LINIE I Jüngere Yngre Linje SV

 


STAVENOW

WOLDENBERG GREN I BRANDENBURG

Perleberg, Ruppin, Reuss (Sachsen), Fürstenberg (Mecklenburg), Malchin, Lübeck IV


Generation XII Kinder zu Ernst von Stavenow und Elisabeth geb. von Hoppenraden

  1.                Friedrich. ”Von einem Nachkommen des Ernst v. Stavenow, Vornamens Friedrich, welcher i. J. 1593 eine Hufe Landes Freigewilligt erhielt (v. Eichstedt Landbuch S 359) verausserte i. J. 1596 seinen Besitzantheil an einen v. Pfuel”[1] Från en efterkommande till Ernst v. Stavenow, med förnamn Friedrich, som år 1593 köpte en Hufe Land försålde år 1596 sin andel till en v. Pfuel.
  2.                Christopher Född 1594 i Wriezen. ”….st Stabenow Elsabe fil(ius) Christoph. Comp ….. von Hopnrodde, Paul Liese, Adnd Leist, … vor Bolau, Die Christ Bär, Jokim von Kemnitzen.”[2] Dopvittnet von Hoppenrade, ger vid handen att Ernst är Christoffers fader. Ernst var också gift med en Elisabeth. Detta utesluter övriga Stavenows i Wriezen. 1610 Christoff Stavenow genomgick en utrustningskontroll i Perleberg, känd som ”Fehderspieße” (Fehder är ett långt svärd). Christoffer Stavenow gick i konkurs år 1636[3] och "hängdes upp vid predikstolen i november 1638". Året 1638 kom att bli känt som det så kallade "skräckåret" i Perlebergs historia. Under detta år bröt pesten återigen ut. I oktober 1638 var åtta regementen av den kejserliga generalväktmästaren Graf Buchheim inkvarterade i Perleberg. Staden var fullständigt överfylld. Kamp om logi och försörjning uppstod bland soldaterna. Alla hus inklusive kyrkan och sjukhusen plundrades den 24 oktober 1638. Två hus brann ner. Efter deras avfärd lämnade de kejserliga trupperna kvar 50 man som skyddstrupp. Den 15 november 1638 stormade plundrare staden. Efter strider lämnade skyddstruppen och de flesta invånarna Perleberg. Under två dagar följde mord, plundringar och förstörelse."[4] Det sägs att Peter Stavenow, en av Christoffers söner från Perleberg flydde till Fürstenberg år 1638.[5] Christoffer lät döpa tre söner med namnet Peter. Tyvärr vet vi inte om pojkarna fick dubbla namn. Han gifte sig första gången vid 16 års ålder med Jungfru Anna Royen den 2 september 1610. Hon var dotter till Christopher Royen i Lenzerwische. Det är troligt att äktenskapet arrangerades av föräldrarna från födseln för att kunna återupprättas vid faderns tidiga död, vilket inträffade 1610. Enligt lag fick pojkar gifta sig från 14 års ålder efter konfirmationen. Han gifte sig andra gången med Anna Korbes, dotter till den salige Georg Korbes, den 2 september 1621.[6]


  [1] Die Territorien der Mark Brandenburg: oder Geschichte der einzelnen Kreise, Städte, Rittergüter und Dörfer. Als fortsetzung des Landbuchs Kaiser Karl:s IV. E. Fidicin. Stadt Archivar. Theil II. II. Der Ober Barnimsche Kreis S 72.

  [2] Kyrkbok Wriezen. 1594 7.8

  [3] Georg Grüneberg, Die Prignitz und ihre städtische Bevölkerung im 17. Jahrhundert s 111.

  [4] Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Prignitz Band 2. Herausgegeben von Dr. Uwe Czubatynski Perleberg 2002 Seite 23-24.

  [5] http://www.stavenow.de/artpdf/arti15.pdf Artikel von Klaus Stavenow, Starb in Baden Baden 2006.

  [6] Kirchenbuch Perleberg Heiraten 1621 2.9.


Den ende Stavenow som på den här tiden kan påvisas var gift med en Elisabeth var Ernst von Stavenow till Wollenberg. Hon var född "von Hoppenrode", och hennes familj satt på slottet Stolp, nord väst om Berlin, ganska nära Bad Wilsnack. Det måste alltså vara detta par som låter döpa sin son Christoph i Wriezen, även om Ernsts förnamn inte är läsbart. Ytterligare av intresse är dopvittnena. En var en von Hoppenraden och en var Joakim von Kemnitz som således möjligtvis var far till Christoffers Son Peter X fru, eftersom hon var gift med en Kemnitz. 

[1] Die Territorien der Mark Brandenburg: oder Geschichte der einzelnen Kreise, Städte, Rittergüter und Dörfer. Als fortsetzung des Landbuchs Kaiser Karl:s IV. E. Fidicin. Stadt Archivar. Theil II. II. Der Ober Barnimsche Kreis S 72.En skuldebrev från 1624

(Arkivbenämning Kurm. Stände. BLHA Rep 23 A C 2588)
Det talas endast upprepade gånger om Ernst von Stavenows änka, som namnges: Hon hette Elisabeth von Hoppenrade. Hon tycks ha haft barn, eftersom "arvingar" och "arvtagare" nämns flera gånger. Skuldebrevet utfärdades för 1 200 taler, vilka var räntebärande med 6 %.

De som var satta i skuld till henne var Adam von Schlieben på Papitz, Burchard von Saldern på Plattenburg, Asmus von Bredow på Bredow och Schwanebeck, Bernhard Zieritz från Brandenburg, Petrus Schultz från Stendal och Martin Pasche i Berlin.


Familjen von Saldern köpte Klein Lüben cirka 1672 från Domstiftet Havelberg där Peters Stavenows son, Hieronymus Stavenow, föddes. Peter Stavenow var skuldsatt till stiftet i Havelberg, en skuld som övertogs av familjen von Saldern. Frågan är om familjen fick tillbaks sina pengar. 1200 taler, motsvarade en väsentlig del av köpsumman som erhölls för godset Woldenberg. 


Nickel von Stavenow, Ernst von Stavenows far, ägde förutom godset Wollenberg i Ober Barnim, även Achern och Feldmark nära Bad Wilsnack, samt Reckenthin.

Bilder nedan: Skuldebrev från 1624.Generation XI Barn till Christoffer (I) och J. Anna Royen.[1]

1.        Henricus (IV) f. 1611 Döpt 24.10. i Perleberg.[2] Död före 1651 i Perleberg. Gift med Catharina Ballstedt 1634 24.10.[3]

2.       Christoffer (II) f. 1613 Döpt 4.11. i Perleberg. Gudfäder bl.a. H. Johan Konow, Borgmästare i Perleberg.[4]

3.       Joachim (III) f. 1617 Döpt 27.8. i Perleberg. Gudfader bl.a. Hans Schladerbeck. [5]  

4.       Peter (VIII) 1619 Döpt 25.7. i Perleberg. Gudfäder Hans Rogge, Joachim Blumenthal, Mana Rambow. [6] Tit. Herr Peter (VIII) v. Stavenow, är 1672 omnämns i kyrkboken i Klein Lüben, som innehavare av en gård med 81.R.(Ritterhufen) land. Kyrkboken som även innehåller räkenskaper och annat, anger på flera uppslag, med början på uppslag nr 31 år 1672 som ”Peter Staevnau Jkr besitzt 81.R. 12. ß. muss billig von den Kaufgeldern genommen worden.” 81.R. står för Ritterhufen och 12. ß. Zinshufen. Skillnaden juridiskt är att Ritterhufen är adlig mark som Stavenow själv äger och de 12 Zinshufen är arrendemark till vilken han måste betala arrende till Matthias von Saldern. Dessa 12.S. (Zinshufen) betalar i sin tur Stavenows egen arrendator ränta på direkt till familjen von Saldern för Stavenows räkning enligt räkenskaperna. Peter von Stavenow bedrev således inte själv jordbruket på gården.

Gift 1 1648 7.2 i Bad Wilsnack med Margarethe Mahssow (Massow).[7]

Gift 2 Troligtvis 1659 i Pritzwalk med Elisabeth (Ilsa) f. v. Kemnitz. Kyrkboken är dock så otydlig att det kan vara fel par. Vi kommer därför att fortsätta leta vidare efter paret. Vi vet i alla fall att han var gift Chemnitz.[8] Peter Stavenows moders vapen. (V. Royen), inspirerade uppenbarligen efterföljande generation att ändra sitt vapen utifrån både faderns och moderns vapen, vilket yngre grenar av samma familj i vår släkt sedan gjort ett par gånger till. Hieronymus Stavenows fader är Peter Stavenow från Perleberg, yngste sonen i första äktenskapet till Christoffer (I) Stavenow och Anna Royen. Släktskapet för Peter Stavenow i Wilsnack med familjen i Perleberg är tydligt eftersom bl.a. Anna Ballerstedt, tillhör släkten Ballerstedt som äldste brodern Heinrich Stavenow gifte in sig i, i Perleberg 1634. Anna Ballerstedt är dopvittne till sonen Christophers dop 1659 i Bad Wilsnack. Friedrich Stavenow, född 1651 är fam. v. Salderns kontrakterade officer, ”Reissiger Diener”. Fam. v. Saldern ägde såväl Wilsnack, Plattenburg som Klein Lüben. Nära familj fanns även i såväl Perleberg som Pritzwalk. Peter Stavenow måste, efter flykten till Fürstenberg 1638 ha gått tilllbaks till Wilsnack och fått anställning hos familjen v. Saldern för att få tjänst efter familjens utarmning till följd av 30-åriga krigets härjningar, då fadern dog. Hela staden Perleberg brändes. I den kontexten dyker Peter Stavenow upp i Bad Wilsnack. Fam. von Saldern dyker upp som dopvittnen i Wilsnack hos familjen och det innebär att Peter Stavenow var nära den familjen. Han arbetade på godset fram till 1659 då sonen Christoph föds, men han gifter om sig 1659 med Ilse Chemnitz och får ytterligare två söner i Pritzwalk. Han flyttar mellan 1665 och innan 1666 till Klein Lüben. I byn Klein Lüben äger han en gård, som kallas ”von Stavenows Hof” med 81.R. Land och 12. ß. Land. D.v.s. han har Ritterhufen, adlig mark, i Klein Lüben. Han tituleras även i kyrkboken som von Stavenow, och Titulo Stavenow.  Han flyttar sedan tillbaks till Bad Wilsnack där den yngsta sonen Jacob föds 1679, men de behåller gården till åtminstone 1715.

Gifte II med Jungfru Anna f. Korbs  [9]

5.        Georgius (III) Tit. Herr, Rådman i Wriezen. f. 1622 Döpt 27.8. i Perleberg.[10] Gudföräldrar bl.a. B. Joachim Behr, Andreas Schulz. H. George Stabenow tidigare kyrkvärd svor Rådsherre eden den 7 februari 1650.[11] H: George Stabenows fru omnämns som Gudmor vid dopet den 24.02 1657 då Mattheus Stabenow och Anna Stockfischs dotter Dorothea döps. Georg Stabenow var som rådsherre efterfrågad som dopvittne. Han står dopvittne den 1 september 1646 vid Bartholomaeus Berkau och Vihola Hanaus Sohn Johannes dop. Blir gudfar den 16 december 1650 vid H. Martinus Schönbeck och Elisabeth Dassows son Martinus dop, samtliga dopvittnen var: „Comp: H: Christoph: Groman Archdiacon * H: Jonas Schönbeck H: George Stabenow. Dorothea Banden. H: Moritz Rückaus Frau, Catharina Randorffs. H: Johan Dünckalaws Fr“. Den 11 september 1654 dopvittne vid Johanns Rutze och Gertraut f. v. Barfussens son Johannes dop: „Comp: H George Stabenow. Görgen Korb. Jacobus Beyer. Anna Palen. Jüngfer Anna Milatzow von Albu/e/rg. Elisabeth Behme H: Martin Schönbecken Frau. Dorothea Beyer p“. Han står även som fadder den 13 oktober 1654 vid Andreas Schönbeck och Elisabeth Tagmans dotter Catharina Marias dop: „Comp: H: B: Daniel Hintze. H George Stabenow. Sophia ???aus, H: M Jacobi Praettori. Hilda. ????ina Beyers. H: George Beyer Frau. ???Sihmanss. H: Everati Ortis Fr. Slutligen står han dopvittne den 18 oktober 1654 vid Valtin Domihn och Eva Kühens dotter Elisabethas dop: „Comp: H: George Stabenow, Maria Wichen. Peter Ertmans Frau. Barbara Schröders. Tobias Hohendorffs Frau“.

5.       Petrus (XIV) f. 1623. Döpt 22.12. Gudföräldrar Joachim Warnten Skeppare, Balthsar Stertze dukmakare, Apotekaren Andreas Roghes fru.[12]

6.       Andreas (IV) f. 1626. Döpt 23.1. i Perleberg. Gudföräldrar H. Johan Konow, Andreas Dietrich der Ziesemeister, Peter Haukns fru.[13]

7.       Nicolaus (VIV) f. 1629. Döpt 18.10. i Perleberg. Gudföräldrar bl.a. Joachim Behr.[14]

Sjöfarare och köpman i Lübeck. Kom till Lübeck 1656. 1656 18.12 Claus (Nicolaus) Stavenow, Seefahrer, blev borgare i Lübeck 18.12 1656 ”mit einem Harnisch”, d.v.s. militärpliktig. Avgift 8 Reichsthaler, eftersom han inte var infödd. Borgare var Mathias Bodin, Silvester Sake ().[15] Gift 1656 18.1. med Elsbe Teiss i Lübeck.[16] Adress 1663 Malm Strasse N 5. 1667 Malm Strasse N 10 i Lübeck.

