LINIE III Rostock SV Wriezen Rostock

 

STAVENOW

WOLDENBERG LINIE III

Generation XII Barn till Rådmannen i Wriezen Herr Georg (III) och Dorothea f. Krathz.

1    Jacobus (V) f. 1644. Döpt 24.5. i Wriezen. “ George Stabenow. Dorothea Krahtz Filie Jacobus. Comp. H. B: Jacobus Von Kalman. H: Jacobus Borck. Peter Strausberg. Von Sigzolborg Dahtow. H: Jochim Martzdorffen H: Bartholomäus Evals von Ritzenberge”.[1] Flyttar till Rostock där han låter döpa sonen Lorenz 1680.[2] Jacobs gren med Peter (V) som anfader, visar att Peter (V) är legitim son till Andreas (I) genom att efterkommande i Rostock för familjevapnet vidare fyra generationer senare i Rostock.

2    Samuell (I) f. 1646. Döpt 4.9. I Wriezen. ”H: George Stabenow, Dorotea Krahts Samuell. Comp: H: Johannes Sager Rector. H Joachimus Martzdorf. H Michall Brüder. BertramsBeyers (Ehe Frau Petzen). Margaretha Ritzow H: Jacobus Borchau Seine Frau.”[3] 

3    Gottfried (I) f. 1650. Döpt 2.1. H: George Stabenow. Dorotea Krahts. Filie Gottfried. Comp: H: Christoph: Gron…, H: Thomas Schönbeck H: Joachim Meyer. Margaretha Ranss H: Thomas Beyers. Dorothea Banden H: Moritz Rückows Frau.[4] Gottfried flyttar till Riga där han blir borgare och guldsmed med egen verkstad.[5]

4    Georgius (IV) Tit. Herr, Pfarrherr in Barthen, Preussen. (IV) F. 1654. Döpt 26.10. i Wriezen.[6] ”H: Georgius Stabenow. Dorothea Krahtz Filio Georgius Comp. H: B Jonas Beyer. H: George Büchow. H: Johan Bümhelen. Elisabeth Pohlman. H Jonas Schönbeckens Frau. Elisabeth Dalman? H: Martin Schönbeckens Frau.”

Gift 1 1676 26.6. med Maria Barthardts i Berlin innan han gav sig vidare till Königsberg.[7] Georg Stabenow från Wriezen immatrikulerade sig som jur. stud. i Königsberg 1676.[8] 1684-1713 var Georg Stabenau kyrkoherde i staden Barthen. Den 21.4. 1687 kallades han till slottet och verkade där till sin död år 1715.[9]

Gift 2 1710 4.5 med Adelgunde Sahmen. “H. Georgius Stabenau Pfarrer in Barthen m.d. Adelguna Sel. H Mag. Jacob Sahmen Pastoris bey hiesiger Dohm”.[10] Herr Jacob Sahm förde vapen med följande blasonering: “Wappen auf weissem von grünen Kranze umgegebenen Grund. Roter Damaszierter Schild, darin ausgerissener Grüner Baum, von naturfarbener Schlange umwunden. Auf dem gekrönten Stechhelm wachsend, ein gepanzerter Mann, in der Rechten einen Streithammer Haltend. Die Wappendecken Rot Weiss. Um das Wappen die Buchstaben M. I. S. OR. P. P.”[11]


[1] Kyrkobok Wriezen dop 1644 24.5.

[2] Kyrkobok Rostock St. Jacobi 106. 1680 10.12.

[3] Kyrkobok Wriezen dop 1646 4.9.

[4] Kyrkobok Wriezen dop 1650 2.1.

[5] Denna gren behandlas inte vidare i denna skrift.

[6] Kyrkobok Wriezen dop 1654 26.10.

[7] Kyrkobok St Nicolai Berlin Gifta 1676.26.6.

[8] Die matrikel der Albertus Universität Königsberg i. Preussen. Die Immatrikulationen von 1657-1829. Georg Stabenau Wrietzen. March. Jur. 1676. S 99.

[9] D. Daniel Heinrich Arnoldts ... kurzgefasste Nachrichten von allen seit der Reformation gestanden Predigern an den Lutherichen kirchen in Ostpreussen. Königsberg 1777.  Daniel Heinrich Arnoldt, Friedrich Wilhelm Benefeldt S 285.

