einen Schinkel an Trummelen enzweig, Adam van Baren Fenriches Knecht der kam oben an der Stormhube gar krum, dass einer vam Adel Joachim Staveno, so dabei geritten, vam dem Dunst /van dem Pferde gefallen. Imgleichen ist auch ein Schoss under des Hern van Dome Reuter kummen, welcher der Steffen van Pothlist einen Gar weckgenommen, hernacher einem Knecht, welcher Rustunge angehant, aut die Schulder, dass er under das Pfert gefallen, geflogen, doch inen nicht vorwunt, besondern eine grosse Kule in der Rustunge gewesen, dass mir also van den Stennen und andere, da mir geschichert, haben wichen mussen. Weil den der Scharmutzel den ganzen Tag geweret, unsere grosse Geschutze auch gewaltig in die Figende gangen, den Fussteil, wie van iren Gefangenen bericht, grossen Schaden getan, die unseren auch hinfugen Schaden dem Figent in Scharmutzeln zugefugt, wiewol etzliche der unseren in den Scharmutzelen auch getruffen, sein mir noch 5 Ure auf den abent erschlich abgefuret, ein ider van Reuteren und Knechten is sein foriges Quarter, da mir dan 4 Ml. Wiederumb hin gehabt und ider dasselbst ankummen und sein heute mit den grossen Stucken under den unseren 20 Pferde erschossen und die vorgemelten Personen. Wer uf den Scharmutzlen getruffen, ist mir nicht mer, als ein Rittmeister, Frenke genent, bekant, es ist auch einen niderlendichen Edelmann mit dem grossen Schanze ein Schinkel abgeschossen, welcher kurz danach den dess van Smarzen aufgeben, des Sellen Gott gnade.

      (Anm: Nur 4 Personen sind nach Aussage von Wedels Gestorben, und Joachim Stavenow scheint nicht einer von diesem zu sein, er scheint nur vom Pferd Gefallen zu haben) und ist also wohl nicht "Gefallen" im sinne "Gestorben". Diese Joachim könnte auch zu den Neumärkischen Zweig gehören, aus Silberberg, Dorf unter den Familie v. Wedel.) 

      (Quelle: Lupold v. Wedels Tagebuch. Baltische Studien – Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde. Fünfundvierziger Jahrgang. Stettin. 1895.

      Seite 418.)

       

      Einer vom Adel Jocham von Stubenaw beteiligte sich in “Der Lange Türkenkrieg” unter Nürnbergischen Fahne (d.h. unter dem Markgrafen von Brandenburg).

      Der Lange Türkenkrieg war ein von 1593 bis 1606 währender Krieg zwischen dem Osmanischen Reich und mehreren christlichen Staaten, insbesondere der Habsburgermonarchie. Der Krieg endete mit dem Frieden von Zsitvatorok am 11. November 1606. Konfliktgebiete waren zu großen Teilen das Königliche Ungarn, Transdanubien, das heutige Kroatien und die Walachei. Der Krieg zeichnete sich vor allem durch jahrelange Stellungskämpfe aus und wurde deshalb auch Burgenkrieg genannt. Größere Gebietsgewinne konnte am Ende keiner der Konfliktbeteiligten erringen.


      1594 "Verzeichniss was fur volck undterwegen under etlichen Fahnen Reutter geblieben"

      Under dem Nureinbergischen Fahn ist: ir Rittmeister der von Versowe durch ein Acksel geschossen/un halt hernach zu Pressburg gestorben/ingleich ist der Nuremberger Fendrich Wolff luterich imtreffen/weyl grosse hitz gewesen in der Rustung erstickt: wie dan der vil von der grossen hitz und vilfeltigen hin und wieder ziehen/von den Seulen gefallen. So ist auch Balthasar von Russdorf einer vom Adel todt blieben/desgleichen noch einer vom Adel Jocham von Stubenaw/ dan auch sonste etliche knecht geschossen und geblieben/ desgleichen seynd vast alle ihre wagten ausser zweyer o/der dreyer zum meisten im stich blieben/waren aber die gemeldten Ungeren und das fuessvolck bestandig blieben/und hetten neben dissen fahnen und anderen teutschen Reutteren/zeytlich genug wie Ertzhertzog das angeordneter alsshalt dem Sinan Bascha in die Schantz gefallen/dess plunderen und schadens hette man also nit bedurrft/aber es sein oberzelte nit allein/sonder auch die Statt Raab selbst dardurch in ungemach komen/ddas man nit vonstundan den feindt ehe und er sich gestereckt auss der Schantz zurück getrieben. Wan Ertzhertzog Ferdinandt Caroli Sohn gen Prag komen/und wan der Keyser von dannen zuuerreisen vorhabens gewesen.


      Quelle: Historica Relationis Continuatio. Ein Historische Beschreibung der vornembsten Händeln sosich in Ungarn wieder den Türken/ In Frenkreich wieder den König von Nauara Im Niederlande zwichen den Königlischen und Holländern und sonst durch ganz Europa/als in Hispania/Teutschlandt/Burgundia/Engellandt/Frieslanddt und Geldern/K. Durch das ganze Jahr zugetragen. Etzinger. Gottfried v. Kempen. Anno 1595. S 14.