8.       Peter (X) F. 1633. Döpt 22.5. i Perleberg. Gudföräldrar Peter Wilhelm Cramer, Jochim Kord och Lucia Schladerbeck.[17] Fadern dog 1638 när Peter var 5 år gammal. En Peter Stavenow flydde 1638 från Perleberg[18] (sannolik storebror Peter VIII, yngste brodern i första äktenskapet) till Fürstenberg och tog antagligen med sig syskonen. Fadern Christoffer (I) gick på grund av kriget i konkurs 1636[19] och dog „wurde Nov. 1638 am Predigtstuhl aufgehängt". År 1638 kallas för ”skräckens år” i Perleberg, hela staden plundrades och brändes.[20]


[1] Familjen Royens vapen ur Schlesisches Wappenbuch, v. Scharffenberg. Wappenbücher des Mittelalters. Hans v. Mosch. Bauer und Raspe 1984. Band 2.  från 1580 Taf. 177. Notera likheten med Hieronymus Stavenows vapen. Die Stammvolge der eigenen um 1580 im Raume Elbing/Danzig urkundligch erscheinenden und bis 1945 dort ansässigen Familie von Roy(en) – in Bd 62, 1975, des Deutchen Familienarchivs . unter dem Titel Das Schlesi

[2] Kyrkobok Perleberg dop 1611 24.10.

[3] Kyrkobok Perleberg Gifta 1634 24.10.

[4] Kyrkobok Perleberg dop 1613 4.11.

[5] Kyrkobok Perleberg dop 1617 27.8.

[6] Kyrkobok Perleberg dop 1619 25.7.

[7] Kyrkbok Bad Wilsnack St Nicolai Gesamtbuch 1648 7.2.

[8] Siebende Einladungsschrift Nachrichten der Sorauischen Schule. Tit: Herr Christian Schäffers, Stadtrichters in Sorau und Tit Herr Balthasar von Heintzenau, erb:herrn auf Petersdorf. Sorau 1776. S 81. Rektor Heinrich Gottlieb Stavenows biografi, Son till Hieronymus (I) St. Skogsinspektör i Reuss. ”So wohl des damaligen Inspectoris des Königl. Pädagogii zu Halle als Stavenowens Mutter waren Töchter aus der Familie des würdigsten Stammvaters, des Martin Chemnitii.”

[9] Siebmacher. Adel der Russ. Ostseeprovinzen. Nicht Imm. Adel. Bd. III. 11. II. Taf. 65. Äldsta omn. 1429-36 Hans Korbes från den Niedersachsiska familjen Korbes var tidigt ”im ordensgebiet”. Niedersachsen ligger strax väster om Perleberg.

[10] Kyrkobok Perleberg dop 1622 27.8.

[11] Bürgerbuch Wriezen (1634-1769) BLHA, Rep. 8, Wriezen, Nr. 5

[12] Kyrkobok Perleberg dop 1623 22.12.

[13] Kyrkobok Perleberg dop 1626 23.1.

[14] Kyrkobok Perleberg dop 1629 18.10.

[15] Stadsarkivet i Lübeck Borgaredsbok. År 1633 ff, S 187.

[16] Kyrkobok Lübeck St Jacobi Gifta. 1659 18.1.

[17] Kyrkobok Perleberg dop 1633 22.5.

[18] http://www.stavenow.de/artpdf/arti15.pdf Artikel av Klaus Stavenow, som dog 2006 i Baden Baden.

[19] Georg Grüneberg, Die Prignitz und ihre städtische Bevölkerung im 17. Jahrhundert s 111.

[20] Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Prignitz Band 2. Herausgegeben von Dr. Uwe Czubatynski Perleberg 2002 Seite 23-24.


Familjen von Kemnitz
"Das Geschlecht derer Kemnitze stammt aus einer der aller ältesten adelichen Geschlechter in Hinter-Pommern, aus dem Geblüt der alten Wenden her, und hat den Namen von Stein, indem auf polnisch oder wendisch ein Stein Kamien heißt und sie daher Kamienzer, Kamenizer nachgehend Kemnitze genannt worden. Sie haben in uralten Zeiten eigentlich in Pommerellen bald auf dem Lande, bald in den Städten gelebt, und weil die Kreuzherren die Pommern stets mit Krieg anfochten, und große Unruhen zwischen zwei hinterpommerischen Herren, Mscwin und Wartislav, den Söhnen Swantipolcks des Großen, wegen der Landesteilung entstanden, und sie es mit Wartislav wieder den älteren Bruder Msciwin gehalten, haben sie nach dessen Tode ihre Güter in und um Danzig verlassen, und diese den Polen und Kreuzherren überlassen müssen. Aus Ihnen hat sich Hans von Kemnitz nach Pritzwalk in der Prignitz gewendet, ein bürgerliches Gewerbe getrieben und ist daselbst Bürgermeister und auch ein Stammvater aller noch lebenden Kemnitze geworden. Aus diesem Geschlecht ist der berühmte Theologe D Martinus Chemnitius gewesen. Der Ort Kemnitz soll noch lange im Besitz der Familie gewesen sein."
vvluth.-
Källa: Johann Christoph von Dreyhaupt - Halle 1750 Generalogische Tabellen oder Geschlechtsregister

"In alten Zeiten wurde dieses adlige Geschlecht v. Kemnics geschrieben. Es gehörte zu dem älteren, aus Polen in diese Provinz gekommenen Adel. Eine Linie dieses Hauses führte den Beinamen v. Stenschowsky. Viele Edelleute aus dieser Familie bekleideten Würden und Ehrenstellen an den Höfen der piastischen Herzöge; schon 1312 kommt ein Volneramus de Kemnitz unter den vornehmsten Cavalieren vor, und 1437 wird eine Nikolaus de K. in einer, die Stadt Frankenstein betreffenden, Urkunde erwähnt. In der Peter und Paulkirche zu Liegnitz findet man ein Epitaphium mit der Aufschrift: Anno Dom. M.C.C.C.C.LXXXIII. (1483) Obiit honorabis Paulus Kemnitz Altarista Wratislav. In die S. Galli, hic sepultus, cuius Anima requiescat in pace. Bis zum Jahre 1500 war die Stadt Stroppen in Schlesien das Eigenthum dieser Familie. Diese führt im goldenen Schilde ein schwarzes, dreispeichiges Stückrad mit drei hervorgehenden braunen Kolben. Diese Bild wiederholt sich auf dem Helme. Die Helmdecken golden und schwarz. Dieses Wappen giebt Siebmacher, L. S. 65, v. Medling beschreibt es, H. No. 429. Sinapius erwähnt der Familie I.S. 506." 

(Källa Neues Preussisches Adelslexicon 1837 S 94-95)


Peter VIII:s kusin, Rektor i Kyritz och senare präst i Brunn vid Ruppin, Georg Stavenow, gifte sig m. d. "Ehrenfeste, Tugendreiche und Reiche" Anna Sabina Kemnitz i Wusterhausen d. 11 september 1666, en dotter till Herrn Hieronumus Kemnitz. Hon var ett av 9 syskon.  I Heinrich Gottlieb Stavenows biografi står att  Peter VIII Stavenows fru (alltså Hieronymus Stavenows mor tillika Hieronymus Freyer, Inspektor på Pedagogiet i Halle, var döttrar i familjen Chemnitz, men Martin Chemnitz som stamfar. Peter VIII Stavenow gifte också in sig i familjen Chemnitz genom sin fru Ilse f. Chemnitz 1659.  


Hieronymus Freyer (Heinrich Gottliebs släkting och lärare) föddes 1675 + i Gantkau vid Kyritz + 15 juni 1747 i Halle, som Inspector vid Königl. Pädagogium i Halle..Freyers far var Pastor i Gantkau vid Kyritz. Hans moder var Maria Freyer (föddd. Chemnitz). Joachim och Maria gifte sig i Kyritz den 25 juni 1674. Maria dog  1690. Hon var en dotter till Hieronymus Kemnitz och syster till Anna Sabina Kemnitz, gift med Georg Stavenow, präst i Brunn vid Ruppin. Vid faderns död var Freyer 8 år. Efter skolavslut började han sitt teologiestudium. 1698 fick han anställning hos "Franckeschen Anstalten" som Informator ordinarius och blev 1705 Inspektor. Hans efterföljare var Christian Jacob Koitsch.


Am 22 märz 1715 var Hieronymus Freyer dopvittne vid Hieronymus Christians dop i Hohenleuen, son till Hieronymus Stavenow och Ursula von Criegern.

1698 blev Freyer Informator i Franckeschen Anstalten och 1705 Inspektor.


Källhänvisningar

[1] Kyrkobok Perleberg dop 1611 24.10.

[2] Kyrkobok Perleberg Gifta 1634 24.10.

[3] Kyrkobok Perleberg dop 1613 4.11.

[4] Kyrkobok Perleberg dop 1617 27.8.

[5] Kyrkobok Perleberg dop 1619 25.7.

[6] Kyrkobok Perleberg dop 1622 27.8.

[7] Kyrkobok Perleberg dop 1623 22.12.

[8] Kyrkobok Perleberg dop 1626 23.1.

[9] Kyrkobok Perleberg dop 1629 18.10.

[10] Stadsarkivet i Lübeck Borgaredsbok. År 1633 ff, S 187.

[11] Kyrkobok Lübeck St Jacobi Gifta. 1659 18.1.

[12] Kyrkobok Perleberg dop 1633 22.5.

[13] http://www.stavenow.de/artpdf/arti15.pdf Artikel av Klaus Stavenow, som dog 2006 i Baden Baden.

[14] Georg Grüneberg, Die Prignitz und ihre städtische Bevölkerung im 17. Jahrhundert s 111.

[15] Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Prignitz Band 2. Herausgegeben von Dr. Uwe Czubatynski Perleberg 2002 Seite 23-24.

[16] Siebende Einladungsschrift Nachrichten der Sorauischen Schule. Tit: Herrr Christian Schäffers, Stadtrichters in Sorau und Tit Herrr Balthasar von Heintzenau, erb:herrn auf Petersdorf. Sorau 1776. S 81. Rektor Heinrich Gottlieb Stavenows biografi, Son till Hieronymus (I) St. Skogsinspektör i Reuss. ”So wohl des damaligen Inspectoris des Königl. Pädagogii zu Halle als Stavenowens Mutter waren Töchter aus dder Familie des würdigsten Stammvaters, des Martin Chemnitii.”

[17] Neues Preussisches Adelslexicon 1837 S 94-95 och Generalogische Tabellen oder Geschlechtsregister. Johann Christoph von Dreyhaupt – Halle 1750 S 72.


Bilder nedan

Översta raden Kyrkböcker Christoffer Stavenow 1a giftet 

Mellersta raden Not 16

Nedersta raden Kyrkböcker Christoffer Stavenows 2a gifte

 Generation XII Barn till Tit. Herr Peter (X) Stavenow Woldenberg I - Bad Wilsnack

1.       Anna 1666 dop. 30.9. i Klein Lüben.[12]

2.       Hieronymus (I) f. 1669 i Klein Lüben, död 1762 i Hohenleuben. P.t. ”Tit: Herrn”[13], ”Ehrenvesten” och ”Lieben Getreuen”[14], Adlig Skogsinspektör och s.k. ”generalpächter” med ansvar för kronogodsen (Kammergütern) i Reichenfels, vilka var Hohenleuben, Reichenfels, Triebes och Brückla från 1712-1739. Han var chef över dessa gods och skötte förvaltningen åt regeringen i Gera.[15] När han föddes år 1669 angavs inget datum i kyrkboken i Klein Lüben. Han var döpt vid pastorns visit till kyrkan ”Visitat. Meus” utan datum. Han dog 91,5 år gammal den 10 februari 1762 och är därför född omkring augusti 1669.[16] När han dog 1762 stod i kyrkboken i Hohenleuben: "Herr Hieronimus Stavenow allhier. Den 10ten Februar Vormittags zwichen 8 und 9 Uhr starb Herr Hieronymus Stavenow, in die 50 Jahre Hochgräflich Reussischer wohlbestellter Forst- Inspector, wie auch Pacht,. Inhaber des Hochgräflichen Cammer- Guts allhier, und wurde den 14ten iusdem mit einer Rede beerdiget, nachdem er, wie man wahrscheinlich wissen können, 91 Jahre und ein halbes gelebet, und bis wenige Zeit vor seinem Seeligen Ende noch bey ziemlichen Kräften, wie auh bey völligen Verstand geblieben war". Som student immatrikulerade han sig vid universitetet i Rostock 1694 som ”Hieronymus Stavenow Ruppiniensis”, d.v.s. från Ruppin, dit föräldrarna alltså flyttade efter tiden i Klein Lüben.[17] Under studierna i Rostock bor han hos familjen Ewald v. Oldenburg på godset Vietgest vid Rostock vilket dokumenteras år 1703.[18] År 1712 flyttar Hieronymus och hans hustru i andra äktenskapet, Ursula f. v. Criegern till Reuss, där han blir ämbetsman, ”Ambts Actuarium” och Generalpächter av regeringens kronogods Hohenleuben, Reichenfels, Triebes och Brückla fram till 1739, därefter behåller han Hohenleuben  och Brückla som arrende.[19] 1723 15.11 utses han av regeringen i Reuss till skogsinspektör i Reichenfels. Av utnämningsbrevet m.fl. dokument framgår även hans titel som adelsman.[20] Han är i tjänst hos regeringen i 50 år och 90-år gammal den 24 december 1759 avslutar han sin tjänstgöring med ett brev som bär hans sigill, med ingressen på franska.[21] Änkan Ursula f. v. Criegern fortsätter inneha Hohenleuben som arrende efter makens död och sitter fortfarande där 1773. Hon företräds då av yngste sonen Herrn Georg Friedrich Stavenow.[22] 

    Gift 1 Maria Gottschalk 1696. Han låter döpa alla sina fem barn i första äktenskapet i Fürstenberg, familjens hem mellan 1698-1708. Mellan 1708 och 1711 dör hans första hustru vars namn vi ännu inte har hittat. Barnen är dock konstaterat inomäktenskapliga.[23]

    Gift 2 ca 1712 m. Anna Ursula f. v. Criegern 1591 5.10 i Alt Ruppin. Hon var dotter i andra giftet till Amtskastner Herr Friedrich Dietrich ”Crügern” (v. Criegern) Godsägare och herre till Zermützel g. 1. Med Anna Catharina Petzin (v. Belzer).[24] g. 2 med Anna Catharina Hanauer.[25] Fam. von Criegern bodde dock inte på godset Zermützel utan i Alt Ruppin och deras barn döptes i staden.