[10] Kyrkbok Königsberg Ostpreussen Domen Gifta. 1710 4.5.

[11] (Matrikel der Albertus Universität Königsberg Bd. 1 S Einleitung XXV im S 1666 auf S 1097).


Generation XIII Barn till Jacob (V)

1    Lorenz (I) f. 1680 10.12. ”Jacob Stafenou tauffen lassen seinen Jüngen Sohn nahmens Lorentz. Dessen Paten sind gewesen Lorentz Bünsow. Christian Pieper, Burgermeister Eggers Ehefrau, Christoffer Hugesteintz Frau, Jüngfr, Eggerz.”[1] Av gudfäderna, t.ex. Borgmästare Eggers fru i Rostock, kan utläsas att familjen hörde till stadens högsta skikt.[2] De grenar som utgår från Andreas (I) och dess son Peter (V) är således legitima arvingar, vilket bevisas av att Andreas I:s antagna brisyr (variant) av familjevapnet (Woldenberg III) fortlever som familj (die von Stafenowen) i Rostock 1689. Gift med Sophia Klatt 1711 18.2. i Rostock.[3]


[1] Kyrkobok Rostock St. Jacobi TB 106. 1680 10.12.

[2] Familjerna Eggers och Klatt är även dopvittnen i Lübeck vid Christoffer Hans Stavenow, Mönsterskrivare i Lübecks barndop, Kyrkbok Lübeck St Marien 1699 10.8 och 1704 20.10.

[3] Kyrkobok Rostock St Petri 1657-1755 Trauungen 1711 18.2.Bild nedan

Kyrkoboken för St Jacobi församling 10 december 1680Familjen "Stafenowen" i Rostocks vapenbok för adliga familjer i Rådhusarkivet i Rostock. En brisyr, först använd av Andreas (I) Stavenow (f. ca 1535 död 1604)

Stadtarchiv Rostock. Bibliothek, Sign. 7393. Rostocker Wappenhanschrift. C. F. Schlichting 1689 S 429.

 

Generation XIV Barn till Lorenz (I) och Sophia f. Klatt

 1.         Carl August född mellan 1711 och 1716 i Rostock, inte i St. Nicolai. Det är därför inte belagt att Lorenz Stavenow i Rostock. Omnämns inte i den 1766 avlidna Sophia Margarethe Stavenows testamente.
 2.          Johann Christian född mellan 1711 och 1716 i Rostock, inte i St. Nikolai. Död efter 1766. 1738 omnämnd som bogare i Rostock, „Kleinschmied“. Han omnämns som broder i den 1766 avlidna Sophia Margarethe Stavenows testamente. Gift m. Maria Köhn d. 20.11 1738 i Rostock, St Marien.[1]
 3.          Ann Margreth född. 1717. Dop den 5.11. Gudfäder 1 Benjamin Hinz, 2 Joh. Joachim Tornows fru, 3 Xstian Ortmanns fru.[2] Död före 1766.
 4.          Sophie Margareta Dop 1720 23.4. Gudfäder 1 Herr Friedrich Hülsebeck, Bryggare 2 Johan Bülows Elisabeth 3 Bünsow, hattmakarens flicka, och hans fru.[3] Död den 22.5 1766 i Rostock.[4]
 5.          Johan Jochim (I) Dop 1723 21.3. Gudfäder 1 Johan Lorentz, 2 Johan Joachim Detleff, 3 Lorentz Hinrich v. Quitzows trolovade.[5] Död före 1766, och omnämns därför inte i testamentet den 1766 avlidna Sophia Margarethas testamente. Gift med Maria Elisabeth f. Neumann den 8.11 1745 i Biestow.[6]
 6.          Johann Anton döpt den 23.5 1724 i Rostock, St Nicolai.[7] Död före 1766, omnämns inte i den 1766 avlidna Sophia Margarethe Stavenows testamente.
 7.          Maria Elisabeth döpt den 19.10 1725 i Rostock, St Nicolai.[8] , gift den 18.11 1751 med Johann Hinrich Hartung, slaktare, i Rostock St. Nicolai.[9] Barn, 1 dödfödd den 5.9 1757, 2 Anna Catharina döpt den 18.3 1753 död efter 1766, 3 Johann Hinrich Matthias född den 15.11 1756, död efter 1766.
 8.          Hans Hinrich (I) döpt 1727 12.12. Gudfäder 1 Hans Hakendorf 2 Heinrich Ohlausson 3 Hinrich Kisppens fru.[10] Död före 1766, omnämns inte i Sophia i den 1766 döda Margarethe Stavenows testamente.
 9.          Lorenz Hinrich (I) döpt den 4.5 1730 i Rostock St Nikolai.[11] Död den 13.9 1792 i Rostock St Nicolai, benämnd som „Lorenz Friedrich“.[12] 1753 Borgare i i Rostock såsom klensmed. Gift 1 m. Anna Catharina f. Hartung den 1.11 1753 i Rostock, St Nicolai.[13] Anna dog den 18.11 1776 i St Nicolai församling.[14] Gift 2 den 4.3 1778 m. Anna Sophia Mohrmann,[15] född den 6.1. 1747 i Rostock och död den 24.7 1817 i Rostock.[16]
 10.          Bartholomaus Christian. Dop den 23.9 1733. Gudfäder 1 „Der Vorsteher“ Bartholomeus Pretzel[17], Christian Öhlman, Hinrich Öhlmans fru.[18]

