Strauss

 

STAVENOW

STRAUSS

1738- 1772 Familjen Franz Heinrich Strauss i Lübeck

Borgaredsböcker i Lübeck

Den 19/6 1738 blev Franz Heinrich Strauss borgare i Lübeck såsom skomakarmästare. Borgenärer: Johan Frid. Maevius (Framstående familj i Lübeck) och Christopher Wendt.


Intressant är att notera att Johan Friedrich Maevius, skomakarmästare (Schuster B:16.10.1733) och Anna Catharina Mestmacher gifte sig den 18.10.1733 i St. Peterskyrkan i Lübeck. (Frantz Schubert Trauregister aus den ältesten Kirchenbüchern Schleswig Holsteins. Von 1705-1750. Band 7. Stadt Lübeck. 1 Lieferung. Dom, St Marien, St Petri. Göttingen 1994. S 173.). Han var alltså gift med en syster till Franz Heinrichs fru och således en ingift släkting. 


1738 Första giftemålet 

5 Trinitatis. Franz Hinrich Strauss och Elisabeth Dorothea Mestmacher, Bröllopet hölls i Fürstnau, festen i ett Hus på Mengstrasse. Gifta i Lübeck. St Mariakyrkan. 


Elisabeth Dorothea var sannolikt född i Schwerin, Mecklenburg. Den 9 Maij, 1698 döptes i Schwerin, Musketören Johan Mestmakers, dotter Barbara Dorothea. Dopvittnena var, Jungfru Pratory, Fru till Hov Fourir: Kriegern samt Fru Brüen.

För att få mer visshet i om Barbara Dorothea är densamma eller en syster till Elisabeth Dorothea måste mer forskning göras i dopböckerna i Schwerin. Men intressant är ett dopvittne i form av Hovfuriren Kriegern som möjliogen är en släkting till Anna Ursula v. Criegern, gift med Hieronymus Stavenow.   


1768 Andra giftemålet

Franz Hinrich Strauss gifte sig den 8 oktober 1768 med Anna Catharina Seemanns i St Jacobskyrkan i Lübeck. Giftemålet stod i Huset "an den Traben", d.v.s. vid floden Trabe "in /.vohn. bei der beidengrube" mante über 14 tag.


Barn i familjen Strauss
Barn 1 1740 Anna Margaretha – 20 mai, Franz Hinrich Strauss. Dopvittnen Claus Brüning K, Anna Fürstenauen, Margaretha Lüders. Barnets namn Anna Margaretha. Dopet i kyrkan.
Barn 2 1742 Johann Herrman. - Den 4 April 1742 Frantz Hinrich Strauss, en Soldat. Dopvittnena: Joh Gerh. Furstenau, Herrmann Siemers, Johanna Friedrica Fürstenauen. Narnets namn Johann Herrman. St Marien.
Barn 3 1744 Gerhard Hinrich Strauss- Franz Hinrich Strauss son Gerhard Hinrich döpt den 1 juli 1744. Dopvittnen: Gerhard Hinrich Bieregg, Johann AdH Furstenau, Anna Brünings. Dopet skedde i kyrkan.
Barn 4 1746 Margaretha Elisabeth. - Den 16 oktober Frantz Hinrich Strauss dotter. Dopvittnen Matthias Hieger, Martaretha Christina Stockfelhten, Elisabeth Gertrudh Gercken. Dotterns namn Margaretha Elisabeth


Familjegraven i St Katarinakyrkan

Begravningslängd St. Jacob, 6/5 1772 Franz Heinrich Strauss. Han begravdes dock inte där utan i familjegraven i S:ta Katharina kyrka.


Strauss

Några intressanta Strauss, som förefaller vara släktingar till familjen Strauss i Lübeck. Martin Strauss föddes ca 1651 och dog 12 augusti i Königsberg Ostpreussen 88 år gammal.
Fürstenau är en församling i Danzig, Westpreussen. Kr Elbing. Det förefaller som att Elisabeth Strauss föräldrar hade sitt bröllop här.
Petrus Strauss föddes den 5 mars 1690 i Danzig. Son till Martin Strauss och Catharina Christina Strauss.
1669 St Marien i Lübeck. 4 Trinitatis 1669. Thomas Strauss och Anna Rovess gifte sig. Verheiratet. In der 7 Kann?strass am A.
1689 St Jacobi i Lübeck. 17 Trinitatis 1689. Thomas Strauss en "cammern bedienter" alstå en ekonomitjänstemann från Wismar och Catharina Osterman. Bröllopet hölls I huset på Breiten Strasse.
1690 Christian Strauss toffelmakare svor borgareden i Lübeck.. 1692 St Marien. Lübeck. XXI Trinit: 13. Christian Strauss, Pantoffelmacher Anna Köppens in der Ehlich verstr. Köppens Fr. E.
Borgaredsböcker 5/3 1723 Thomas Henr. Strauss (Prahnen?)

