Legender

 

STAVENOW

ÄLDSTA TID

Om familjen Stavenows äldsta tid

 

Vårt valspråk är ”Modestia Victrix” och har traderats inom familjen.[1] Enligt traditionen inom familjen sägs att: ”ursprungligen härstammar släkten från Ryssland” och ”det är en gammal adelssläkt." - "Det är en gammal släkt i Tyskland, den har funnits där väldigt länge."[2] Uppgifter om familjens härkomst har traderats på enklaste sätt skriftligen och senaste generationerna muntligen från generation till generation. Varje generation tunnades olika detaljer ut så någon vidare ledning eller djupare förklaringar fanns slutligen inte längre. Min far, Anders Stavenow, som fick släktens valspråk på en skriven lapp. Han berättar att de äldre släktingarna med självklarhet tyckte att det var väldigt fint att höra till familjen Stavenow. De använde också familjens vapen fortfarande under 1800-1900-talet på ringar, smycken och sigill.[3]

    I svenska släktkalendern 1943 anges att: "Släkten härstammar och har sitt namn antagligen från en liten by Stavenow i Mecklenburg (eller möjligen en ort med samma namn i Prignitz i Mark Brandenburg, varifrån enligt uppgift ett flertal familjer med samma namn härstamma)"[4] Detta väckte min fars intresse, men eftersom familjen inte varit introducerad i eller kunnat hittas i moderna adels-sammanhang, har vi sedan 1988 anlitat flera släktforskare, Christopher v. Warnstedt åren 1988-1998 (för en generell början av kartläggningen av familjen), Karl-Heinz Steinbruch 2000-2021 (för vidare forskning i bl.a. Mecklenburgs arkiv, Brandenburgs kyrkoarkiv i Berlin och i Statsarkivet i Thüringen), Heiko Klatt 2015-2020 (forskning i Brandenburgs kyrkböcker och Landeshauptarchiv BLHA i Berlin) och Christian Andreas Hoske 2019 (forskning i Hohenleubens kyrkböcker). Karl-Heinz Steinbruch har även hjälpt till att sammanställa det genealogiska materialet åt oss i ett omfattande släktträd som omfattar betydligt fler släktled än som kan återges i denna skrift.

    Denna sammanställning utgör resultatet av dessa forskares grundforskningsarbete och hade inte kunnat utföras utan all deras hjälp under nu snart tre decennier. Sammanställningen relaterar även till de fragmentariska framställningar som tidigare skrivits om släkten i historisk litteratur. Detta var nödvändigt eftersom någon utförligare släktutredning oss veterligen aldrig tidigare har genomförts. Tidigare forskare som Friedrich Lisch[5] och Friedrich Budzies[6] utforskade på 1800-talets mitt, brottstycken av familjens historia där den var som lättast att hitta i lokala arkiv. Så kan man till exempel I Codex Diplomaticus Brandenburgensis läsa om Herrskapet Stavenows historia[7], vilket även beskrivits utförligt av Joachim Sack i ”Die Herrschaft Stavenow”[8] och mer översiktligt av författaren Torsten Foelsch[9]. Deras fokus var inte på familjen i sig utan på die ”Herrschaft Stavenow”, d.v.s. själva Slottet och byn med tillhörande landområden som Marienhof och Barnekow. Ett Herrschaft motsvarar en sorts baroni, d.v.s. ett landområde där Herren till godset var den som bestämde, även i legala frågor. Herren och Grafen var på 1200-talet en benämning på högadeln innan ordet baron kom in i tyskans vokabulär på 1600-talet.[10]

    Familjens ständiga förflyttningar mellan de tyska länderna, gjorde det i princip omöjligt att följa familjen för tidigare historiker med en rimlig arbetsinsats, något som först blivit möjligt med alla historiska kyrkböckers digitalisering och publicering. Denna utveckling har möjliggjort en sökbarhet på ett helt nytt sätt. Man visste helt enkelt inte var man skulle börja söka familjens ättlingar, vilket är anledningen till att det tagit så lång tid att även idag kunna kartlägga familjen. Först i idag ha vi kunnat kartlägga i princip hela familjens historia. Familjen Stavenow kan under medeltiden följas först genom sitt omfattande godsinnehav och diplomatarier, senare genom kyrkböcker och andra källor.

    Genealogen Karl-Heinz Steinbruch har kartlagt ytterligare grenar i släktträdet utöver de för vår familj centrala grenarna som redovisas i detta arbete. Genom att kartlägga alla med namnet Stavenow/Stabenow m.fl. stavningar i Tyskland, under tiden 1252-1850, kan vi nu i princip se att de flesta som bär namnet Stavenow, har samma ursprung. I så måtto, kan uppgiften i svenska släktkalendern från 1943 att ett flertal familjer med samma namn härstammar från orten Stavenow bekräftas. I tabellerna i den här skriften redovisas den ”närmsta” familjen och några närliggande grenar.

 

Kan traditionerna om familjens ursprung från Ryssland verifieras?

Enligt vår uppfattning kan vi efter 30-års efterforskningar på ämnet säga att det finns fyra källor som tillsammans pekar mot ett ursprung från Ryssland.

    Informationen har bekräftats från olika håll i den vitt utbredda släkten. Så angav t.ex. den Österrikisk Ungerske Överstelöjtnanten Herrman Dietrich Stavenow, i sin år 1882 offentliggjorda dagbok att: "Det sägs att familjen Stavenow tidigare var mycket mäktig och ovanligt rikt förlänad med gods och innehav. I Ryssland ska man som andra familjer vars namn slutar på -now eller -nof haft sin hemvist, för att sedan för flera hundra år sedan blivit fördrivna från gods och innehav för att komma till Nordtyskland som emigranter. Detta är vad man påstått, men några dokumentära källor som visar detta är svårt att hänvisa till, åtminstone till nu möjligen eftersom ingen brytt sig om att utforska saken."[11]

    Det finns alltså två grenar som säger samma sak, att familjen ursprungligen kom från Ryssland från olika håll i släkten, familjegrenar som sannolikt inte haft kontakt sedan 1700-talet eller möjligen ännu längre tillbaks i tiden. Att familjen skulle ha varit mycket mäktig och rikt förlänad i Ryssland och således ha slaviska rötter var intressant, men om det är möjligt att verifiera historiskt är svårt att säga. Däremot är det sannolikt att familjen faktiskt hade ett slaviskt ursprung, det finns en legend från tiden för de stora folkvandringarna. Legenden berättar om släkten Stavenows ställning på slavernas tid, d.v.s. under folkvandringstid/tidig medeltid, innan länsväsendets införande. Legenden kan dateras till mellan år 950 då Michaelisklostret, det första kristna klostret i Lüneburg stiftades, där Furstesonen Siegfried von Stavenow enligt legenden studerade. Legenden kan senast ha utspelat sig kring 1190 när slavernas tid tar slut.[12] Legenden lyder:

    ”Om den megalitiska graven i Mellen, vid Lenzen i Prignitz finns en legend. Här vid graven sägs att den slaviske furstesonen Siegfried, som var uppväxt i den kristna tron, gick det sorgliga ödet tillmötes att han blev mördad av sin hedniske rival. Han begravdes även där.

    Enligt legenden fanns under den tid som kallades Slavernas tid, i Prignitz ingen skönare mö än Roswitha, dotter till Herr Ludowin von Mellen. Denne var en förmögen och inflytelserik man. Hans förmögenhet hade tillkommit honom som krigsbyte under många krigståg. Det enda som felades honom var en son som hade kunnat ärva allt och föra familjen vidare. Detta fick honom att bli en förbittrad fiende till kristenheten och han beslöt att hans enda dotter, endast skulle få gifta sig med en hedning. Däremellan hade bud om Roswithas skönhet spritt sig och lockade friare från när och fjärran. Den ende som föll den stränge fadern i smaken var Jagomir, som till hövdingen Dragid, en hedning tillika rövare. Genast lovade Ludowin sin dotter den till kristenheten svurne fienden. Roswitha kunde inget göra däremot, men var inte intresserad av den råe Jagomir.

    Hon hade istället förälskat sig i Siegfrid, son till Herr von Stavenow. Siegfried var allt annat än en hedning, som kristen och utbildad vid klostret i Lüneburg höll Siegfried en djup avsky för all grymhet. Under lång tid hade denna söta hemlighet undanhållits den råe Jagomir, som sedan han fått reda på den bara hade en tanke: att eliminera sin förmodade rival. Möjligheten lät inte vänta på sig. En kväll träffades det älskande paret utanför byn för en promenad till sjön Rambow. Men efter några steg hoppade en mörk gestalt fram ur buskarna. Det var Jagomir som högg ned den oförberedde Siegfried med kniv. Siegfried blev begravd på stället där han mördades. Till hans åtanke, byggdes en grav: man tog de största stenarna som kunde hittas i området. Och Roswitha? Siegfrieds död kom hon aldrig över, hon förlorade sitt förstånd, vissnade bort och begravdes senare vid Siegfrieds sida. På varje årsdag efter Siegfrieds död kan man se henne: en vitklädd gestalt med ett blekt ansikte, sittandes på graven och sorgligt ropandes efter sin älskade”.[13]

 

 

Bild - Silvermynt från folkvandringstiden. Framsida + Stavenowe samt bild på en furstlig person med riksäpple, spira och krona. Baksida + Trol. Kung Conrad I med riksäpple, spira och krona av modell Kamelauktion.[14]

 

I Holland hittades 1997 ett mynt med metalldetektor, det har namnet Stavenowe på ena sidan och Conradus på andra sidan.[15] Fanns det en slavisk kristen furste på 900-talet med vårt namn, såsom legenden anger, är det sannolikt denne. Det är ett kristet mynt, det är från slavernas tid. Conrad bör vara Kung Conrad I eller II (Kejsare). Eftersom ingen numrering finns, är det sannolikt Conrad I, kung år 911-918.[16] Det finns oss veterligen bara två sådana mynt upphittade. Detta är det bäst bevarade och är läsbart. Tyvärr är detta en av de källfattigaste perioderna under medeltiden, så de ridderliga spetssköldssläkternas ursprung är dunkelt. Men att det fanns en nära koppling mellan dem och kungamakten i äldsta tid är inte uteslutet med tanke på att Kung Conrad I, Kejsarna Conrad II, Heinrich III, IV och V även förde en spetssköld i sitt vapen, röd och vit, dock med stående spetsar.[17] Båda herrarna är även avbildade med regalierna riksäpple, spira och krona. Familjerna v. Stavenow och v. Königsmarck förde båda spetssköldar med vågräta spetsar röda och vita.

    I den tidigare litteraturen finns följande uppfattningar. F. Lisch menade att alla spetssköldsläkter var släkt med varandra och att familjen Stavenow fått sitt namn från förläningen av slott Stavenow. Lisch menade att familjen är släkt med fam. v. Königsmarck eftersom Herr Yvo v. Königsmarck som hade en andel i Slottet Stavenow, löses ut av Heinrich v Stavenows barn.[18] En uppfattning som delas av Joachim Sack som dessutom har uppfattningen att familjen Stavenow var en förgrening ur familjen v. Königsmarck då den för samma vapen, äger en andel i Slott Stavenow som familjen löser ut och fick sitt namn från förläningen av slottet.[19]

    Familjen Stavenow kan under medeltiden följas först genom godsinnehav och diplomatarier senare genom kyrkböcker och andra källor. Genom att nya samband i godsinnehavet upptäckts, förefaller det dock nu som mer troligt att de två orterna Stavenow i Prignitz och Stavenow i Neumark har benämnts efter familjen Stavenow själv, vilket också tyder på att de inte ursprungligen var vasaller som nämndes efter sin stamborg, utan redan hade ett familjenamn. En uppfattning som stöds av den analys av grenen i Pommerns namn, som troligtvis på grund av den vendiska kulturen som på Rügen upprätthölls genom Furstarna av huset Putbus[20]. Namnet användes där i sin slaviska form, till skillnad från familjen i Prignitz, där namnet stavas i dess mer kända latinska form. Dr. R Klempin och G Kratz, ansåg att “Stognew är ett äkta vendiskt personnamn och betyder ungefär ”den arge” - der Zornmüthige.[21] Den latinska stavningen av Stognew är Stavenow, jfr. t.ex. familjen Stavenow på Rügen, omnämnande i latinska urkunder år 1321[22] och 1421.[23]

 

Familjen von Stavenow och Schloss Stavenow                          

Slottet Stavenow var enligt Riedels beskrivning av de äldsta och viktigaste borgarna i Prignitz. Det ligger på en på medeltiden viktig handelsväg på gränsen mellan Mecklenburg och Brandenburg.[24] Familjen Stavenow sällade sig till den Brandenburgiska sidan senast på 1250-talet, men övergår på 1300-talets början till Mecklenburg genom när Mecklenburg erövrar gränsslottet Stavenow i samband med det nordtyska Markgrevekriget. Greven av Schwerin, klagar då på skador som familjen v. Stavenow åsamkat, vilket i sin tur leder till att Markgreve Valdemar i en rättslig tvist lägger fram att fam. v. Stavenow åsamkad honom skador. Antagligen har de bara gjort sin plikt för Markgreven, men ska nu tillhöra Mecklenburg och få sitt län från Grevarna av Schwerin 1317.[25] Att detta inte skedde sömlöst och helt frivilligt framgår av att Herrarna v. Stavenow (som enligt Unger sannolikt var självständiga Herrar innan dess) ingick i ett formellt vasall-förhållande till Fursten av Mecklenburg år 1323, tillsammans med flera andra Brandenburgiska ”Herren”.[26]

