LINIE I SVERIGE II 1849 DANIEL

 

STAVENOW

1849

Bilder ovan

T.v. Daniel Stavenow. T.h. Carolina Stavenow.
1820-1905 Grosshandlare Daniel Christian Asmus

1905 Daniel Christian Asmus, startade sin karriär som Instrumentmakare. 
Gift med Carolina (Lina) f. Fahlvik. Carolina föddes den 26/11 1821 dotter till Hans Fahlvik och Catharina Fahlcrantz. Hon dog den 11 september 1902 av cancer. Adressen var då Kammakargatan 12. Hustru till f.d. Grosshandaren Daniel Christian Asmus Stavenow. Kortet på Lina finns i Kungliga bibliotekets porträttsamling. På baksidan står antecknat Fahlvik, Carolina (Lina) samt Fru Lina Stavenow. 


Bild nedan.

Ur Död och begravningsbok Tyska St. Gertrud Stockholm 1902.  Bilder nedan

T.v. Carolina Stavenow f. Fahlvik. Porträtt av Wald. Dahllöf. 

T.h. Doris Stavenow, dotter. Porträtt av Gösta Florman.


'

Mellan åren 1851 och 1853 bodde Daniel och Ludvig på samma adress, Klarabergsgränd 37. Ludvig är nu instrumentmakargesäll och går i lära hos sin äldre broder. Mellan åren 1854 och 1856 bodde bröderna på Klara Norra Kyrkogata 21. Den 19 oktober 1855 flyttar Daniel till Göteborg med sin familj, hustrun Carolina och barnen Ernst och Doris födda 1854 och 1852.


1856 Grosshandlare

År 1872 skaffar Daniel även ett hem i Stockholm, men han är fortfarande innehavare av firman Laurs Lejel på Södra Hamngatan i 37 i Göteborg. Adressen blir Brunkebergstorg 24. Han står skriven som "handlande".

Göteborgs adresskalender 1874 Stavenow, D. C. A., handlande, bostad och butik S. Hamnga1r.J.n 37.

1874-1879 bor familjen på Drottninggatan 42, där skriven som "handlande". Han har då verksamhet både i Göteborg och Stockholm. 

1880 har han "Boden" d.v.s. affären på Drottninggatan 21b, där skriven som "vitvaruhandlande". Där såldes bl.a. underkläder. I Hallwylska museet finns t.ex. tre par kalsonger som tillhört Walther von Hallwyll inhandlade av D. Stavenow. (FÖREMÅLSGRUPP 21. XXI Walther von Hallwyls kläder INVENTARIENUMMER XXI:I:F.a.01).


Barn

Barn 1 1851 Ernst Hans Daniel Stavenow 5 oktober.

 

Barn 2 1852-1925 Doris Katharina Carolina 30. nov 1852. Tyska St Gertruds församling. Stockholm.

 

Barn 3 1856-1936 Amely Marie Elisabeth född 31 maj 1856 i Tyskland. (Kallad Amy)

 

Barn 4 1863 En dödfödd flicka. Fadren Stavenow Daniel Christian Asmus Handlande, Tysk. Modren, dess Husfru Carolina f. Fahlvik. (Christine försammling Göteborg)


Bilder nedan

T.v. Amelie (Amy) Stavenow. Porträtt från Rosalie Sjöman i Stockholm. KB porträttsamling.

T.h. Amelie (Amy) Stavenow. Porträtt från Rosalie Sjöman i Stockholm. KB porträttsamling.
1880 års folkräkning visar följande information om hushållet iKlara rote 3, kvarteretPilen N:o 17.

Personer i hushållet


Fam. nr 1

Stavenov, Daniel Christian, f. 1820 i Schvartau, Tyskland, Minuthandlare
Fahlvik, Carolina, f. 1821 i Falun Kopparbergs län
Ernst Hans Daniel, f. 1854 i Stockholm, Handelsbokhållare
Doris Catarina Carolina, f. 1852 i Stockholm
Amelie Mary Elisabeth, f. 1856 i Göteborg Göteborgs och Bohus län
Fam. nr 2

Salmonson, Eva Kristina, f. 1856 i Dänningelanda Kronobergs län, Piga
Fam. nr 3

Dahlberg, A. C., f. ???? i Falun Kopparbergs län


1881-1882 har han "Boden" på Klara strandgata 38.