       

       


      Generation XI 1528-1600 Elisabeth v. Stabenow gift. m. Heinrich von der Löben till Döbbernitz

      Sternberg Döbbernitz, liten stadd med ett riddarsäte, 1 mil från  Sternberg; ein Riddarhäst, Ägare, Heinrich von Löben. – Efter föreningsakten 1350 tillhörde också Döbbernitz Johanniter Orden. Enligt det sk. Zechenregister från Lebus hade varje ort 16 Hufen, en Lehnschultzen och 10 bönde. Orden besatt även ett Vorwerk. 1491 blev Bazer Winnig zu Görbitz förlänad den lilla staden Dobbernitz från Stormästaren. Denne sålde 1501 hälften av denna stad till Balzer Buntsch zu Bieberteich. Senare ägde Hans von Löben zu Baudach också den lilla staden Döbbernitz och efterlämnade tre söner, som då 1528 förlänades staden av stormästaren. Heinrich von Löben, som var gift med Elisabeth von Stabenow levde fortfarande i början av 1600-talet i Döbbernitz.

      (Källa: Sternbergiche Kreis Chronik. Geschichte der Städte, Flecken, Dörfer, Kolonien, Schlösser K. dieses Landestheiles. Von der früheren Vergangenheit bis auf die Gegenwart. Aeltere Geschichte der bedeutenden Dorfschaften im Lande Sternberg nach alphabetischer Ordnung, aus alten Originalurkunden oder glaubhaften Abschriften. Dr. E L Medekind. Bielenzig. Druck und Verlag von E. Range. 1853 S 274)


       

       


      1568-1613 Kinder zu Burgermeister Jakob (II) Stabenow zu Stadt Wriezen (Woldenberg Linie I)

      Der Familie auf Woldenberg sind nachweisbare zu Wriezen, davon zu Stralsund (Merten), Pritzwalk (Caspar) und (Hans). Die Familien und Ihren Freunde und Verwandte lasst es vermuten das wohl sämmtliche Familien auch in Perleberg und Havelberg mit den Stavenows aus Wriezen befreundet sind.

       

      Wohl Sohn zu Michael von Stavenow zu Wollenberg. 

      Geboren um 1566.

      Verheiratet mit Hedwig.

      Begraben am 21 September 1613 "B Jacob Stabenow begraben".


      Mehrere Familien Stavenow wohnt in Wrietzen 1595-1660. Die sind offensichtlich verwandt, das kan man auslesen von den Paten.

       

      1610 17.4. (Bonin:Konsistorium,S.48-49). Jakob von Stavenow. Bürgermeister der Nachbarstadt Wrietzen, vertauscht einen Garten.

      Stafenow Jacob Burgermeister 548 (Entscheidungen des Cöllnischen Konsistoriums, 1541-1704. Burkhard von Bonin, Franz Julius Lütkens, Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg. Cöllnisches Konsistorium H. Böhlaus, 1926. S 647)

       

      1616 Starb die Alte Eva, bei f. B. Stabenowin. (KB Wriezen Ancestry S 240)

      1624 Starb die B. Jacoby Stabenowin. (Jacob Stabenows Frau)

       

      Ein Jacob Stavenow ist auch beim v Quitzow bei Perleberg als Pächter ernennt. Das der Familie als Pächter schon 1337 bewirtschaftigt sind kann man im Landbuch Neumark 1337 ausmachen. Die ausgelösten Mitglieder der Famliie sind Pächter und Bürger geworden. Geldmangel gab kein anderes Wahl.

       

      1     Jacob geboren um 1588. Genannt Jacob Stabenow Junior,

      Ernennt als Pate zusammen mit der Vater 1606, Sieh unten. 1 Sep 1606 ernennt als Pate «Jacob Stabenow D. Jüng» bei Michael Granolaus Sohn Georgius Taufe.

      2    Kind 1592 Jacob Stabenow Kind Begraben (KB Wriezen 1592)

      3    Kind 1593 Jacob Stabenow Kind Begraben (KB Wriezen 1593) 

      4    Caspar? Geb. um 1595. Ernennt als Pate mit B Jacob Stabenow 1607.2 März in Wriezen. Möglicherweise einen Indizien für das er einen Sohn zu Jacob Stavenow ist.

      5     Orthia Taufe 29.12 1595 : Jacob Stabeno Hedwig fil. Orthia/Otto/Ottho Paten Elias Reinols, Peter Pretzel s frau Vrsula. Past: uxor ag d. H Ernsten von Dabielin/d/

      Kopie 3 (1595): Jacob Stabeno Ells. Fil. Or(…) [der Rest des Vornamens ist nicht lesbar] Elias Reiwald, Peter Pretzel, die Frau Ursula Pastoris uxor (Ehefrau des Pastors) 29. December

      6     Anna Taufe 1596: Jacob Stabeno Hedwig Anna fil. Anna. (Pat) Michel Bie frau Anna Fride, Margaretha , Catharina Ritters Ev: Lehmanshof.

      7     Elisabetha Taufe 1602:  - B Jacob Stabeno Elisabehta. Filia Elisabetha . Comp. H George XXXXX?, H Caplann, H Johan Illiheim?.

       

      1603 B Stafenows Tochterlein begraben

       

      Burgermeister Jacob Stabenow Pate in Wriezen

      1594 för Michael Bohrns und Marg. Fil ? «Burg. Jacob Stabenau».

      1595 Für George Brahms? In Wriezen 1595. Steht Pate 1596: Für ????? Stassmayer. Bertha Brahms. Comp: Lindeman, Stad

      1596 Für Peter Ursuts fili. Sebastiann. Comp Pretzel, Stabeno, Urk. Dannenburg, Thasin, Yiok Brgn 20 Juni.

      1604 Pate. 13 ? bei Caspar Thieles filius Wolf Taufe.

      1605 Pate bei Hans Salder Tochter Anna. «B. Stabenowen»

      1606 Pate Zacharias Hartmans Tochter Barbara. Den 8 Januari, Zacharias Hartmann Catharina gemelle Margaretha Barbara. Comp. Valtin Kraus Stadthalter, Hans Hade, Die Pastor Kustrin, H B. Stabenowen Dn Michael von Knisthal, ???? Jacob Stabenow Junior,

      1606 D 6 Feb. Andreas Schmids Tauft Magdalena. U.a. Paten B. Jacob Stabvenowen. 17 Feb H Johann Collilng, Filius Johannes. B. Jacob Stavenow.