    Den 15 augusti 1334, ingår die Herren von Putlitz, ”Her” Eckard von Dübowe och Henning v Stavenow, Henneke von Bülow, Gumprecht von Alvesleben, von Krughe, von der Hude, ett fördrag i Neuhausen om att hålla sina fästen öppna för Markgreven.[27] År 1337 försonas familjen med Ludvig I och ska hålla slottet öppet för honom[28], 1339 försonas man även med Grevarna av Schwerin[29] och 1345 övergår familjen och Slottet Stavenow som län till Brandenburg igen.[30] År 1349 säljer familjen de sista besittningarna i Prignitz, enligt dessa brev tre gårdar i byn Quitzow i Prignitz. Nu lämnar familjen Stavenow lämnat slott Stavenow för ett liv som Lehnburger i Beelitz. År 1353, d.v.s. året före belägringen 1354 av slottet Stavenow, är det i Greven av Schwerins kontroll och hans ämbetsmän Kersten Bosel och Gerhard Kaphengst sitter på slottet.[31] Det är oklart om det är mot dessa Grevens ämbetsmän som belägringen och fälttåget mot Stavenow riktar sig 1356, men sannolikt är det så.[32]

 

Bild

Slott Stavenow kring år 1900

 

1356 avgörs konflikten om länsöverhöghet över Stavenow mellan Markgreve Ludvig och Greven av Schwerin i ett skiljemål, vilken slutar med att Greven av Schwerin blir vassall till slottet Stavenow under Markgreven. Något som ger upphov till ytterligare framtida konflikter som inte har med familjen Stavenow att göra men som fortsätter ända fram till 1700-talet.[33]

    Familjen kallade sig fram till 1349 ”von Stavenow”, vilket bl.a. framgår av två i avskrift bevarade försäljningsbrev av tre gårdar i byn Quitzow.[34] Men, inte därefter. Familjen avträder Stavenow till förmån för Grevarna av Schwerin före den juridiska striden om länsöverheten över Stavenow mellan Greven av Schwerin och Markgreven av Brandenburg 1356. Familjen Stavenow på Rügen som inte fick ärva i Stavenow, kallas redan från 1307 endast Stavenow, var därför sannolikt utköpta eller utgör en yngre icke ärvande linje på Stavenow. De förde inte heller aldrig prefixet ”von” och antog en brisyr av stamvapnet. De uppkallades inte efter sitt gods Darsband (De kunde t.ex. ha kallats för familjen v. Darsband), vilket på denna tid var plägsed utan behöll sitt tidigare familjenamn. Men utan ”von”. Samma sak inträffar för alla Stavenowar efter slottet Stavenows försäljning. Fam. Stavenow flyttar med den i länsbrevet år 1345[35] utlovade ersättningen från Markgreven till staden Beeliz som var Markgreve Ludvig I:s enda favoriserade stad, i vilken han under sitt styre gav borgarna sitt stöd genom skattebefrielse och betalade sina skulder genom att ge intäkter från gårdarna runt om kring i förläning.[36] I övrigt brydde sig Markgreven bara om adeln och bodde även en månad i Beelitz 1345, samma år som Stavenows länsbrev författas där ersättning och andra gods utlovas.[37] Av länsbrevet kan utläsas ett önskemål om gods som ligger mer bekvämt belägna. På den tiden var staden Beeliz invånare till skillnad från andra städer, s.k. kallade Lehnburger, d.v.s. de under Ludvigs tid skattebefriade och hade intäkter från Markgreven från omkringliggande gods.[38] Staden ligger nära Barnim och Berlin där familjen Stavenow hade ytterligare andelar i flera riddargods bl.a. godset Steinbeck och det senare stamgodset Woldenberg som ärvdes via änkan v. Königsmarcks 24 gårdar i ”Leibgeding” 1375, och helt köptes in i sin helhet av familjen Stavenow kring 1474.[39] Flytten till Beelitz skedde därför någon gång mellan 1345 och 1349. Genom Henning v. Stavenows änka ärver fam. Stavenow andelar, 21 gårdar i godset Woldenberg som besitts av fam.

    Ingen av författarna har uppmärksammat det övriga godsinnehavet som motiverade flytten till Mittelmark kring 1345-49 som knyter ihop familjen Stavenow i Prignitz och Neumark med familjen Stavenow i Mittelmark. Att det är samma familj visas genom deras släktskap med fyra andra adliga släkter och deras gemensamma godsinnehav, v. Waldow, v. Doberchow och v. Königsmarck. Fler tidigare icke uppmärksammade uppgifter om godsinnehavet gör att detta kunnat utredas.

    Därmed vederläggas: Att Fr. Budzies påstående om att familjerna i Prignitz och Mittelmark inte skulle vara släkt inte stämmer. Fr. Budzies enda grund för påståendet att familjerna i Prignitz och Neumark inte hör ihop, är de olika vapenbilderna. Påståendet är alltså felaktigt och familjerna hör ihop trots de olika vapenbilderna med hänvisning till det gemensamma godsinnehavet.

     Familjen Stavenow förmodas i litteraturen även ha ytterligare en egendom med namnet Stavenow.[40] Slott Stavenow i Prignitz kompletterades med ett ”Gross Stavenow” i Neumark, som senare troligtvis ärvs på mödernet då ägandet övergår till fam. v. Waldow. Fam. v. Waldow var släkt med familjen Stavenow eftersom de är delägare i flera andra gods tillsammans med familjerna v. Stavenow, v. Königsmarck och fam. v. Doberchow.

    I Rittergut Woldenberg i Oberbarnim, senare stamgods för familjen Stavenow, ägde änkan v. Königsmarck 1375 21 gårdar som livgeding och familjen v. Doberchow har vasalltjänsten.[41] Det gemensamma godsinnehavet pekar alltså på att det rör sig om släktförhållanden och andelar som gått i arv enligt de germanska arvsprinciperna. Änkan v. Königsmarck äger även andelar granngodsen till Woldenberg, Doberchow och Steinbeck. Bägge godsen är några år senare i familjen Stavenows ägo, Doberchow 1412, då har Claus ”Stawna” 24 ödegårdar med vasallplikt och familjen Doberchow är kvar som delägare.[42] På godset Steinbeck sitter Claus och Tyle Doberchow med 45 gårdar tillsammans med Claus Stavenow som har 15 gårdar på Steinbeck fram till år 1412. Änkan v. Königsmark besitter 1375 fem gårdar i godset Freudenberg tillsammans med Claus Doberchow och änkan v. Gröben.[43] Hans Stavenow sitter på 1400-talets början på granngodset Biesow, ett ridderligt gods vilket han 1433 byter mot slottet Schöneiche i Berlin.[44] Tile/Tyle Doberchow som var delägare i Riddargodset Steinbeck 1412[45] borgar för Hans Stavenows omyndiga söner ”unsern lieben getrewen Hanfen und Bethke Stofenow” år 1433 när de får inkomster från Dallwitz vid Schöneiche från Markgreve Johan.[46] Troligtvis är Tile v. Doberchow deras morfar eller morbror.

    Familjen Stavenow har tidigt en gren i Schlesien som omnämns 1469 då Hans och Friedrich, vilka kommer att tillhöra Woldenberg Linie II omnämns som ”Lieben Getrewen”, kära förtrogna, tillsammans med Heinrich von Waldow för Hertig Herinrich den XI av Schlesien, Herre till Grossglogau.[47] Båda dessa blir för sin tid gamla herrar. Friedrich (I) blir bedömt 92 år gammal, och får barn i två äktenskap. Före 1474 sitter fam. Stavenow på hela Woldenbergs gods.[48] 1480 förekommer en rättslig strid mellan Peter (I) och Nickel (III) om fältmarken Torgow vid godsen Woldenberg och Falkenberg mot fam. v. Uchtenhagen.[49] År 1499 Sitter båda grenarna Peter (I) och Nickel (III) Linie I samt Hans och Friedrich (I) Linie II på Woldenberg.[50] Utifrån Woldenberg Linie II utgår vår familjegren med dem Edlen und Ehrenfesten Herr Andreas Stavenow, Hauptmann zu Walsmühlen i Mecklenburg, Woldenberg Linie III. Han grundade på ett sätt sin egen gren, och antog eller förlänades en brisyr av det vapen som fördes av Stavenow till Woldenberg, Linie II. Andreas ättlingar bodde såväl i Brandenburg som i Mecklenburg och Lübeck. Sedermera flyttade även Andreas ättlingar till Ostpreussen och Reuss i Thüringen, Sachsen.

     Vår nu levande Svenska släktgren, som för ett nytt vapen sedan 1600-talets slut. Dess senaste offentligt titulerade företrädare, var den s.k. ”Ehrenfesten auch Lieben Getrewen” ”Tit. Herrn” Hieronymus Stavenow,. Han eller hans far förlänades eller antog en variant av Andreas Stavenows vapen med tre veteax istället för tre spetsar. I övrigt har vapnet samma grundkonfiguration som de bägge tidigare vapnen från Woldenberg och ser förvillande likt ut på vissa sigill. Släktskapet mellan vapenbilderna är tydligt, men om de andra vapnen anges som utdöda, så är faktiskt inte vår gren angiven som utdöd.

   

[1] Det betyder ödmjukhet segrar, vilket är ett valspråk med biblisk grund som visar att stolthet och övermod går före fall, medan den som ödmjukar sig lyfts upp. Jfr. Lukas 14.7-11, sträva inte efter främsta platsen. Ordspråksboken 16:18:  Övermod följs av nederlag, högmod går före fall. Ordspråksboken 29:23 Högmod leder till förödmjukelse, men den ödmjuke vinner ära. 1 Petersbrevet 5:5-6 klä er i ödmjukhet mot varandra, ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka visar han nåd. Böj er alltså ödmjukt under Guds starka hand, så att han upphöjer er när tiden är inne.

[2] Traderat av Gunnar Gustaf Fredrik Stavenow (1913-1978).

[3] Vilket visas av ett en del bevarade fotografier, varav ett på Ludvig Heinrich Stavenow (1822-1905) ur Professor Ludvig Stavenows samling i Uppsala Universitetsbiblioteket, Carolina Rediviva. Kart och bildavdelningen. Samt Ernst Stavenows familjealbum med foton från 1880-talet fram till omkring 1910.

[4] Svenska släktkalendern. Gustaf Elgenstierna 1930 S 844-847.

[5] Jahrbücher des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Alterthumskunde. Georg Christian Friedrich Lisch. Band 13 S 429-430.

[6] Märkische Forschungen Band 20. Die von Stavenow in der Mark Brandenburg. Ernst & Korn. Berlin 1887. S 242-251.

[7] Codex diplomaticus Brandenburgiensis Sammlung der Urkunden, Chroniken und Sonstigen Quellenschriften für die Geschichte der Mark Brandenburg. und ihrer Regenten. Des ersten Hauptthelles oder der Urkunden Sammlung für die Orte und specielle Landesgeschichte zweiter Band. S 185 f.f.

[8] Die Herrschaft Stavenow, Joachim Sack. Böhlau Köln 1959.

[9] Burg und Schloss Stavenow in der Prignitz. Beiträge zur Besitz- und Baugeschichte eines märkischen Rittersitzes. Torsten Foelsch. Gross Gottschow 1997. 

[10] Jfr. Professor Georg Galetti. Geschichte Deutschlands Zweyter Band bis auf Albrecht den Zweyten, 1788 Sidan 1 ff." 

[11] Ritter Herrman Dietrich Stavenow - Jacsic v. Kaiserswehr. Lose Blätter aus meinem Tagebuche, Burian, Budapest 1882. Förordet.

[12] Kurze Beschreibung und Geschichte der Stadt Lüneburg. Manecke, Hannover 1816. S 15.

[13] Lenzener Elbtalaue, natürlich Sagenhaft. Dieter Knabschuh. Ausgegeben von Amt Lenzen-Elbtalaue. 1994. S 119-120, 2 / Gerichtslinden und Thingsplätze in Deutschland. Anette Lenzing. Die Blauen Bücher. S 60-61, 3: Der Streit um die Prignitz. Kreisverwaltung Perleberg. Kerstin Beck 1992 S 12. / Neue Sagen aus der Mark Brandenburg, Seite 26. Ein Beitrag zum Deutschen Sagenschatz von E. Handtmann, verfasst in Seedorf bei Lenzen a. Elbe zur Zeit der Sommersonnenwende 1883.

[14] Ilisch, JMP 1997/8, nummer 23.15.

[15] Ilisch,JMP 1997/8, nummer 23.15.

[16] Intressant nog, förde kejsarna Conrad I, II (Salicher), Heirich (III), Heinrrich (IV) och Heinrich (V) en spetssköld, med stående vita spetsar mot röd bakgrund. Conrad (III) för en sköld med tre lejon mot gul bakgrund. Großes Wappenbuch, enthaltend die Wappen der deutschen Kaiser, der europäischen Königs- und Fürstenhäuser, der Päpste und Kardinäle, Bischöfe und Äbte bis zu den lebenden Repräsentanten zur Zeit der Regentschaft Kaiser Rudolfs II. und Papst Gregors XIII. - BSB Cod.icon. 333

[17] Großes Wappenbuch, enthaltend die Wappen der deutschen Kaiser, der europäischen Königs- und Fürstenhäuser, der Päpste und Kardinäle, Bischöfe und Äbte bis zu den lebenden Repräsentanten zur Zeit der Regentschaft Kaiser Rudolfs II. und Papst Gregors XIII. - BSB Cod.icon. 333. S 2-3.