 


[1] Kirchenbuch Rostock St Marien Heiraten 1738 20.11.

[2] Kirchenbuch Rostock St Nicolai Taufen 1717 5.11.

[3] Kirchenbuch Rostock St Nicolai Taufen 1720 23.4.

[4] Kirchenbuch Rostock St Nicolai Tote 1766 22.5.

[5] Kirchenbuch Rostock St Nicolai Taufen 1723 21.3.

[6] Kirchenbuch Biestow Heiraten 1745 8.11.

[7] Kirchenbuch Rostock St Nicolai Taufen 1724 23.5.

[8] Kirchenbuch Rostock St Nicolai Taufen 1725 19.10.

[9] Kirchenbuch Rostock St Nicolai Heiraten 1751 18.11.

[10] Kirchenbuch Rostock St Nicolai Taufen 1727 12.12.

[11] Kirchenbuch Rostock St Nicolai Taufen 1730 4.5.

[12] Kirchenbuch Rostock St Nicolai Tote 1792 13.9.

[13] Kirchenbuch Rostock St Nicolai Heiraten 1753 1.11.

[14] Kirchenbuch Rostock St Nicolai Tote 1776 18.11.

[15] Kirchenbuch Rostock St Nicolai Heiraten 1778 4.3.

[16] Kirchenbuch Rostock St Nicolai Tote 1817 24.7.

[17] Not. Familjen Pretzel förekommer flera gånger som dopvittnen även i Wriezen.

[18] Kirchenbuch Rostock St Nicolai Taufen 1733 23.9.
Generation XV Barn till Carl August Stabenau (Rostock)

 1.          Christina Dorothea, döpt den 23.12 1748 i St. Jacobi. Fader Carl August Stabenau.[1]
 2.          Sophia Juliana, döpt den 6.11   Fader Carl August Stabenau.[2]


[1] Kirchenbuch Rostock St Jacobi Taufen 1748 23.12.

[2] Kirchenbuch Rostock St Jacobi Taufen 1750 6.11.


Generation XV Barn till Johann Christian Stavenow och Maria Köhn (Rostock)