      1607 2 Martii, H Johan Thielen und Annas Sohn Georgius. Comp B. Jacob Stabenow, Landtag Ulrich, Caspar Stabeno, Die Hans Peter Die B. Christopherus. Bunkeny. 30 Juni Jürgen Petze filia Anna.

      1611 Pate Den 2 september Andreas Wentlows und Annas Sohn Georg. Paten B Jacob Stabenow, Caspar Stechow u.a. (KB Wriezen Ancestry S 251)

       

      Seine Frau war Patin

      1611 bei Johan Strauss, Stadschreibers und Elisabeths Taufe filia Elisabeth. Paten B Christoph Bünzoll, Lorenz Bleih, Die B. Stabenowin. Die Peter Schultzen.

      Frau steht Pate 1618 H. B. (Burgermeister) Stabenow bei Alexander Stinlosoms und Annas filii Maria.

      Frau Steht Pate 6 Mai 1618. B Stavenowen F.

      Frau Steht Pate 29 Juli 1618. F. B. Stabenowni.

      Frau Steht Pate 24 Dec 1618 bei Jacob von Nerschneichs tochter Marias Taufe. F. B. Stabenowin.

      Frau steht Pate Michaelis 1618 Fr. B. Stabenowen. Bei Martin Lembkes Sohn Pontus Taufe.

      Frau Steht Pate October 1618 Bei Sebastian Thieles und Magdalenas Taufe der Sohn Johannes. F B Stabenowin. Sie Steht an diesen Blatt Patin 4 mal! Nächsten Seite 2 mal, ua. Bei H Johann Blüher und Walburgis filia Anna Catharina.

      Frau Steht Pate 25 Febr. 1619. Bei Adam Schramm und Catharinas tochter Catharina. F. B. Stabenowin.

      Steht Patin 10 april 1620.

      Steht Patin 1621 für Joachim Melows kind.

      Frau Steht Pate 11 September 1621 Für Balthasar Barfuss und Annas Kind Balthasar. Paten Pastor Settman, H Florian Krümphel, H Mattheus Rohnkull? J. Sabina von Barfuss, die B Stabenowin.

       

       

      Generation XII 1620 Barbara v. Stavenow geh. Carl von Grünberg Dietersdorf (Lebus) (Schlesien)

      Woldenberg Linie I, Eine Tochter zu Nicolais IV im zweiten Ehe. Burgermeister Jacob II:s Schwester. 


      1620 5.7. (Mülverstedt: Ehestiftungen). Landesherrl Konfirmation der Ehestiftung der Barbara von Stavenow mit Carl von Grüneberg auf Dietersdorf. Dieser kam aus Stift Lebus auf der anderen Seite der Oder. 1000 Thaler Ehegeld (Von Grüneberg erst ernennt 1480 als besitzer von Balkow) Karl von Grüneberg, geb 1598. Vater Wolf (1) von Grüneberg. (Vater Nickel von Stavenow) Carl v Grünberg auf Dietersdorf und Barbara v Stabenow. 1000 Thlr Eheg. Conf. 5 juli 1620. Ibid 288. Herrenhaus Charlottenhof. Kreis Landsberg.

       

      UM 1586-1625 Jacob (III) Stavenow Junior (WRIEZEN)

      Sohn zu Burgermeister Jacob Stabenow. Ernennt als Pate zusammen mit der Vater 1606, Sieh unten. 1 Sep 1606 ernennt als Pate «Jacob Stabenow D. Jüng» bei Michael Granolaus Sohn Georgius Taufe in Wriezen. 1607 Pate bei Marten Gümickes filia Anna. «Jacob Stavenow D Jüng.» 1608 Zwei mal Pate in Januar.

       

      Steht Pate 1612 Hans Simon und Anna, Filia Anna. Paten Jacob Stabenow d. Jüng. Jacob Wiman,

      Steht Pate 1617 20 dec für Jürgen Gebenty? S und Catharina filia Maria. Als erste Pate Jacob Stabenow. 

      Steht Pate 1624 28 okt. Für M Mathias Müller und Annas Filia Anna. Paten Jacoby Stabenow, David Timmen, H Peter Linz F. Fr Mathias Slaabenow?

      Steht Pate 1625 (KB Wriezen, Taufen Ancestry S 100) M Mathias Müller u Anna Filia Anna. Pate 1 Jacoby Stabenow.

       

      Kinder 1 1607 Jacob IV

      'Den 9 Februar 1607 Jacob Stavbenow Junior Anna. Filius Jacob. Comp Matthias Brenning, Diaconus Georg Rayts. Peter Krüker, Die Lorenz Joachim, Die Johan Cillietin.

      Anno 1608 Jacob Stabenow d Jungeren Kind. Begraben.

       

       

       

      Um 1574-1639 Marcus Stabeno (Wriezen) nach (Wilsnack) (Möglicherweise Linie Ib?)

      Möglicherweise ein Sohn Hans IV Linie Ib.

      Ernst I, Joachim I, Nicolaus VI und Jacob II der Burgermeister Wriezens (Nickels Söhne Linie I) waren alle zu jüng. Als er Steht Pate schon 1594, muss er um 1574 oder früher geboren sein.