 

Bilder nedan. T.v. Hieronymus (I) Sigill, en tredje och sista brisyr av vapnet Woldenberg II/III. Tre veteax istället för spetsar och flammor. I grunden är det samma vapen, men uppdaterat med en modern rund sköld och kulkrona för att visa på adlig härkomst, på samma sätt kusinen Nicolaus Stavenow från Lübeck och kusinbarnet Skepparen Bernhard Stavenow Stralsund. Vapen från medeltid fram till 1500-talet visade sällan krona som rangtecken, men på 1700-talet ville vissa uppdatera sitt vapen med rangkrona. Detta vapen användes även av familjen Stavenow i Sverige på 1800-1900- talet.[26] Därefter, vapnet i färg. Mitten. Fru Anna Ursula Stavenow f. v. Criegerns sigill med fam. v. Criegerns vapen.[27]Bild nedan

Överst Kyrkboken Klein Lüben. Peter Stavenows Sohn, Hieonumus dop.

Nedan vänster Immatrikulation vid Universitetet i Rostock 1695

Nedan höger Dödsruna i Hohen Lüben, Reuss 1762.3. Catharina född 1672 i Klein Lüben.[28]

4. Jacob 1679 f. den 14 juli och döpt den 20 juli i Bad Wilsnack. ”Peter Stavelow Söhnlein geboren den 14 julii u getauffet d 20 ejusdem. Gewattern 1 Jacob Berkenthin aus Havelberg 2 Jochim Hintze Schiff Maister 3 H Heinrich Mühlenbock Landreiter 4 M. Joachim Friedrichs botigens Hausfr. 5 M. Joachim Metzgerns Hausfrau“.

5. Jacob Siegfried 1695 f. den 3.3 och döpt den 14.2. „No 7 Jacob Siegfriedt, Peter Stavenows Söhnlein ist begohren den 3 Marty, ümb 5 Uhr Mohrgentagen, getaufft den 14 dito. Die Paten sind gewesen 1 H. Jacob Siegfried von Saldern 2 Hanss Jörgn Ihngsteiner 3 Jacob Möller Pächter an den Öbehergönne 4 Franziska Molzan 5 Maria Winsteinersm Jochim Frehnen Ehefrau.“


[1] Kyrkbok Bad Wilsnack St Nicolai Gesamtbuch 1647 30.11

[2] Kyrkbok Bad Wilsnack St Nicolai dop 1648 23.1.

[3] Peter VIII:s lillebror Georg blir gudfar till den 11 september 1654 i Wriezen vid Johanns Rutze och Gertraut f. v. Barfussens son Johannes dop: „Comp: H George Stabenow. Görgen Korb. Jacobus Beyer. Anna Palen. Jüngfer Anna Milatzow von Albu/e/rg. Elisabeth Behme H: Martin Schönbecken Frau. Dorothea Beyer p“. När Hans Stavenow låter döpa sin dotter Maria f. 1620. September diem nach Trinitatis i Wriezen ”Hans Stavenow, Anna filia Maria” är Gudföräldrar Matthias Brakowski, Melchior v. Schrebschen, Aramis Armfeldt, Balthsar Bahrfussen F(rau). Kyrkbok Wriezen Dop 1654 11.9 samt 1620 09 diem nach Trinitatis.

[4] Kyrkbok Bad Wilsnack St Nicolai 1690 29.6.

[5] Kyrkbok Bad Wilsnack St Nicolai 1672 5.5 (Bild 63 i Archion)

[6] BLHA374788 Plattenburg Wilsnack 1680. Brief von 24 Januari 1680. V. Saldern an Friedrich Stavenow.

[7] Se t.ex. Alterthümer des Deutschen Reichs und Rechts. Deutchen Rechtsgecschichte des Praktischen Rechts. Dr Hernrich Zoepfl, Gr. Hertz. Badischen Hofrathe u. Proffessor des Staatsrechte an der Universität zu Heidelberg. Erster Band. Leipzig und Heidelberg 1860 S 332. Ett annat exempel på sådan tjänstgöring som nämns i samma volym var Georg von Hohenlohens fördrag med Christoph von Stetten som tillhörde dennes ”Lehnsleute”. Denne trädde genom fördrag in i hans ställe som Reissiger Diener och genomförde vassalplikten för honom, då Georg själv var gammal och svag och inte kunde genomföra den själv S 332-333. Inledningsvis står ” Uber die dienende Stellung des ritterligchen Adels zu dem Herrenstande.

Es ist bereits in der Erörterung über die Erwerbung von Dinghöfen als Ritterlehen und deren Einfluss auf das dynastische Standesverhältniss hervorgehoben worden dass die charakteristische Standesunterscheidung des ritterlichen Adels zu dem Herrenstande ihren Ursprung in der theils vasallitischen theils ministeriellen Dienstverpflichtung hat in welcher die Männer von Rittersart längst schon vor dem XIII Jahrhundert zu Familien des Herrenstandes getreten und somit deren edle Knechte geworden Weniger Beachtung hat es im Allgemeinen gefunden dass dieser Charakter des ritterlichen Dieners sich auch mitunter in rein conventionellen Formen darstellt d h dass das ritterliche Dienstverhältniss mitunter sogar sich nur auf einem reinen nur für eine gewisse Zeit geschlossenen Dienstvertrag stützt wodurch ritterliche Leute in das Verhältniss eines besoldeten reisigen Dieners eines edlen Herrn oder Grafen u s w eintraten.”

[8] BLHA, tidigare Staatsarchiw Potsdam. Pr. Br. Rep 37. Plattenburg Wilsnack 4788. Vitsord av Matthias Friedrich von Saldern för sin Reissiger Diener Friedrich Stavenow.

[9] Kirchenbuch Pritzwalk, heiraten 1659 nr 3.

[10] Kyrkobok Pritzwalk, dop 1662 24.12. Notera att familjen Konow även är dopvittnen vid farfaderns dop i Perleberg. H. Caspar Stabenow kommer från Wriezen där han föds år 1591 samt är dopvittne år 1607.

[11] Kyrkobok Pritzwalk, dop 1666 7.4.

[12] Kyrkobok Klein Lüben dop år 1666. Flera år per sida, mycket liten ort.

[13] Statsarkivet i Thüringen. Reuss. 3-12-1400 Paragiatsherrschaft Köstritz II 1034.

[14] Statsarkivet i Thüringen. Reuss. 3-12-1400 III 880 Bestallung zum Forstinspectore 1723.

[15] Statsarkivet i Thüringen. Reuss. 3-12-1400 Paragiatsherrschaft Köstritz II 1034.

[16] Evang. Luth. Pfarramt. Auszug aus dem Bestattungsregister der Ev. Luth. Kirche. In Hohenleuben. Jahrgang 1762. Landeskirchenarchiv Eisenach, Bundessicherungsverfilmung, Kirchenbücher Hohenleuben, Taufen, Traungen und Bestattungen 1756-1782, Buch Sign. K 9/10-5 Film Sign. Kf 9/48.

[17] Die Matrikel der Universität Rostock IV. 1694-1789 s 2.

[18] Anno 1704. 300 Mecklenburgische Pastoren berichten über ihre Kirchspiele. Franz Schubert. Göttingen 1979. Lieferung B2. S 132. “Beichtkinderverzeichnis zu Vietgest im Mecklenburg 31 mai 1703 S. 75”. Hieronymus Stavenow nämns som första person i hushållet efter fam. v. Oldenburg såsom studiosus.

[19] Statsarkivet i Thüringen. Reuss. 3-12-1400 Paragiatsherrschaft Köstritz II 1034. Arrendefördrag.

[20] Statsarkivet i Thüringen. Reuss. 3-12-1400 Paragiatsherrschaft Köstritz III 880. Herr Hieronymy Stavenau wird zum Forstinspector bestellt in der Pflege Reichenfels 1723. Där framgår att han var ”Ehrenfest” och ”Lieben Getrewen”, ”Ehrenfest” en äldre benämning på ridderligt stånd, ”Lieben Getreuen”, kära förtrogna, en äldre benämning på adliga ämbetsman, visar i detta sammanhang att han var adelsman. Samt 3-12-1400 Paragiatsherrschaft Köstritz II 1034, framgår att han var ”Tit. Herrn”, d.v.s. en titulerad adelsman. Det framgår f.ö. också av hans adliga vapen med öppen hjälm och krona. Spangenberg skriver om titeln Ehrenfest 1591: 1591 "Ehrnvhest, das ist, an ehren und sonsttichte, fest und bestendig. dieser titel gehört sonderlich den junckern von adel." Ur: Adels-Spiegel Band 1: Historischer ausfürlicher Bericht: Was Adel sey vnd heisse, Woher er kom[m]e, Wie mancherley er sey, Vnd Was denselben ziere vnd erhalte ... — Schmalkalden, 1591 [VD16 S 7572] Spangenb.,Adelsp. S 412. Förändringen av titulaturen över tid gav även upphov till vissa lustigheter. Så skriver man t.ex. "Die Titeln der Ritter Waren: ehrenfest, ehrsam, achtbar, gestreng, edel, mannhaft, fromm. Ein zwar holperiger alter Reim sagt ganz vernünftig: Da man Uns Edle hiess, gestreng und ehrenfest, war Gut und Blut und Muth bei Uns am allerbest! Nun aber dass es heist: hochwohlfödde Gnaden, Weiß man nicht in der Welt der Narrheit mehr zu rathen!" Thusnelda. Zeitschrift zur Bildung und Unterhaltung der Jugend Band 10 S 227-228.

[21] Statsarkivet i Thüringen. Reuss. 3-12-1400 Paragiatsherrschaft Köstritz III 215.

[22] Statsarkivet i Thüringen. Reuss. 3-12-1400 Paragiatsherrschaft Köstritz III 181. Klage der Pachtinnehaberin des Kammergutes Hohenleuben, Anna Ursula verwittwete Stavenow, und des Pächters Johann Völkel auf dem Kammergut Reichenfels gegen die Besitzerin der herrschaftlichen Schenke zu Hohenleuben, Maria Elisabeth, verwittwete Völkel, wegen unterlassener Ausübung des Bierschanks. 1770-1773.

[23] Eftersom: Även om frun inte finns angiven då sidorna för gifta saknas för åren innan 1698 i Fürstenberg, är barnen angivna som legitima i kyrkboken vilket kan utläsas genom att: 1 Fadern anges och inte modern, vid illegitima barn anges i regel bara modern. 2 Illegitima barn ärvde moderns efternamn, vilket i så fall skulle stå i kyrkboken.

3 Hieronymus Stavenow låter döpa fem barn mellan 1698-1708 i Fürstenberg. 4 Alla barnen har dopvittnen ur ordinarie vänkrets och familj, d.v.s. inte ämbetsmän som rycker ut när olyckan varit framme med en s.k. ”gottloses weib” som det ofta står vid oäkta barn. 5 Flera Stavenow familjer som är nära släkt bor i Fürstenberg och gudfadern Joachim Stavenow som är nämndeman i Fürstenberg samt kyrkvärd och skomakarmästare tar hand om pojkarna när Hieronymus Stavenow reser till och påbörjar sin tjänst hos regeringen i Gera, Reuss omkring 1712. Pojkarna får troligtvis sitt borgerliga yrke av sin gudfar Joachim Stavenow och går sannolikt som lärlingar hos denne. 6 Tyska dopböcker är i regel helt transparanta och skriver ut om ett barn var illegitimt.

[24] Gothas genealogischem Taschenbuch, Briefadel 1922, S. 160.

[25] Am 11 Juli 1692 steht „Herrn Friedrich Dietrich Crügers von Zermützel Frau Eheliebste Anna Catharina Hanauerin“ Pate bei der Tochter des Landjägers Simon Uhl in Alt Ruppin.

[26] Statsarkivet i Thüringen. Reuss. 3-12-1400 Paragiatsherrschaft Köstritz

II 1034 Pachtkontrakt zwicken dem Amtmann der Pflege Reichenfels Salomon Friedrich Bergmann und dem Gräfl. Forstinspector Hieronymus Stavenow über die Kammergüter Hohenleuben und Brückla.

[27] Statsarkivet i Thüringen. Reuss. 3-12-2130 Gemeinschaftliche Regierung Gera (Oberherrschaftliche Justiz- und Parteisachen) H 174 b.

[28] Kyrkoboken Klein Lüben 1772. Not. Det är bara något barndop per år och datumen är på latin.Generation XIII Barn t. Dem Ehrenfesten und Lieben Getrewen Tit. Herrn Hieronymus (I) Stavenow i första äktenskapet.

1       Johan Friedrich (I) f. 1698 19.10. Död 1773 24.5 I Malchin.[1] „den 19. ließ Hieronymus Stavenow seinen Sohn Johann Friederich tauffen. Paten Christian Heynecke, Michel Schellehn, die Wittische“.[2] 1735 25.11. i Malchin med Jgfr. Maria Elisabeth Gilow[3] f. 1712 8.1, dotter till Joachim Christopher Gilow, borgare i Malchin.[4] Familjen Gilow var ursprungligen en rådsherresläkt med många efterföljande präster i Malchin med omnejd. Släkten kan äldst härledas till de tre bröderna Johann, Dietrich och Lamberg v. Gilow som alla var rådsherrar i Malchin år 1338.[5]

    Familjen Witt är gudfäder till Johan Friedrich. Philip Ludwig Witt, är gudfar till Ernst Gottlieb Stavenow, Christian Nicolaus, son. Densamme hade även en kapitalfordran gentemot Christian Nicolaus i Lübeck 1791.[6] Detta visar att Johan Friedrich är fader till Christian Nicolaus och inte brodern Joachim som inte hade någon närmare relation varken till familjerna Witt eller Gilow.