1883-1887 har han "Boden" på Kammakaregatan 8, där skriven som "vitvaruhandlande".

1888-1895 Kammakaregatan 12.

Enligt Göteborgs adress och industrikalender år 1882 var Daniel ägare till en handelsfirma kallad Laura Lejel på Södra Hamngatan 37 i Göteborg.


1890 års folkräkning visar följande personer i hushållet i Stockholm

1890 Stawenow, Daniel Kristian Asmus,Hemförsamling Johannes rote 8
Hemort Hägerberget N:o 38


Fam. nr 1

Stawenow, Daniel Kristian Asmus, f. 1820 i Lübeck, Handlande
Fahlvik, Karolina, f. 1821 i Falun Kopparbergs län
Doris Katarina Karolina, f. 1852 i Stockholm
Amelie Mary Elisabeth, f. 1856 i Göteborg Göteborgs och Bohus län
Fam. nr 2

Klein, Kerstin, f. 1864 i Dagsberg Östergötlands län, Piga


Engagemang

Daniel var aktiv i Frimurarorden i Sverige. Han var även stiftare av tyska sällskapet Concordia och dess hedersledamot. Han var i likhet med brodern Ludvig också aktiv i tyska församlingen i Stockholm.Deutsche Gesellschaft Concordia i Stockholm grundades år 1851 och upphörde 1983.


Bilder nedan

T.v. Dottern Doris Stavenow. Kungliga Bibliotekets Porträttsamling.

T.h. Dottern Doris Stavenow. Kungliga Bibliotektets Porträttsamling. Fotograf, Rosalie Sjöman. 


 

Sverige 1849-1856 D. Stavenow & Cie

Daniel Stavenow, som titulerades musikalisk instrumentmakare var i Sverige redan den 1 april 1849 och ansökte om svenskt medborgarrerätt tre gånger. Augusti 1850 med avslag den 10 september, men med rätt att vistas i riket. Förnyar nu ansökningen och gifter sig under tiden med Carolina Fahlvik, född 26 februari 1821. Den tredje och sista ansökan beviljas år 1852. (RA/1201.01 Arkivnamn Justitiedep. 1850 10/9 Akt nr 3, 1851 19/7 akt Nr. 1, 1852 20/9 akt Nr 5.)

 

Daniel var ursprungligen instrumentmakare och stod till en början som firmans huvudman. I juli månad 1850 fick han av kommerskollegium patent på en ny uppfinning å en ny konstruktion av fortepianos med villkor att inom ett år från patentets datum, flytta hit till riket eller överlåta patenträtten på svensk man. Firman hette urspruningligen D. Stavenow & Komp. I en annons i Aftonbladet 1851 stod:

 

FORTEPIANO

Undertecknades Fortepiano- magasin i huset N 37 Clara

Bergsgränd, är sorteradt af solidt arbetade Flygel och

Taffelpianos, utförda efter nyaste konstruktion, med stark

och fyllig ton. Om goda priser och fullt ansvar försäkras.

Älder pianon tagas i utbyte och stämning verkställes.

D. Stavenow & Komp. 

 

Daniel Stavenow & C:o deltog i expositionen av svenska slöjdprodukter i Stockholm 1851. (Katalogen nr 238) Man visade då upp "Ett Patent. Flygel-fortepiano af jacaranda" (nr 2556).

 

Museet Klaverens hus förvärvade en taffel singerad D. Stavenow & Cie med serienummer 5 midsommar 2005. Det är sannolikt det femte instrumentet som tillverkades i Sverige. Gissningsvis ett utställningsinstrument, rikt dekorerad med grönbetsade inläggningar runt klaven och på sargen och med anhängningsplatta i grönt och guld. Gissningsvis är det ett utställningsinstrument men finns inte upptaget i katalogen över Stockholmsutställningen 1851. Daniel Stavenow var där, representerad med sin flygelmodell med ovanifrån slående mekanik. (Brev från Eva Helenius Midsommar 2005).


