LINIE III SVERIGE III

 

STAVENOW

SVERIGE

Bilder ovan  

Athenais och Ludvig

 

 

1823-1905 Fam Pianofabrikör Ludvig Heinrich Matthias och Athenais Stavenow

 

Torsdagen den 21 oktober 1852 kungjordes att musikinstrumentmakarmästaren Ludvig Heinrich Stavenow svurit borgareden i Stockholm.

Ludvig Heinrich Stavenow döptes den 20 januari 1822 i Stockelsdorf och Bad Schwartau, strax utanför Lübeck. Sjätte barnet till Ernst Gottlieb Stavenow och Catharina Dorothea född Geslin. Faddrar vid dopet var Mattias Heinrich Bahrs, Hans Ludvig Giesenhagen och Margaretha Elisabeth Schütter.

Gift med Anna Christina Athenais, född 29 augusti 1839, dotter till Lotslöjtnant Jonas Christoffer Sundberg född den 23/9 1795 och hans fru Brita Sara Gustafsson i Jakob och Johannes församling Stockholm den 19 april 1857.

Faddrar vid hennes dop var Kammarsekreterare G Hefeling och dess fru H.G. Sundberg. Mag. G Jonsson och dess fru A. M. Sundberg. Handlande O Fagerström fr. Ytterhult. Demoss. O Gustaffson fr Norrköping. Den 16/5 1915 dog Anna Christina Athenais Stavenow, änka i Stockholm (Tyska St Gertruds församling). 

 

Barn 1 1858 Ernst Carl Christoffer Stavenow Född den 04.08.1858 i Stockholm. Grosshandlare. Död i Rosunda den 04.04.1932 i Sverige.

 

Barn 2 1859 Maria Doris Birgitta, född 4 september 1859.

 

Barn 3 1861-1909 John Daniel Ludvig Stavenow. Pianofabrikör.  

 

Barn 4 1862 1/12 Oscar Gustaf Fritz Stavenow. Konditor och delägare i karamellfabriken Nymark & Stavenow, Helsingfors. Dog 13. Jan 1909 på Manhattan i New York, 46 år gammal. (Intressant nog utvandrade Johns son Oscar f.1886 också till Manhattan tillsammans med sin farbror, med samma båt, samma år, 1907, man seglade med S.S. Lucania.)

 

Barn 5 1864 Ludvig Wilhelm Albert, 12 oktober. Ludvig Herinrich Stavenow född Lubeck, instrumentmakare. Anna Christina Athenais Jönsson Sundberg. Beridarebansgatan nr 25.

 

Barn 6 1867 Arthur Wilhelm August 6 mars, Fader, Ludvig Herinrich Stavenow instrumentmakare f. Lübeck och Anna Christina Athenais Jönsson Sundberg, Beridarebansgatan n 23.

 

Barn 7 1869 Ivar Per Gustaf 26 maj. Stavenow Ludvig Heinrich Pianofabrikör, f Lübeck och Anna Christina Athenais Jönsson Sundberg.

 

Barn 8 1870 Alma Hulda Athenais, 25 dec. Dotter till Stavenow, Ludvig Heinrich Pianofabrikör f Lübeck och Anna Christina Athenais Jönsson Sundberg. Ålandsgatan 14.

 

Bild nedan

T.h. Athenais Stavenow, f. Sundberg.


 

År 1859 och 1869 står Ludvig Stavenow som ägare av fastigheten på Lästmakargatan 10 där han även bedriver verksamhet som pianofabrikör. 

 

År 1880 fanns enligt våra folkräkningar (Sveriges befolkning) följande personer i hushållet

Fam. nr 1

Stavenow, Ludvig Heinrich, f. 1822 i Lübeck, Tyskland, Musikinstrumentmakare

Athenais, Anna Kristina, f. 1839 i Lofta Kalmar län (Hans fru)

John Daniel Ludvig, f. 1861 i Stockholm, Musikinstrumentmakare. John Daniel Ludvig, Hemförsamling Jakob och Johannes rote 7, Hemort Trollhättan N:o 6 Födelse år 1861, Födelseförsamling Stockholm. Yrke Musikinstrumentmakare. Civilstånd Ogift, Frånvaro f.n. utrikes.