2       Anna Maria 1701 4.8. „den 4. August ließ Hieronymus Stavenow sein Töchterlein tauffen und Anna Maria nenne, Pahten wahren Jochim Stavenow ein Schuster, J(ungfrau) Anna Catharina Everdts seine Braut und und die Zaffransche“.[7]

3       Dorothea 1703 5.4. „den 5. Aprill ließ Hieronymus Stavenow seine tochter tauffen und Dorothea nennen, Pahten wahren J(ungfrau) Erdmuth Stadelers, J(ungfrau) Regina Klippen und Meister Christian Heinecke“.[8]

4       Jochim (IV) f. 1706 22.3. „den 22. Martius ließ Hieronymus Stavenow sein Sohnlein taufen und Jochim nennen, Pahten wahren Meister Andreß Presecke, Jacob Tonjes und die Erdtmankordtsche Fischersche“.[9] Borgare och skomakarmästare i Malchin 7 april 1728. Ämbetsman i Malchin 1758, Stadtsprecher.[10] Gift 1728 25.4 i Malchin med Mstr. Hörnings dotter.[11]

5       Sabina 1708 8.2. „den 8. ließ Horinymus Stavenow sein Tächterlei taufen und Sabina nennen, Pahten sollen seyn die [unleserlich] Haraldtsche, Margaretha Winckels und Claus Vultz“.[12]


Bild nedan

Johan Freidrichs dop i Fürstenberg Äktenskap 2 Barn till Hieronymus (I) och Ursula v. Criegern i Reuss, Hohenleuben

6    Georg Friedrich 1713 24.6. ”Den 24ten Junius ist Herrn Hieronimus Stavenau Hochgräflicher Pächter alhier ein Sohn getauft, noe Georg Friedrich, Testes: 1) Lit: Peter Christoph Martinie, pastor in Zeulenroda, 2.) Herr Peter Guth, Pachter des Hochgräflichen guthes Steinbrücken, 3.) Frau Justina Wilhelmina Herr, Johan Conrad Grünewalts Hochgräflicher Schäfers in Köstritz Eheliebste.”[13]

7    Hieronymus Christian Herr. Auditör hos Regeringen i Greiz. F. 1715 22.3. Död 1751 27.5.”Der 22te März, Herrn Hieronymy Stavenau Pächter alhier ein Sohn getauft, Noe Hieronymus Christian Testes: 1) Herr Hieronymus feyer, Inspect: paed: ”ecoii” in Halle. 2.) Herr Christian Fiedler Pfarrer in Brunn 3.) Frau Anna Sabina, Herrn Georg Stavenau Pfarrers zu Brunn Hinterlassene Wittwe.”[14] Skolgång i latinskolan i Halle 08.07.1728.[15]. Enligt Matrikeln för universitetet i Halle immatrikulerade han sig den 12.10.1733 som Theologiestudent men bytte 1735 till Universität Jena där han skrev in sig den 11.5.[16] Blev registrator hos Landesregierung i Greiz och 1746 auditör. Han dog endast 36 år gammal den 27 maj 1751 och begravdes i Hohenleuben.[17]


Bilder nedan

Dopboken Hohenleuben

Dödboken Hohenleuben

Landesarchiv Greiz, anställningsbrev som Auditör hos Regeringen i Greiz. 8    Anna Katharina 1718 Dop 8.3 ”Den 8ten Martii ist Herrn Hieronimy Stavenauen, Pacht Inhabern alhier eine Tochter getauft Noe: Anna Catharina Testes: 1.) Ist Herr Johann Ludvig Celliary, Hoffmeister bey Ihrer Hochgräflichen Gnaden den 24 Reussen in Köstritz 2.) Frau Justina Wilhelmina Herrn Gerichts Inspectoris Johann Conrad Grünewalds zu Zeulenroda Frua Eheliebste und 3.) Die Jungfer Maria Elisabeth von Wasmerin in Pöhlwitz.”[18]

    Gift med Herr Pastor Johann Casimir Thamerus på slottet i Greiz. Kyrkoherden i Roben Johann Casimir Thamerus föddes i Leenberg i Nassau/Weilburg 20.07.1716, född och död i Roben 11.09.1781. Son till den ”Hochgräfl. Amtskellner und Amtmann zu Löhnberg” Johann Caspar Thamerus (f. 1674 i Stolberg, död. 1731 i Löhnberg). Johann Casimir Thamerus studerade 1738/9 i Halle a/S. och blev där Inspektor vid Waisenhause. 1743 blev han ”Hofmeister” vid Grevarna Lynar i Köstritz, Sommaren 1744 Hovdiakon och Adjunkt hos ärkediakon Osswald i Greiz. 1746 Pastor i Roben till 1781. i Tfz. 1767. Under den s.k. Ruhrepidemin dog han den 11.9. 1781 65 år, 1 m‚ 22 dagar gammal. G. den 6.6. 1747 m. Anna Katharina f. Stavenow, äldsta dotter till Skogsinspektören i Hohen­leuben Hieronymus Stavenow och dennes fru Ursula f. v. Criegen, f. 1718. Greve Heinrich XI. Reuss-Plauen håller parets bröllopsfest på slottet i Greiz den 27.6. 1764. Hon dog den 9.11. 1803 i Leubnitz, 85 år, 8 mån.‚ 1 dag gammal.[19]

 

Bilder nedan

T.v. Anna Katharina Thamerus f. Stavenow. Mitten Fam. Thamerus vapen.

T.h. Johan Casimir Thamerus. Bilderna har vi fått genom nu levande släktingar till familjen Thamerus.Bild nedan 

Kyrkoboken i Roben, Reuss Linie

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.


9    Heinrich Gottlieb Herr, Rector i Sorau, Kyrkoherde i Kunzendorf. F. 1720, döpt 22.2 i Hohenleuben. ” Den 22ten Februar 1720 ist des Herrn Hieronymi Stavenaus Pachtern der Hochgräflichen Güter alhier, Sohn getauffet, der den 20 februar des Abends zwichen 6 und 7. Uhren an diese Welt gebracht, und bey der Taufe den Namen Heinrich Gottlieb überkommen, des,, senTauf,,Zeugen sind: 1 Der Hochgebohrne Graf und Herr, Herr Heinrich der XXIV ste Reuss, Graf und Herr von Plauen p.p. zu Köstritz 2. Johann Christian Jordan, Pastor Substitut Hohenleubiensis 3. Frau Christiane Renate Geblern, Herrn Tobias Geblers, Amts,, Secretarii alhier Ehefrau.[20]

Antogs den 2.5.1732 vid latinskolan i Halle. Immatrikulerade sig den 6.4.1739 vid Universität Halle, som teologie student. År 1740 blev han Informator vid Lateinischen Schule, 1744 Informator vid pedagogiet „am Pädagogium Halle“ för att slutligen 1747 bli Rektor för skolan i Sorau.[21]

„Hr Stavenow ist zu Marktzhohenleuben im Reuss Voigtlande geboren wo sein Vater Hieronymus Gräfl. Reuss Forstinspector der Pflege Reichenfels gewesen. Auf dem Hall. Wausenhause hat er den Schulstudien bis 1739 abgelegen, dabey sich sein Anverwandter der Inspect. Freyer viel Mühe um Ihm gegeben hat. Auf der Universität hat er die beiden Baumgarten, Knappen und Michael, auch J H. Schulzen fast 4 Jahr lang gehört. Gegen das Ende das 4ten Jahres ward er Praeceptor der obern. Lat. Classen im Waysenhause, und 1743 College des Pädagogii. Ai. 1747 ward er mit einer jährl. Zulage Conrector und 1749 den 1 oct. Rector, das Winkelmann sein Conrector wurde. Von seiner Disciplin sagt hr. Rect . p. 84 dass sie der Schule einen neuen Charachter gegeben, dass er vielen Stufen von Strafen gemacht, und jede mit väterl. Liebe begleitet habe. Ao 1751 um Michael nahm e das ihm angeborene Pfarramt zu Kunzendorf an, in welchem er noch lebet und lehret. Aus seiner ersten Ehe lebt eine einzige Tochte, die jesund die Gattin des Hrn. Katecheten Petri zu Bautzen ist. Nach dem Tode seiner zweyten Ehefrau, einer geb. Glaserin, lebt er jetzt als Wittwer“.[22]  

Gifte 1 med Anna Maria född. Leopold den 21 augusti 1735. Dotter till Herrn Johan Georg Leopold Hochgräfl. Promnitzern Consistorial Actuarium och Godsinnehavare och Katharina född. Zerdlich. Anna Maria gick bort den 24 November 1756.[23]

Gifte 2 med Johanna Elionora född. Glaser 3. Oktober 1736 i Sorau. Dotter till Herrn Johann Gottlieb Glaser och Johanna Amalia Zerdlich. Hon dog den „24 o.br. 1763“, 24 Oktober 1763. [24]

Om familjen Glaser

"Johann Philipp Glaser von Ottersheim in der Untepfaltz, der Stammvater einer in viele Zweige ausgebeitenen und annoch in manchen Sprossen blühenden Familie, starb als Apotheker in Sorau, und hinterliss von Even Maschtin verschiedenen Söhne. Der zweite Sohn, Georg Philipp, der die väterliche Officin behielt, ist der Stammvater der vornehmen Doctorum Meddic. Glaser, in Sorau; und der dritte Sohn, Dav. Caspar, lebt noch in seinem Enkel in Wellersdorf, da der Sohn in Adelstand erhoben worden. Der älteste Sohn aber, Johann Conrad, + 1696, als Gräflich: Promnitz: Leibarzt, und Stadt: und Landphysik, in Sorau, und hinterließ eine Witwe mit 3 Söhnen, der jüngste aber Michael Conrad, 1748, als dritten Prediger zu Freyenstadt starb. Der Mittelste Sohn hingegen Joh. Gottlieb Glaser, dessen Lebensumstände hier weitläufig beschrieben werden, - starb 1748. Den 15 May als Gräflich Promnitz Consistorial und Amtsactuarius im 55ten Lebensjahre und hinterließ eine Witwe, Johanna Christiana Redlichin, aus dem Pristerhause Dolzig, samt 4 Töchtern. – Von diesen 4 Töchtern ist nun die 4te und jüngste, Agnes Marie, die oberwähnte Braut, die nach älteste aber Fri. Heinriette Sophie Glaserin, des Hrn. F. erwählte Gattin seit 1754. den 15. May a c. 3 Söhne und 2 Töchter hinterlassen, und welcher er hier ein beträntes Denkmal gestiftet hat".[25]

 

Bilder nedan

T.v. Gravsten med adelskrona för Kyrkoherde Herr Heinrich Gottlieb Stavenow och hans andra fru Johanna Elionora f. Glaser. Kyrkogården i Kunzendorf, Schlesien (efter 1945 Zary Kunice, Polen).

T.h. Gravsten med adelskrona (eg. fransk markiskrona med tre pärlor mellan bladen) för Anna Maria Stavenow f. Leopold, Herr Heinrich Gottliebs första fru. Kyrkogården i Kunzendorf, (efter 1945 Zary Kunice) Schlesien.Bilder nedan

Vänster: Kyrkbok Hohenleuben Heinrich Gottlieb Stavenows Dop

Höger: Biogafiska skrifter om Herr Heinrich Gottlieb Stavenow.10    Sophia Maria 1723. Dop 14.5. ”Den 14. Maii ist des Herrn Hieronymi Stavenovs Töchterlein so ihme den 31ten Mai von seiner Eheliebsten Frau Anna Ursula, einer gebohrne Criegering gebohren, getauft, und den Namen Sophia Maria empfangen. Die Taufzeugen sind. 1.) Jungfer Maria Catharina Criegerin, vide pag. 3  2.) Frau Sophia Catharina, verwittwete Jentzchin, geborene Martin, meine, des Substitutialhier, Frauen Mutter. 3.) Herr Andreas Lauretnius Fieler, Pastor zu Triebes. Ns Die Geburth dieses Kindes geschahe des Morgens gemeldeten Tages zwichen 7 und 8 Uhren.”[26]

Gift med Herr Johann Gottlob Leupold , köp och handelsman 1760 15.7. son till den döde Herrn Johann Michael Leupolds, tidigare Thelolg. Kand. i Weyda, efterlämnade enda legitima son med jungfru Sophia Maria, Herrn Hieronymi Stavenows dotter.[27]11    Georgius 1726. Dop 4.3. Död 1726 6.3. ”Den 4 Martii empfing des Herrn Forst- Inspectoris Hieronymi Stavenovs, jetzigen Pacht Inhabers der Hochgräflichen Güther allhier, Söhnlein, das Sacrament der heiligen Tauffe, und wurde demselben der Name Georgius bey,,geleget. Und weil dasselbe sehr mat des abends zwichen 8 und 9 Uhren geboren, ist es auch so gleich nach der heiligen Tauffe wiederscheiden. Dessen angegebene Pathen sind. 1.) Herr Friedrich Salomon Bergmann, hochgräflicher Amts, Secretarius der Pflege Reichenfelss und Köstritz, jetzt allhier wohnend. 2.) Herr Johann Mylan, Wohlverordneter Pfarrer zu Pelwitz. 3.) Christina, Meister Matthäus Hadelichen, Bürgers, Schneiders, Einwohners und jetzigen Jungfer Schulmeisters in Zeulenroda Ehefrau.[8]

    Död den 6.3. Den 6 Martii wurd des Herrn Forst, Inspectoris und Pacht Inhabers der Hochgräflichen Cammer Güther, Hieronymi Stavenovs jüngst gebohrnes Söhnlein, Georg begraben, welches den 4ten Martii gebohren nach der Geburth und Tauffe, wiederum verschieden.”[28]

12    Johanna Lovisa 1727. Dop 2.11. Den 2 Novembris empfing des P.T. Herrn Hieronymi Stavenovs Forst,,Inspectoris und Pachtersallhier Töchterlein die heilige Tauffe so ihme den 1 Novembris Nachmittags gegen 1 Uhr von seiner Ehelichen Frauen gebohren und den Namen Johanna Louisa überkommen, dessen Tauff Zeugen sind: 1.) Frau Johanna Maria, des Wohlehrwürdigen Herrn Magistri Paul Christian Hoffmans Diaconi in Zeulenroda Frau Ehelibste. 2.) Frau Louise Maria Hohenauerin, eine gebohrne Criegerin aus Berlin3.) Der Wohlenwürdige Herr Johann Mylan, Wohlverordneter Pfarrer in Pölwitz.[29] Dottern dog den 30.12 1729. ”ward wiederum des Tit: Herrn Hieronymi Stavenovs Hochgräflichen Pachtersallhier Töchterlein Johanna Louise beerdiget, welches gelebet 2 Jahr und 7 Wochen”.13    Georg Fredrich Herrn. F. 1731. 23.3 Den 23 Martii ward Herrn Hieronymi Stavenovs Hochgräflichen Pachters allhier Söhnlein getauffet, so ihme den 19 Martii von seiner Ehefrau Anna Ursula, eine gebohrne Criegerin abends um 10. Uhren gebohren, und den Namen Georg Friedrich empfangen. Dessen Tauff,, Zeugen sind. 1.) P.T. Herr Andreas Friedrich Crieger, Seiner Königlichen Magestät in Preussen Hoff- und Institien Rath zu Berlin.)[30] P.T. Herr Salomon Friedrich Bergmann Amts,, Secretarius der Pflege Reichenfels und Köstritz allhier 3.) Frau Anna Sophia, meiner des Pastoris Johann Christian Jordans Ehefrau.