[18] F. Lisch. Die Familie von Stavenow Mit Einem Holzschnitt.IV. Zur Geschlechts= und Wappenkunde. S 430.

[19] Die Herrschaft Stavenow. Joachim Sack. Böhlau 1959.

[20] Se. Tex. Neues Preussisches Adels-Lexicon von Leopold Freiherr von Zedlitz-Neukirch Band 4, Leipzig 1837. S 65.

[21] Matrikeln und Verzeichnisse der Pommerschen Ritterschaft vom XIV bid in das XIX Jahrhundert. Dr R Klempin und G Kratz. Berlin 1863. S 136f.

[22] 1321 Förteckning för Pommerska kostnader för kriget mot Brandenburg, Stavenow utlöses ur fångenskap: ”Stavenow VII Talenta”. Pommersches Urkundenbuch Bd. 1321-1325 O. Heineman. S 82.

[23] Vilket framgår av latinska urkunder som: der Stralsunder Liber Memorialis Veröffentlichungen des Stadtarchivs Stralsund Band V/2 S 121, 1421 13 juli: ”Michael Stavenow coram dominis proconsulibus…”,

[24] Codex diplomaticus Brandenburgiensis Sammlung der Urkunden, Chroniken und Sonstigen Quellenschriften für die Geschichte der Mark Brandenburg. und ihrer Regenten. Des ersten Hauptthelles oder der Urkunden Sammlung für die Orte und specielle Landesgeschichte. Reidel. Zweiter Band. S 185 f.f.

[25] Diplomatische Geschichte des Markgrafen Waldemar von Brandenburg vom jahre 1295 bis 1323 unmittelbar auf den quellen dargestellt. Zweiter Teil. Verlag M Simion. Berlin 1844. AvKarl Friedrich von Klöden S 265-266.

[26] Geschichte der deutschen Landstände, Friedrich Wilhelm Unger 1844 kap. ”Der Adel” S 60 (418).

[27] Mecklenburgisches Urkundenbuch VIII Band 1329-1336 Schwerin 1873. S 460 Urk. 5533.

[28] Mecklenburgisches Urkundenbuch IX Band 1337-1345 Schwerin 1875. S 24. Urk 5756.

[29] Mecklenburgisches Urkundenbuch IX Band 1337-1345 Schwerin 1875. S 204. Urk 5976.

[30] Mecklenburgisches Urkundenbuch IX Band 1337-1345 Schwerin 1875. S 616 Urk. 6477.

[31] Mecklenburgisches Urkundenbuch XIII. Band 1351-1355. 7792. Schwerin 1894 S. 44.

[32] Karstädt, 750 Jahre in Wort und Bild. Geiger. 1996. S 16.

[33] Dessa konflikter inträffar efter vår tid på Stavenow och behandlas ingående av Joachim Sack, i boken ”Die Herrschaft Stavenow Böhlau 1959”. Liksom i Jahrbuch für Brandenburgische Landesgeschichte Band 51, Torsten Foelsch S 97.

[34] Mecklenburgisches Urkundenbuch R A 25:23 samt R A 25:25.

[35] Mecklenburgisches Urkundenbuch IX Band 1337-1345. Schwerin 1875 S 616.

[36] 6 Riedel, Mark Brandenburg II. 7 Dr. Kunzemüller, Chronik von Spandau 8 Dr. Kunzemüller, Chronik von Spandau. Beelitzer Chronik Beelitz 1888.

[37] Chronik der Stadt Beelitz und der dazu gehörigen Kolonien Krosshof und Friedrichshof sowie des früheren Vorwerks Rummelsborn bearbeitet unter Anschluß der vorhandenen Urkunden von Carl Schneider - Beelitz, Druck und Verlag von Robert Kliemchen, 1888 S 6-7.

[38] Se t.ex. Kaiser Karl´s IV Landbuch der Mark Brandenburg. Ernst Fidicin. Berlin 1856. S 124 samt Chronik der Stadt Beelitz und der dazu gehörigen Kolonien Krosshof und Friedrichshof sowie des früheren Vorwerks Rummelsborn bearbeitet unter Anschluß der vorhandenen Urkunden von Carl Schneider - Beelitz, Druck und Verlag von Robert Kliemchen, 1888 S 3 samt 6-7.

[39] Liselotte Enders

[40] Tankow / Dankówim Wandel der Geschichte.Einstiges neumärkisches Städtchen und heutiges Dorf. Professor Edward Rymar. Strzelce Krajeńskie 2009. S 10-11.

[41] Se. Landbuch Kaiser Carls IV:s Edition J. Schultze S 141.

[42] Die Territorien der Mark Brandenburg: oder, Geschichte der einzelnen Kreise Stadte, Ritterguter und Dorfer in derselben als Fortsetzung des Landbuchs. Ernst Fidicin. 1864 als Fortsetzung des Landbuches Kaiser Karl's IV. Band III, Kreis Zauche), Berlin 1860)1419 (Fidicin II:2:60)

[43] Kaiser Karl:s IV Landbuch der Mark Brandenburg nach den Handschriftlichen Quellen. E. Fidicin. Berlin 1856 S 88.

[44] Territorien der Mark Brandenburg, Band I Geschichte des Kreises Nieder-Barnim E. Fidicin. Berlin 1857 S 104-105.

[45] Statlisch topographische Städte Beschreibungen der Mark Brandenburg. Des ersten Theils, erstee Band, enthaltend den Ober Barnimschen Krets. Verfasset von Friderich Ludewig Joseph Fischbach. Berlin und Potsdam, bey Carl Christian Horvath 1786. S 355 f.

[46] Codex Diplomaticus Brandenburgensis. G W v. Raumer. Erster Theil. Berlin 1831. S 701. Codex Diplomaticus Brandenburgensis G Reimer. Berlin 1856 S 336.

[47] Codex Juris Municipalis Germaniae Medii Aevi. Regesten und Urkunden zur Verfassungs- und Rechtsgeschichte der deutschen Städte im Mittelalter. Dr. Heinrich Gottfried Gengler. Erster Band. 1863.  S 687.

[48] Lieselott Enders Hist. Ortslexicon, teil Barnim VI, Weimar 1980. S 634.

[49] Codex Diplomaticus Brandenburgensis Sammlung ungedruckter Urkunden zurBrandenburgischen Geschichte. Erster Theil. Herausgegeben von GeorgWilhelm von Raumer.Berlin Stettin und Elbing In der Fr. NicolaischenBuchhandlung 1831. S 193.

[50] Codex Diplomaticus Brandenburgensis. Sammlung der Urkunden, Chroniken uns sonstigen Geschichtsquellen für die Geschichte der Mark Branddenburg und ihrer Regenten. Dritten Hauptteiles. Zweiter Band. Berlin 1860. S 429-430.

Varifrån härstammar familjen Stavenow?

Från tiden före 1252 finns det ett fåtal källor till familjens historia. De få uppgifter som finns bevarade, visar att den information som traderats inom familjen, antagligen var den mest centrala informationen om familjen som man kunde tradera muntligen. Det finns i vart fall två familjetraditioner, en legend och ett DNA-test som pekar åt samma håll, liksom ett mynt från slavernas tid. 


1 Traderade uppgifter i vår familj

Min pappa Anders fick dels vårt valspråk ödmjukhet i framgången, Modestia Victrix traderat från farfar Gunnar och dels i korta ordalag information om vilken familj vi var och ett par härkomstförklaringar. Enligt vad pappa har sagt sa farfar Gunnar: "Enligt vad jag har hört och vet så härstammar släkten från Ryssland." - "En gammal adelssläkt." - "Det är en gammal släkt i Tyskland, den har funnits där väldigt länge."  


Andra släktingar har utöver detta haft uppgifter om att familjen Stavenow härstammar från orten Stavenow i Tyskland. I Svenska släktkalendern står i vart fall att "Släkten härstammar och har sitt namn antagligen från en liten by Stavenow i Mecklenburg (eller möjligen en ort med samma namn i Priegnitz i Mark Brandenburg, varifrån enligt uppgift ett flertal familjer med samma namn härstamma)".(1) 


Det är samma ort, Stavenow var ju en av gränsbefästningarna vid Elbe mellan Mecklenburg och Brandenburg. Uppgifter om släkten har traderats från generation till generation, slutligen till farfar Gunnar som berättat för Anders. Varje generation tunnades olika detaljer  ut så någon vidare ledning eller förklaring fanns inte. De äldre kommer ihåg de generationer som fortfarande tyckte att det var väldigt fint att heta Stavenow. Så följande frågor uppstod för oss, kan man verkligen härstamma från två ställen på samma gång? Vi hade länge uteslutit att vi skulle härstammat från Ryssland, eftersom vi ju kom från Tyskland och hade en lång familjehistoria där. I litteraturen, där mycket felaktigt skrivits om familjen hade dessutom F. Lisch på 1800-talet skrivit att släkten fått sitt namn från förläningen.(2)


Intressant nog finns ytterligare en ort med vårt namn som redan 1576 omnämns som öde. Det var en by och gods med namnet Gross Stavenow, vilket ligger på gränsen mellan Neumark och Pommern. Historieprofessorn Edward Rymar sätter orten i samband med det Brandenburgiske rådet Peter von Stavenow och dennes son Gerhard vilka bägge omnämns i Neumark. (3) Dessa förmodas även varit herrar till Blankenfelde i Neumark 1337, omnämnda i Ludvig d.ä. Landbuch såsom "Ritter Stauenow". Högst sannolikt var Peter son till Gerhard de Stavenow omnämnd 1252 och 1275 i Prignitz. Då släkten enligt traditionen kom från Ryssland och uppenbarligen redan hette Stavenow innan man kom till Tyskland, kallade man altså sannolikt upp bägge dessa orter efter sig själva. Gemensamt har orterna Stavenow och Gross Stavenow, att de ligger på gränsen mellan det brandenburgiska territoriet och Mecklenburg och Pommern. På den tiden hörde Neumark till Brandenburg. Gränsbevakningen var sannolikt en ursprunglig uppgift för familjen.    2 Traderade uppgifter i en annan gren av familjen

Av en slump dök en till liknande tradition upp med innehåll att familjen Stavenow härstammar från Ryssland, från en för oss mycket avlägsen gren av vår familj som kom till Schleswig Holstein från Brandenburg i slutet av 1700-talet. Denna berättelse kastar mer ljus över saken och stämmer överens med de uppgifter Farfar förde vidare till pappa. 


Herrman Dietrich Stavenow, skriver i sin år 1882 offentliggjorda dagbok att: "Det sägs att familjen Stavenow tidigare var mycket mäktig och ovanligt rikt förlänad med gods och innehav. I Ryssland ska man som andra familjer vars namn slutar på -now eller -nof haft sin hemvist, för att sedan för flera hundra år sedan blivit fördrivna från gods och innehav för att komma till Nordtyskland som emigranter. Detta är vad man påstått, men några dokumentära källor som visar detta är svårt att hänvisa till, åtminstonde till nu möjligen eftersom ingen brytt sig om att utforska saken."(4)


Det finns alltså två traditioner att familjen ursprungligen kom från Ryssland från olika håll i släkten, familjegrenar som sannolikt inte talat med varandra sedan 1700-talet eller ännu längre tillbaks i tiden. Att familjen skulle ha varit mycket mäktig och rikt förlänad i Ryssland var nya uppgifter för oss. 


Bild nedan

Ur Herrman Stavenow, Jacsic von Kaiserswehr. Loose Blätter aus meinem Tagebuche, Sidan 4. Boken är fantastiskt spännande och läsvärd även i övrigt. Bland annat beskriver han Kröningen av Frans Joseph I och Elisabeth (Sisi) vid vilken han närvarade.


3 Finns det några andra indicier för att familjen Stavenow skulle härstamma från Ryssland?

Ett DNA test visar att vi har avlägsna släktingar i Ryssland. Detta är en intressant nyhet som vi fått reda på via Myheritage DNA test. Det talar givetvis inte emot att familjen Stavenow skulle kunnat härstamma från Ryssland ursprungligen. 


En rysk vän till mig upplyste mig om att det faktiskt även idag finns personer med vårt namn i Ryssland, vilka stavar namnet Ставенов. Det är den "latinska" stavningen av namnet, precis som vår men med kyrilliska bokstäver. Om vi är släkt och hur vet vi dock inte, men det stödjer enligt vår uppfattning att uppgifterna att familjen härstammar från Ryssland. Sedan dök ytterligare en legend upp inom ramen för samma tema. Legenden är återgiven i ett flertal publikationer och finns i två huvudsakliga versioner.  


4 Legenden om Roswitha von Mellen

Version 1 

Om den megalitiska graven i Mellen, vid Lenzen i Prignitz finns en saga. Här vid graven sägs att den slaviske furstesonen Siegfried, som var uppväxt i den kristna tron, gick det sorgliga ödet tillmötes att han blev mördad av sin hedniske rival. Han begravdes även där. (vår översättning) (5) 


Enligt legenden fanns under den tid som kallades Slavernas tid, i Prignitz ingen skönare mö än Roswitha, dotter till Herr Ludowin von Mellen. Denne var en förmögen och inflytelserik man. Hans förmögenhet hade tillkommit honom som krigsbyte under många krigståg. Det enda som felades honom var en son som hade kunnat ärva allt och föra familjen vidare. Detta fick honom att bli en förbittrad fiende till kristenheten och han beslöt att hans enda dotter, endast skulle få gifta sig med en hedning.