I Sörmlands museum finns ytterligare ett - "Klavér, musikinstrument med mahognyfanér och snidad dekor, D. Stavenow" med accesionsnummer SLM 13744 1-3.
Musikinstrument märkt "D.Stavenow & Cis". Mahognyfanerat med smala mässingsinläggningar, svarvad och snidad dekor. Klaviatur, 6,5 oktav, av svärtat trä och ben, med pärlstav nedanför. Två platta svarvade ljushållare kan fällas fram. Uppfällbart lock. Instrumentlådan ligger på två krysslagda ben som nertill avslutas med spiralformade ben på mässingshjul. Framtill under instrumentets sidor två slåar med skuren palmett. Svarvade plattor på sidorna. Fotpedal på lyrformat ställ. Två tillhörande notställ. Efter förteckning från Klaverens hus kan instrumentet dateras till 1850-tal, se nedan. Klaveret är återfunnet omärkt i samlingarna.


Bild nedan

Bild på instrumentet från Sörmlands Läns Museum.

 


Bilder nedan

Till vänster, Daniels Frimurarsköld med hans personliga devis.

Till höger Dödsruna i tidningen Hvar 8 Dag 1905.  Den 17/9 1895 skrev Daniel följande gratulation till brorsonen Ludvig Stavenow i Uppsala. 

Kära L

Allas Wåra hjertligaste Gratulation till din befordran. Wisserligen war den förutsedt men derför ej mindre glädjande.

A Stavenow


Den 11/4 1901 skrev Daniel följande brev till Ludvig. 

Stockholm d 11/4 1901

Kära L

Du ursägta väl att jag besvära dig med omstående uppdrag, jag war inte säker på att kunna wända mig direkt till Lloyds Styrelse, som har sitt kontor Norra Hamngatan 2. Jag hoppas alla formaliteter äro iakttagen i war god och rekommendera sändningen adresserat till mig. 

12 Kammakaregatan. Jag hoppas du och familjen mår bra, tant Lina har haft en släng af influensa, men är nu bättre igen. Doris war här öfver påsklofvet, Pappa och mamma din woro ovanligt krya, när vi råkades öfver påsk. Min och de minas hjärtligaste hälsningar till dig, hustrun och barnen.

Från tillgifven farbror

Stavenow


Talon bifogas

Hos Svenska Lloyds styrelse anhållas att få ny kupongserie för 1901 till svenska Lloyds Aktiebrefven 3605/6 i utbyte mot talongen till gamla kupongserien. Stockholm 11/4 1901. A Stavenow

Fullmagt för Professor Herr Ludvig Stavenow att uttaga och qvittera ofvannämnda kupongserie. Stockholm d 11/ 4 1901

D Stavenow


Stockholm d 28/11 01

Kära L

Jag lade boken din nyss ifrån mig och är tacksam för det nöje den beredt mig. Jag har läst den från början till slut med ökat intresse och utan att på somliga ställen (utom något på en sida) wara af olika mening med författaren, denna lilla chismen med din gamla onkel kan ju omöjligen såra dig, och skall blott bevisa att jag läst med wakenhet och eftertanke.

    Tvekar jag på freds-störaren i sidan 183 - om Gustafs slutstämmning. Utan att måla mig i någon vidare polemik. Jag vet ju allt för väl att vi gamla komma utom tiden och det är ju som det skall wara. Men ännu en gång, Kära L. Hjärtligt tack från oss här och tack för din uppmärksamhet mot Doris. Allas wåra hjärtligaste hälsning till din fru genom, 

A Stavenow1858-1942 Fam Ernst Hans Daniel Stavenow, Handelsbokhållare, KöpmanBild ovan

Ernst Hans Daniel Stavenow. Av Åström & Co. Föreställande handlanden Ernst Stavenow.  Kungliga Bibliotekets porträttsamling.