 1.          Sofia Christina, döpt den 30.10 1739 i Rostock, St Petri. D 30 octob. Hat Christian Stabenau ein Tochter getauft und ist von H. D Taddeln getauft und genannt Sofia Christina, Die Taufzeugen sind Gewesen Lorenz Stabenau Ehefrau, Franz Hinrich Köhn. Hinrich Ohlman.[1]
 2.          Lorenz Hinrich II, döpr den 3.3 1741 i Rostock, St Petri. [2] Död den 30.6 1795 i Schwerin, Schlosskirche. „Schlosser-Geselle“ i Schwerin. Identiteten mellan den 1795 i Schwerin döde, med den 1741 i Rostock födde, är inte säkerställd.
 3.          Maria Dorothea, dop den 10.1 1745 i Rostock, St Petri. Den 10 Januari 1745 har Johan Christian Stabenau ein Tochter taufen gelasst und ist von H M. Pastorem Güllen getauft und genant Maria Dorothea Die Taufpaten heist: H Johann Joachm Althoffen Frau, Monsieur Woltan Simon, Jungfer Dorothea Güllen.[3]
 4.          Johann Jochen, dop den 13.8 1747 i Rostock, St Petri. [4]
 5.          Balzer Jochen, dop den 23.8 1750 i Rostock, St Petri.[5] Fader Johann Stavenau. Gudfäder. Baltzar Lorenz, Joachim Borg, Carolina Grottin. 1773 8.12-1779 15.6 Låssmed med skuldbrev „Schlosser mit Schuldbrief“ på det nederländska skeppet Alkemade för resa till Ostindien. Dog i tjänst på skeppet år 1779.[6]
 6.          Johann Christian, dop den 19.3 1753 i Rostock, St Petri.[7] Död för 1800 i Schwerin. Låssmed. 1791 omnämnd som „38-Jähriger aus Rostock stammender Schlosser Bürger von Schwerin“,[8] gift den 9.2 1790 medd Friedrike Polykarbina Margaretha Titel i Ribnitz.[9]
 7.          Hinrich Jacob, döpt den 12.6 1758 i Rostock, St Petri. [10]


[1] Kirchenbuch Rostock St Petri Taufen 1739 30.10.

[2] Kirchenbuch Rostock St Petri Taufen 1741 3.3.

[3] Kirchenbuch Rostock St Petri Taufen 1745 10.1.

[4] Kirchenbuch Rostock St Petri Taufen 1747 13.8.

[5] Kirchenbuch Rostock St Petri Taufen 1750 23.8.

[6] Nationaalarchief. Schip: Alkemade. Vertrek: 08-12-1773. Kamer:Amsterdam. Kaap:01-05-1774. Aankomst:09-09-1774 Batavia. Inventarisnummer: 6594. Folio:181. DAS- en reisnr.:4180.2.

[7] Kirchenbuch Rostock St Petri Taufen 1753 19.3.

[8] Nach Karl-Heinz Steinbruch, Stammbaum Stand 15.5 2021.

[9] Kirchenbuch Ribnitz Heiraten 1790 9.2.

[10] Kirchenbuch Rostock St Petri Taufen 1758 12.6.


Generation XV Barn till Lorenz Hinrich I, 1730-1792

Gift 1 Anna Catharina Hartung + 1776

 1.          Johann Hinrich, dop den 4.9 1754 i Rostock, St Nicolai.[1]
 2.          Wilhelmina Anna Catharina, dop den 20.2 1757 i Rostock, St Nicolai,[2] gift 1 den 18.1 1781 m. Zacharias Peter Gäth i Rostock St Nicolai. Garvare i Rostock,[3] Gift 2 med Franz Peter Gallenbach, möbelsnickare, den 4.5 1787 i Rostock, St Nicolai.[4]
 3.          Maria Elisabeth, dop den 20.8 1759 i Rostock, St Nicolai.[5] Död den 23.9 1768 i Rostock, St Nicolai. Vid dödsfallet omnämnd som „jüngste Tochter von Lorenz Hinrich Stavenow“.[6]
 4.          Maria Regina Dorothea, dop den 22.4 1762 i Rostock, St Nicolai. Död den 28.4 1762 i Rostock St Nicolai.[7]
 5.          Christian Daniel Carl, Tvilling. Dop den 26.6 1763 i Rostock, St Nicolai, Gudfäder Johan Christian Depner en slaktare, Chrristian Daniel Hartung, en slaktare, Carl Schultz..[8] Död den 14.8 1789 i Rostock, St Nicolai, självmord genom halssnitt.
 6.          Lorenz Andreas Jacob, Tvilling. Dop den 26.6 1763 i Rostock, St Nicolai, Gudfäder Lorenz Johann Hartung, Andreas Birger en spiksmed, Johan Jacob Bockhoel en skeppare.[9]
 7.          Jochen Hinrich Friedrich, döpt den 14.5 1766 i Rostock, St Nicolai.[10] Död den 9.1 1836 i Rostock St Nicolai.[11] 1808 Borgare som „Kleinschmied in Rostock“. Stamningen från Lorenz Hinrich är inte säkrad. Gift den 20.10 1817 i Rostock m. Christina Sophia Margaretha f. Kröger den 16.7 1787, död mellan 1819-1839 i Rostock. Fastighetsägare „Grundbesitzer“ i Rostock.