Däremellan hade bud om Roswithas skönhet spritt sig och lockadde friare från  när och fjärran. Den ende som föll den stränge fadern i smaken var Jagomir, som till hövdingen Dragid, en hedning tillika rövare. Genast lovade Ludowin sin dotter den till kristenheten svurne fienden. Roswitha kunde inget göra däremot, men var inte intresserad av den råe Jagomir. Hon hade istället förälskat sig i Siegfrid, son till Herr von Stavenow. Siegfried var allt annat än en hedning, som kristen och utbildad vid klostret i Lüneburg höll Siegfried en djup avsky för all grymhet.


Under lång tid hade denna söta hemlighet undanhållits den råe Jagomir, som sedan han fått reda på den bara hade en tanke: att eliminera sin förmodade rival. Möjligheten lät inte vänta på sig. En kväll träffades det älskande paret utanför byn för en promenad till sjön Rambow. Men efter några steg hoppade en mörk gestalt fram ur buskarna. Det var Jagomir som högg ned den oförberedde Siegfried med kniv. Siegfried blev begravd på stället där han mördades.  Till hans åtanke, byggdes en grav: man tog de största stenarna som kunde hittas i området. Och Roswitha? Siegfrieds död kom hon aldrig över, hon förlorade sitt förstånd, visnade bort och begravdes senare vid Siegfrieds sida. På varje årsdag efter Siegfrieds död kan man se henne: en vitklädd gestalt med ett blekt ansikte, sittandes på graven och sorgligt ropandes efter sin älskade.


Version 2

Det finns även en annan variant av sagan som lyder enligt följande (vår översättning):

Die Sage von „Roswitha von Mellen“

Jagomir, den så kallade "Wendencrole" (ett nedsättande öknamn), ville gifta sig med Roswitha von Mellen. Men hon hade riktat sin kärlek till en kristen och inte uppmärksammat Jagomirs uppvaktning eller hennes egen fars övertalningsförsök. Jagomir svor vid offerstenen till sina fäders gudar att han skulle offra det kristna blodet här till gudarna. Han ville överhuvudtaget driva ut de kristna och återvända till de gamla "lyckliga" dagarna och vända folket med sig, för att sedan förenas med Roswitha.


Han genomförde den första delen av sin ed. Den kristne, förvånad över ett möte med Roswitha i stenröset, blödde ihjäl under Jagomirs svärd på offerstenen. Men Jagomir kunde inte fullfölja den andra delen av sin ed. Roswitha undgick honom ännu mer. Hon satt på stenen dag och natt utan att äta, tills döden kom.


Folket runt honom avskydde honom för hans fega dåd. Ingen brydde sig om hans uppmaning att ånyo vända sig till de gamla gudarna. Snarare var många slaver rasande över att tyskarna, som redan var överherrar i landet, visade misstro mot dem och behandlade dem dåligt på grund av Jagomirs tilltag. Jagomir fick därför fly och omkom långt därifrån. Roswitha kan emellertid fortfarande ses på blodstenen ljusa månkvällar, vridandes händerna, gråtandes över hennes och hennes älskades förintade lycka. (6)


4.1 Vad avsågs med en furste under slavernas tid och på medeltiden?

Siegfried var enligt legenden son till en slavisk kristen furste i Prignitz. Slaverna vandrade in i Nordtyskland från slutet av 600-talet och framåt. De var länge självstyrande men blev med tiden allt mer trängda av den expanderande germanska befolkningen. Under en tid var de slaviska stammarna självstyrande under den Tysk-romerske kungen, senare kejsaren emot att de betalade en tribut för att få behålla sin självständighet. Tributen betalades i form av mynt, något som slaverna ganska sent själva började använda som betalningsmedel. Vad avsågs med en furste under den här tiden?


Johann Georg August Galletti, Professor i Historia förklarar hur de äldre Adelstitlarna utvecklades från 1200-talet och framåt i verket "Geschichte Deutschlands, Zweyter Band bis auf Albrecht den Zweyten, 1788 Sidan 1 ff. 


"Åttonde avsnittet Hög och lågadel

Achter Abschnitt Hoher und niedrer Adel I (7)


Högadel

Hoher Adel


Genom furstetiteln skilde man på tolvhundratalet mellan låg och högadel. Inte endast hertigar, markgrevar och landgrevar; utan även andra andra Grevar och ansedda herrar, som inte tillhörde kejsaren eller imperiet, kallades furstar vid den tiden. De representerade tillsammans de första i nationen (a).

Fürstentitel eigneten sich im dreyzehnten Jahrhunderte nicht allein Herzoge, Markgrafen und Landgrafen zu; auch andre Grafen, auch angesehene Herren, welche niemand als dem Kaiser und dem Reiche gehorchten, wurden damals Fürsten genennt. Sie stellten gleichsam die Ersten der Nation vor (a).


Furstetiteln var under medeltiden det allmänna tecknet att skilja hög och lågadel på. Benämningen för furstetiteln var "Edel" vilken skilde högadel från andra. Även andra uttryck som "Edel, Edelmann, Edelleute" var benämningar för den högre adeln.(b) 

Der Fürstentitel war im Mittlernalter das allgemeine Unterscheidungszeichen des hohen und niedern Adels. Benennungen Ihm war der Ausdruck Edel vorzüglich eigen Jener unterschied sich aber von diesem noch durch andre Edel, Edelmann, Edelleute waren lauter Benennungen des hohen Adels. (b)


Edelherr betecknade en Herre, Edelfrau en dam ur fursteståndet. Dock blev bruket av detta äreord under tidigt förbehållet personer ur klassen Grevar och Herrar. 

Edelherr bezeichnete einen Herrn, Edelfrau eine Dame von Fürstenstande; doch wurde der Gebrauch dieser Ehrenworte frühzeitig auf Personen aus der Classe der Grafen und Herren eingeschränkt.


Under medeltiden, var man sparsam med titlar, och satte högt värde på de enkla benämningarna Herr och Fru. Benämningen Herr användes till och med av landsfurstarna såväl som riddarna och deras gemåler nyttjade blott ordet Fru. 

Allein das Mittelalter, welches mit Titeln noch so sparsam verfuhr, setzte auf die einfachen Benennungen Herr und Frau einen hohen Werth. Herr wurde selbst vom Landesfürsten der Ritter genannt, und die Gemahlin desselben begnügte sich mit dem bloßen Wörtchen Frau.


Det idag så föraktade ordet "Magd", vilket under Medeltiden betydde jungfru, skämdes inte ens prinsessor för att nyttja. Titeln "Jungfrau", användes inte bara av brudar av furstlig rang, utan användes även av gifta damer och till och med änkor ur högadeln. (C)

Des jetzt so verächtlichen Namens Magd welches im Mittelalter so viel als Jungfrau bedeutete, schämten sich selbst Prinzessinnen nicht. Der Titel Jungfrau wurde nicht nur fürstlichen Bräuten beygelegt; es erhielten ihn auch verheyrathete Damen, ja sogar Wittwen von hohem Stande. (C)


Personer ur högadeln som varken tillhörde furstarna eller grevarna, har under senare tid kommit att benämnas baroner.  

Personen vom hohen Adel die weder zu den Fürsten noch zu den Grafen gehörten, wurden in dem verflossenen Zeitraume bereits Baronen genennt.


Ordet Bar, vilket är huvudelen av ordet, betecknade i äldsra tid en person av mankön. (d) Tidigt blev dock betydelsen en "Lehnsmann" d.v.s. en länsherre, och nu var det inte långt ifrån att göra benämningen till en titel för att benämna densamme. 

Das Wort Bar, welches den Haupttheil desselben ausmacht, bezeichnete in den ältesten Zeiten eine Person männlichen Geschlechts. (d) Frühzeitig bekam es aber die Bedeutung eines Lehnsmannes, und nun war es von der Ehrenstufe, einen Herrn im eigentlichen Verstande zu bezeichnen, nicht mehr weit entfernt.


Ordet baron tillkom först i Frankrike, där normanerna fortplantade det. Från frankrike tog olika sannolikt tyska studenter i Paris med ordet tillbaks till tyskland. Åtminstånde har den kände historieskrivaren Otto von Freysingen, som samlade så mycket kunskap i paris, en av de första tyska skriftställarna som använde sig av ordet baron, vilket sedan med tiden tämlikgen ofta började förekomma. Dock förefaller det först under Karl den IV:S tid ha utgjort beteckningen på en dynast. (e)  

Zu derselben gelangte es aber zuerst in Frankreich, wohin es die Normänner verpflanzten. Von Frankreich brachten es wahrscheinlich Deutsche; die zu Paris studirten, mit in ihr Waterkand zurück; wenigstens ist der bekannte Geschichtschreiber Otto von Freysingen, der sich zu Paris so viele Kenntnisse sammelte, einer der ersten deutschen Schriftsteller, der sich den Gebrauch des Wortes Baron erlaubt, welches seit der Zeit schon ziemlich öfters vorkömmt; doch erscheint es in der Bedeutung, wo es einen Dynasten bezeichnet, nicht eher als zur Zeit Karls IV. (e)


Den grekiska benämnningen dynast blev i latinska urkunder likställt med det tyska ordet Herr. Dynaster även kallat "Herren" tillhörde samma klass som furstar och grevar. 

Die griechische Benennnng Dynast wurde in lateinischen Urkunden mit dem deutschen Worte Herr als gleichbedeutend geseßt. Dynasten oder Herren im eigentlichen Verstande gehörten aber mit Fürsten und Grafen in einerley Classe.


De var alla ursprungligen ägare av stora arvegods ur högadeln. De stammade ofta från furstar och grevar. 

Sie waren ursprünglich Besitzer großer Erbgüther von hohem Adel. Sie stammten häufig von Fürsten und Grafen her.


Egentligen var alla dåtida stora godsägare, vilka inte besatt riksämbeten, sådana herrar eller Dynaster. So nyttjade exempelvis Wilhelm, Heinrioch der Löwens son, den blottat titeln "Herre av Lüneburg". De egentliga herrarna hade då alla ståndsrättigheter som furstar och grevar, och inte enbart furstar, utan även Kejsaren valde bland dessas döttrar sina gemåler och gifte bort sina prinsessor till sönerna till sådana "Edelherren". (f)

Oder eigentlich stellten alle diejenigen großen Gutsbesitzer, welche mit keinem Reichsamte beliehen waren, solche Herren im edlern Sinne oder Dynasten vor. So begnügte sich z. B. Wilhelm, Heinrichs des Löwen Sohn, mit dem bloßen Titel eines Herrn von Lüneburg. Die eigentlichen Herren genossen daher alle Standesvorrechte der Fürsten und Grafen, und nicht nur Fürsten, sondern selbst Kaiser wählten sich unter den Töchtern derselben Gemahlinnen, und verheyratheten ihre Prinzessinnen an die Söhne solcher Edelherren (f).


a Schon im Schwabenspiegel C 1 15 wird princeps Fürst durch den Vordersten erklärt und er soll wie eben derselbe behauptet seine Benennung deßwegen haben weil er der Vorderste am Lehn sey d weil er sein Lehn wenigstens sein vorzüglichstes vom Kaiser und Reiche empfängt Doch machte man bereits in Urkunden einen Unterschied zwischen principes electores oder archiduces und principes simplices Häberlin II 308.

b Doch giebt es unzählige Beyspiele daß vor dem dreyzehnten Jahrhunderte auch get meine Edelleute in lateinischen Urkunden nobiles viri genennt wurden Scheidt S 14o 149 177 178 Das mittlere Zeitalter verfuhr überhaupt mit Titeln nicht so ängstlich als manche Schriftsteller in unsern Zeiten sich eingebildet haben.

c Scheidt 1 1 1.

d In den Salischen und andern alten Getsetzen kommt Barus und Baro häufig vor. Glossar v. Bar Scheidt 195. Merkwürdig ist es daß auch die krimischen Tatern mit diesem Worte eine Art von Edel leuten bezeichnen, Göttingisches Magazin von Meiners und Spittler H I S 616

e Scheidt s 194 s 207

f Scheidt 6" 


Christoffer v. Warnstedt skriver om tiden före år 1200 att: "I de germanska staternas adelsförhållanden fanns en enda enhetlig adelsklass, vars medlemmar inbördes voro jämbördiga och som beklädde alla viktigare ämbeten. Någon lågadel fanns alltså ej. Även om stora ekonomiska skillnader ofta förelågo, var man i princip jämbördig och utgjorde en enhetlig adelsklass. Denna ursprungliga adelsklass brukar i tysk facklitteratur sedan länge kallas "dynaster", d.v.s. småfurstar." V. Warnstedt skriver vidare att: "Det under slutet av 1100- talet och början av 1200-talet definitivt införda länsväsendet i Tyskland innebar helt nya uppdelningar av adeln i olika rangklasser, som sinsemellan ej längre voro jämbördiga. En huvuddel av dynasterna togo därvid län i andra hand, d.v.s. av någon furste, som i sin tur direkt var vassall till Tysklands konung. Därmed utträdde de ur fursteståndet." (8)


Många ädelfria släkter underkastade sig under högmedeltiden mäktigare feodalherrar. För dessa familjer finns i den vetenskapliga litteraturen en särskild term  „ursprünglich edelfrei“, d.v.s. ursprungligen ädelfri. Underkastelsen skedde inte alltid under tvång utan många länstagare uppnådde hög ställning vid sina länsherrars hov, och att vara i dess tjänst var ofta mycket lukrativt. Särskilt på den tiden territoriet höll på att byggas upp och genom uppkomsten av det monetära systemet. Många ädelfria räknade då med skydd och understöd av en mäktigare värdslig eller andlig länsherre. Men även omvänt, så fanns ett beroendeförhållande såtillvida att större territortium inte kunde upprätthållas utan den lojala hjälpen av loklala adelsmän som kunde säkra och förvalta territoriet." (9)


Det stämmer på det hela taget väl överens med hur man betraktade begreppet även hos de slaviska stammarna. Professorn i historia, Manfred Hellman forskade inom slaviska stammarnas statsbildningar och säger följande om den herrskapliga grundstrukturen hos slavisk-germanska stammar som t.ex. Kessiner och Raner. "Omständigheterna pekar mot ett ärvtligt furstendöme inom de slaviska stammarna. Olika strukturer fanns i olika stammar. Hos de enstaka Lutiziska stammarna såsom hos Havellerna så fanns en central furstemakt. Medan andra slaviska stammar hade småförstendömen, i egenskap av Borgherrar. (Vår översättning)" Kerstin Kirsch har även forskat på området och anger slavernas tid kunde borgherrarna med stor makt betraktas som "furstar". (10)


Familjen Stavenow hade flera betydande gods, men slott Stavenow var sannolikt huvudsätet och detta slott bestod ursprunglingen enligt av ytterligare två borgar och tre byar enligt sentida arkeologiska utgrävningar enligt information från Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum. Detta i samband med innehav av Stavenow II i Neumark, Slottet Gorlosen i Mecklenburg och "andra gods" som man omnämner utan namn i urkunderna, pekar fortfarande tillbaks mot en ursprungligen inflytelserik familj.