1875 Ang. tillstånd för E.H.D. Stavenow att i år vapenöfvas med beväringsmanskapets båda klasser. Datum 1875-04-19. Ärendenummer 14. Diarienummer 878
Arkiv Lantförsvarsdepartementet (SE/RA/1202) Upprättad av Riksarkivet


Ernst Hans Daniel Stavenow gift den 5 oktober 1883 i Hamburg. Köpmannen Ernst Hans Daniel Stavenow född den 10 oktober 1851 boende i Stockholm, son till köpmannen Daniel Christian Asmus Stavenow och Carolina Fahlvik boende i Stockholm gife sig med Marta Hülseberg född den 25 oktober 1850 boende i Eimsbüttel, Dotter till den i Hamburg döde Hinrich Ludvig Hülseberg och hans hustru Carolina Wilhelmina f. Metzendorff, boendes i Hamburg.

(Källa: Standesamt. Register över gifta Hamburg. 1883. Band 03. Nr 738.)

Ernst dog den 15 februari 1942, 87 år gammal. 


Barn

Barn 1 1884 Hans Henrik Daniel, f. 5 september. Son till Ernst Hans Daniel Stavenow Bokhållare och Martha Hülserberg (Tyska) Döpt den 19 oktober av kyrkoherde Kaiser.


Barn 2 1885 Anna Martha Karolina född i Stockholm. 


Barn 3 1887 Erna Augusta Harriet f. 13 januari. dotter till Stavenow, Ernst Hans Daniel, Bokhållare och Hülseberg, Martha (Tyska) Nybrogatan Nr 47. Tyska St Gertrud. Döpt av kyrkoherde P. Kaiser.


Barn 4 1892 Margot Wilma 


Adresser

1885-1890 Nybrogatan 47b, 1891-1893 Rådmansgatan 26, 1894-95 Snickarbacken 5. 

1911 Adresskalendern: E.H. D., Handlande. har följande adresser, Tuleg. 33, Vasastan; bod. Greftureg. 1, O.; a. t. 440, r. telefon. 9700.

 

1900 Fanns följande personer i hushållet enligt folkräkningen, Adolf Fredrik rote 5, kvarteret Adonis N:o 10.

Fam. nr 1 Stavenow, Ernst Hans Daniel, f. 1854 i Stockholm, Handlande
Martha, f. 1860 i Hamburg, Tyskland

Hans Henrik Daniel, f. 1884 i Stockholm
Anna Martha Karolina, f. 1885 i Stockholm
Erna Augusta Harriet, f. 1887 i Stockholm
Margot Wilma, f. 1892 i Stockholm


1910 Fanns följande personer i hushållet enligt Sveriges folkräkningar 1910 S 159.

Johannes, kvarteret Grundläggaren N:o 17 Fört. N:o 3675-3692

Fam. nr 1

Stavenow, Ernst Hans Daniel, f. 1854 i Göteborgs Kristine Göteborgs och Bohus län, Grosshandlare
Hülseberg, Martha, f. 1860 i Hamburg, Tyskland
Margot Vilma, f. 1892 i Tyska Sankta Gertrud Stockholms stad
Fam. nr 2

Stavenow, Anna Marta Karolina, f. 1885 i Tyska Sankta Gertrud Stockholms stad, Skrivbiträde
Fam. nr 3

Stavenow, Hans Henrik Daniel, f. 1884 i Tyska Sankta Gertrud Stockholms stad, Tjänsteman
Fam. nr 4

Lundgren, Ida Charlotta, f. 1875 i Trosa Södermanlands län, Sömmerska


 

 

1884-1948 Fam Hans Henrik Daniel Stavenow 

 

Bild nedan

T.v. Hans Stavenow i sin tjänsteutövning, Centralposthuset 1915 innan emigrationen. (PDM) Postmuseum. POST.004545Notarien Hans Henrik Daniel Stavenow gift med Signe Sofia Borg född den 28 April 1884 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm. Hans Henrik Daniel emigrerade till sydamerika. Han dog enligt uppgift den 11 Jul 1948 i Argentina.