Gift 25.4.I Harra med Jungfru Maria Sophia Kranerth, dotter till Adam Krahnerts.

”Herr Georg Friedrich Stavenow, Hochgräflich Reuss Plauitz Verwalter des gemeinschaftlichen Gutes Harra; Weiland Herrn Heironumi Stavenows gewesenen Hochgräflichen Reuss Plauitz Köstritzer Forst: Inspectoris und Pacht Inhabers des Cammergutes zu Markt Hohenleuben, nach gelassener eleleiblich jüngster Sohn, Iuvenis und Jungfer Maria Sophia Krahnertin, Meister Adam Krahnerts, Inwohners und Schneiders alhier ehelich älteste Tochter. Wurden Domine Quasimodigeniti und Secundapost Pascha aufgebothen, und den Domini Jubilate als am 25 April zu Harra copuliert.”[31] 

Dog den 28 februari 1807 såsom ”Ehemann und Schleizer Geleits Einnehmer in Weissendorf”, alltså äkta make och skatteuppbördsman i Weissendorf.[32]
14   Anna Dorothea 1733 16.6. Död 1736. Den 16 Julii ward Herrn Hieronymi Stawenovs Hochgräflichen Pacht,, Inhabers allhier, Töchterlein getauffet, so ihme den 13 Julii Nachmittags um 5. Uhren von seiner Ehefrau Anna Ursula eine gebohrene Criegerin gebohren und den Namen Anna Dorothea empfangen. Dessen Taufzeugen sind. 1.) P.T. Jungfer Catharinga Margaretha Ulrici, weyland P.T. Herrn Erasimi Ulrici, Wohl meritirten Bürgermeisters in Kiritz hinterlassene jüngste Tochter. 2.) Frau Anna Sophia, meine des jetzigen Pastoris Johann Christian Jordans Ehefrau und 3.) P.T. Herr M. Paul Christian Hoffman Pfarrer zu Naitzschau.[33] Den 31. Martii wurde Anna Dorothea, Herrn Hieronymi Stavenovs Pachters der Hochgräflichen Gütherallhier jüngstes Töchterlein beerdiget so den 29 Martii verstorben, nach dem dieselbe in diesem Jammerthal gelebet 2. Jahre 37. Wochen und 9 Stunden.[34]


[1] Kyrkoboken Malchin Begravningar 1773 24.05.

[2] Kyrkoboken Fürstenberg F.a 1698 S 72. ”auf der Kopie im Landeskirchlichen Archiv”

[3] Kyrkoboken Malchin Gifta 1735 25.11. 

[4] Kyrkoboken Malchin Dop 1712 8.1.

[5] Mecklenburgisches Urkundenbuch Band VIII 5273 S 236 f. 

[6] Lübeckische Anziegen Lübecker Zeitung, Amtsblatt d. Freien u. Hansestadt Lübeck. 1791.

[7] Kyrkoboken i Fürstenberg F.a 1701 S 78 ”auf der Kopie im Landeskirchlichen Archiv”

[8] Kyrkoboken i Fürstenberg F.a 1703 S 82. ”auf der Kopie im Landeskirchlichen Archiv”

[9] Kyrkoboken i Fürstenberg Dop 1706 S 94. ”auf der Kopie im Landeskirchlichen Archiv”

[10] Archiv für Landeskunde in den Grosshertzogthümern Mecklenburg und Revüe der Landwirthschaft Zwölfter Jahrgang 1862. S. 572 ff.

[11] Kyrkoboken i Malchin. 1728. 25.4. S 256.

[12] Kyrkoboken i Fürstenberg Dop 1708 S 103. ”auf der Kopie im Landeskirchlichen Archiv”. Die Wittische betyder ungefär ”Wittskan”, d.v.s. Fru Witt.

[13] Kyrkbok Hohenleuben Dop 17013 24.6. S 156.

[14] Kyrkobok Hohenleuben Dop 1715. 22.3 S 167.

[15] AFSt/S L 2, S 349. 3177.

[16] Matrikel der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Teil 2 (1730-1741). Bearb. v. Charlotte Lydia Preuß. Halle 1994 (Arbeiten aus der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in Halle a.d. Saale; 40), S. 217.

[17] Kyrkobok Hohenleuben Döda 1751. 27.5 S 90.

[18] Kyrkobok Hohenleuben Dop 1718. 9.11. S 7.

[19] Beiträge zur Gechichte der Familie Thamerus. Horst Thamerus. F.J. Eberlein 1901 S 15 (obs utan paginering) Se även Thüringer Pfarrbuch. Band 4 Die Reussischen Herrschaften. Paul Heller. Leipzig 2004. S 301.

[20] Kyrkbok Hohenleuben Dopbok. 1720 22.2. S 2.

[21] Biographische Nachweise: Matrikel der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Teil 2 (1730-1741). Bearb. v. Charlotte Lydia Preuß. Halle 1994 (= Arbeiten aus der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in Halle a.d.Saale, 40), S. 217. 

[22] Lautzisches Magazin oder Sammlung verschiedener Abhandlungen und Nachrichten zum Bemuh der Natur: Kunst: Welt u. Vaterlands Geschichte… Neunter Jahrgang aufs Jahr 1776. Gedruckt bey Johann Friedrich Tischelscherer Görlitz. S 189-190. Sieh auch ein ausführlicher Biographischer Darstellung im Siebente Einladungsschrift von den Nachrichten der Sorauischen Schule. Tit. Herrn Christian Schaffers, Stadtrichters in Sorau und Tit: Herrn Balthasar von Heinzenau, Erb:Herrn auf Petersdorf und M. Adam Fiedrich Kühn, Rector. S 81-85.

[23] Nach der Inschrift an dem Grabsteins Epitaph in Kunzendorf.

[24] Nach der Inschrift an dem Grabsteins Epitaph in Kunzendorf.

[25] Lausitzisches Magazin, oder Sammlung verschiedener Abhandlungen und Nachrichten zum Behuf der Natur, Kunst, Welt und Vaterlandsgeshichte. Zweiter Jahrgang aufs Jahr 1769. Joh. Friedr. Fickelscherer. Görlitz. S 221-222.

[26] Kyrkbok Hohenleuben Dopbok. 1723 14.5. S 20.

[27] Kyrkbok Hohenleuben Gifta 1769 S 452.

[28] Kyrkbok Hohenleuben Dopbok. 1726 4.3. S 45.

[29] Kyrkbok Hohenleuben Dopbok. 1727 2.11. S 64.

[30] Anm. Den 6 April 1748 är Andreas Freidrich von Krieger ”Königl. Preuss. Krieges Rath” och ”ober Auditör”. Han dog 51 år gammal av ”Schlagfluss”, den 10 mars. Han föddes 1697 och bör således varit en yngre broder till Anna Ursula, sannolikt döpt i Neu Ruppin.

[31] Kyrkbok Triebes med Weissendorf 1779. 25.4. S 298.

[32] Kyrkbok Weissendorf Begravda. 1807 28.2. S 441.

[33] Kyrkbok Hohenleuben Dopbok. 1733 16.6. S 121.

[34] Kyrkbok Hohenleuben Begravda. 1736 31.3. S 241.WOLDENBERG III - REUSS JÛNGEREN LINIE. MALCHIN-LÛBECK IV


Generation XIV Barn till Johan Friedrich (I) och Maria Elisabeth f. Gilow.

1     Christopher Hinrich f. 1742 Dop 17.12. “Vater: Joh. Stafeno Dec 17. Tauft Sohnen Christopher Hinrich. Paten 1 Georg v. Schazer 2 Christopher Gottschalk 3 Fr. Schlien.”[1]

1775 10.11 med Anna Sophia Baresel i Ivenach.[2] Giftemålet stod i Ivenach. Anna Sophia dör och begravs 1776 13.11 i Malchin.[3] G. 2 1777 13.11 med Catharina Elisabeth Beutling. „Meister Christopher Heinrich Stavenow, bürger und Ambtsmeister in Lobe, Schumacher Amth hirselbst und Jungfer Catharina Elisabeth Beutlings, Friedrich Beutling gewesenen Schustermeisters zu Vietegest nachgelassener Jüngste Tochter.[4] På godset Vietegest bodde även farfar Herr Hieronymus (I) hos fam. V. Oldenburg under sin studietid i Rostock.[5] Omnämnd som Stadtsprecher i Malchin under 7-årskriget.

"Das ganze Heer von Ungemach, so der Krieg mit sich führt, fühlte Malchin gedoppelt und wird es noch lange fühlen. Die Stadt ist dadurch in großen Schulden vertieft worden, Und als der Krieg geendigt war, so konnte sie den in sie drängenden Gläubigern nicht suNiznnt werden. Ja es fehlte sogar der Kämmerei an Credit, andere Capitalia hiezu aufzubringen. Sie mußte sich mithin jedesmal ausklagen lassen, wodurch dann viele Kosten verschwendet wurden. Dies Uebel dauerte so lange, bis der Herr Bürgermeister Wulssleff sofort nach dem Antritt seines Amtes unter Mitwirkung der Herren Cämmerarien treffende und von Klugheit geleitete Maßregeln anzuwenden wußte, daß die gute Stadt nicht allein von den drängenden Creditoribus befreiet wurde, sondern auch allenthalben Credit fand, welcher gegenwärtig so groß ist, daß die Kämmerei nur zu 4 pCt. Capitalia aufnimmt. Schon am 28 Januar v. M. ist vom Herrn Consul Wilcken und Stadtsprecher Stavenow laut Quittung zur Receptur des zu Demmin bestellten Kriegs Commissariat Quittung 1000 Rthlr. - an 940 Rthlr. Viergroschenstücke und 60 Rthlr. Zweigroschenstücke abgeliefert worden. (Malchiner Chrionik, Herrmann Christian Heinrich Gotthard, Fritz Brockmanm, 1902 S 66)

Stavenow var således tämligen förmögen. 

3    Catharina Elisabetha 1743 Dop ”Vater: Joh. Staveno. Paten Fr Rübag 2 Cath Doroth. Jaber 3 Mich. Staveno.”[6]

4    Christian Nicolaus Herrman Krögare och fastighetsägare i Lübeck, Godsägare till Arfrade. f. 1748 24.8. “Xtian Niclas. Vater Staveno. Tauft Sohnen Xtian Niclas. Paten 1 H. Jacobi, 2 Mstr. Schlie 3 Fr. Bohlen”.[7] Svär borgareden Som värdshusvärd i Lübeck 1776.[8] Fastighetsägare i Lübeck på Gr. Burgstrasse 1788. Köper 1788 in Godset Arfrade i Stockelsdorf.

Gift 1776 9.5. med Elisabeth Strauss. ”21 Apr: Ein Wirth Christian Nicolaus Stabenau und Margaretha Elisabeth Strauss. Hochzeit bei Dau an der Trabe am 9 Mai Dienstag.

Burgermeister v. Wickede Consent. H. Past v. d. Hudelop.” Översatt: Den 21 april, en värdhusvärd, Christian Nikolaus Stabenau och Elisabeth Strauss. Bröllopet vid Dau an der Trabe den 9 maj, Tisdag. Borgmästare v. Wickede gav sitt godkännande till bröllopet och Herr Pastor v. d. Hudelop var vigselpräst".

Margaretha Strauss f. i Lübeck, döpt 1746 6.11, dotter till borgaren och skomakarmästaren Franz Heinrich Strauss och Dorothea Elisabeth f. Mestmacher vilka gifte sig i Mariakyrkan år 1738. 1779 bor familjen i huset på Burgstrasse, (där Andreas (II) bodde på till 1604).[9] Christian Nicolaus köper Godset Arfrade i Stockelsdorf, av Christian Friedrich von Bülow 1788.[10] Philip Ludwig Witt, gudfar till sonen Ernst Gottlieb, hade en fordran med villkor om förköp av gården. Famljen Witt var dopvittnen till Christian Nicolaus far Johan Friedrich i Fürstenberg redan år 1698.[11] Av Philip Ludvig Witts kapitalfordran framgår att Godset Arfrade innefattade: byggnader, betesmarker, åkermarker, trädgårdar, åkrar, torvtäkt samt tillbehör och boskap.[12] Den 16.3. 1793 säljer han en kvarn i byn Sereetz med tillhörande byggnader, fält med tillhörande boskap åkrar och byggnadstillbehör.[13] Trots sina lån hade han själv fordringar, som inte betalades. Sannolikt säljs herrgården kring 1795.[14] Christian Nicolaus Herrman dog före 1811 i Hamburg.[15] Margaretha Elisabeth Strauss dog i Bad Schwartau den 2.10. 1819.[16]

 

Biler nedan

Vänster Christian Nicolaus dop. Höger, äldre brodern Christoffer Hinrichs dop. Malchin.

Familjerna Witt, Schlie och Gilow är gudfäder och ingifta i Johan Friedrichs familj. Die Wittische, var gudmor till Johan Friedrich Stavenow. Johan Friedrich. Philip Ludwig Witt, är gudfar till Ernst Gottlieb Stavenow, Christian Nicolaus, son. Densamme hade även en kapitalfordran gentemot Christian Nicolaus i Lübeck 1791, (Lübeckische Anziegen Lübecker Zeitung, Amtsblatt d. Freien u. Hansestadt Lübeck. 1791. Johan Friedrich Stavenows mor var född Gilow, en familje som dyker upp som dopvittnen hos Christoffer Hinrichs barn. Familjen Schlies är gudfäder till både Christian Nicolaus och Christoper Hinrich.