4.2 Kan legenden vara korrekt och när utspelas den i så fall? 

Roswitha von Mellen, en legend från den tid som kallas slavernas tid "Slawenzeit". Den tiden infaller mellan år 600 och år 1192. Legenden utspelar sig i Lenzen, en stad i Brandenburg, Prignitz, som ännu inte är mer än en by med en stor slavisk befästning. Vår uppfattning är att legenden utspelar sig mellan år 955 och 1192. Hedning kunde man inte fortsätta vara efter 1192, då alla kristnats. Legendens innehåll visar att den utspelar sig under slavernas tid. Oavsett om Siegfried Stavenow var son till en tidig kristen slavisk furste eller s.k. dynast, kom familjen förmodligen till Tyskland från Ryssland under den slaviska perioden (mellan 600-1192) för att bygga en ny framtid. Men det pekar också på en annan sak, familjen fick förmodligen inte sitt namn från byn Stavenow som F. Lisch angett utan har sannolikt själva namngivit platsen, såväl byn och slottet Stavenow nära Lenzen som gränsegendomen "Gross" Stavenow i Neumark.Frågan är när under slavernas tid. 


Under slavernas tid fanns det olika slaviska stammar i nordtyskland, i de områden som senare benäms Sachsen, Pommern, Mecklenburg och Brandenburg. I Prignitz, vid Lenzen bodde elbslaverna. Inledningsvis var dessa hedniska till sin religion, men de kom sedan att låta sig kristnas eller utplånas. De olika stammarna hade olika härskarstruktur. Vissa styrdes under en central furste, medan andra hade en huvudsaklig furste och flera underställda småfurstar, ett antal borgherrar. Under kung Karolingerna och kung Konrad I 911-918 hade slaverna eget självstyre. Konrads efterföljare, Heinrich I såg dock slaverna som rikets fiender och krävde tribut, en sorts utpressningspengar för deras självstyre. 


Vår uppfattning är att legenden utspelar sig efter år 955, året då Michaelisklostret, Lüneburgs första kloster stiftas, vilket var platsen för Siegfrieds studietid. (11) De slaviska furstarna stod i en beroende ställning i förhållande till det frankiska riket under denna tid. Myntet med Conradus och Stavenow som beskrivs nedan är sannolikt äldre än legenden. Om det är den frankiske Kungen Conrad I och fursten Stavenow på myntet, kan det bara vara myntat mellan 911-918 när Conrad I var frankisk kung, den första valde konungen som efterträdde den Karolingiska dynastin. Den kristne slaviske fursten låter enligt legenden sin son Siegfried, studera vid klostret i Lüneburg och är uppenbarligen kristen. Det kan ju även vara en sonson om familjen hade den positionen över flera generationer. Han låter möjligen även som andra slaviska furstar, prägla mynt, möjligen för att använda dessa som tribut till den frankiske kungen Conrad I som tillät de slaviska stammarna att styra sig autonomiskt så länge de betalade skatt. Slaverna använde själva, liksom vikingarna inte mynten som valuta utan idkade handel med naturaprodukter, byteshandel. Möjligen är det därför de påträffas sällan och långt från den ort där de slogs. Conrads efterföljare, Heinrich I med efterföljare är dock inte alls välvilligt inställda till de slaviska stammarna. År 929 står slaget vid Lenzen mellan elbslaverna och Sachsarna. Efter slaget vänder sig den Sachsiska hären mot borgen i Lenzen. Dess besättning och "Rex" konung gav sig. Borgen plundrades och de tillfångatagna avrättades. 946 grundar kejsar Otto I Biskopdömet Havelberg. Nu börjar den egentliga germanska kolonisationen av området. Slaverna gör dock motstånd och uppror under tiden 983-995 och får därigenom viss frihet ännu en tid. Germanerna har dock beslutat sig för att ta makten över hela området. Därför utgår år 1147 utgår från Havelberg de stora vendiska korstågen mot slaverna. 1157 utgår Ascanerna från sin säkrade utgångspunkt i Havellend mot Spandau för att sedan gå norrut mot de slaviska stammarna Ukranerna och Pomeranerna. I princip alla slaver väster om Oder blev successivt militärt besegrade tiden därefter och fram till 1192 (förutom Ranerna på ön Rügen som hade slaviska furstar fram till år 1325). 1192 är slavernas tid definitivt slut i Prignitz och området är kristnat. (12)


På Siegfried och Roswithas tid var fortfarande Lenzen en by vid sjön Rambow. Vid Lenzen låg en av de starkaste slaviska befästningarna, belägen mellan Slotten Gorlosen och Stavenow vid floden Elbe. Gorlosen och Stavenow var bägge i början av 1300-talet var i familjen Stavenows ägo såsom län. Lenzen var alltså en del av gränsbefästningarna mot det tysk romerska riket. 1252 när Markgreve Otto ger staden Lenzen sina stadsrättigheter, är Gerhard de Stavenow där som vittne i urkunden.


Om så var fallet, träder familjen tillbaka från fursteståndet till status som vasaller någon gång efter den germanska erövringen av territoriet. I samband med denna överlämnar vissa kristna slaviska furstar makten till de nya germanska furstarna och avsäger sig den styrande rollen och blir istället vassaller. Här framstår familjen Stavenow en av de släkter som blir vassaller till de germanska furstarna i Brandenburg och Pommern. De slaviska stammarna, som inte underkastade sig de nya germanska furstarna, konverterade antingen till kristendomen eller flydde eller dödades.


Historien inträffade alltså senast i slutet av den slaviska perioden (1192) då Roswhitha var dotter till en hedning, vilket man inte kunder vara efter 1192 då hela territoriet var kristnat. Generationerna efter det fick familjen egendom som förläning från den Brandenburgiske Markgreven. Gerhardus de Steuenowe, utnämnd 1252 är t.ex. antagligen råd till den Brandenburgiske regenten. Gerhards:Is son Heinrich I åtnjöt i sin tur relativt högt anseende och var en förgrundsgestalt i Brandenburg. Han bevittnade exempelvis freden mellan Danmark och Brandenburg 7 december 1312, samt bevittnade förbundet mellan Markreve Valdemar och Hertigerna av Sachsen inför det då förestående kungavalet.


Tre generationer efter Gerhard var familjen fortfarande Brandenburgiska Vassaller, men är 1317 efter en skiljedom mellan Waldemar och greverna Schwerin, blir de på Slott Stavenow sittande grenarna vassaller till greven av Schwerin under en kortare tid. Den 14 augusti 1319 dog Markgreve Waldemar den store av huset Ascanien. Med Waldemar den stores död försämrades välståndet för Mark Brandenburg gradvis. Hans minderårige efterträdare, Heinrich III, var under förmyndarskap av hertigen Wratislav av Pommern och hertig Rudolph av Sachsen. Tvisten om den kejserliga kronan, liksom interna partikamper gjorde tiden osäker och rövarhantverket tog överhanden. (13)


Margrave Waldemar överlåter familjen Stavenow år 1317 som Vassallen till greven av Schwerin i en skiljedom. Förmodligen på grund av Waldemars allians med städerna vilket Herinch von Stavenow verkar ha motsatt sig. Som F. Brunold mustigt uttrycker situationen med Waldemars allians med städerna: "Gåtan får vem som vill lösa". - "Margrave Waldemar är galen", skrattade Heinrich von Stavenow. - "Mord och brand!" Om han bara hade det uppe så länge, "gnissade Henning von Gardiz. Vad anser du Alvensleben?" "Jag menar, om Herren gör vansinnigheter, måste vi göra det rätta för honom." - "Waldemar är inte min herre", svarade Droiseke von Kröchern. "hans tid är över." "Inte ännu", sade Bernhard von Buch, "och då är Johann på Waldemars sida." "är han det," ropade Stavenow, det är inte jag". (14)

Heinrich dog kort därefter under det nordiska markgrevekriget och Margrave Waldemar "dog" eller åkte på pilgrimsfärd 1319.


Men, kanske får Brunolds saga anses höra till just sagorna även om den är spännande. Waldemar den store hade uppenbarligen i praktiken ett bra förhållande till Stavenow-familjen. Ett exempel på det är att riddaren Gerhard von Stavenow utsågs till vittne i en urkund av Waldemar i februari 1319. (15)
 
Familjen Stavenow på slottet Stavenow hamnar dock på Waldemars inrådan på den Mecklenburgiska sidan under greven av Schwerin. 1323 utnämndes Henning von Stavenow till Mecklenburgisk Vassall. År 1345 blev familjen dock återigen Brandenburgiska vassaller under Markgreve Ludvig I. Därefter förblev de Brandenburgiska Vassaller långt fram i tiden. Men en gren av familjen gick till Altmark, en till Niedersachsen.


Familjen på Darsband, Rügen, hade varit vassaller till huset Putbus på Rügen sedan minst 1307. Vi kan idag se att familjen fortfarande emellanåt använder slaviska förnamn även efter den slaviska tiden i Prignitz. T.ex. är "Zachaia" Stavenow, utnämnd till Camerarica på nunneklostret i Kyritz år 1363. (16) Hon var sannolikt dotter till Heinrich I, som fick fyra barn, varav vi endast vet namnen på de två sönerna Johan I och Henning I. 


Vissa slaviska förnamn användes även i familjen i Pommern. Namnet "Slawke" är kortform för "Slawomir", och indikerar ett slaviskt ursprung. Namnet Slawomir betyder något i stil med "ära och tacka freden" på tyska. En sorts slavisk form av det germanska namnet Siegfried "Hälsa freden".


4.3 Titlar år 1566 - efter Rüxners Turnerbok

1566 upprättades en turnerbok som dokumenterade turneringarna i det heliga tysk-romerska riket, vilken utgavs av Georg Rüxner och Melchior Bocksberger. 

Adelns rangtitlar som användes den tiden var: Kejsare, Furstar, Grevar, Herrar, Riddare och Adel. "Kaiser, Fürsten, Grafen, Herren, Ritter und Adel".

Samtliga Herrar ur adeln var turnerfähiga (Thurniergenossen) kallades i skriftligt tilltal: "Gestrenge/ Edlen/ Ehrenvesten/ Grossgünstige Herrn och Jungherrn". Fortfarande avsågs alltså år 1566 med titeln Herren, personer ur högadeln enligt medeltida tradition.(17)


Såsom Galetti anger ovan, skulle senare titeln "Herren" ersättas av "Baron" och "Freiherr". Tilltal för Riddare och "Knechten" var på denna tid "Stränge" ("Gestrenge").


Thurniergenossen, turneringsfähiga var de som kunde visa sina fyra anor med vapen och hjälmprydnad vid den s.k. Wappenschau, fritt översatt, Vapenbeskådan, när man avgjorde om en person var turnerfähig och fick delta i turneringen. Klarade man provet fick man ett certifikat som man kunde använda i framtida turneringar. (18)


Tilltalet "Ehrenfest", kommer av latinets "honoratus", constans honore, fortis, mannlig, och är ett gammalt skriftligt tilltal för ädle män "edler männer": Sålunda kunde ett sådant tilltal till en ridderlig person vara: "gestrenger, ernvester, allerliebster freund". (19)


4.4. Titlar år 1591 - Adels-Spiegel Spangenberg

1591 "Edel/nobilis, ingenuus, ist ansenlich der Fürsten und grosser Herrn Tittel gewesen. Wie denn auch noch in Geystlicher Canzley der brauch/das alleinb den Fürsten also geschrieben wird/Nobili, dem edlen Herzogen zu Beyern/Sachsen/K. Bey den alten Römern wurden die vernünfftigen/hocherfahrenen /wolbekantten/mannlichen/uff mit allerley tügenden sonderlich begnadeten Personen also genennet/denn auch die eigenschafft des worts Nobilis einen solchen Mann anzeigt und bedeutet/der fürsterlich berhümbt und weit bekandt ist/wie zuvor li.5.a.4. angezeigt worden. Und vorzeiten ward dieser Tittel auch keinem Grauen geben/der nicht eine edle herrschafft neben seiner Graueschaffe hatte. Bezihe hieuvon ddroben das 5 cap. im. 5 Buch/bey dem Namen Edel/und hernach in diesem Capittel den namen Wolgeborn."  