DE

1738- 72 Familie Franz Heinrich Strauss in Lübeck

Martin Strauss geboren ca 1651, gestorben aug 12 Königsberg Ostpreussen 88 J alt. Fürstenau ein Kirchengemeinde in Danzig Westpreussen. Kr Elbing.

Petrus Strauss geb. 5 märz 1690 in Danzig. Vater Martin Strauss. Mutter. Catharina Christina Strauss.

Thomas Strauss, Andreas Sohn, g. 1645 in Danzig, Diorschau. Ev. 

Lübeck 1669 St Marien. 4 Trinitatis 1669. Thomas Strauss und Anna Rovess. Verheiratet. In der 7 Kann?strass am A.

Lübeck 1689 St Jacobi. 17 Trinitatis 1689. Thomas Strauss ein cammern bedienter aus Wismar u. Catharina Ostermans. In der Breiten Strasse in Ostermans Haus.

Lübeck 1690 Christian Strauss Pantoffelmacher eingebürgert in Lübeck.

Lübeck 1692 St Marien. Lübeck. XXI Trinit: 13. Christian Strauss, Pantoffelmacher Anna Köppens in der Ehlich verstr. Köppens Fr. E.

Lübeck Borgaredsböcker 5/3 1723 Thomas Henr. Strauss (Prahnen?)

Lübeck Borgaredsböcker. 29/4 1738 Franz Heinrich Strauss, skomakarmästare.

 

Am 9 Maij, 1698 ist in Schwerin, Johan Mestmakers, Mousqetier tochter Barbara Dorothea getauft. Die Paten, Jgfr Pratory, Fr. Hoff: Fourir:Kriegern, Fr Brüen.

 

1738 Ehe 1- 5 Trinitatis. Franz Hinrich Strauss und Elisabeth Dorothea Mestmachern, den Hochzeit in Fürstnauseinen Hause in den Mengstrassen. verh. in Lübeck. St Marien.

1768 Ehe 2- Franz Hinrich Strauss am 8 oct 1768 verh mit Anna Catharina Seemanns. St Jacobi. Die Hause an den Traben in /.vohn. beu der beidengrube mante über 14 tag.

19/6 1738 Franz Heinrich Strauss, skomakarmästare. Borgenärer: Johan Frid. Maevius (Framstående familj i Lübeck) och Christopher Wendt.

 

Begravningslängd St. Jacob, 6/5 1772 Franz Heinrich Strauss. Denne begravdes dock inte där utan i familjegraven i S:ta Katharina kyrka.

Kinder 1 1740 Anna Margaretha – 20 mai, Franz Hinrich Strauss. Paten Claus Brüning K, Anna Fürstenauen, Margaretha Lüders. Barnet Anna Margaretha. Dopet i kyrkan.

Kinder 2 1742 Johann Herrman. 4 April 1742 Frantz Hinrich Strauss, ein Soldat die Paten: Joh Gerh Furstenau, Herrmann Siemers, Johanna Friedrica Fürstenauen. Das Kind Johann Herrman. St Marien.

Kinder 3 1744 Gerhard HinrichStrauss- Franz Hinrich Strauss son Gerhard Hinrich 1 juli 1744. Dopvittnen: Gerhard Hinrich Bieregg, Johann AdH Furstenau, Anna Brünings. Dopet skedde i kyrkan.

Kinder 4 16 oct 1746 Margaretha Elisabeth. Frantz Hinrich Strauss, dopvittnen Matthias Hieger, Martaretha Christina Stockfelhten, Elisabeth Gertrudh Gercken, dotter Margaretha Elisabeth


(Johan Friedrich Maevius (Schuster B:16.10.1733) och Anna Catharina Mestmacher gifte sig den 18.10.1733 i St. Peterskyrkan i Lübeck.

(Frantz Schubert Trauregister aus den ältesten Kirchenbüchern Schleswig Holsteins. Von 1705-1750. Band 7. Stadt Lübeck. 1 Lieferung. Dom, St Marien, St Petri. Göttingen 1994. S 173.)