Stavenow, Ernst Karl Kristoffer, f. 1858 i Stockholm, Kontorselev

Ludvig Wilhelm Albert, f. 1864 i Stockholm

Artur Wilhelm August, f. 1867 i Stockholm

Ivar Per August, f. 1869 i Stockholm

Alma Hulda Athenais, f. 1870 i Stockholm

Bühner, Axel Wilhelm, f. 1863 i Stockholm, Målarelärling

Fam. nr 2 Lundberg, Johanna Maria, f. 1852 i Anderslöv Malmöhus län, Piga

Fam. nr 3 Nilsdotter, Petronella Cecilia, f. 1857 i Ålem Kalmar län, Piga

Fam. nr 4 Sundström, Johan Bernhard, f. 1857 i Värmdö Stockholms län, Dräng

Fam. nr 5 Jäde, Richard Emil, f. 1860 i Gladhammar Kalmar län, Lärling

Fam. nr 6 Sundberg, Brigitta Sara, f. 1816 i Kullerstad Östergötlands län (Athenais Mamma)

 


Bild nedan

ca 1867: Från vänster, barnen John f. 1861, Ludvig f. 1864, Ernst f. 1858 och Oscar f. 1862.


 

 

 

1858-1932 Grosshandlare Ernst Carl Christoffer Stavenow

 

Ernst Carl Christoffer Stavenow Född den 04.08.1858 i Stockholm. Han var Grosshandlare till professionen.Ernst Carl Christoffer Stavenow gite sig med Dora Catharina Soltau 1903 i Lübeck.


Bilder under

T.v. Ernst Stavenow.

T.h. Dora Stavenow f. Soltau. 

 

 

Barn

Barn 1 24 januari 1903 Nils Joachim Johannes Ludvig Stavenow St Gertruds församling. Son till Ernst Carl Christoffer Stavenow, grosshandlare Östmannagatan 57 och Dora Catharina Soltau. Dog 12 maj 1982, 79 år gammal i Solna. Råsunda. 

 

Barn 2 1905 Robert Ernst Hendrik, St Gertruds församling. Son till Ernst Carl Christoffer Grosshandlare och Dora Catharina f. Soltau Östermalmsgatan 57. Gift 30/12 1932 med Dagny Aina f. Johansson. Fabrikör. Dog 17 februari 1988, 83 år gammal i Burbank. Kalifornien. Den 10 januari 1942 fick paret en dödfödd gosse i Bromma församling. 

 

 

 

1861-1930 Fam John Daniel Ludvig Stavenow Pianofabrikör

 

John Stavenow gite sig med Maria Ehlert i Stockholm. Han dog av hjärtförlamning den 14 november 1930 och begravdes i St Gerthruds församling i Stockholm. F.d. pianofabrikör. Grefturegatan 28.

 

Barn 1 Ester Maria, f. 1879 i Stockholm. Dotter till John Daniel Ludvig Stavenow och Maria. Gift med Caspar Tamm. Förlovning 1899-08-11 mellan hr Casper Tamm och dottern till pianofabrikören John Daniel Stavenow och hans maka f. Ehlert kungjordes i Svenska Dagbladet.

 

Barn 2 1891-1977 Ernst Carl Wilhelm Stavenow. Född 17 maj 1891. Son till pianofabrikören John David Ludvig Stavenow och Maria Ehlert, Grefturegatan 41 i Stockholm.

 

Barn 3 1894 Alma Elisabeth Augusta Olivia Född den 14 mars. Dotter till John Daniel Ludvig Stavenow, Pianofabrikör och Maria Ehlert, Adress Grevturegatan 57. Döpt 18 maj 1894 av Kyrkoherde G Stertzel.

 

Barn 4 1885 Oskar Fredrik Ludvig. Utvandrade till USA 1915. Bodde 1930 på Manhattan i New York med frun Amanda Efrysyne Waisto, från Finland och sonen Ernst Oscar f. 30/4 1922. OFL Stavenow arbetade där som Kock på resturang. Sonen Oscar som föddes 1922 dog 8 år gammal 1930 i New York (Gustaf Adolfskyrkan i New York). 

(Intressant nog utvandrade farbrodern Oscar också till Manhattan, med samma båt, samma år, 1907 och står nämnd som "Uncle", man seglade med S.S. Lucania.)