Quelle: Adels-Spiegel (Band 1): Historischer ausfürlicher Bericht: Was Adel sey vnd heisse, Woher er kom[m]e, Wie mancherley er sey, Vnd Was denselben ziere vnd erhalte ... — Schmalkalden, 1591 [VD16 S 7572] Spangenb.,Adelsp. S 411.


1591 "Erbar/honestus, integer, integerrimus, war ein Tittel der edlen Knechte. Item/der edlen Weiber und Matronen. Ist den Junckern vom Adel jetziger Zeit schier zu gering/und etwas verechtlich/wenn man ihnen den Erbarn schreibet/so es doch gar ein ehrlicher und herrlicher Tittel ist/ von den zweyen wörtlein Ehr und War oder Bar, zusamen gesetzt/ und heisset so viel als bar ober ehrlich/duppel oder zweifacher/ddas ist/ vieler ehren werth/erbar/warhafftig/ehrlich/und aller ehren voll und werth. Warlich/wer solchen Tittel mit warheit fürete/ were recht Edel. Jetzt gibt man diesen Tittel offt auch wol schlechten Leuten/die dennoch auch damit erinnert worden/sich in gemüt und sitten erbar zu halten."  


1591 "Ehrnvhest, das ist, an ehren und sonst tichte, fest und bestendig. dieser titel gehört sonderlich den junckern von adel."

Quelle: Adels-Spiegel (Band 1): Historischer ausfürlicher Bericht: Was Adel sey vnd heisse, Woher er kom[m]e, Wie mancherley er sey, Vnd Was denselben ziere vnd erhalte ... — Schmalkalden, 1591 [VD16 S 7572] Spangenb.,Adelsp. S 412.


1591 "Fürneme/praecipuus, optimus, eximus, egregius, solchen Tittel gab man denen/so in einer Gemeine ein solderlich Amptfürteten/oder zu hoff etwan einen sonderlichen befehl hatten/gemeine sachen belangend." 

Quelle: Adels-Spiegel (Band 1): Historischer ausfürlicher Bericht: Was Adel sey vnd heisse, Woher er kom[m]e, Wie mancherley er sey, Vnd Was denselben ziere vnd erhalte ... — Schmalkalden, 1591 [VD16 S 7572] Spangenb.,Adelsp. S 412.


"Die Titeln der Ritter Waren: ehrenfest, ehrsam, achtbar, gestreng, edel, mannhaft, fromm. Ein zwar holperiger alter Reim sagt ganz vernünftig:

Da man Uns Edle hiess, gestreng und ehrenfest, war Gut und Blut und Muth bei Uns am allerbest! Nun aber dass es heist: hochwohlgeborene Gnaden, Weiß man nicht in der Welt der Narrheit mehr zu rathen!"

(Quelle: Thusnelda. Zeitschrift zur Bildung und Unterhaltung der Jugend Band 10 Seite 227-228)


4.4 Titlar år 1687 - Böckler Ars Heraldica 

Böckler förklarar hur den Tyska adeln uppdelades år 1687 i sin - Ars Heraldica, sammanfattningsvis anges att:

"Ur Lantadeln ska man veta att därunder sorterar Fürsten, Grafen, Herren och Edele." och "Stads adeln delas i sin tur in i "Edele" och "Erbare". (S 27). (20): 

"Under den värdsliga adeln sorterar:

1 Kurfurstarna "Die Churfürsten"

2 Furstarna "Die Fürsten"

3 Grevarna "Grafen"

4 Adeln "Die Edele"

Adeln skiljer sig åt främst genom 

1 Riksadeln "Der Reichs Adel"

2 Lantadeln "Der Land Adel"

3 Stads och släktadeln "Der Städte und Geschlechter:Adel" (S 24)


"Kort sakt, att vara "Edel", är att under lång tid varit berömd, att ha gjort det gemensamma goda tjänster med anor i rakt nedstigande led." (S 25)


Beskaffenheten hos Adeln eller det tyska ridderskapet är tvådelad:

I. Den första delen av densamma sorterar under Kejsare och riket utan mellanhand

2. Den andra delen erkänner andra Ständer som sina Herrar.

De som tillhör den första delen kallas Reichsfreyen von Adel eller tillsammans, "die unmittelbare Reichs;Freye Ritterschaft".  Så räknas till den tyska rikets adel sådana som står omedelbart under kejsaren och riket och som inte erkänner annan domaren än Kejsaren och riket. Denna rikets adel är uppdelad i två delar:

    Den första sortens Riksadel är den som samtidigt har "Sitz und Stimm" Säte och stämma på andra Riksförsammlingar såsom de som kallas Rikets ständer "Reichs Stände". 

    Dea andra sortens Riksadel är också "Reich unmittelbar" altså omedelbart under Kejsaren, men har varken säte eller stämma på Riksdagarna.

Riks ständerna delas vidare in i tre klasser och kollegium:

    Det första Collegiet kallas det Kurfurstliga. 

    Det andra för Furste rådet. 

    Det tredje Städernas råd.  (S 26)

 

"I. Den Riksadel, som inte har representation i Riksständerna men ändå är underställda Riket, som har fria Adliga Gods med högre och lägre juridiktion, och inte måste contribuera till någon annan än Rikets:Ridderskap, är främst två .

1. Det andliga ståndet

2. Läns Adeln

I. Under det andliga ståndet finns prästerskapet och klostren. 

2. Under den värdsliga Adeln hör det "Frey:Reichs:Ritterschaft", såsom i Franken, am Rhein, Schwaben och Elsass.       

II. Lantadeln, under denna sorterar såväl Fürsten, Grafen, Herren och Edele. Altså, den lägsta rangen inom Lantadeln är Riddare.

III: Stadsadeln Genom ridderliga dåd, genom konst och vishet utfärdas denna. Denna adel räknas något lägre än Land Adeln, även om en stor del av densamma harsitt ursprung ur lantadeln.

    Uppdelningen av Stadsadeln släkter är tvådelad: 1 "Edele", 2. "Erbare", då dessa inte har sitt adelsskap ur Lantadelns godsprivilegier, utan snarare anses såsom Adliga av andra Borgare, samt innehar Regiments värdighet "Regiments Würden", och kan leva på sina räntor. 

    Not. Här ska bemärkas att många släkter i Riksstäderna, har sitt ursprung ur Landadeln. De kan ofta uppvisa inte bara sina 4, 16 eller 32 och fler Anor från Fader och Moder, ur gammal adlig släkt, liksom innehav av Länsgods, de får även delta vid Turneringar och höga Stiftelser , därför kan även dessa hållas för sanna "Edelleute";        Över dessa är det känt att sådana Adliga släkter ur Riksstäder, såsom Nürnberg, Ausburg, Ulm och Lübeck/K. är giftasfähiga inom det fria Riks:Ridderskapliga ståndet och tillåts inneha höga ämbeten. Många av dessa omnämns även av Herrn Doctor Braun i sin "Adliga Europa".

(Ars Heraldica Das ist die Hoch Edle Teutche Adels Kunst und Herolds Kunst. Georg Andreas Böckler Arch. und Ing. Nürnberg 1687. S 27, 28, 29)   


Tilltalspredikatet Edle

Titlar var under århundraderna utsatta för en ständig nivellering. År 1687 var de senare kallade Friherrarna "Freiherren", fortfarande Kallade "Herren".  


Det bör anmärkas att begreppet "Edel", synes ha gjort en sådan resa nedåt, precis som begreppet Herr. 

Kring år 1200 Benämnde man enligt ovan altså Furstliga personer som Herren, Edelherrn osv. (8). (Altså Furstar, Grevar och Herrar)  

Exempel: "Graf und Edler Herr zur Lippe; Edler Herr und Freiherr von Plotho".

År 1566 avsågs med begreppet "Edle"  - En personm ur ståndet "Herren" (De som senare kommer att benämnas Friherrar och baroner) (12)

År 1687 avsågs med "Edle" - Ein släkt med av ridderligt stånd. (15) (Samtigigt används synonymt benämningarna Herren och Freiherren


Begreppet "Edler" användes i Bayern, Österreich från senmedeltiden till 1918 för att beteckna ett stånd under riddarståndet men över den obetitlade adeln. (Meyers Enzyklopädisches Lexikon; Bibliographisches Institut, Lexikonverlag, Mannheim/Wien/Zürich 1975, Band 7, S. 420.)


4.5 Vilkea titlar användes efter slavernas tid?

Efter slavernas tid, fick familjen ämbeten hos den Brandenburgiska regeringen. Gerhardus de Steuenowe, omnämnd 1252 och 1274 var sannolikt markgrevligt råd. Hans son, Herren och Riddaren, Heinrich v. Stavenow dyker 1312 upp som den första i en lång rad med betydelsefulla personer i Brandenburgs und Mecklenburgs historia. Heinrich Stavenow, omnämndes då som första vittne på den Brandenburgiska sidan vid Freden i Rostock den 7 december 1312, mellan kung Erich av Danmark och Markgreve Valdemar och Johann von Brandenburg. År 1313 ingår Markgreve Waldemar och Hertigen av Sachsen Lauenburg ett avtal inför det kommande Tysk-romerska kungavalet där Hertigen förbinder sig att votera enligt Valdemars vilja. (A. 1313. Ex Copia vidimata). Blande vittnena återfinner vi Heinrich v Stavenow.

Gerhard I:s yngre son, Riddaren Peter Stavenow, omnämns som Markgrevligt råd i Neumark som då tillhörde Brandenburg. De nedanstående exemplen visar vilka titlar som användes historiskt sett för att benämna olika familjemedlemmar. Titeln "Edel", direktöversatt "Ädel" användes på 1500-talet. I början av 1600-talet, användes titeln Junker. På 1700-talet Hochedle, vilket möjligen kan översättas med "Högädle". På 1800-talet finns ett exempel på en familjemedlen som angetts kunnat titulera sig Baron.


Det som gör det lite avancerat att översätta tidigare titlar, är att titlarna ändrar betydelse över tiden som omfattas av familjens historia. Det är ju ett relativt långt tidsspann som avses, omkring 1000 år. En del titlar som ursprunligen avsåg höga titlar, blev successivt allt lägre, och så tillkom nya titlar som ersättning.

Som exempel på denna begreppsförflyttning kan nämnas titeln Herre. Någon som titulerades Herrn, hade på 1200.-talet en mycet hög rang, t.ex. furstlig, grevlig eller enbart Herr. D.v.s. en medlem av högadeln. På 1560-talet avsåg titeln Herrn per se - Friherrligt stånd (Jfr. t.ex. Rüxner Thurnierbuch). På 1600-talet, hade titeln Herrn ersatts av titeln Freiherr och Baron, vilka användes synonymt. Fortfarande på 1700-talet indikerade dock titeln Herr adelskap och användes som sådan för att benämna obetitlad adel i t.ex. kyrkböcker. På 1800-talet och definitivt 1900-talet, kunde mer eller mindre var och en med ordnade förhållande slutligen kallas för Herr.


Exempel på Titlar i källmaterialet och Rangtecken 

Tidigaste omnäming

1 Siegfried, son till "Fursten" och "Herrn" von Stavenow. Källa: Legenden Roswhitha von Mellen. (Från tiden 955 till 1192).

Något som skulle kunna bekräfta legendens legitimitet, är fyndet av det mynt som visar en furstlig person och namnet Stavenowe. Myntet förefaller vara från tiden 911-918 och innehåller två personer, varav bägge har tre rangtecknen var. På vardera sidan finns såväl spira som riksäpple och krona. Kungen av det tysk-romerska riket förlänade på den tiden regalier till sina furstar och kunde förläna dem med myntpräglingsrätt. 

Sannolikt var alltså familjen ursprungligen ädelfri direkt underställd Kung Conrad I. 


Stavenow I

2 Gerhardus de Stauenow "Fidelis Nostri" 1252 (MUB II. Band 1251-1280 Schwerin 1864. Sidan 27)

3 Conradus I v. Stauenowe "Ritter" 1298. Brandenburg 

4 Heinrich I v. Stauenowe, 1303 "Iunge Knecht" hos Riddarna v. Lobeck, "Ritter", 1312,1313. "Herrn" 1322 Brandenburg 

5 Peter I v. Stauenowe I "Ritter" 1278, "Markgr. Rat" 1289, 1290. Neumark

6 1319 Gerhard II de Stauenowe "Ritter" 1319, 1337. Neumark

7 Henning I v. Stauenowe "Knappe / Armigieri" (d.v.s. Väpnare) 1323 Mecklenburg, 1334 Brandenburg. 

8 Henninge und Jan Bruder, de Stauenowe - 1337 Die "eraftigin Knappen" (Ehrenhaften) 

9 Claus I. "Ratman" "Rådman" 1365 i staden Beelitz, Brandenburg.


Woldenberg I

10 Hans II "Lieben Getrewen" 1433 (Hos Regeringen i Brandenburg, Markgreve Johann). Lieben Getrewen användes på den tiden som benämning för de adelsmän som stod i furstlig tjänst och kan direktöversättas som "Käre förtrogne". 

11 Peter och Erdmann 1536 "Lieben Getrewen" (Lehnsbrief Woldenberg 1536)


Woldenberg II

12 Bertram I (Bethke) "Lieben Getrewen" 1433 (Markgreve Johann av Brandenburg)

13 Äldre Linie - Friedrich I och Hans III "Lieben Getrewen" 1465 (Hos regeringen i Schlesien - Hertig Hinrich XI av Schlesien)

14 Friedrich och Hans "Lieben Getrewen" (Länsbrev Woldenberg 1536).

15 Äldre Linie - Albrecht I v. Stabenow "Junker" Källa: Wriezens kyrkobok flera noteringar mellan 1602-1616.

