LINIE III LÛBECK I SV 1587

 

STAVENOW

LÛBECK I

1587 

 

Generation X Barn till Andreas (II) f. Herre till Woldenberg g. m. Margaretha 1587.

1    Hans (V) f. Herre till Woldenberg ca 1588, äldste sonen.[1] Uppväxt i Lübeck, i familjens hus på Grosse Burgstrasse i Lübeck.[2]

Gift 1 Hans (V) blev bortgift i samband med faderns bortgång, sannolikt med en redan utsedd gemål. Han skickas till Perleberg till sin farbror Peter (V) och faster Catharina Schladerbeck f. Stavenow dit han kommer 1605 Fastern var gift m. Joachim Schladerbeck i Perleberg, borgmästare 1623, rådman 1638[3]). I Perleberg stannar Hans (V) till senast 1613 varefter familjen beger sig till släkten i Wriezen. 1614 begravs hans första hustru i Wriezen.

Gift 2 Med Anna. Blir borgare 1618 26.11 i Lübeck som skeppare med ett harnesk. Borgenärer är Heinrich Boicke och Detlof von Morennen.[4] Hans adress i Lübeck är An der Trave 673, 1622 huset säljs 1632.[5] Hans blir gudfar 1620 för Michael Bahr och Annas son Andreas. Hans dotter Margareta är 1626 gudmor åt Adam Weiss och Anna v. Sto:s Son Hans i Wriezen. Bland gudfädren fanns även Georg Strauss.[6] År 1626 19.12 omnämns Hans Stavenow som skeppare på ett av Lübecks största handelsfartyg.[7] Den 30 januari 1634 gav Hans Stauenouw Johan Füchting ett skuldregister inom skepparnäringen: „einen apen Stoep So nicht mit up dat regester Bi dat ander Sulver tuch geschreven ist, heft gewagen tein Loedt".[8] 1634 7.8, borgenär för skepparen Jochim Holst, 1635, 21.5 borgenär för skepparen Joachim Johansen, 1638 24.3 borgenär för skepparen Michel Satow.[9] Hans v. Stauenaw står dopvittne i Lübeck 1636 8.9, 1638, 10.7, 18.10, 1639 10.2, 10.3, 24.9, 1643 5.8, samt 5.10.[10] Hans Stavenow dog 1645 7.9. i Lübeck.

2    Margaretha 1618 8/11 gift med Simon Laurenz i Lübecks dom.[11]

3    Anneke

4    Andreas (III) f. Herre till Woldenberg.

5    Magdalena Gift 1626 17.9, (2 A bk.16n.Trinit) med Hans Möller, Skeppare i Lübeck.[12]


[1] Lübeck Stadtarchiv. Niederstaddtbuch.13 november 1604. S 622b. Zeugebrief, in dem die vor dem Rat persönlich erschienenen Hans Funk und Hans Loste mit ausgestreckten Armen und Fingern bezeugen, daß die Geschwister Hanß, Margreta, Anneke, Andreaß vnd Magdalena Stavenow eheliche Kinder des verstorbenen Andreas Stavenow und dessen noch lebender Frau Margarethe Stavenow sind. Sie bezeugen damit, daß die Mutter und die genannten fünf Kinder demnach die rechtmäßigen und nächsten Erben des Verstorbenen sind.

[2] Adresse: 1596 Grosse Bürgstr. 719. Schröder Jak. S 59 B. (alt 593). Nr 719 bis 1608, verkauft beim Vormünder Timmerman. Den Nachbar, war dem Krog de Ridendener. Die Reittendiener der Stadt Lübeck war berittene Amtmänner der Rat im Lübeck.

[3] Forschungen zur brandenburgischen und preussichen Geschichte. Neue folge der Märkischen forscungen des vereins für geschichte der Mark Brandenburg. Vol 50-51. S 325.

[4] Stadsarkivet i Lübeck, Borgaredsboken. Anm. B 1591 ff S 561.

[5] Stadsarkivet i Lübeck, Schröder 17 JH S. 643.

[6] Kyrkoboken Wriezen. Dop. 1626. jfr. fam. Strauss ingift i Lübeck 1776 i vår gren.

[7] Johann Füchting und Füchtings Hof in Lübeck. Veröffentlichungen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck. Reihe B. Band 8. S 402. “Nr 33. 19.12 1626. Hans Stavenow Shiffer, Matthias Scheele Schiffszimmermeister, Lasten Tragfähigkeit 200, Länge des Kiels 50, Part, Anteil am Schiff ¼ Olenscnowitz Anhang/Lfd. Nr. 27.”

[8] Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde F. Aschenfeldt, 1916 Volym 18. S 68.

[9] Lübeck Stadtarchiv. Lübeck Borgaredsbok 1634 7.8, 1635 21.5, 1638 24.3.