 

Bild under

John Daniel Ludvig Stavenow, i sin ungdoms dagar.


 

 

1862-1909 Oscar Gustaf Fritz Stavenow, konditor och entreprenör (Helsingfors) (New York)

 

Oscar Gustaf Fritz Stavenow. Konditor och delägare i karamellfabriken Nymark & Stavenow, Helsingfors. Dog 13. Jan 1909 på Manhattan i New York, 46 år gammal. (Intressant nog utvandrade Johns son Oscar f.1886 också till Manhattan tillsammans med sin farbror, med samma båt, samma år, 1907, man seglade med S.S. Lucania.)


Bild nedan

Oscar Stavenow


 

 

1864-1950 Fam Professor Ludvig Stavenow d.y.

 

Ludvig Wilhelm Albert, född den 12 dec 1864. Son till Ludvig Herinrich Stavenow född Lubeck 1822, pianofabrikör och Anna Christina Athenais född Sundberg 1839. 1864 bodde familjen på Beridarebansgatan nr 25.


Bilder under

Vänster Ludvig Stavenow 

Höger Elin f. Carlander

 

 

Gift med Elin Carlander Född den 21 sep 1870, död den 9 aug 1965.

 

Barn

Barn 1 1898 Åke Ludvig - född den 9 maj 1898, död 13 juni 1971. Gift den 23 augusti 1924 i Kristina kyrka, Jönköping med Brita Wendla Rosina Hartmann född den 15 mars 1903 död 6 juli 1993)

 

Barn 2 1899 Karin Isabella född den 8 okt 1899 död 7 nov 1996. Gift med riksantikvarie Bengt Johan Nerén Thordeman, född 22 sep 1893, död 24 mars 1990.

 

Barn 3 1901 Elisabeth Athenais född den 13 december 1901, död den 1 juli 1990. Gift med, Claes Emil Uggla född den 8 sep 1897, död den 9 jan 1943. Gift 2 med Olav Christofer Dietrichson, född den 17 jul 1898, död 7 okt 1977.

 

Barn 4 1904 Elin Margaretha Född den 6 mars 1904, död 1992. .Gift den 3 man 1923 med Carl Gustaf Oscar Langenskjöld, född 7 apr 1902, död den 21 jun 1995. Gift 2 30 juni 1936 med Per Harry Lindén, född den 30 maj 1908, död den 23 mars 1988. 

 

Barn 5 1907 Birgitta Maria Född den 10 maj 1907, död den 30 juni 1978 Gift den 7 mars 1931 med Teol Dr Nils Henry Paul Weman, Domkyrkoorganist i Uppsala, född den 19 augusti 1897 i Solberga, småland. Död den 9 maj 1992 i Uppsala domkyrkoförsamling.

 

Barn 6 1911 Kerstin Malo Ingegärd 11 aug 1911, död 27 feb 1981. Gift med Claes Pontus Sven af Burén, född den 4 dec 1905, död den 10 feb 1992.

 

 

 

 

1867-1902 Fam Arthur Wilhelm August Stavenow

1867 Arthur Wilhelm August 6 mars, Fader, Ludvig Herinrich Stavenow instrumentmakare f. Lübeck och Anna Christina Athenais Jönsson Sundberg, Beridarebansgatan n 23.

 

Barn 1 Ludvig Wilhelm Germund, född den 9 oktober 1895, död den 3 februari 1979. Gift med Elisabeth Gertrud Beijer. Född den 6 september 1901, död den 19 april 1964.

 

Barn 2 Agot Kerstin Athenais, född den 11 mars 1893, död den 31 maj 1981. Gift med Arthur Reinhold Frenckell, ägare till Huvudstabladet i Helsingfors, född den 31 mars 1861, död den 24 nov 1933.


Bild under

Arthur och Hildur Stavenow

 

 

 

 

1869-1946 Ivar Per Gustaf Stavenow 

 

Ivar Per Gustaf Stavenow född 26 maj 1869, yngste son till Ludvig Heinrich Stavenow och Anna Christina Athenais Stavenow.

1891 bodde familjen på östermalmsgatan 16, 1893, Sibyllegatan 53, 1894-95 Grefturegatan 68. 

 

Bild under

Tyra f. Bergström och Ivar Stavenow. 