      1594 Steht Pate (Ancestry Bild 6 im KB)

       

      1    Catharina 1594: Marcus Stabenau Hedwig filia Catharina [die zweite Zeile ist für mich kaum lesbar] Carolina

      Compatres die Jochim Bruderin, die Vrban Kuskerin, Jochim Prallin, Andreas Wilde, Tewes Sehling.

      Auf der gleichen Seite taucht übrigens ganz oben im ersten Eintrag ein Clas Stabenow als Gevatter auf.

       

      2    Jacobus 1596. "Marcus Stabeno Hedw(ig) filius Jacobus. This Larn, Balthasar Schwartzkopff, Jürgen Trost, die Petzin und (?)eitzer Kammer(???) 20 Maij" -

      1657 Jacobus Stabenow, ernennt als Pate in Wreizen.


      1639 Perleberg 26.02.1639 Jacob Wünne, Bürger und Schneider, mit Catharina Kawlitz, Witwe des Marcs Stavenow in Wilsnack.   


      (Anm. Die "Bruderin" sind oft Paten in Wriezen. Einer ist auch Pate in Lübeck gewesen.) 


       

      1596-1616 Johanniter Ritter und Frauenzimmer Hofmeister Nicolaus Stavenow (Jägerndorff)

      (Linie Ib) 

      Sohn zu Peter IV (Linie Ib)


      1614 Nicolaus von Stabenau Frauenzimmer Hofmeister Marggrafens Johann Georgens von Jägerdorff Hofstaat. Nennungswert ist das Hieronymus v. Dieskau, auch beim Hof Johann Georgens angestellt wurde. Die beiden werden im Jahr 1616 zum Johanniter Rittern geschlagen unter Johann Georg.


      Bild unten

      (Johann Sebastian Müllers Annales des chur- und fürstlichen Hauses Sachsen 1700 S 293.)


       


      (Anmerkung: Krnov war die Hauptstadt des Österreichers, die dem Fürsten von Liechtenstein im Fürstentum Jägerndorf bei Oppa gehörte. Die Stadt war zuvor für eine bedeutende Webstuhlsfabrik, der Textilindustrie und die Herstellung von Likör bekannt. Jägerndorf war ein Fürstentum, das teilweise dem Preußen gehörte Oppeln, ein Teil des österreichischen Schlesiens, kam 1523 durch Kauf an den Markgrafen Georg den Frommen von Brandenburg-Ansbach und erbte 1603 von seinem Sohn Georg Fredrik an den Kurfürsten Joakim Fredrik von Brandenburg, dessen zweiter Sohn Johan Georg es in Appanage erhielt Als er als Anhänger Friedrichs V. von der Pfalz für verloren erklärt wurde, gewährte der Kaiser 1622 Fürst Karl I. von Liechtenstein das Fürstentum. Die brandenburgischen Kurfürsten beanspruchten vergeblich Jägerndorf, und nur Friedrich II. Von Preußen erhielt es 1742 nördlich der Oppa Teil der Hauptstadt Leobschütz gelegen.)

       

      1616 Nicolaus v. Stavenow zum Johanniter ritter geschlagen

      VI Unter dem Herren Meister Markgrafen Johann Georg zu Brandenburg (regierte von 1616-1624)

      Zur Geschichte des ritterlichen Ordens S. Johannis der Balley Brandenburg unter Markgraf Johann Georg von Jägerndorf, 22ftem Herrenmeister derselben. Von Dr Geißheim. (Fortsetzung)Was seine Verwaltung betrifft, so war dieselbe für den Orden, ungeachtet seiner häufigen Abwesenheit, nicht ungünstig, insofern demselben durch die von dem Markgrafen angeordnete Verpachtung der Aemter und Güter reichlichere Erträge erwuchsen, als bisher erreicht worden waren. Nach Dithmers gcneal. histor. Nachrichten von den Herrenmeistern, Frankfurt 1737. 4to, haben unter ihm den Ritterfschag empfangen: Im Jahre 1616 Octavian von Schlieben, Sohn des damaligen Senior des Ordens, Hieronimus von Dieskau und Niclas von Stavenow. 1618 Wilhelm Freiherr von Waldstein und Christoph Ludwig Graf zu Stolberg. 1620 Boit Heinrich Graf von Thurn, Mar von Schlieben, Comthur zu Lietzen, Johann Elvert von Westphalen, Adam von Redern. Durch ihn ist wahrscheinlich auch der oben genannte Werner von Castiglione in de Orden eingeführt worden.

      (Wochenblatt der Johanniter Ordens Balley Brandenburg. Vierter Jahrgang. Berlin den 24 Juni 1863 Nr 26. Nr l bis 53. Berlin 1863. Druck und Verlag von Nickethier. S 161.)

       

      Kinder, In Wriezen getauft

      Ehe 1 

      1596 Kinder 1 Anna

      Nicolas Stabeno Anna filia Anna. Compatres Jürgen Trost, Merten Pretzin, die Jochim Bruderin Trinitatis

       

      In Wriezens TB nicht gefunden - aber

      Kinder 2 Geboren um 1590-1600 Merten

      Stralsund 1619 Merten Stavenow Schneidermeister in Stralsund lasst taufen sein Sohn Merten. Der Vater, Merten muss also um 1590-1600 geboren sein. Verliess doch Stralsund und geht nach Havelberg wo viele andere Familienmitglieder wohnt.


      Ehe 2 in Havelberg 1627. Merten Stavenow ist dort verheiratet mit Anna Petzin, filia Merten Petzin. (D.h. Merten Petzins tochter). Merten Petzin war also Pate beim taufen Mertens Schwester Anna in Wriezen 1596.