Samtliga dessa omständigheter visar att Johan Friedrich är fader till Christian Nicolaus och inte brodern Joachim som inte hade någon närmare relation varken till familjerna Witt eller Gilow. 

Bägge bröderna hade givetvis ändå samme far, så farfadern är densamme oavsett.Bild nedan

Herrgåren Arfrade i Stockelsdorf.  (Bild från hemsidan Stockelsdorf.de)


Bild nedan

Herr Christian Friedrich von Bülow auf Arfrade nämns som prenumerant 1787 med adress Arfrade. Följande år,  1788 köpte Christian Nicolaus Stavenow godset.

(Gründliche Nachricht von der Kaiserl. Freyen und des H.R. Reichs Stadt Lübeck. Lübeck 1787, Verzeichnis der Subscribenten)
Bilder nedan

Till vänster. Lübecks kyrkböcker, Christian Nicolaus giftemål och barndop. 

Till höger Galleri. Stadsarkivet i Lübeck. Kommunikation kring köpet av godset Arfrade.
Generation XIV Barn till Joachim (IV) och dennes Fru f. Hörning. Malchin och Fürstenberg

1    Barn 1729 22.5 Stavenow, sein Kind wurde begraben.[17]

2    Catharina Margarethe 1730 5.5. i Malchin.[18] G. med Johachim Martin Pohlmann i Malchin 1756 27.9.[19]

3    Johan Jacob 1735 Dop 31.10.[20] Död -1741 „N 63. Stavenows Sohn, Johan Jacob. Gudfäder 1 H. Chenzel, 2 H. Buchholz, 3 Fr. Windelbandt.“

Johan Jacob dog den 16e augusti och begravdes i Fürstenberg. "D 16 Aug Johann Jacob Stavenow, Mstr Stavenows Sohn. Begraben d. 20:n".[21]

4    Sophia Ilsabetha, f. 1738 döpt 21.2 i Malchin. „Vater Joachim Paten Fr Wilcken, Fr Stegemannen, H. Bitter Notarius. – Sophia Ilsebe Stavenowen verh. Am 22 juli 1763 mit Maistr. Jürgen Christian Beenke, Burger und Amtsmeister in Lübz. Vater Joachim Stavenow, Burger und Schuster allhier.“[22] Gift 1763 22.7. i Malchin med Jürgen Christian Beencke.[23]

5    Johan David 1740.[24] Dop 29.4. Död 1788 6.7 i Malchin.[25] 1768 Borgare i Malchin. Gift 1 med Catharina Dorothea Weihert 1770 9.8.[26] Död i Malchin 1778 3.3.[27]

Gift 2 med Maria Juliana Graupman 1778 27.8.[28]

6    Johann Joachim 1741 Dop 26.5 i Malchin. Gudfäderna var 1 Jochen Friedrich Hörning (fruns fader) 2 Joh. Bast. Wulfen 3 Dor. Hinzen.[29]

7    Catharina Mina 1745: Joch: Staveno. Kind Catharina Mina. Paten 1 Fr. Winterfelten, 2 Fr. Wendelern 3 Christoph Pohlman.

8    Catharina Elisabeth 1747 Jan 16. Cath. Elis. Vater Stavenow. Paten 1 Tiel Fr. 2 Baart Fr. 3 Polman.


 

Generation XV Barn till Christoph Hinrich och Anna Sophia f. Baresel. Malchin

1    Johann Wilhelm 1776 Dop 16.10.[30] Död 1855 13.7. i Malchin. „Ambsts­schustermeisters Söhnlein Joachim Heinrich Wilhelm geboren. Paten Wilhelm Gahnre, Hinrich Baersel, Joachim Jacoby.“ Död 13 juli 1855 80 år gammal i Malchinchen.[31] Anna Sophia Bareseln begr. 1776 13.11. i Malchin, dog i barnsäng.[32]

Generation XV Barn till Christoph Hinrich och Catharina Elisabeth Beutling

2    Catharina Sophia f. 1777 Mstr Stavenow, Ambtsschuster, Töchterlein Catharina Sophia. Paten Frau Witten, Frau Schlien, Beutling.[33]

3    Wilhelm Johann Heinrich 1779 Dop 6.3 „Mstr Stavenow Ambbtschuster söhnlein. Paten Witte, Ackermann, Stavenow Ackermann, Baresel“.[34]

4    David Christoph 1780 Dop 13.9. „Ambtsschusters Söhnlein David Christoph. Paten Mstr Hentel, Gilow, Frau Stavenowen.“[35]

5    Johann Friedrich Christoph 1783 Dop 1.4. Mstr Stavenow, Ambtsschuster Söhnlein getauft. Mstr Johann Bömnen Mstr. 2 Mstr Samuel Winterfeld Ambtsbez, 3 Meister Hagen Schneider.[36]

6    Magdalena Sophia 1785 D. 1860 „9 Julius Das A. Schusters Xstoph Stauenows Töchter Magdalena Sophia. Paten 1 Mstr Schust. Pohlmann 2 J. Adehm. Gilows 3 J. A. Schneider Michaelen. Magdalene Sophie Stavenow, geb 9 juli 1785 ist gestorben am 10. Feb 1860, 74 J Alt. In Malchin.[37]

7    Johann Georg. 1786 10.12, Dop 13.12 1786. Fader „d. A. Schuster Meister Christoph Heinrich Stavenow und Catharina Elisabeth Beutling. Sohnen Johann Georg. Paten Schusters Joh. Georg Kruse, d. A, boden Meister Joh. Gabr. Vorstell, Jgfr. Soph. Marg. Straussen.“[38]


 


Generation XV Barn till Godsägare Herr Christian Nicolaus Stavenow och Anna Margaretha f. Strauss (Lübeck-Stockelsdorf)

1    Christian Herrmann Hovkonditor f. 1778 2.8. Dop 4.8. i Lübeck. „Christian Nicolaus Staweno ein Gastwirt u Margaretha Elisabet Straussen, lasst taufen ihr am 4 aug geborenen sohn. Paten Christian Detlef Goffhorn, Johan Herrman Strauss, Catharina Maria Rohlsien.“[39] Christian Herrman gifte sig i Rensefeld den 30.01.1812 med Anna Margaretha Beuthin. Conditor till hans högfurstliga majestät i Oldenburg, bodde han och verkade i Oldenburg. Han dog 1817 24.10 i Eutin.[40]

2    Katharina Elisabeth 1781 4/4. Dop 1781 8/4 i Lübeck. Dotter av ”Gastwirt Christian Nic. Stavenow och Margaretha Elisabeth Strauss. Gudföräldrar: Heinrich Wohlert, Katharina Elisabeth Bogwart och Anna Elisabeth Koss.”[41]

3    Johan Ludvig 1782 Dop 3.12 i Lübeck St. Marien. ”Christian Nicolaus Staweno ein Gastwirt u Margaretha Elisabeth Straussen ihr d 3 dec geb Sohn Johann Ludewig. Paten Johann Jochim Ruhnau, Philip Ludewig Witt, Maria Elisabeth Holm“.[42]

4    Ernst Gottlieb 1785 6.9. Dop 8.9 i Lübeck St. Marien. Tvilling.

”1785 6 sep. Christian Nicolaus Staweno Gastwirt und Margaretha Elisabeth Straussen, last taufen die Söhne: Ernst Gottlieb. Paten Johann Ernst Borgwardt, Christian Gottlieb Koss, Catharina Dorothea Oldenburg. Und Gottlieb Heinrich Paten Gottfried Friedrich Bruder, Heinrich Rohlsien, Anna Justina Ruhnau“.[43] Gift 1811 28.6. i Schwartau, Stockelsdorf med Catharina Dorothea Geslin, dotter till Detlev Gottfried Geslin och Catharina f. Carbuhn, varvid fadern Christian omnämns som död.[44] 1816 köpte Ernst Gottlieb ett vackert hus „das Schwartsche Wohnhaus“, vid torget i kurorten Bad Schwartau.[45] Ernst Gottlieb dog 1864 21.10. „5 Kinder. Elisabeth, 54 J, Catharina 52 J, Friedrike 48 J, Daniel 46 J, Heinrich 44 J, alt“.[46] Catharina Dorothea St. F. Geslin dog 12.3 1880. Efterlämnande 4 barn. „Catherine g. Schnack i Scharbeutz, Friederike g. Blöcker i Schwartau, Daniel i Göteborg och Ludwig i Stockholm“.[47]  

5    Gottfried Heinrich 1785 6.9. Dop 8.9 i Lübeck. Tvilling.

 

 

Generation XVI Barn till Ernst Gottlieb och Catharina Dorothea f. Geslin (Lübeck-Stockelsdorf-Schwartau).

1    Elisabeth Christina Dorothea 1811 16.10 Dop 26.10. „Elisabeth Christina Dorothea. Taufpaten. Maria Dorothea Simonis, Christina Elisabeth Catharina Geslin, Margaretha Elisabeth Stavenow, Jochim Geslin, Christian Herrman Stavenow.[48]

Gift 1 m. 1833 7.6. Christian Johanssen, Lärare 33 år gammal i Scharbeutz. Son till Hans Johannsen och Magdalena f. Peters.[49]

Gift 2 m. 1855 19.7. Christian Ferdinand Schnack, lärare i Scharbeutz, son till organisten Wilhelm Sophus Schnack och Bertha Emilie f. Tamm, i Malente Wohldorf 1825, 17.3. Med Elisabeth Christine Dorothea Johannsen, f. Stavenow, den döde skolläraren Christian Johannsen, inomäktenskapliga dotter till Ernst Gottlieb Stavenow och Catherine Dorothea f. Geslin i Schwartau. F. där 1811 8.12.[50]

2    Catharina Sophia 1813 Dop 1.11. „Catharina Sophia. Gudföräldrar, Catharina Geslin, Johanna Margaretha Buchwaliz, Detlev Tamm“.[51]Gift 1840 10.4. m Carl August Wilhelm Bühner, Borgare i Lübeck, son till Hinrich Bühner D.M. zu Schwartau – Meiningen, och Dorothea Maria Christina f. Nebuck, 30 år gammal. Med Catharina Sophia Stavenoh, dotter till Ernst Gottlieb Stavenoh och Catharina Dorothea f. Geslin i Schwartau. Gifta i Schwartau.[52] Bühner dog 1863 6.11 55 år gammal.[53] 1868 7.4. anges att:„Vom Stadtamt sind zu Curatoren bestätiget: Gottfried Wilhelm Wessendorff für des weil. Carl August Wilhelm Bühner Wittwe geb. Stavenow, zu einem besonderen Geschätte.“[54]

3    Gottfried Heinrich 1816 Dop 4.2. „Taufpaten, Detlev Gottfried Geslin, Hans Heinrich Hildebrandt, Margaretha Dorothea Christina Geslin“.[55] Död 4.5 1853 I Schwartau, Lübeck. Gift med Antoinette Luise Sophia Dorothea f. Laeptin 1816 död 1867. Familjen flyttade till Hamburg.

4    Friederike Magdalena Sophia 1818 Dop 28 Juni.[56]

5    Daniel Christian Asmus 1820 Dop 24.2. „5 tes Kind. Daniel Christian Asmus. Taufpaten. David Abraham Medow, Johan Christian Drengberg, Asmus Geslin, Catherina Elisabeth Jürgens, Anna Maria Friederike Wohlert aus Klein Blüthen.“ [57] Daniel Stavenow, som titulerades "musikalisk instrumentmakare" var i Sverige redan den 1 april 1849 och ansökte om svenskt medborgarrätt tre gånger. Augusti 1850 med avslag den 10 september, men med rätt att vistas i riket. Förnyar nu ansökningen och gifter sig under tiden med Carolina Fahlvik, född den 26.2 1821. Den tredje ansökan beviljades år 1852. Kom till riket i apr. 1849 och fick i 1850 i juni, av kommerskollegium patent för uppfinning af pianofortes mekanism ifrån ovan slående mekanik med villkor att man två år från Patentansökan flytta till riket eller överlåta patenträtten på svensk man. Detta var skälet till att man ville bli svenska medborgare.[58] Tyskland bjöd på hård konkurrens och osäkra eller inga patenträttigheter innan 1877.[59] I Sverige var det alltså en betydande marknadsandel för Stavenows räkning som stod på spel och en möjlighet att kapitalisera på en ny teknisk uppfinning. 1852 beviljas ansökan och Daniel blir svensk medborgare. Daniel Stavenow & C:o deltog i expositionen av svenska slöjdprodukter i Stockholm 1851. (Katalogen nr 238) Man visade då upp "Ett Patent. Flygel-fortepiano af jacaranda" (nr 2556). Mellan åren 1851 och 1853 bodde Daniel och Ludvig på samma adress, Klarabergsgränd 37. Ludvig var då instrumentmakargesäll och gick i lära hos sin broder. Mellan åren 1854 och 1856 bodde bröderna på Klara Norra Kyrkogata 21. Den 19 oktober 1855 flyttar Daniel till Göteborg med sin familj, hustrun Carolina och barnen Ernst Hans Daniel och Doris födda 1854 och 1852. Enligt Göteborgs adress och industrikalender år 1882 var Daniel ägare till en handelsfirma kallad Laura Lejel på Södra Hamngatan 37. 1854 följer Ludvig med till Sverige för att hjälpa till med verksamheten.[60] 

Den 11 september avled i Stockholm f. handlanden Daniel Christian Asmus Stavenow, 85 år gammal. F. i Tyskland, sedan 50 bosatt i Sverige. Stiftare av tyska sällskapet Concordia samt dess hedersledamot. 30 årig sekreterare vid tyska församlingens Hülfsverein.[61]

Gift. m. Carolina Fahlvik, F. 1821 26.11. Dotter till Hans Fahlvik och Catharina Fahlcrantz. Död 11.9. 1902 av cancer. Adressen Kammakargatan 12. Hustru till f.d. Grosshandaren Daniel Christian Asmus Stavenow.[62]