[10] Kyrkobok Lübeck St. Jacobi dopbok. 1636 8.9, 1638 10.7, 18.10, 1639 10.2, 10.3, 24.9.1643 5.8. samt 15.10. Skepparen Hans Stavenow omnämns med adelsprefix (v) på samtliga kort i kartoteket i Stadsarkivet i Lübeck.

[11] Kyrkobok Lübeck domkyrkoförsamlingen, gifta år 1618.8.11.

[12] Kyrkbok Lübeck, St. Jacobi Traubuch år 1626 S 51.


 

Bild nedan

Stadtarchiv Lübeck, Niederstadtbuch

Dokumentet är ett vittnesbrev där Hans Funk och Hans Loste med utsträckta armar och fingrar betygar att syskonen Hans, Margareta Anneke och Magdalena Stavenow är inomäktenskapliga barn till den döde Andreas Stavenow och dess fortfarande levande fru Margaretha Stavenow år 1604.  

De betygar därmed att modern och de fem barnen är de rättmätiga arvingarna till den döde Andreas. Dokumentet är skrivet på lågtyska:

"Hanß Funcke und Hanß Loeste, Figes lossendige frame Menner, vor dem Erb(aren) Rade tho Lübeck persönlich tho iegen erschenende, hebben vthgestreckeden armen vnd upgehauenen ehrenliffliken fingern tho Gott dem Allmechtigen woracht ist schwerende getuget vnd wahrgemaket, dat Hanß, Margreta, Anneke, Andreaß vnd Magdalena Stauenowen, vulle Suster vnd Brodere, van eren vader seehligen Andreaß Stauenowen vnd Margreten dessulven ehelichen Hußfruwen ehrer Moder so noch im lauende ist, echt und recht vth einem ehelichen brudtbedde getelet vnd gebaken, vnd dat derwegen ermelte Margreta de Moder sampt obbemelten viff Kindern, tho seehligen Andreaß Stauenowen nagelatenen gudern de fruwe tho dem Manne, vnd de Kinder tho den Vader de rechte vnd negste Eruen sin, nemandt neger noch mit ehnen dartho gelike na, ahne gefherde, So warlich alß ohnen den Gertugen Gott also selpen schall, Jussu consulatus Act(um) 13. Novembris."

 

 

I det andra dokumentet framkommer Simon Timmermann, som är förmyndare för änkan och barnen. Som förmyndare nummer två är en Peter Piper bekräftad genom Stadens råd:

"Simon Timmermann, alß vorordneter vormunder Margreten, seehligen Andreaß Stauenow wedewen vnd Kinder, vor dem Erb(aren) Rade tho lubegk persönlich thoigen erschinende schefft neuenst siek tho vormunder tho bestetigen, begheret Peter Piper, welche in Gerichte iegenwardich ein Erb(erer) Rath bestettiget heft, vmb der wedewen vnd ehren Kindern also vorthostande alse se dartho andtwerden willen, Jussu Consulatus Actum 6. Novembris."

(Stadtarchiv Lübeck, Niederstadtbuch S 597)

 

 

Familjen ägde huset Grosse Burgstrasse 719 i Lübeck.

Adress: 1596 Grosse Bürgstr. 719. (Schröder Jak. S 59 B. (alt 593) Nr 719 till 1608, när det såldes av förmyndaren. Intressant nog låg huset bredvid krogen "de Ridendener". De sk. Reittendiener vid rådet i staden Lübeck var beridna ämbetsmän, drabanter, polisvakt och kurirer till rådet i Lübeck.

 


 

Generation XI Barn till Hans (V) f. Herre till Woldenberg, Skeppare i Lübeck, första äktenskapet Lübeck-Perleberg.

I samband med faderns död 1604 har Hans (V) gift sig och begett sig till sin Farbror Peter (V) och fastern Catharina g. m. Borgmästaren Joachim Schladerbeck i Perleberg. Där döps tre av barnen i första äktenskapet. Familjen Pohlman i Perleberg är senare gudföräldrar och ingifta i familjegrenen i Malchin, Mecklenburg.

1     Michael (III) f. 1605 20.9 i Perleberg. Gudföräldrar Andreas Hinze, Christoff Prodenagel Hausfrau.[1]

2    Johannes (IV) f. 1608 29.5 i Perleberg. Gudföräldrar Georg Ottman, Andreas Hinze, Christoff Prodenagels dotter Catharina.[2]

3    Margaretha 1613 02.03.i Perleberg. Gudföräldrar Joachim Pohlmanns fru, Margaretha Wetter, Caspar Pohlman.[3]   

4    Lucas (I) 1617 xx.09 Lucas, Hans Stafenowens son. Gudföräldrar ”Lucas Konow, Johann Schladerbeck, Elisabeth Schmidt”.[4]

Gifte 2 Barn till Hans (V) och Anna i Wriezen och Lübeck.