      Keine Kinder von diesen Ehepaar sind in Havelberg getauft worden. 

       

      Nicolaus Stavenow ist wohl Vater zu Merten Stavenow der ging nach Stralsund.

      Es ist nicht undenkbar das Johann Georg von Jägerndorf möglicherweise ein Standeserhebung verleihen habe zu Nicolaus Stavenow und seine Nachkommende, als er sein Frauenzimmer Hofmeister beim Hof in Jägerndorf war. Wenn Merten Stavenows wittwe starb in Havelberg, könnte eventuell den Sohn Merten geerbt haben, aber von Ihm ist nicht mehr die Rede. Keine Stavenows sind doch in Stralsund in den Zwichenzeit 1630 bid 1660 (sterbedatum der Wittwe). Möglicherweise ist Eigenthum in Stralsund zu Joachim und Peter von dieser Familie Testamentiert worden.


      Bild unten

      Quelle: Nicolaus Stavenows Ritterschlag. Wochenblatt der Johanniter Ordens, Balley Brandenburg. Seite 161.

             1596 - 1615 Anna v. Stauenowen

      Die in Wriezen 1596 geborene Tochter Nicolaus Stavenows. 


      1615

      No. 3. Distribution der restirenden Hohen Finowischen Kaufgelber. Anno 1615.Nachdem auf Ansuchen Franz Sparres unbezahlter Creditoren durch Churfl. Befehl Ern Arnoldo de Reigern uf Gladebeck Erbseßen, und Ern Andreae Kohler, beyden Churfl. Rathen committiret worden, die hinterstellige Kaufgelder, so aus Churfl. Rentey wegen des guets hohen finow sollen erleget werden, unter sie rechtmäßigt zu distribuiren Als haben ernannte Commissaij, die in beeden Instantien ergangene Urthell in beisein anwesender gleubiger, und der abwesenden Geuolmechtigten vorgenommen, die prioritetische Creditorn, welche die Zahlung erlangen können, ihre posten mit den Original Uhrkunden belegen und bestecken laßen.Unter anderen; Furter Anna von Stauenowen zwey hundert Thaller ohne Zinß, dan die ihr vorgesezte tieblohner, wie auch Jacob Prell haben hiebeuor allbereit ihre befriedigung erlangett.Mehr seind von den Creditorn fünfzig thllr. den distributoren der Bemuhungt halber verehret, der Rest aber auf vier und funffzig Thllr. sich erstreckendt, soll Balthasar Dahmeßen zu vortsetzung des processus mit Krummenseen gefolget werden. Und weil obgedachte nachstendige Hohen finowsche gelber in bezahlung obgesezter Posten aufgehen, ist von den Commisarien ferner nicht fortgefahren, noch zur fechzehenden post erstes Urthells und folgendts geschritten worden. Sondern laßenß vor dießmahll dabei bewenden, biß etwa kunftigt was mehr einkompt, davon die nachstehende mögen befriediget werden.Urkundlich dieser Reces und verfaßete außtheilung mit des Churfurstlichen Camergerichts Insiegell authorisirt, und bekreftiget.Actum Cöln an der Spree am 4ten Martij Anno 1615 k. Arnoldus de Reyger MPPRIA. Andreas Kohls mppria. (Gundling's Urkunden: Samml: Processe und Verträge k. Th. 1. Msept. der Königl. Bibliothek zu Berlin gehörig.

      (Urkunden Sammlung zur Geschichte des Geschlechtes der von Eickstedt in Thüringen, den Marken und Pommern. Gesammelt und herausgegeben von C. v. Eickstedt. Königlich Preußischem Major. Erste Abtheilung. Berlin 1838. Verlag der Plahnschen Buchhandlung. s 386.)


      Anna von Stabenau, wurde verheiratet mit mit Ernst von Görzke.


      Kinder 1 Joachim von Görtzke.

      (Quelle: Restlose Auswertungen von Leichenpredigten und Personalschriften für genealogische Zwecke, Bd. 1, R1-R1000, R374)


       

       

      ca 1560-1620 Hans Stabenow (Wriezen) (Woldenberg Linie Ib)

      Erdmanns Sohn. Pächter.

      Ehe 1 Vor die KB Beginnen - 1614 Hans Stabenauen Frauen (Begraben)


      Kinder 1 1592 Hans Stabenowen K. (Begraben)

       

      Ehe 2

      Mit einer Anna (Wohl nicht in Wriezen verheiratet).


      Kinder 2 1620 Maria – September Diem nach Trinitatis - Hans Staberow Anna Filia Maria, Paten Matthis Brakowski, Melchior v Schrebschen? F. Aramis Armfelt….. Balthasar Bahrfussen F.


      Pate in Wriezen

      Hans Stabenow steht Pate am 1 dec 1620 beim Taufe d. Michael Bahr u Anna, Filius Andreas.


      Möglicherweise

      Kinder 3 Joachim

      Stud. In Wittenberg 1597 Joachim Stavenow Sandoviensis. (Aus Sandow, bei Havelberg). 1600 Mitglied des Kirchlichen rat Joachim Stavenow (Sandau) Kyritz Havelberg (Brandenburg) 1600 war Joachim Stavenow der Jüngste von die vier ”Eltisten” im Rat. Die gottehausleute, Claus Krüger, Baltzer Janicke, der schultz ist gestorben. Die vier eltisten: Jacob Lückefeil, Achim Zoppel, Michal Thomas, Jochim Stawenow.

       

      Ehe 1 ?