Signe Sofia Borg-Stavenow, föddes den 28 april 1884, dog den 8 februari 1973. Hon var en svensk målare och tecknare. Hon var dotter till guldsmeden Carl Otto Alexander Borg och hans hustru Anna Nilsdotter och gift med handlaren Hans Henrik Daniel Stavenow. Hon arbetade först som sömmerska och modeexpert och var under en tid bosatt i Sydamerika. Vid återkomsten till Sverige började hon arbeta med konst och studerade för Torsten Renqvist vid Gerlesborgsskolan i Bohuslän i början av 1950-talet. Tillsammans med Kerstin Adde Johansson och Inga Pentén ställde hon ut på Lilla galleriet i Stockholm 1961 och har därefter medverkat i ett antal grupp- och samlingsutställningar bland annat i HSB utställningen God konst i alla hem. Hennes konst består av stilleben, porträtt och landskapsmålningar.

(Svenskt konstnärslexikon del V sid 244, Allhems Förlag)

 

Barn 1 1917 Sven den 6 Apr.

 

 

1917-2016 Fam Sven Stavenow överläkare

 

Sven Stavenow gift 1942 med Ulla Brita född Nordenstedt, dotter till advokaten och godsägaren Rolf Nordenstedt och Karin Eggertsen. Ulla Brita Nordenstedt föddes den 26 aug 1918 i St. Petri församling i Malmö och dog den 13 juni 2004 på Lidingö. Vigsel med Ulla-Brita Nordenstedt skedde den 14 jul 1942 i Genarp. Sven dog den 10 feb 2014 på Lidingö. Bl.a. Överläkare på Thoraxkliniken i Stockholm. Ulla-Brita gick bort den 14 augusti 2004.

Med. Lic. Stockholm 1944. Tillförordnad underläkare med avdelning Södertälje lasarett 1943-44. Tillförordnad underläkare och extra läkare på TBC avdelningen, St. Görans sjukhus i Stockholm 1946. Andre underläkare e med avd 1947-1952. Tf Läkare Stockholms Stads sjukhusdirektion 1953-1954. 1 und läk e med avd St. Görans sjukhus 1953. 1 und läk 1957 och bitr. Överläkare lungkliniken St. Görans sjukhus sedan 1959. (Ur Vem är vem Stor Stockholm 1962 sidan 1204)


Skrifter 

Om kemoantibiotikabehandling vid TBC.


Rolf Leopold Nordenstedt, advokat, godsägare till Toppeladugård i Genarp. Föddes 18/5 1884 i Fredrika i Västerbottens län. Son till Mårten Elias Nordenstedt och Charlotta Kristina Lindahl. Gift 1915 med Karin Eggertsen. Barn: Gunnel, f 1916, Ulla Britta född 1918, Ingalill född 1920, Vilhelm född 1923, Martin född 1927. 

Studentexamen i Umeå 1904. Jur kand 1908. Anställd å advokatbyrå i Stockholm 1908-1910. Tingstjänstgöring i Södertörns o Lules domsagor 1910-1912. Anställd å M. Waldenströms advokatbyrå i Malmö 1913. Innehavare av egen advokatbyrå i Malmö 1925-1947. Ledamot av Sveriges advokatsamfund från 1913. i Styrelsen 1928-1932. Äger och bebor sedan 1935 egendomen Toppeladugård i Skåne. Styrelseledamot och ordförande i styrelser i ett flertal bolag, bland andra Fridafors Fabriks AB, A-B Allhems förlag, Förlagshuset Norden A-B, A-B Malmö Skolästfabrik. Styrelseledamot och skattm. i Sydsvenska geografiska sällskapet sedan 1925. Riddare Nordstjerneorden (RNO), Riddare Vasaorden (RVO).  (Vem är vem, Skånedelen 1948 sidan 408)

Rolf Nordenstedt dog 1964. 


Barn

1 1943 Gunilla 

2 1945 Eva 

3 1951 Johan 

4 1954 Madeleine