6    1822 Ludvig Heinrich Matthias 1822 20.1. Dop 26.2. „Ludvig Heinrich Stavenow. 6 tes Kind. Taufpaten. Mattias Heinrich Bahrs, Hans Ludvig Giesenhagen, Margaretha Elisabeth Schütter“.[63] Torsdagen den 21 oktober 1852 kungjordes att musikinstrumentmakarmästaren Ludvig Heinrich Stavenow svurit borgareden i Stockholm.[64] Han ansökte om svenskt medborgarskap 1854, vilket beviljades 1855. 1854 Bor „Instrumentmak. L.H.M. Stavenow“ i huset nr. 10-21 Kvarteret Lagerbärsträdet. Han hyrde en lägenhet av Hofmarskalk M v. Wahrendorff som då ägde huset.[65] År 1859 står familjen mantalsskriven i huset nr 10 lästmakargatan kvarteret bocken i Jacobs församling, där hustrun och sonen Ernst, dottern Maria Doris Birgitta och familjens piga Johanna Jonsson är skrivna.[66] Han har fabriken i huset på Beridarebansgatan No 18.[67] Ludwig Stavenows instrument visar upp stor kvalitet i utförandet. Han var noga med att instrumenten skulle hålla god klang och vara förstklassiga instrument. Det visade sig vara något som höll i längden och som gav en hel del utmärkelser. Fabrikens pianon blev prisbelönta på industriutställningarna. Fabriken fick medalj i Malmö 1865, Stockholm 1866, Paris 1867, Moskva 1872 och silvermedalj i Stockholm 1897.1870 äger han huset No 2, Adress Lästmakaregatan 10 i Stockholm och har två hyresgäster i fastigheten.[68] Ludvig blev gesäll hos brodern Daniel och sedan mästare. 1885 flyttar fabrikationen till Norra Smedjegatan 28, där Ludvig också äger huset. Firman heter nu Ludvig Stavenow & Son. Näst äldste sonen John tar över firman och driver den till 1905. 1865 blev han upptagen i Timmermansorden.[69] Var även frimurare. Medlem i Tyska Skyddsföreningen i Stockholm och medlem av Tyska församlingens i Stockholm kyrkoråd.

m. Anna Christina Athenais f. Sundberg 1857 19.4.[70], f. 29.8. 1839, dotter t. F.d. Fanjunkaren och Inspektören vid Nygård Jonas Christoffer Sundberg f. d. 23.9. 1795 och hans fru Brita Sara Gustafsson gifta 27 jan 1839 i Lofta Socken.[71] ”Faddr. Kammarskrivaren G. Hefvling och dess fru, H.G. Sundberg, Mag. H Hansson och dess fru, M. Sundberg. Handl. O Fagerström. Fr Ytterhult. Demois. G Gustafsson. Fr. Norrköping.”[72] Brita Sara Gustafsson f. 1816 28.6 dop 30.6, dotter till häradsdomare Gustaf Salomonsson och f. Maria Christina f. Olofsdotter. ”Faddr. Kv. Fjärdingsm. Olof Wihlgren, Mad. Olof Ramundson från onåker, herr johan Nelander från Långnäs, Hr Axel Falk fr Wårby, Enke Fru Ulrika Melander, Husfru Brita Samuelsdotter från Kullerstad, Fr Brita Stina Kridotter från Onåker och Maria Peridotter från Långnäs”.[73]

Parets sista adress var Lachswehr Allee 4 i Lübeck, där umgicks Ludvig och Athenais med de ingifta familjerna Soltau, Keyser och Bormann.[74] Lübeck 1905 21.2 ”Pappa afled fridfullt idag 11.50 förmiddag, begravning fredag. Ernst kommer i Qväll. Hälsningar Mamma”.[75]

 

Bild nedan

Familjen Ernst Gottlieb Stavenow i Lübeck ca 1862. Tv. Stående, Ludvig Heinrich Stavenow (1822-1905) Sittande Doris f. Geslin och Ernst Gottlieb Stavenow (1785-1864). T.h. Stående. Anna Christina Athenais f. Sundbergs mor och styvfar. Barnet är Ernst Carl Christoffer Stavenow (1858-1932) Sittande Anna Christina Athenais f. Sundberg.[76]Barndopen registrerades både i  kyrkböckerna i Rensefelds och Stockelsdorf där Arfrader Hof låg. 

Vänster KB Rensefeld                                                               Mitten KB Stockelsdorf GIfta                                                                                                     KB Stockeldorf Rechts.


Källhänvisningar

[1] Kyrkbok Malchin Dop 1742 17.12.

[2] Kyrkbok Ivenach Gifta 1775 10.11.

[3] Kyrkbok Malchin Döda 1776.13.11.

[4] Kyrkbok Malchin Gifta 1777 13.11.

[5] Anno 1704. 300 Mecklenburgische Pastoren berichten über ihre Kirchspiele. Franz Schubert. Göttingen 1979. Lieferung B2. S 132. “Beichtkinderverzeichnis zu Vietgest im Mecklenburg 31 mai 1703 S. 75”. Hieronymus Stavenow nämns som första person i hushållet efter fam. v. Oldenburg såsom studiosus.  

[6] Kyrkbok Malchin Dop 1743.

[7] Kyrkbok Malchin Dop 1748 24.8. Anm. Prästen har inte satt ut faderns förnamn, men eftersom gudföräldrarna fam. Fru Schlie är gudmor till Christopher Hinrich 1742 och Mstr. Schlie är gudfar till Christian Nicolaus, är Johan Stavenow den mest sannolike fadern och inte hans broder Joachim Stavenow. Christian Nicolaus är legitimt född i familjen Stavenow, oavsett om Johan eller Joachim är hans far. Farfar Hieronymus är densamme. Fru Schlie är även gudmor 1777 1.5. i Malchin till Catharina Sophia, Christopher Hinrichs dotter. Jungfru Adelm. Gilow är också gudmor till Christoph Hinrichs dotter Magdalena Sophia f. 1785 9.7.

[8] Lübecks stadsarkiv. Borgaredsboken. Uppslag 1776 nr. 21.

[9] Lübeckische Anziegen Lübecker Zeitung, Amtsblatt d. Freien u. Hansestadt Lübeck. 1779 13.11.

[10] Stadsarkivet i Lübeck. Bevarad kommunikation med Rådet i Lübeck om försäljning och köp av Arfrade 29 och 30 maj 1788.

[11] Kyrkbok Fürstenberg Dop 1698 19.10. „den 19. [October] ließ Hieronymus Stavenow seinen Sohn Johann Friederich tauffen. Paten Christian Heynecke, Michel Schellehn, die Wittische“. D.v.s. fru Witt.

[12] Lübeckische Anziegen Lübecker Zeitung, Amtsblatt d. Freien u. Hansestadt Lübeck. 1791.

[13] Lübeckische Anziegen Lübecker Zeitung, Amtsblatt d. Freien u. Hansestadt Lübeck. 1793. 16.3.

[14] Lübeckische Anziegen Lübecker Zeitung, Amtsblatt d. Freien u. Hansestadt Lübeck. 1795.6.6.

[15] Han nämns som död vid äldste sonen, Hovkonditorn Christian Herrman Stavenows giftemål i Rensefeld den 30.1. 1812.

[16] Kyrkoboken i Stockelsdorf Döda 1819 2.10.

[17] Kyrkobok Malchin Döda 1729 22.5.

[18] Kyrkobok Malchin Dop 1730 5.5.

[19] Kyrkobok Malchin Gifta 1756 27.9.

[20] Kyrkobok Malchin Dop 1735 31.10

[21] Kyrkobok Fürstenberg 1741 16.8.

[22] Kyrkobok Malchin Dop 1738 21.2.

[23] Kyrkobok Malchin Gifta 1763 22.7

[24] Kyrkobok Malchin Dop 1740 29.4.

[25] Kyrkobok Malchin Döda 1788 6.7.

[26] Kyrkobok Malchin Gifta 1770 9.8.

[27] Kyrkobok Malchin Döda 1778 3.3.

[28] Kyrkobok Malchin Gifta 1778. 27.8.

[29] Kyrkobok Malchin Dop 1751 26.5.

[30] Kyrkobok Malchin Dop 1776 16.10.

[31] Kyrkobok Malchin Döda 1855 13.7.

[32] Kyrkobok Malchin Döda 1776 13.11.

[33] Kyrkobok Malchin Dop 1778 1.2.

[34] Kyrkobok Malchin Dop 1779 6.3.

[35] Kyrkobok Malchin Dop 1780 13.9.

[36] Kyrkobok Malchin Dop 1783 1.4.

[37] Kyrkobok Malchin Dop 1785 9.7. Dopvittnet Jungfru Adelm. Gilow indikerar ytterligare att denna familj, vänner med familjen Schlie och Gilow hör ihop med Johan Friedrichs gift Gilow efterkommande.  

[38] Kyrkobok Malchin Dop 1786.13.12. Jungfru Sophia Margaretha Strauss är trol. en av Christian Nicolaus Stavenows frus systrar. Detta faktum talar för att Christian Nicolaus är Christoph Hinrichs broder och således son till Johan Friedrich (I).

[39] Kyrkbok Lübeck St Jacobi Dop 1778 4.8.

[40] Kyrkbok Eutin Döda 1817 24.10.

[41] Kyrkbok Lübeck St Jacobi Dop 1781 8.4.

[42] Kyrkbok Lübeck St Jacobi Dop 1782 3.12. Familjen Witt återfinns lång tillbaka i tiden som dopvittnen.

[43] Kyrkbok Lübeck St Marien. Dop 1785. 8.9.

[44] Kyrkobok Stockelsdorf Gifta 1811 28.6.

[45] Lübeckische Anzeigen. Lübecker Zeitung, Amtsblatt d. Freien u. Hansestadt Lübeck 1816 24-31.1.

[46]  Kyrkobok Rensefeld Döda 1861 21.10.

[47]  Kyrkobok Rensefeld Döda 1880. Eintrag 29. 95 pf.m.

[48] Kyrkbok Rensefeld Bad Schwartau Dop 1811 26.10 Eintrag 203. Samt Kyrkbok Stockelsdorf 1811 16.10, 26.10 S 60.

[49] Kyrkbok Rensefeld Gifta 1833 7.6.

[50] Kyrkbok Rensefeld Gifta 1855 19.7.

[51]  Kyrkbok Rensefeld Bad Schwartau Dop 1813 1.11. Samt Kyrkbok Stockelsdorf 1813 1.11. KB utan sid nr.

[52] Kyrkbok Stockelsdorf Gifta 1840 4.4.

[53] Lübeckische Anziegen Lübecker Zeitung, Amtsblatt d. Freien u. Hansestadt Lübeck 1863 6.11.

[54] Lübeckische Anziegen Lübecker Zeitung, Amtsblatt d. Freien u. Hansestadt Lübeck No 83 Dienstag den 7 april 1868. S 1.

[55] Kyrkbok Rensefeld Bad Schwartau Dop 1816 4.2. S 189. Samt Kyrkbok Stockelsdorf 1816. 4.2. S 190.

[56] Kyrkbok Rensefeld Bad Schwartau Dop 1818 7.6. S 263. Samt Kyrkbok Stockelsdorf 1818. 7.6. S 263.

[57] Kyrkbok Rensefeld Bad Schwartau Dop 1820. 24.2 S 321.

[58] Ansökan om Svensk medborgarrätt för Daniel och Ludvig Stavenow. RA/1201.01 Arkivnamn Justitiedep. 1850 10/9 Akt nr 3, 1851 19/7 akt Nr. 1, 1852 20/9 akt Nr 5.

[59] Jfr. t.ex. https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Patentrechts

[60] Riksarkivet. Ansökan om Svensk medborgarrätt för Daniel och Ludvig Stavenow. RA/1201.01 Arkivnamn Justitiedep. 1850 10/9 Akt nr 3, 1851 19/7 akt Nr. 1, 1852 20/9 akt Nr 5.

[61] Hvar 8 dag. Årg. 6 1905. N:o 52 Den 24 september 1905. Veckans Porträttgalleri S 837.

[62] Kyrkbok Tyska St Gerthrud Stockholm Döda 1902 11.11.

[63] Kyrkbok Rensefeld Bad Schwartau Dop 1822 26.2. S 394. Samt Kyrkbok Stockelsdorf 1822.26.1. S 399.

[64] Post och inrikes tidningar 1852 21.10.

[65] Svenska husförhörslängder, 1840-1947. Stockholms - Klara AI121 - Rad 10 1860.

[66] Uppgift till: Mantals- och skattskrivningslängd i Stockholms Stad och Jacobs församling med Qvarteret Bocken. Adress N:o 10 vid Lästmakargatan. 2846. Underskriven av Ludvig Stavenow den 13 December 1859.

[67] Uppgift till: Mantals- och skattskrivningslängd i Stockholms Stad och Clara församling med Qvarteret Gropen. Adress Beridarebansgatan No 18. 1860. J 22. Underskriven 27 nov 1839 av Ludvig Stavenow.

[68] Uppgift till: Mantalsskrivningslängd Stockholms Stad 1870. St Jacobs församling. Kvarteret Bäcken. 3809. Underskriven av Ludvig Stavenow den 22 november 1869. Hyresgäster Enkefru Louise Landestet och Demoisselle Charlotte Classon.

[69] Timmermansorden Minnesskrift till firande av St Georg Svenska Timmermanshyddas 150- åriga bestånd. Stockholm 1911 S 61.

[70] Kyrkbok Jakob och Johannes församling Stockholm döda 19 april 1857.

[71] Kyrkobok Lofta Socken 1803-1853. Lysnings och vigselbok. 1839 27.1.

[72] Kyrkbok Lofta Socken Födelsebok 1801-1853. Kalmar län. 1839 29.8.

[73] Kyrkbok Kullerstads socken Östergötlands län. Födelse och dopbok. 1799-1854. 1816 28.6.

[74] Lübecks adressbok 1905 M. Schmidt. Lübeck 1905. S 570. Uppsala Universitetsbibliotek Carolina Rediviva. Ludvig Stavenows brevsamling. Brev från Athenais till Ludvig 1904, 22.11, 1904 21.12, 1904, 29.12, 1905 26.10.

[75] Uppsala Universitetsbibliotek Carolina Rediviva. Ludvig Stavenows brevsamling. Telegram till Prof. Ludvig Stavenow i Uppsala 1905 21.2. Från modern Athenais Stavenow i Lübeck.