      Kinder 1 geboren vor 1626, gestorben 1626 Jochim Stawenows Sohn (Bestattungsbuch St Laurentius 1626 437).

      Kinder 2 1631 27 Martii - Joachim Stavenows Kind gestorben.  (Bestattungsbuch St Laurentius 1631 20)

      Kinder 3 geboren ? – gestorben am 30 sept. 1631 Joachim Stabenows Magd. Gestorben. (Bestattungsbuch St Laurentius 1631 122)

       

      Ehe 2

      1628 Joachim Stavenow heiratet Anna König den 08.07.1628. Witwe Bartholomaei Vierzofens 6. Juli.

       

      Kinder 2 1629 Hans. 1630 60 „Joachim Stawenow Sohn Hans. Paten: Zacharias Berckholtz, Jaime Eids, Hans ...tz,n Vidua (Wittwe) Andreas Pagelsl, ....... Berchholtz“ (TB. St Laurentius 1611-1709).

       

      Kinder 3 1633 Joachim. 1633 Joachim Stavenow Sohn Joachim (TB. St Laurentius 1611-1709) Paten Hieronimus Kemnitz, Jochim Stein, Andreas Gläser, B. Zacharias Berchholz Frau, Joachim Strassburgers Frau.

       

      Kinder 4 1635 Elisabeth. 1635 45 Joachim Stavenow Tochter Elisabeth Stavenow. Paten Simon Janke, Joachim Anger, Uxor Jacob Petz.

      1636 Joachim Stawenows Kind gestorben am 31 dec 1636.

       

      1632 Uxor (Frau) Joachim Stavenow taufpate bei Joachim Bardts Generlli Fili Jochims taufe. 1660 Anna Königin Joachim Stafenows Ehefraw und selige Wittwe begraben am  13 october 1660.

       

      1635 Jochim Stavenow, nennung in Liquidation 1635. Joachim Stavenow ist gestorben in Havelberg am 2 dec 1640. (Bestattungsbuch St Laurentius 1640 40)       1602 Fam. Augstin Stabenow (Wriezen)

      Möglicherweise ein Sohn Andreas Stavenows. (Vgl. Augustin Stavenow In Schwerin)


      Kinder 1 1602 Ursula

      Den 6 Januarii Augstin Stafenow (und) Walpurgis Filia (Tochter) Ursula. Comp. Vallmi Olleng Junior, Adam Konjus, Die B Vallni Callamii, Die Urban Solesken, Die Valentin Stuberni.

       

       

      1619-1655 Martin II Stabenow (Geb Stralsund) nach (Wriezen) (Linie I)

      Geb 1619 in Stralsund, Sohn zu Merten I Stavenow in Stralsund und Havelberg.

      Traubuch Havelberg, St. Laurentius 1627/2: Merten Stavenaw. Anna Petziens, Tochter des Merten Petzien … in Schwechow, Witwe Meister Willhelms des …meisters

       

      Den 4 Augusti 1655 ist Martin Stabenroch burger gewesen und sein Bürgen sind gewesen Christian Rhunish. Soll und Will 5 Thlr Bürgenrecht geben, hat´s auch b forts zu den Ratshaus/s enlaget.

       

      Kinder 1 1657 Catharina

      (Taufbuch Wriezen 7 November 1657)

      Martinus Stabenro Elisabeth Matzus Filia Catharina . Comp: H Joachim Dahlen. Hans Eiwall Pauell Grütke Martin Finow. Anna Kitz… H: Johann Sagers Frau. Maria Zuhlinken. H: George Biffings Frau. Elisabeth N: Caspar Strassbürgs, Joh Hütins Frau.


      (Anm: Christoffer Stavenow in Stralsund gewidmet einen Testament einer Sager, geborenen Stavenow, H. Joachim Dahlen, Burgermeister in Lübeck, auch in Havelberg ernennt)


       

       

      1605-1660 Mattheus Stabenow Bürger (Havelberg Wrizen) (Linie I)

      Wohl Joachim I:s Sohn aus Rostock.


      Ehe 1

      Mit Elisabeth Matzus


      Havelberg dann Zurück nach Wriezen. H Joachim Dahlen und Familie Petzen sind auch Paten in Havelberg.


      1653 In Wriezen eingebürgert. (Burgerbuch Wriezen)


      Kinder 1 1654 Elisabeth

      5 september - Mattheus Stabenow. Anna Stockfischen Filia Elisabeth. Comp H: Christian von Kulman. Jacobus Stabenow. F: Anna Beens. Dorothea Ranz. H: Jacobi Beyerns Frau. Elisabeth Sofie von Küntz.

       

      Kinder 2 1656 Johannes Christoph.

      20 mai - Mattheus Stabenoth Elisabeth Matzow Filio Johannes Comp: Bartholomäus Picke. Mattheus Robert. Michau Gröber. Johannes Zimmerman.  Caspar Schultz. J. Maria Moritzin. Dorothea Gotthardt, Johannes Eiwolds Wittwe Margaretha Beyers. Margaretha Ritzerows. Gürgen Korbs Fraue.

       

      Kinder 3 1657/12 Dorothea

      24 februar - Mattheus Stabenow. Anna Stockfisch Filia Dorothea. Comp: H: Georg ????. H Joachim Dalen. Martinus Paul…… Margaretha Krahts: H: George Stabenows Frau. Catharina Michaelis. Marin H?????? Amalia …. ??? Martin???? J Dorothea Kitzerow.

       

      Kinder 4 1660 Elisabeth

      31 februar - Mattheus Stabenow. Anna Stockfish Filia Elisabeth. Comp: H: Christoff Ram. Christoff Francken. Catherina Beyers. H: George Behen Frau. F. Dorothea Hintzelow.