16 Äldre Linie - Friedrich III v. Stabenow "Junker" Källa: Wriezens kyrkbok året 1600.

17 Yngre Linie - Michael II v. Stabenaw "Edel och Ehrenfest, Herr" 1591 Källa: Gravstenen i Lähn, Schlesien. 

18 Yngre Linie - Achim Stavenow "Alias Graf", alltså "Alias d.v.s. även känd som Greven".  Källa: Dödboken Perleberg 1630. Bodde sannolikt i Beuster år 1600 en by under den nådige. Herr kurfursten av Brandenburg.

19 Ovan sannolikt son till Herr Friedrich IV v. Stabenauen Hauptmann i Sonnenburg" (OBS - Ej samme som Junker Friedrich ovan)

20 Julius Stavenow från Berlin, dog i New York såsom tullinspektör år 1886. Man skrev i hans dödsruna i "New York Times" att han var: "Entitled the rank of Baron" (Källa: New York Times den 30e mars 1886 och Troy Daily Times Lördag eftermiddag den 27 Mars 1886).


Woldenberg III

21 "Herrn" Andreas I Stavenow (Woldenberg III) "Edel, Erwesten, Ehrbaren och Hauptman" Källa: Schweriner Stadtbuch, Stadsboken i Schwerin. Legala notiser avseende markköp och lån från den 28 april 1580, den 3 mai 1585, den 3 mai 1588, den 25 augusti 1589. Även omnämnd med adelsprefixet "von" i länsarkivet. Skrev dock inte sig själv med vare sig predikat eller titel i sina brev. 

22 Nicolaus X Stavenow (Woldenberg III) "Hochedle och Vornehme Herr" Källa: Dödboken i Zarrentin år 1715. Rangtecken: Pärlkrona med 9 pärlor. Källa sigill år 1695-97 i Bielkesammlingen RA Stockholm)

23 Bernhard Jacob Stavenow (Woldenberg III) Rangtecken "Pärlkrona med 9 pärlor" Källa: Bernhard Jacob Stavenows testamente i stadsarkivet i Stralsund från år 1767.

24 Hieronymus I Stavenow (Woldenberg III) "Titul Herr" samt  "Ehrenvesten" och "Lieben Getrewen". Rangtecken "Pärlkrona med 7 pärlor", också "Wohlbestellter Forst-Inspector" och Kronogodsarrendator till de statliga kammargodsen i Hohenleuben". (Källa Kyrkoboken Hohenleuben i Landeskirchenarchiv Eisenach, Bundessicherungsverfilmung, Kirchenbücher Hohenleuben. 1756-1782. Buch. Sign. K )/10-5 Film. Sign. Kf 9/48). Kallas även "Hieronymus von Stavenow" i artikeln 240 Jahre Forsthaus in Reichenfels, av Fr. Wilh. Trebge". Kanske har det framgått av någon ytterligare källa. 

25 Heinrich Gottlieb Stavenow "Herr" (Woldenberg III) Rangtecken. På två gravstenar avseende dennes fruar och på den ena "Adelskrona" den andra en "Vicomtekrona" enligt fransk förebild (ca 1770) Schlesien. 

26 "Herr" Hieronymus Christian Stavenow, son till Hieronymus Stavenow, Auditör hos regeringen i Gera. (Källa dödboken i Hohenleuben)

27 "Herrn" Georg Stavenau, pfarrer zu Brunn. (U.a. KB Hohenleuben, Die Wittwe steht Patin)


Pommern  

28 "dem Edlen und ehrenvesten Woldemar Stoueneue zu Lanzewiss"; 1619. (Quelle: von Bohlen Geschichte des Geschlechts Krassow II Bd Seite 267).


Vid sidan om dessa benämningar står många familjemedlemmar med ett "H. (err)" före sitt namn i kyrkoböckerna. Dock var det senare, varefter man skrev in sig som borgare i städerna, mer vanligt att man valde att låta sig tituleras med sin yrkestitel, om man var t.ex. mästare. Annars valde man att inte nämna någon titel alls.

Överlag är få medlemmar av familjen benämnda med sin titel. Man verkar själv ha varit sparsam med användandet av sin titel. Såsom exempel kan nämnas Andreas I. Han kallades i officiella dokument för: "Edel, Erwest und Erbahrn" och i länskansliets diarium omnämns han och släktingarna omväxlande även med adelsprefixet "von" före efternamnet. 


Varför är det inget "von" framför namnet?

Källmaterialet ger vid handen att sedan förlusten av Slottet Stavenow, har familjen inte kallat sig von Stavenow, bara registraturen i länsarkivet och andra register har ibland kallat familjemedlemmar för "von Stavenow". Exempelvis Petrus von Stavenow som skrevs in som omyndig vid universitetet i Frankfurt a. O. 1573.

(Aeltere Universitäts-Matrikeln I Universität Frankfurt a. O. aus der Originalhandschrift. Dr. Georg Liebe und Dr Emil Thenner. Erster Band 1506-1648 Seite 231)

De hade alltså all rätt att kalla sig "von Stavenow", men gjorde inte det i praktiken. Andreas Stavenow skrev enbart under sina brev med "Andreas Stavenow". I och med familjens höga ålder och att man inte såsom en del andra andra familjer, fått sitt namn av den ort man förlänats, utan själva nämnt två orter efter sig, så framstår det som naturligt att inte lägga till sig med ett "von" framför namnet Stavenow.


Detta visserligen ödmjuka, men också för hågkomsten av familjens ursprung, antagligen mindre lämpliga förhållningssätt, kan mycket väl vara en bidragande orsakt till att familjen "glömts bort" eftersom det som en gång var så självklart och bara förmedlades genom själva namnet Stavenow, inte längre blev en daglig påminnelse om vilka man var när namnet och de stora dåden glömts bort av omgivningen. 


6 Hur gammal kan familjen vara? Ett mynt med vårt namn

Finns ytterligare spår efter en småfurste med vårt namn? År 1997 hittades med metalldetektor ett silvermynt i Holland från medeltiden med vårt namn. Silvermyntet har namnet STAVENOWE på ena sidan och namnet CONRADVS på andra sidan. Myntet är publicerat i en myntkatalog från Holland. Stilen på myntet, kom i slutet av Karl den stores regeringstid slutet av 800-talet och fanns sedan fram till 1400-talets början.  Detta talar givetvis för att legenden om Sigfried och Roswitha kan stämma. Det kan alltså ha funnits en furstlig gren av familjen som blev vassaller när Germanerna erövrade Prignitz.


Bild nedan

Mynt: Bild Illisch JMP 1997/8, nummer 23.15 (21) 

Furstar i såväl de slavisk-germanska som de senare germanska staterna gav ut mynt. Detta, även om de slaviska härskarna bara använde mynten för att betala tribut. För att visa vem tributen kom från, var det sannolikt fördelaktigt om avsändaren fanns med på myntet. Slaverna idkade själva huvudsakligen byteshandel i likhet med andra tidiga folk, såsom vikingarna.


Mynträtten förlänades av kungen, senare kejsaren, till biskopar, städer och ibland till inflytelserika riddare. Kejsaren är därför ibland tryckt på myntet tillsammans med utgivaren. I de fall Kejsaren är tryckt på myntet, står kejsarens förnamn i regel utskrivet runt dennes porträtt. När man jämför andra mynt från samma tid framstår det som osannolikt såsom Illisch anger att kejsare Heinrich IV skulle ha avbildas på ett mynt med en ortsbenämning runt sitt porträtt och inte sitt namn. I många fall gav biskopsdömen dock ut pengar under denna tid, så även i orten Stavoren i Holland. Man skulle kunna tänka sig att det som det anges vore ett mynt utgivet i Stavoren av en biskop Conrad. Det finns dock flera omständigheter i avbildningarna i myntet som talar mot att myntet är från Stavoren.


1 det står inte Staveroni, vilket är den latinska formen av lokativ för orten Staveren. Det gör det tydligt på andra samtida mynt från Staveren. Det står enligt vår uppfattning tydligt Stavenowe, vilket även författaren till katalogen har uppfattat. Bokstaven N är dock möjligen bakvänd eller tilltryckt från baksidan på något sätt. Det ser dock ut som att det kan vara ett normalt N vid närmare förstoring. Den kan dock enligt min uppfattning inte betraktas som bokstaven R. 


2 Kejsarens namn står inte utskrivet kring den bild som enligt Illisch skulle avbilda kejsar Heinrich IV. På mynt från medeltiden, från Karl den store på 800 talet fram till Kejsar Otto IV +1218 som har en kejsare avbildad eller dess monogram, har man regelmässigt skrivit ut kejsarens förnamn och nummer runt avbildningen.


3 Det är tveksamt om det är en biskop på bilden runt vilken namnet Conrad står. I de allra flesta fall, har biskoparna en krummstav i höger hand och inget i vänster hand. De har i regel en Mitra på huvudet, som ofta bryter igenom omskriften på mynten. Enligt min uppfattning bär Conrad en östromersk typ av krona, en s.k. "kamelauktion" med pendilier som hänger ned på sidorna, vilket var senaste mode på 900-talet och som bars av åtminstone två av Conrads efterföjare. Detta återspeglar sig även i den samtida Ungerska Stefanskronan från 1000-talet. Eftersom det endast finns en enda sigillavbildning bevarad av Conrad I, som inte visar honom med krona eller regalier utan som en krigare, så kan antagligen senare avbildningar som är hundratalet år senare inte ge någon tydlig vägledning till vilka regalier han faktiskt hade. Möjligen har han en krummstav i vänster hand. Men, båda männen har sannolikt var sitt riksäpple i högra handen. Något som enligt vår uppfattning snarare tyder på två världsliga furstar eller regenter. En avbildning av Karl den store kan möjligen illustrera detta. Vid en jämförelse av bilden på "Stavenow" sidan, kan man dels se att spiran i vänster hand endast avbildats till hälften. Det är således inte omöjligt att det som uppfattas som en krumstav på andra sidan, faktiskt kan vara en annan spira. Möjligen den som avbildats på en stenrelief av kejsar Karl den Store, utförd kring 1400, i den tidigare klosterkyrkan för benediktinerklostret i Neustadt am Main. Om spiran delvis inte omfattas av motivet, utan går utanför, liksom faktiskt spiran även på andra sidan myntet gör, kan det vara den här eller en liknande spira som tolkats som en herdestav. Dessutom förefaller korset på riksäpplet på Stavenowsidan vara mycket likt det riksäpple som Conrad III visar i sitt sigill medan riksäpplet på Conradsidan uppvisar stora likheter det utseende som Östromerska regaliserna har (med kulor).


Intressant nog är typsnittet på myntets text och hela stilen likt Henning Stavenows sigill från 1323. Om det rört sig om en slavisk kristen storman under kejsar Conrad, är det högst sannolikt att denne eller dess efterkommande frivilligt eller med hot om våld blev vasaller till de militärt starkare germanska furstehusen när området erövrades och slavernas autonomitet upphörde. Det är inte heller omöjligt att en Conrad v. Stavenow kan ha blivit biskop. Vi har en Conrad v. Stavenow, omnämnd som riddare 1298. Att många blev kyrkans män visar inte minst det faktum att Ignatius Stabenau blev präst i Märtzdorf am Bober i Schlesien redan på 1200 talet. 


Oavsett vad man anser att myntet säger, och om det är en Stavenow på det eller inte, så ter det sig som att legenderna i huvuddrag kan stämma, dels att familjen härstammar från Ryssland, dels att en slavisk storman mycket väl kan ha flytt österifrån under folkvandringstiden. Kanske från Vikingarnas plundringståg? Han hade möjligen mynträtten i förläning av Conrad I i sitt område och betalade i så fall sannolikt mynt i tribut till kungen. Myntet skulle kunna datera  legenden om Roswita von Mellen till tiden 911-918 eller strax därefter. I legenden står att den utspelar sig under slavernas tid. Denna tid sträckte sig från 600 talet och slutade definitivt 1192 då hela området var dels kristnat och dels helt erövrat av germanerna. I samband med denna tid införs även länsväsendet i Prignitz. Myntets stil, är den som infördes under slutet av Karl den stores tid. De tidiga mynten under Karl den stores långa regerning, ser ut som sina romerska kejserliga förlagor i stilen, medan de senare ser ut som dessa, vilka utmärker sig av en omskrivt kring ett slags pärlband och mer naivt utformade motiv och proträtt.


Det är sannolikt att Stavenows kom till norra Tyskland under folkvandringstiden, gissningsvis på 800-900- talet. På myntet står bara Conrad, vilket mest sannolikt indikerar Conrad I. En kristen furste underställd kungen kunde vara en nyttig kraft för kungen i sin egenskap av kristen storman under den germanska kolonisationen av Brandenburg då en sådan kunde hjälpa till med kristnandet av slaverna som annars ofta dyrkade sina egna gudar, inte helt olikt exempelvis vikingarna. Det folktomma Brandenburg befolkades under folkvandringstiden av slaver på flykt från sin hembygd och återerövrades senare av Germanerna. 


Legenderna kan indikera en annan intressant omständighet, nämligen att familjen sannolikt inte fick sitt namn av förläningen Stavenow, utan möjligen istället gav orten Stavenow och andra orter med samma namn, namnet efter sig själva. Om de inte själva är ättlingar till någon av de andra slaviska Furstarna och som Lisch skriver, även är släkt med alla andra "spetssköldsläkter".