Även i Wriezen dyker familjemedlemmar från Perleberg upp, Johann Schladerbeck, (trol. son till Catharina f. Stavenow och Jürgen Schladerbeck) altså kusin till Hans (V) är dopvittne vid Lucas (I) dop.

5    Maria 1620. September diem nach Trinitatis ”Hans Stavenow, Anna filia Maria”. Gudföräldrar Matthias Brakowski, Melchior v. Schrebschen, Aramis Armfeldt, Balthsar Bahrfussen F(ru).[5]

6    Dotter f. 15.11.  Hans v. Stauenaw Schiffer (skeppare). Låter döpa en dotter, vars namn prästen glömt sätta ut i Lübeck.[6]


[1] Kyrkbok Perleberg Dop 1605 20.9.

[2] Kyrkbok Perleberg Dop 1608 29.5.

[3] Kyrkbok Perleberg Dop 1613 02.03.

[4] Kyrkbok Perleberg Dop 1617 (oläsligt datum).9 MF 24220/4.

[5] Kyrkbok Wriezen Dop. 1620 diem nach trinitatis november.

[6] Kyrkbok Lübeck St. Jacobi dopbok 1632 15.11. S. 3.


Hans är gudförälder i Wriezen den 1 dec 1620 vid Andreas Bahrs dop, son till Michael Bahr och Anna.

1625 vid Adam Weiss och Anna v. Sto. son Hans. Dopvittnena var Michael Schwarzkopf, Georg Strauss, Thomas Pals, Hans Stabenowes Magd Marga, Michael Matzows Fru. Hans Stabenow är gudfar den 5 april 1626 när Adam Wyns och Beatrix döper sonen Hans i Wriezen. 

 

Jfr. Pohlmanns, Wolff och Strauss dyker regelmässigt upp som dopvittnen även i Malchin vid Christoffer Heinrich Stavenows barndop.Vi känner inte till om denna familj lever vidare, även om det är sannolikt.Källor till ovanstående FamiljUm 1588 - 1645 Shiffer Hans Stavenow Lübeck (5?)

Hans Stavenow, Shiffer.War 26.11. 1618 bürger ”mit einem Harnisch”. Gebühr 5 R. Bürgen: Heinrich Boicke und Detlof von Morennen (Bürg. Anm.B. 1591 ff,s.561)

1621 Jan 9 Mitbürge Segelnähers Ludewich Nordtman (Burg. Anm. B 1591 ff. S 612.)

(Traueregister Lübeck von den Anfängen bis zum Jahre 1704 sid 91 nr 2204).

1622 Adresse An der Trave 673, 1632 verkauft. (Schröder 17 JH S. 643). (Schröder 17 JH S. 643).

1626 19/12 ist Hans Stavenow ernennt als Schiffer von einer der grösten handelsshiffen Lübecks.

Nr 33. 19.12 1626. Hans Stavenow Shiffer, Matthias Scheele Schiffszimmermeister, Lasten Tragfähigkeit 200, Länge des Kiels 50, Part, Anteil am Schiff ¼ Olenscnowitz Anhang/Lfd. Nr. 27. (Johann Füchting und Füchtings Hof in Lübeck. Veröffentlichungen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck. Reihe B. Band 8. S 402).

1637 Das Schuldbuch

Weiteren Aufschluβüber die regen Handelsbetziehungen von Johann Füchting gibt auch das Schuld-buch (SchuldBuch In Folio und Weiss Pergamen, was darin offen befunden, findet man richtig in Debito und Credito ausβgezogen laut diesem Buch von fol:189 bil fol: 204): Auf eine Forderung von 4988 M gegen die Reeder Heinrich Schultes Schiff wegen hollandäichen Dock und Eysern Gottlingen halber nebenst den Ungeldern waren bereits an den H. Sel. Bezahlt 3117 M 8 βund im Februar 1637 von H. Heinrich Remmers auf 3/16 Part 935 M 4 β, von Hans Stavenow auf 1/16 part 311 M 12 βsowie von Andreas Kleinike auf 1/8 Part 623 M 8 β. (Neubau: Shiffsparten Nr 16.)

(Johann Füchting und Füchtings Hof in Lübeck. Veröffentlichungen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck. Reihe B. Band 8. S 58.)

Am 30 Januar 1634 verehrte dann Hans Stauenouw ") „einen apen Stoep So nicht mit up dat regester Bi dat ander Sulver tuch geschreven ist, heft gewagen tein Loedt" . Mit diesem hier erwähnten „Register" ist entweder das oben (s 62) erwähnte Buch von 1626 gemeint oder es müsste ein ebenfalls nicht mehr vorhandes älteres Inventar sein.

(Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde F. Aschenfeldt, 1916 Volym 18 S 68)


1638 Stavenow Hans. Schi., 1638, (Füchtings Hof)

Gestorben 7.9.1645.


Hans Stavenows frau Steht Pate 1642 20.7.

Hans Stavenow steht Pate 1643 5.8.

Seine Wittwe steht Pate 1645. 7.9.


Kinder 1 1632 Tochter  Stauenaw Hans Schiffer, lässt taufen ein Tochter? (Jac. Tfb. S 3) 

Ytterligare en familj utan söner som dock bör vara släkt med ovanstående familj

 

Ca 1588 + 1670 Brauerei Eigner Hans Stavenow Lübeck  (St Jacobi)

Hans Stavenow, 1604 (ein Sohn Hans Stavenow, der Schiffers?), kommt vor 1625 gest. 1667. Eigner 1625 der Brauerei Engelsgrube. Verh. vor 1667 mit Anna N.N. der 1667 mit der Tochter dem Brauerei geerbt haben. Ein Grosse Anlage. (Schröder 17 JH S 305). Die Mutter Annas war Catharina Brinken (Rechtsprocess F.R.)

1632 - 1650 Stauenawes Anna. Brauersfrau 1647 22.6 (Domtfb. 1208 136) Pate  8.5 1632 Stauenawen Anna (Jac Tfb. S 149) 5.11 1633 Stauenawen Anna (Jac Tfb S 69) 28.3 1639 Stauenawen Anna, 27 sept 1640 Stavenow Anna Brauerstochter (Domtfb S 616, 185), 25.8 1641 (Jac Tfb S 176, 340) Stauenawen Anna, 5.4 1644 (Jac Tfb S 206) 27.12 1650 (Jac. Tfb. S 32).


Wohnhaus: 1625 Büde mit Dachboden, Alskeide 656, dann Strassenhaus zu Engelsgrube 623. (Schröder 17 JH S 292).

1634 Zwei Buden: Engelswich 612, 613. 1640 vb. (Schröder 17 JH. S 288). 1634 Rotbrauhaus n Gang: Engelswich 614. 1636 v.b. (Schröder JH. S 292). 1635 Rotbrauer, Hausmarke XX Schröder TOP. II S 271.


Steht Pate: 1630, 11.3, 19.5, 16.6, 1631 22.2, 11.3, 14.6, 24.7, 20.9, 21.10, 6.11, 24.11, 1632 14.3, 19.4, 11.6, 13.8 Steht Pate Jacobi Tfb. S 7, 21, 85, 71, 74, 88, 94, 105, 112, 115, 119, 139, 145, 155, 164.

1631 25 juli, 1635 9.6, 1642 16.5, 1643 11.8 Steht Pate Domtaufb. 1636 8.9, 1638 10.7, 18.10, 1639 10.2, 10,3 24.9 Steht Pate Jacobi 1637  23.11 Seine Frau Steht Pate.

1639 Fick Rehme, Hans Stavenows Brauerknecht in einem Rechtsprozess. Darein kann man auslesen das Hans Stavenow, ein sehr „Harten“ Mann war.

1640 Stauenaw Hans 1640 14.12. Seine Tochter steht Pate 4.6.1641.

1641 Staffenouw Hans, Brauer 28.11. Marien Wochenbuch Seite b.

1641 Wohnhaus Wengstrasse 10 (Schröder 17 JH. S 386)

1670 Erbten die WW u Tochter, Dr med. Johan Bergel(Der Schwiegersohn?) der ubernehmen.

 

Kinder 1 1631 Anna Catherine?- 1631 Hans Stuenaw last Taufen eine Tochter? Jacobi Tfb. S 88. . Vorname nicht ernennt. Lebte 1667 und ist gest. + 1698. Verh. Vor 1667 mit Claus Embke, lebte noch 1667 und war gest. 1698. Die Kindern erbte das Brauerei im Jahr 1698. (Schröder, s 305).

Stauenawes Anna Catharina Jfr. Steht Pate 1648 15.3 (St jacobi. S 175). Stavenouw Catharina Pate 1649 9.1 (Aeg. Tfb. 1649/6)

Treueregister Lübeck s. 264. Nr 2438    9.7. 1648 Clauss Embke, Schiffer / J Catharine Stavenaw. St. Jacobi. (Franz Schubert Trauregister aus den ältesten Kirchenbüchern Schleswig Holsteins Von den Anfängen bis zum Jahre 1704. Band 7 Stadt Lübeck. 2 Lieferung, 1625-1650. Göttingen 1990. S 264).

 

Kinder 2 1651 Mutter. Ehefrau d Clauss Emeke, Brawer Jacobi Tfb. S 86.

Stauenawes Anna 1648 Claus Emeken Fraw 20.10 Pate. Stauenawes Catharina1663 Steht Pate (Jacobi Tfb. S 179).