       

       

       

      1637-1653 Das Wriezener Bürgerregister

      Das Wriezener Bürgerregister von 1634 bis 1760 enthält die volgenden Ergebnisse über Wriezenen Bürger:

      1637 Jacob Stabenow

      1648 am 4 august Burgt Jürgen Stabenow für Jürgen Schmidt. Und Thomas Mangoll. Und Peter Doberkow.

      (Anm: Die Doberkows hat die Grössten Anteile von Woldenberg bis 1474, dann wurde doch sämmtliche Hufen bei den Stavenows gekauft)


      1654 Jacob Stabenow Burgen für Mattias Lüdigten

      1652 Peter Erdtmann Stafenowen

      1653 Mattheus Stabenow

       

       

      1590-1600 Stavenows in einen Adelsverzeichnis Brandenburgs 

      Vorzeichnus aller Herrn und vom Adell. Im Churfürstenthumb Brandenburgk k. (Ende des 16. Jahrhunderts.) Mittelmarck und Uckermarck.

      Die Geschlechte vom Adell, so von der Chur und Hause Brandenburgk Ritterlehen haben.

      Stauenow Andres, Fridrichs Sone. Nickel, Peterß sel. Son. Hanß, Erdtmanns Sohn. Friedrich und Albrecht, Heinrichs Son.


      (Der Vorzeichniss scheint nicht komplett zu sein, Friedrich III fehlt sowie Michaels Söhne z.b.)


       

       

      1626 Musterrolle der Mittelmärkischen Ritterdienste Oberbarnim

      Die "Pauern" von den Stavenowen Herkommend

      Musterrolle der Mittelmärkischen Ritterdienste 1588. (1626)

      Wie dieselbe, weill die neulichste so anno 1610 gemachet, nicht zuerlangen, auß der Alten Rolle de anno 1588 auch den Lehnsregistraturen und den zetteln über das Nachtgeldt de anno 1610 welche aus der Hoffrenteren entnommen, gefertigt anno 1626. Die Pferbezahl gehört also dem Jahre l588, die Namen der Grundbesitzer aber dem Jahre 1626an. Ritterdienste im hohen Barnimb. 1 Pf. Berndt v. Arnim, zue Löhme. 1 Pf. Dietrich v. Holtzendorff von Sydow. 9 Pf. die von Pfuell in gesambt von Ihren stamblehnen, alß Löwenbergk, Quilitz, Friederstorff, Ranfft, Gartzien, Gielstorff, wozue auch Fichell kommet, Steinbeck Schultzendorff, Jahnsfelde K. woran aber Dietrich von Holzendorff + Pf. wegen Dannenberge helt. 1 Pf. Ludwigs v Pfuell Lehenserbe zu hohen Finow. I Pf Jacob Pfuell wegen Prötzell. Die Prelaten daselbst und Ehrentreich v. Blumenthall zu Hernekopf. 1 Pf. die Platen zu Hernekopff, die Dahmen u. Werbelohen, wegen der gueter, so sie von Uchtenhagen dabevor zu Lehen getragen. 4 Pf. die Rabeln in diesem Craise, alß von Friedeland, Buch, Schönhausen, Kruge und andern guetern, Jedoch helt hiran nunmehr + wegen Eggerstorff Bertram v. Pfuell. Was sonsten die v. Röbell an den beiden Krummenseischen Pferden halten, ist oben unter dem Nieder Barnim sub Krummensehe gemeldet. Ihren übrigen Roßdienst vide im Lebusischen Craise. 1 Pf. die Sparren und Christoph v. Lindtstedt, wegen Trampe und Prenden. 1 Pf. Otto v. der Gröben, wegen Lichterfeldt u. Prenden, so Sparrische gueter gewesen. 1 Pf. die Termowen und Christoph von Lindtstedt zue Brunow und Klobbigt. 1 Pf. die Flowen, wegen Flow und Petershagen, und Die Dahmen zue Sternebergk. 1 Pf. Erdtmann v. Berfelde zue Trebnitz und Die Reutzen zue Pritzhagen. 1 Pferd. die Heisen zue Biesau und Leuwenbergk, die Wageschützen zu Woldenberge und Christian Pfuell, wegen etzlicher Pauren daselbst, von den Stavenowen herkommend. Summa 24 Pf. Ebendaselbst.

      (Beiträge zu einem neueren Landbuch der Marken Brandenburg. Prälaten, Ritter, Städte, Lehnschulzen oder l Roßdienst und Lehnwahr. Zusammengestellt und herausgegeben von CV Gickstedt. Magdeburg 1840 Verlag der Creuhschen Buchhandlung. Sid 115-116.)

       

      Sämmtliche Familien Stavenow auf Wollenberg war deutlich auf Grund von Wirtschaftligen verfall zwungen seine Hauptteilen von und schlieslich die ganzen Rittersitzen zu Wollenberg und Falkenberg im laufe der Zeit zu verkaufen. Als man das Rittersitz zusammen mit der Wagenschützen hätte bis 1644 wird die Familie als als “Pauern von den Stavenowen herkommend” im Jahr 1626 bezeichnet. Die Stavenows sind doch noch in 1626 im Ritterdienst, obwohl als Pauern (Verarmte) genannt. Wenn der Familie verarmt geworden ist musste man sich neue Einkünften aussuchen. Manche Familienzweigen sind früher als 1600 in Mecklenburg und Schlesien u.a. umgetzogen. Aber von 1600 und forwärts sind auch Familienzweigen nach Schlesien, Hohenleuben, Schleswig Holstein, Rostock, Lübeck, Stralsund und Sachsen Anhalt gegangen. Auch während der 30 Jährigen Krieg, ist es wohl das viele von die bleibenden Stavenower umgetzogen sind. Einige Zweigen bleibt doch in Brandenburg.