[76] Källa Uppsala universitetsbibliotek. Kart och bildavdelningen. Prof. Ludvig Stavenows samling.


Sverige II 1849

Lübeck - Sverige 

Daniel Christian Asmus Stavenows ättlingar

 

Sverige III 1851

Vår yngre gren Lübeck - Sverige 

Ludvig Heinrich Matthias Stavenows ättlingar 

 

 

1816-1855 Fam Gottfried Heinrich Stavenow (Bad Schwartau)

Gottfried Heinrich Staveno, Älteste Sohn zu Ernst Gottlieb Stavenow Schumachermeister zu Schwartau. „Gottfried Heinrich Staveno, Schuster in Schwartau starb am Nerfvenfeber alt 37 Jahr, geb Febr 4 1816/ Hinterlässt seine Ehefrau Dorothea geb. Laeptin, und 5 zu den ehe verzugten Kindern: 1 - Dorothea Maria Elisabeht, in Eutin geboren  1841 oct 15/2, 2 - Ernst Friedrich Theodor geb 1843 Sept 2/3, - 3 Asmus Friedrich Johannes geboren 1845 jul 14/4, - 4 Wilhelm Johannes Justus geb 1848 Sept 23/5, - 5 Christian Nicolaus Berhhard geb 1851 Febr 7.“

„1867 Die Ehefrau Antonette Sophia Dorothea geb Leptin, ist geboren am 3 augusti 1816 und gestorben am 26 juni 1867. 50 J Alt. Begr. Am 29 juni 1867 Stockelsdorf Rensefeld. 5 kinder, Doris 25 J. alt, Ernst 23 J. alt, Asmus 21 J alt, Wilhelm 19 J. alt, Bernhard 16 J. alt.” (Bestattsbuch KG Rensefeld.  1867. Juni 26-29).

 

Kinder 1 1841 DorotheaMaria Sophia, geboren 1841 oct 15,

Kinder 2 1843 Ernst Friedrich Theodor, geb 1843 sep 2, wohnt in Hamburg 1884.

 

Ehe 2

Kinder 3 1849 Asmus Friedrich Johannes geb 1849 jul 14,

Kinder  4 1848 Wilhelm Johannes Justus geb 1848 sept 23, alhier Sohn zu Gottfried Heinrich Stawenow, schustermeister zu Schwartau, und Dorothea Antoinette Louise, geb Leptien. Taufzeugen: Aug. Carl Wilhelm Bühner, Johannes Christoph Jürgens, Johanna Kastmann zu Schwartau.

Kinder 5 1851 Christian Nicolaus Bernhard geb 1851 febr 7. + 1884 in Hamburg. (Bestattsbuch KG Rensefeld. 1853. 15-18 April 1853.)

Hamburg am 21 August 1884. Ernst Theodor Friedrich Stavenow wohnhaft zu Hamburg, wohnhaft zu …… Plats 105 haus 12 – und zeigte an das sein Bruder der Schuster Christian Nicolaus Bernhard Stavenow 33 Jahr alt Luthericher Religion wohnhaft zu Hamburg bei sein ???? geboren zu Schwartau zu ??? Lübeck und üblich verheiratet geworden, namen seiner zu Berlin verstorbenen ange angebiten ehefrau frau unbekannt.

 

Kinder 6 Heinrich Christian Theodor geb 4 mai 1853, getauft am 22 mai 1853. Ehlicher Sohn des Gottfried Heinrich Stavenow, Weiland Schustermeister zu Schwartau, nach des Wittwe Doris Antoinette Louise geb. Laeptin/: Posthumus 6en Kind. Taufpaten: Georg Heinrich Ludw. Nebbin, Theod. Bernh. Christian Jäde, Heinrich Christian Kirchmann, Maria Elisabeth Dorothea Hoffmann, Henriette Cath. Lucie Giesenhagen, alle zu Schwartau.

Gestorben am 28. Mrz 1855, Bestattung 31. Mrz 1855 Alt 3 Jahr, 11 m 24 Tage. In Stockelsdorf, Rensefeld.

 

1843-1884 Ernst Theodor Friedrich Stavenow (Hamburg)

„Ernst Theodor Friedrich Ehlicher Sohn des Schustermeisters Gottfried Heinrich Stavenow in Schwartau und der Doris Luise Antoinette geb Leptin /:2ten Kind Beider Eltern.  Taufz. Ernst Gottlieb Stavenow Schuster, Johann Heinrich Friedrich Behrens, Margaretha Theresa Ehlers“. (KB Rensefeld)

Ernst Theodor Friedrich STAVENOW evangelich Beruf: Schlossermeister in Hamburg. Gestorben am 26. Apr 1924 in Hamburg. Schlossermeister. 80 Jahre Alt 7 Monate. Geboren zu Schwartau am 2 September 1843. Copuliert mit dem zu Hamburg verstorbenen Johanna Catharina Dorothea geb. Beim Graben.

1.Ehegatte: (1st spouse) Johanna Catharina Dorothea Beim Graben. oo 26.08.1870 in ?


Johanna Catharina Dorothea Beim Graben, wurde geboren am 7 sep 1846 und getauft am 29 mai 1846 in, Cuxhaven als Tochter zu Gerhard Ludwig beim Graben aus Ritzebüttel und Sara Catharina Graben, geb. Sticker (oder Hicker). Paten 1 Johann Diedrich beim Graben 2 Dorothea Catharina Helmers 3 Catharina Doroth. Marg. Meier.

Catharina Dorothea starb am 29 mai 1922 in Hamburg, Krankenhaus Warmbeck. 


Gerhard Ludvig Beym Graben, geboren um 1821 sohn zu Johann Hinrich beym Graben und Catharina Elisabeth geb. Prigge. Starb am 6 September 1884, 63 jahre alt.  


Johann Hinrich Beym Graben geburtig in Ritzenbüttel mit wohnung in Cuxhaven, geb. im Jahr 1788, heiratete 29/24 J alt die Catharina Elisabeth Prigge am 19 oct 1817 in Cuxhaven. Als Vater wurde Hr auf Labanth Mangels Beym Graben ein Arbeitsmann in Ritzebüttel angegeben und die Mutter Rebecca geb. von Essen

Seine Mutter, Rebecca beim Graben war einer geb. von Essen, gebürtig aus Dosse. Sie wurde geboren im Jahr 1754, und starb am 19 december 1819 62 J alt. Vater Johan Jürgen von Essen wohnhaft zu Dosse. Mutter, die Elisabeth g. von der Linden. (Leichen Register Hamburg Groden 1816-1837 s 45, nr 59).

mit

Jgfr. Catharina Elisabeth Prigge gebürtig in Altemvalch?, 20 J alt. Wohnung in Cuxhaven. Tochter zu Johan Prigge und Anna Margaretha geb. Backman.


Kinder 1 1870 Heinrich Amandus Wilhelm Stavenow geboren am 28 August 1870 in Hamburg gestorben 1942 in Bullenhausen.


1870-1942 Heinrich Amandus Wilhelm Stavenow (Hamburg) (Bullenhausen)

Der Schlosser Heinrich Amandus Wilhelm Stavenow, geb 28 August 1850 verh. 26 november 1898 zu Hamburg. Wohnhaft zu Hamburg, Sohn der Schlossermeisters Ernst Theodor Friedrich Stavenow und Johanna Catharina Dorothea g. beim Graben, wohnhaft zu Hamburg.

mit

Frieda geb. Cohrs. geboren 1876 zu Hamburg, wohnhaft zu Hamburg. Tochter der Herrman Heinrick Carl Friedrich Cohrs und Catharina Maria Henrica Wilhelmine geborenen Boldt, wohnhaft zu Hamburg. (Hamburg 02 Band 06) 

Kinder 1 1900-1901 Herrman Ernst John 


Kinder 2 1914 28 november. Käte Mari Resi, verh. Krauel. Hamburg. + 8 september 1944, um 2 Uhr in Ihrer Wohnung verstorben. 


 


Etwas über das Familiennetzwerk.

Die Familien, in die Sie heiraten, sind manchmal auch Taufzeugen. Manche gleichen Namen kommen vor in sowie Perleberg, Havelberg, Pritzwalk, Fürstenberg, Reuss, und Malchin als in Lübeck. Die volgende Beispiele zeigen wie wichtig es war, die Netzwerke innerhalb der Famili aufzuhalten über den Generationen.

Das Familiennetzwerk zeigt das den Familienmitgliedern in Langfristige Kontexte och Netzwerken wirkt. Es zeigt auch das dieses Netzwerk existiert über den Grenzen der verschiedenen Herzogthümern und Städten des Deutch-Römiches Imperium.  


In Perleberg, Pritzwalk, Havelberg und Seehausen taucht die Familie Chemnitz auf, sowie. in Heiraten mit Stavenows (Gebrüder Peter und Georg und ein Melchior Stavenow in Seehausen) als Paten. Ein Mitglied der Familie Konow finden wir bei einer Stavenow-Hochzeit in Mecklenburg und übringens taucht dieser Familie auf als Paten in Perleberg, Pritzwalk und Havelberg. Die Familiennamen Bülow, Oldenburg, Strauss, Wolff und Pohlmann tauchen auch auf als Paten bei Stavenowtaufen in Perleberg (Brandenburg), Malchin (Mecklenburg) und Lübeck über mehrere generationen in den Kirchbüchern und andere Dokumente. Die unten angegebene Informationen stammen aus den verschiedenen Orten. Die folgenden Informationen sind bei weitem nicht vollständig, enthält also nicht alle Namen.

Es soll nur zeigen einige Beispiele wie den Familien miteinander interagieren (1660-1750).


Am 1 April 1661 wurden Hans Stavenow und F. Dorothea Bülowen verheiratet in Pritzwalk. Herr Georg Stavenow (Christoffer I:s Sohn aus Perleberg) ist Pate bei Ihrem Taufe am 5 nov 1662  in Pritzwalk: "Hans Stavenow tauft sein Sohn Jürgen, Paten u.a. Georgius Stavenow Rector Sch: Kyrizasis". Georg, war Hieronymus Stavenows Onkel. Georg wurde erst Rector beim Schule in Kyritz bevor er seiner Pfarrstelle in Brunn erhielt. Herr Georg Stavenows Wittwe (Anna Sabina geb. Chemnitz) war Patin in Hohenleuben Reuss bei Hieronymus Christians Taufe im Jahr 1715. 


Ein v. Bülow ist währende der 30-Jährigen Krieg regierende Bürgermeister der Stadt Laage. Claus Stavenow wohnte in der Stadt Laage und ist wie alle andere Einwohner völlig ruiniert geworden im 30-Jährigen Krieg. Claus Stavenow und Bürgermeister Bülow sind die jenige der überlebte dieses Brand und Raubzug. Clauss Stavenow, war ein Sohn Peter Stavenows in Perleberg geboren im Jahr 1604. Beim Taufe Christoffer I:s (Claus Bruder) im Jahr 1596 in Perleberg ist u.a. ein Jochim Strauss Pate.  Beim Taufe der Reittendiener Claus Stavenows Sohn in Lübeck ist einer Frau v. Bülow patin. Clauss Stavenow ist also wohl derselber, der ernennt worden als "Ruiniert" in der Stadt Laage im Jahr 1640. Vom Stadt Laage zog er dann wohl 36 Jahre alt, völlig ruiniert, nach Lübeck wo er einen dienst als Reittendiener beim Lübecker Rat bekommen habe. Möglicherweise ist auch diesen Zweig der Familie v. Bülow aus Laage nach Lübeck umgezogen (als die Frau v. Bülow Patin in Lübeck war).   


1704: Im Beichtkinderverzeichnis von Vietgest wird der „Studiosus Hieronymus Stavenow“ genannt. (Das Gut Vietgeist, liegt zwichen Teterow und Güstrow, in der nähe vom Stadt Laage und Rostock wo er Studierte) Der Besitzer war Ewald Johann v Oldenburg. Genannt sind auch den Kindern, sowie der Studiosus Hieronymus Stavenow und einen Magd, Hedwig v. Bülow. Ob Hieronymus dieses Jahr als Schreiber oder Informator arbeitete für Ewald Johann von Oldenburgs auf Vitegest oder etwas anders getan hat wissen wir noch nicht. In Malchin, ganz in der nähe von Vietegest gab es am anfang des 18en Jahrhunderts zwei Stavenow Familien. Fam. Johann Friedrich Stavenow und Jochim Stavenow aus Fürstenberg. Die waren Hieronymus Stavenows söhne (aus seinem ersten Ehe). Beider sind Schustermeister geworden. Der zweitenen Sohn zu Johann Friedrich war Christoph Heinrich Stavenow (Geb. am 17.12.1742 in Malchin). Seine Ehefrau stammte aus Vietegest. Am 01.05.1777. „Meister Christopher Heinrich Stavenow, bürger und Ambtsmeister in Lobe, Schumacher Amth hirselbst und Jungfer Catharina Elisabeth Beutlings, Friedrich Beutling gewesenen Schustermeisters zu Vietegest nachgelassener Jüngste Tochter.“ In Malchin hat Staveno 1748 sein Sohn Xtian (Christian) Niklas getauft. Paten H. Jacobi, Mstr Schlie Schuster, Fr. Bohlen.


Christian Nicolaus Stavenow aus Lübeck hat das Erbzinsgut Arfrade von dem Herrn Christian Friedrich v. Bülow im Jahr 1788 gekauft.


Die Familien Pohlmann und Wolff sind oft später Paten bei viele Stavenowtaufen in Malchin ernennt. Es gab auch mehre Vortretern der Familie Strauss in Malchin. So wurde zum beistpiel bei Johann Georg Stavenows Taufe 1786 in Malchin die Jgfr. Soph. Marg. Straussen, Patin - Ein Neffe Christian Nicolaus Stavenows, der selbst mit Margaretha Elisabeth Strauss in Lübeck verh. war.  

 

Taufpatin zu Christian Nicolaus Sohn Ernst Gottlieb geboren in Lübeck 1785 war u.a. Catharina Dorothea Oldenburg.   

 

Christian Nicolaus Älteste Sohn wirt Hofconditor im Dienste Seinen Herzoglichen Durchlaucht zu Oldenburg