 

 

Han gifte sig första gången med Ester Emilie Larsson, född 14/11 1878. Hon gick bort 1907 i samband med dottern Vandas födsel. Både Ester och dottern gick bort i samband med detta.  

 

1911 Bodde familjen  I.P.G.,Handelsresande på Dalagatan 32, 2 trappor. 

 

Barn 1 1900-1900 Carl Ludvig Gustaf. Ivar Per Gustaf Stavenow Handelsresande född 26 maj 1869 och Ester Emilia Larsson född 14 november 1878. Adress. 1900 Nybergsgränd 8. (Tyska St Gertruds församling, dopboken). Carl Ludvig Gustaf dog 1900 den 11 juli av medfödd lungsot. Blybergsgränd (Osäker läsning adress) 8.

 

Barn 2 1901 Märta Alma Elsa. 7 april. Ivar Per Gustaf Stavenow, Handelsresande 26/5 1869 och Ester Emilie Larsson f. 14/11 1878 Adress, (Nybergsgatan osäker läsning adress) 8

 

Barn 3 1904 Erik Peter Gustaf. 2 dec. Ivar Per Gustaf Stavenow f. 26/5 1869 (osäker läsning Haltlunggatan? 64) Ester Emiliea Larsson. f. 14/11 1878.

 

Barn 4 1907 Vanda. Dotter till Ivar Per Gustaf Stavenow, Handelsresande Dalagatan 32 född 26/5 1869 och Ester Emilia Larsson född 11/11 1878. Anmälan om födelse och dop å Södra barngårdshuset. Barnet dog strax efter födseln den 1 maj. Begravdes i moderns kista.

 

Ester Emilie Larsson född 14 november 1878, död 6 maj 1907. Stavenow, Ester Emilia f. Larsson, handelsresanden Ivar Per Gustaf Stavenows hustru Dalagatan 32. Dog på Stocholms Stads Barnbördshus, i samband med födseln av Vanda.

 

Andra äktenskapet 1909 - Ivar Per Gustaf Stavenow Handelsresande, gift med Tyra Lovisa Bergström. Båda Dalagatan 32. Gustaf Vasa församling, 1909 års lysnings och vigselbok utdrag 39.

 

Barn 5 1911 Ingrid Lovisa Athenais 1 mars. Dotter till Ivar Per Gustaf Stavenow, Handelsresande, Dalagatan 32, född 26/5 1869 och Tyra Lovisa Bergström, född den 9/3 1879.

 

Barn 6 1913 Gunnar Gustaf Fredrik, född den 3 maj Son till Ivar Per Gustaf Stavenow, Handelsresande född den 26/5 1869 och Tyra Lovisa Bergström född 9/3 1879 Dalagatan 32.

 

 

 

 

1870 Alma Hulda Athenais Stavenow gift Bormann

 

Alma Hulda Athenais, 25 dec. Dotter till Stavenow, Ludvig Heinrich Pianofabrikör f Lübeck och Anna Christina Athenais Jönsson Sundberg. Ålandsgatan 14.

 

Barn 1 Elof Bormann. Försäkringsråd. Dog 86 år gammal. Föddes i Lübeck, son till trävarudisponenten Paul Bormann och hans maka Alma, född Stavenow.  Vid sex års ålder kom han med föräldrarna till Sverige, avlade studentexamen 1917 vid nya elementarskolan i Stockholm. Han hade därefter olika tjänstgöringar vid bank, i medicinalstyrelsen och tullverket och gav dessutom privatlektioner i tyska. 1927 avlade han jur kand examen och satt ting de följande tre åren. Han anställdes därefter vid medicinal- och socialstyrelserna, från 1940 i Kungliga försäkringsrådet. Han avgick med pension 1960 efter att i åtta år varit förordnad som försäkringsråd. Elof Bormann har bl.a. varit taxeringsnämndsordförande i den s.k. handelsresandenämnden. Närmast anhöriga är makan Harriet, född Wiedling, samt hennes son född i tidigare äktenskap Lars Cronmark, jur. kand. och pastorsadjunkt och hans tre söner samt brodern Börje.

 

Barn 2 Börje Bormann.  


Bilder under

T.v. Alma Bormann, f. Stavenow.

T.h. Paul Bormann.