       

      Wie kommt es das Grosse Teile vom Familie Amtmänner, Pächtern und Bürgern und eben ein früheren Zweig Bauern geworden sind?

      Die Familie Stavenow war vervandt mit vielen anderen Adeligen Familien, und besassen Ämter oder Pächten, aber haben nur ein Kleines Lehn geerbt in einer Zeit wenn die Ritterschaft nicht mehr als Militärischen Kräfte benötigt war. Für verarmte Adelsgeschlechter war dieser Zeit Schwer. Manche haben doch in den Städten als Bürger gesiedelt, unter dem Klostern und andere Gutsbesitzer haben sich manche Familienmitglieder als Pächtern bewirtschaftet, und damit sind die noch ”frei” geblieben. Andere sind Bürger in den Städten geworden und könnten ihre Freiheit in diesen Fällen auch beibehalten. Was doch deutlich zu sehen ist, das viele von die Stavenows auf Woldenberg, schon früher als Woldenberg verkauft war, in die Städten schon umgezogen haben. Z.b. Hauptmann Andreas Stavenow, der in Schwerin beim Stadttor wohnte. Nur der Agnat Wohnte wohl in Woldenberg, die anderen haben sich in den Städten und beim Guten anderen Herrschaften als Pächter bewirtschaftet.


      Durch die Stärkung der territorialen Fürstentümer im Reich nach dem Dreißigjährigen Krieg 1618-1648 kam es auch zur Festigung der ständischen Ordnung und - damit verbunden – zur Herausbildung des fürstlichen Absolutismus in den deutschen Ländern. Mit dem Aufbau einer staatlichen Zentralgewalt und eines stehenden Heeres schuf Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst (1640-1688), auch einen frühabsolutistischen Staat in Preußen. Damit verlor der Adel zwar seine politischen Vorrechte aus der Ständeordnung, wurde aber gleichzeitig in seiner sozialen Herrschaft gefestigt. Auf dem brandenburgischen Landtagsabschied von 1653 wurde die Erbuntertänigkeit bzw. Leibeigenschaft der Bauern gegenüber dem Adel festgelegt und die gutsherrliche Abhängigkeit der Bauern und Landarmen neu besiegelt. Das festigte die Basis der bestehenden Ordnung und bedeutete letztendlich eine Grundsatzentscheidung für die Richtung und den Charakter der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung. Bis ins 19. Jahrhundert sicherte dieser Herrschaftskompromiss die beherrschende Position des Adels.


      Als Beispiel das die grenzen von Landadel und Burgerthum noch vielfach durchlässig war im Mittelalter gibts u.a. der Familie Karstedt 

      So schreibt Dr. Uwe Czubatynski: "Im übrigen lassen sich auch zur Familie Karstedt nur wenige zuverlässige Daten ermitteln. Aus dem 1561 errichteten Testament des Joachim Möllendorff geht hervor,(7) dass der in Perleberg ansässige kurfürstliche Rentmeister Joachim Karstedt 1561 bereits verstorben war (laut Leichenpredigt seines Sohnes am 15. 9. 1560 im Alter von 49 Jahren). Da das genannte Testament nicht nur die Kinder dieses „Oheims“ Joachim Karstedt bedenkt, sondern auch die Gebrüder Joachim, Valentin und Andreas Karstedt auf Kaltenhof, so kann es eigentlich keinem Zweifel unterliegen, dass die bürgerliche Familie in Perleberg mit der adligen Linie von Karstedt verwandt war. (8) Auch wenn der Grad der Verwandtschaft nicht näher bestimmbar ist und keine Siegel oder Wappen zum Vergleich zur Verfügung stehen, so zeigt dieser Fall (ebenso wie bei dem Testator Joachim Möllendorff), dass die später weitgehend erstarrten Grenzen zwischen Landadel und Patriziern im Mittelalter noch vielfach durchlässig waren. Von den Kindern des Joachim Karstedt in Perleberg ist lediglich bekannt, dass es der wohl älteste Sohn Andreas Karstedt (ca. 1535–1599) nach langer Studienzeit zum Bürgermeister von Ratzeburg brachte.(9) Von seinem dritten Sohn Hieronymus (gest. ca. 1589/90) existiert in Perleberg immerhin noch ein fragmentarisch erhaltener Grabstein (Czubatynski 2016, S. 239 Anm. 20)."

      (Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Prignitz Band 17 Dr. Uwe Czubatynski S. 11-12)


      7. Uwe Czubatynski: 700 Jahre Pfarrarchiv Perleberg (wie Anm. 2), S. 206–214.

      8. Sehr auffallend ist auch die Wappengleichheit zwischen den Familien von Karstedt, von Klitzing und den jetzt in Schweden beheimateten von Konow, siehe Walter v. Hueck: Adelslexikon. Band VI, Limburg an der Lahn 1987, S. 136 und S. 413–414 (Genealogisches Handbuch des Adels; 91).

      9. Fritz Roth: Restlose Auswertungen von Leichenpredigten und Personalschriften für genealogische und kulturhistorische Zwecke. Bd. 2, Boppard 1961, S. 5 Nr. R 1006. Die 1599 in Lübeck gedruckte Leichenpredigt von Sebastian Cygnus ist im VD16 unter der Nummer S 4596 verzeichnet.