Vilken kejsare eller kung Conrad fanns under Slavernas tid (600-1192), som en lokal furste kunnat vara underställd? 


Det finns tre valmöjligheter varav alla infaller under Slavernas tid. Av dessa är Conrad I är den mest sannolika, om det är Kejsaren på den sidan. Med tanke på omständigheterna övriga källor, samt att det inte står II eller III i omskriften. Det är tveksamt om någon mer sentida slavisk furste skulle fått myntas med en tysk kung med tanke på fiendeskapen mellan folken från år 919 och framåt. De möjliga kandidaterna är: 

Konrad I. 911- 918, (Konradinger) Kung av Östfrankiska riket. (mest sannolik)

eller

Konrad II. (Konrad den äldre; född kring 990; † 4. Juni 1039 i Utrecht, vilken var tysk-romers Kejsare från 1027 till 1039, från 1024 Kung över det ostfrankiska riket  (regnum francorum orientalium), från 1026 kung av Italien och från 1033 kung av Burgund.

eller

Konrad III. (född 1093 eller 1094; † 15. februari 1152 i Bamberg) härstammande från Adelssläkten Staufer, var 1116/20 Hertig i Franken, 1127–1135 Motkung till Lothar III. och 1138–1152 Kung i det tysk-romerska riket.


De tre konungarna har på olika avbildningar regalier som på olika sätt liknar de som framkommer i myntet. Myntet: Conradus angivet i omskriften. Stilen på mynt förekom från 900-talet fram till 1400-talet. Huvudformen, på det visserligen starkt stiliserade myntet överensstämmer en del med huvudformen på sigillet, men mer med avbildningen av Conrad I nedan. Notera håret som sväller ut på sidorna. Avbildningar av Konrad II visar ofta men inte alltid en man med helskägg och stor näsa. Kan vara denne också. Med tanke på att furstliga personer mot slutet av Slavernas tid är förhållandevis väl dokumenterade, är det sannolikt att myntet är från tiden 911-918.


Bilder nedan 

Visande kungliga regalier i olika former

Vänster:

Kung Konrad I. : (911–918). Konrad I. Initial med kung Konrad I. Codex Eberhardi, Fulda, ca 1150–1160. Bilden är tyvärr gjord 140 år efter kungens död och avspeglar möjligen den tidens insignier, men spiran har en rund form vilket den kan tolkas ha på conradsidan av myntet. 


Mitten

Steinrelief av Karl den Store, gjord ca 1400, i tidigare benediktinerklosterkyrkan i Neustadt am Main. Intressant på grund av utformnningen av spiran som liknar den på Conradsidan av myntet som avskärmas av kanten. 

 

Höger

Bild Heinrich I. i kejsare Heinrich V:s kejsarkrönika.. Conrads I:s efterföljare. Heinrich bär en krona i bysantinsk stil, en s.k. "Kamelauktion" med sidohängen, vilket Conrad på myntet kan tolkas göra. Här saknar riksäpplet helt korset. (Corpus Christi, Cambridge, Ms 373, fol. 40r).Bild nedan: Conrad I - 911 till 918 Kung av Östfrankiska riket. Kan sannolikt vara konungen på myntet. Han är porträtterad utan skägg, liksom myntet visar en person utan eller med kort skägg. Han dog mycket ung och regerade också bara i 7 år. Conrad var Hertig av Thüringen och Hessen såväl som Romersk konung. Avbildning av Wigand Gerstenberg, i Hessische Landesbibliothek, Universitätsbibliothek Kassel – Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek der Stadt Kassel, 4⁰ MS Hass. 115, fol. 63r. Bild nedan 

Conradus III Sigill . 

Huvudformen, på det visserligen starkt stiliserade myntet överensstämmer med huvudformen på sigillet. Han bär dock ett kort skägg. I omskriften står CVNRADUS DIGR A ROMANORUM V REX II.

(Siegel, das König Konrad III. von 1138 bis 1152 benutzte; abgebildetes Exemplar von 1143 (Landeshauptarchiv Koblenz, Best. 180, Nr. 23: 1143)

Varför det står II efter REX i sigillet undrar jag dock, kan det vara så att eftersom Conrad I inte var kejsare, "bara" kung räknades han inte in i kejsarlängden? Eller kan det vara Conrad II:s sigill? . 


Notera spirans form som mycket liknar den som avbildats till hälften på "Stavenowsidan" på myntet liksom kronan som är en s.k. "kamelauktion" med sidohängen.

 

Conradus II död 1039 i Uutrecht. Här i en avbildning utan skägg. Österikiska nationalbiblioteket har detta och flertalet andra avbildningar av Kejsaren.

 

7 Stavenow som Brandenburgiska vassaller

Den första dokumenterade generationen Stavenowar i Brandenburgs diplomatarier, börjar med Gerhard de Stauenowe 1252 i Lenzen (där Siegfried och Roswitha befann sig i legenden). Han förefaller vara råd till den Brandenburgiske markgreve Otto. Urkunderna visar att Familjen var det Askaniska furstehuset troget fram till dess att den Ascaniske Markgreven Waldemar I ger bort länet Stavenow till Grevarna av Schwerin 1317 (med Stavenows som undervassaller). Det leder till stridigheter och både Heinrich v. Stavenow liksom Markgreve Waldemar dör kring denna tid. Waldemar sägs ha dött den 14 augusti 1319 men många anser att han begav sig ut på pilgrimsvandring. Han är i vart fall den siste av det Ascaniska furstehuset som är markgreve i Brandenburg. Den omyndige efterträdaren Heinrich III stod under förmyndarskap av hertig Wratizlav av Pommern och hertig Rudolf av Sachsen. Striden om kejsarkronan såväl som inre bråk förstörde förutsättningarna för en fredlig utveckling i Brandenburg. Laglösheten tog över mer och mer. (22)


Utvecklingen i Brandenburg föll uppenbarligen inte Stavenowarna i Prignitz i smaken, vilka därför 1323 går över till hertigen av Mecklenburgs tjänst. De innehar Slottet och byn Gorlosen i Mecklenburg som förläning från Greven av Schwerin, vilket dock sannolikt måste avträdas till familjen von Kruge, möjligen kring 1337 eller senast 1345 när Jan v. Stavenow formellt sett gör Familjen till Brandenburgare igen under Markgreve Ludvig I vilket formaliseras i ett nytt länsbrev. När Waldemar återkommer efter sin pilgrimsfärd, och identifieras på grund av att han bär Waldemars sigillring, är det oklart om han är den verklige Waldemar som dog 1319 eller om han är en falsk opportunist som utger sig för att vara Waldemar, stridigheter om detta uppstår mellan markgreve Ludvig I och mannen som utger sig för att vara Waldemar, även kallad den "falske Waldemar".


1337 försonas Jan v. Stavenow och hans tre kusinbarn med markgreve Ludvig I och 1345 blir Stavenows dock definitivt Brandenburgiska vassaller igen, när markgreve Ludvig I förlåter allt groll och i ett länsbrev förlänar dem Schloss Stavenow igen, men med villkoret att man ska få andra gods som ligger på bekväm ort som ersättning för byn Hertzfelde, som tillhör greven av Schwerin. Han lovar även att ersätta dem för Stavenow, om de förlorar sitt hus på grund av att rätten att förläna det inte tillkommer Markgreven. Detta då det är oklart om Stavenow är ett län tillhörigt Greven av Schwerin eller Markgreve Ludvig. Detta klaras upp vid en förlikning 1356, då Stavenow tilldöms Greven av Schwerin. Stavenow verkar sedan 1345 vara Brandenburg och Ludvig I trogna i striderna om kronan med den falske Waldemar och markgreve Ludvig I går också segrande ur striden och Waldemar går i landsflykt där han dör.

 

 

Källor

1 Svenska släktkalendern. Gustaf Elgenstierna 1930 S 844-847.

2 F. Lisch. Die Familie von Stavenow MIT EINEM HOLZSCHNITT.IV. Zur Geschlechts= und Wappenkunde.

3 Edward RymarTankow / Dankówim Wandel der Geschichte.Einstiges neumärkisches Städtchen und heutiges Dorf. Strzelce Krajeńskie 2009. S 10-11.

4 Ritter Herrman Dietrich Stavenow - Jacsic v. Kaiserswehr. Lose Blätter aus meinem Tagebuche, Burian, Budapest 1882.

5 Lenzener Elbtalaue, natürlich Sagenhaft. Dieter Knabschuh. Ausgegeben von Amt Lenzen-Elbtalaue. 1994. S 119-120, 2: Gerichtslinden und Thingsplätze in Deutschland. Anette Lenzing. Die Blauen Bücher. S 60-61, 3: Der Streit um die Prignitz. Kreisverwaltung Perleberg. Kerstin Beck 1992 S 12.

6 Quelle: Neue Sagen aus der Mark Brandenburg, Seite 26. Ein Beitrag zum Deutschen Sagenschatz von E. Handtmann, verfasst in Seedorf bei Lenzen a. Elbe zur Zeit der Sommersonnenwende 1883.

7 Professor Georg Galetti. Geschichte Deutschlands Zweyter Band bis auf Albrecht den Zweyten, 1788 Sidan 1 ff." 

8 Christoffer v. Warnstedt. Adel vad är det? 1970 S 35. 

9 https://de.wikipedia.org/wiki/Edelfrei

10 Slawen und Deutsche in der Uckermarck. Kerstin Kirsch. Franz Steiner Verlag 1960. S 75. (Ärftligt Fursteskap)

11 Kurze Beschreibung und Geschichte der Stadt Lüneburg. Manecke, Hannover 1816. S 15.

12 Källa Slawenzeit

13 Chronik der Stadt Beelitz und der dazu gehörigen Kolonien Krosshof und Friedrichshof sowie des früheren Vorwerks Rummelsborn bearbeitet unter Anschluß der vorhandenen Urkunden von Carl Schneider - Beelitz, Druck und Verlag von Robert Kliemchen, 1888 S 6-7

14 Aus: Der Volks-Freund Ein gemeinnütziges und unterhaltendes Volksblatt für gebildete Leser. Herausgegeben von C. G. v. Puttkammer, Selbstverleger de Volksfreundes. Berlin 1846. S. 61-62.

15 (Quelle: Aus Dichmanns Urkunden Sammlung des Köngl Geheimen Staatsarchives. Codex Diplomaticus Brandenburgiensis. Erster haupttheil oder

Urkundensammlung und Geschichte der geistlichen Stiftungen, der adligen Familien, so wie der Städte und Burgen der Mark Brandenburg. A.F. Riedel. Morin, Berlin 1850. s 103 und 104.)

16 Baltiche Studien. Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde. Stettin 1882. Zweiunddreiziger Jahrgang. S 150.

17 (Thurnier Buch des Heiligen Römichen Reichs. Georg Rüxner och Melchior Bocksberger. Sidan 1 och 9")

18 (Zur Kulturgescichte der Völcker, Historische Untersuchungen, Band 1. Friedrich Majer, Johann Gottfried von Herder. Leipzig 1798 S. 246.)

19 (http://woerterbuchnetz.de/DWB/call_wbgui_py_from_form?sigle=DWB&mode=Volltextsuche&lemid=GE00599#XGE00599)

20 Ars Heraldica Das ist die Hoch Edle Teutche Adels Kunst und Herolds Kunst. Georg Andreas Böckler Arch. und Ing. Nürnberg 1687.

21 Ilisch, JMP 1997/8, nummer 23.15

Main division: Munt

Section: munten

Political state: Friesland?

Authority: Bisschop Koenraad (1076-1099) / keizer Hendrik IV

(Anm 1: Stimmt es wirklich? An andere Münze dieser Zeit steht der Vorname der Kaiser, wenn er Abgebildet ist in der Umschrift)

Place of production: Stavoren

(Anm 2: Es steht doch nicht Stavoren in der Umschrift)

Obverse image: keizer Hendrik IV met links een kruisstraf en rechts een lans met 2 wimpels

Obverse text: +STAVENOVI

Reverse image: bisschop met links een korte staf met kogelkruis en rechts een naar binnen gedraaide kromstaf

(Anm 3: Normalerweise sind Bischöfe mit einem Bischofsstab in der rechten Hand, und nichts im Linken hand abgebildet. Die haben auch normalerweise eine Mitra als Kopfbedeckung an die Abbildungen. Der s.g. Krummstab könnte auch ein Zepter sein, als der Septer an den Stavenow Seite nur zum hälfte abgebildet ist, könnte auch der Zepter oder Stab auch an den Conrad Seite des Münzes auch nur zum hälfte abgebildet sein. Ein vgl. mit der Zepter Karls der Grossen, könnte mölicherweise dieses erklären. Das könnte auch einen Erklärung sein, warum der mann zwei Regalien in die Händern halten. Es könnte so sein das er kein Bischof ist, sondern der König Conrad. Im Rechten hand, könnte der Reichsapfel abgebildet sein).

Reverse text: +CONRADVS

Weigth: ,47

Material: zilver

Way of production: geslagen

Catalogues: Ilisch, JMP 1997/8, nummer 23.15 (variant)

Year of find: 2010

Country where object was found: Not set

Province: Friesland (Fryslân)

Municipality: Wonseradeel (Wûnseradiel)

Nature of the find: losse vondst

Is the object found using a metal detector?: detector

Remarks:

22 Chronik der Stadt Beelitz und der dazu gehörigen Kolonien Krosshof und Friedrichshof sowie des früheren Vorwerks Rummelsborn bearbeitet unter Anschluß der vorhandenen Urkunden von Carl Schneider - Beelitz, Druck und Verlag von Robert Kliemchen, 1888 S 6-7