Gift 2 Anna Sophia Mohrmann den 4.3 1778 i St Marien. Död den 24.7 1817 i Rostock. Stadtarschiv Rostock: Tektonik: 1.0. Urkunden. .Bestand: 1.0.1. - U 4e – Testamente ..Klassifikationsgruppe: Testamente 1795 (3/3) Alle Verzeichnungseinheiten des Bestandes Lfd. Nummer: 80.21 Datierung: 1795 Juni 29. Titel: Anna Stavenow, geb. Mohrmann, und Stiefsöhne Lorenz und Jochen.

 1.          Heinich Friedrich Johann, dop den 17.1 1779 i Rostock, St Nicolai.
 2.          Elisabeth. Född 1790 i Rostock, men inte i St Nicolai. Död den 14.6 1804 i Rostock. Hennes dop kund einte återfinnas i St Nicolais kyrkbok.


[1] Kirchenbuch Rostock St Nicolai Taufen 1754 4.9.

[2] Kirchenbuch Rostock St Nicolai Taufen 1757 20.2.

[3] Kirchenbuch Rostock St Nicolai Heiraten 1781 18.1.

[4] Kirchenbuch Rostock St Nicolai Heiraten 1787 4.5.

[5] Kirchenbuch Rostock St Nicolai Taufen 1759 20.8.

[6] Kirchenbuch Rostock St Nicolai Tote 1768 23.9.

[7] Kirchenbuch Rostock St Nicolai Taufen 1762 22.4. Kirchenbuch Rostock St Nicolai Tote 1762 28.4.

[8] Kirchenbuch Rostock St Nicolai Taufen 1763 26.6.

[9] Kirchenbuch Rostock St Nicolai Taufen 1763 26.6.

[10] Kirchenbuch Rostock St Nicolai Taufen 1766 14.5.

[11] Kirchenbuch Rostock St Nicolai Tote 1836 9.1.Generation XVI Barn till Jochen Hinich Friedrich 1766-1836 (Rostock)

Gift Christina Sophia Margaretha f. Kröger.

 1.          Friedrika Catharina Sophia, dop den 17.9 1818 i Rostock, St Nicolai. Död den 8.4 1897 i Rostock. Gift 1 den 16.8 1841 m. Carl Friedrich Matthias Hartung i Rostock. Carl Friedrich dog den 3.11 1841 i Rostock såsom låssmed. Gift 2 den 22.8 1845 m. Johann Joachim Matthias Buuck. Död före 1897, Låssmed i Rostock.Ca 1718-1738 Soldat Johan Heinrich Stavenau (Rostock)

Rostock St Marien 
18.2 1738 Johan Heinrich Stavenau Rostock (Thulendorf 4 km Ost v. Rostock)

Am 29 / 7 1738 Johan Heinrich Stavenow, Eh. Schwartzb. Soldat. Verh. Mit Anna Catharina Pohlman (Rostock) 

(Frantz Schubert. Kopulationsregister aus Mecklemburgischen Kirchenbüchern. Von 1705 bis 1750 Teil E Raum Ribnitz – Marlow. Jürgen Jebens. Bauer & Raspe Göttingen 1988. Nachdruck 2012. S 71.)1815 Andreas Bernardus Stabenow (aus Stralsund) (Stud. Greifswald)
Rectore Carolo Schildener, iuris doctore atque proffessore publico ordinario, die 1. Maii electo et die XI.

Eiusdem solenniter introducto in numerum civium academicorum recepti sunt:

8. die XVII. Iulii Andreas Bernardus Stabenow, Sundensis, medicinae cultor, 4 rt.

(Die matrikel der Universität Greifsvald und die Dekanatsbücher der Theologischen, der Juristischen und der Philosophischen Fakultät 1700-1821-Band 1 text der matrikel s 450)