LINIE III Oscar Gustaf Fritz Nymark och Stavenow

 

STAVENOW

 

OSKAR GUSTAF FRITZ STAVENOW

 

 

 

1862-1909 Oscar Gustaf Fritz Stavenow, konditor, fabrikör och entreprenör (Helsingfors) (New York)

 

Oscar Gustaf Fritz Stavenow. Konditor och delägare i karamellfabriken Nymark & Stavenow, Helsingfors. Han dog den 13 Januari 1909 på Manhattan i New York, 46 år gammal. (Intressant nog utvandrade Johns son Oscar f.1886 också till Manhattan tillsammans med sin farbror, med samma båt, samma år, 1907, man seglade med S.S. Lucania.)

 

Bilder nedan

Födsloattest 1 december 1862 och döpt i Tyska St Gertrud Stockholm samt porträttbild på Oscar.


 

Adresser

1894 bor Oscar i Helsingfors. 

 

Familjen

Han förblev vad vi vet ogift. 

i 1890 års folkräkning nämns Oskar Gustaf Fritz Stavenow, f. 1862 i Stockholm, såsom Sockerbageri arbetare. Han var ensamstående och Bodde i kvarteret. Trollhättan N:o 6.


Bilder nedan 

T.v. Oscar som barn. Mitten, rekryten. Bilden tagen i Engelholm. T.h. Bild tagen i Stockholm.

 

 

Yrke innan emigrationen till USA

Osacar synes ha försökt sig på en militär bana. Sannolikt blev han rekryt vid 18-års ålder. Redan 1894 befann sig Oscar Stavenow i Helsingfors.


Bild nedan

Brev till Ludvig Stavenow i Uppsala 1 juli 1894


 

 

Oskar Stavenow var entreprenör och drev framgångsrikt en karamellfabrik tillsammans med Harald Nymark. De bägge gjorde en ansats att driva findlands första riktigt exklusiva krog i centrala Helsingfors. 

 

År 1900 sökte man rättighet att utskänka bränvin och andra spritdrycker till begagnande i sammanhang med värdshusrörelse. Firman Nymark & Stavenow i n:o 37 vid Norra Esplanadgatan, med konditorerne Lars Harald Frithiof Nymark och Oskar Gustaf Friedrich Stavenow såsom föreståndare. Inget fanns att erinra mot beviljande av utskänkningstillståndet. Helsingfors, den 10 april 1900. R. Heimberger, K. V. Bergman. Arthur af Forselies. A. R. Frenckell. O. Kjällmanson. (Utskottsbetänkande N.o. 8  angående särskilda ansökningar om rätt till försäljning och utskänkning af spritdrycker. Helsingfors Stadsfullmäktige). 

 

Resturangen var verkligen något speciellt för sin tid. Enligt bevarade brev, framgår att enorma summor lades ned på inredning och kvalitet. Sannolikt var inte marknaden mogen för en sådan resturang redan då. I vart fall inte med de stora kostnader det innebar. 


Bild nedan

Recensioner av Nymark & Stavenows restaurant

 


Bilder nedan

Korrespondens, klickbar, med Ludvig med anledning av affärer


År 1900 höll man på att gå i konkurs för första gången. Vid detta tillfälle gick Ludvig Stavenow in och räddade firman. Tyvärr lyckades man inte få resturangen att bli lönsam ändå. 

 

1904 Gick Resturangen i konkurs för att slutligt byta ägare till Alfred Landén. Resturangen bytte då namn till Restaurant Esplanad. 

 

I Huvudstabladet från Onsdagen den 13 juni 1906 finns en annons för Restaurant Esplanad. 

Norra Esplanadgatan 37, f.d. Nymark & Stavenows 1:sta kl. Restaurant. 

Rekommenderas i den ärade allmänhetens välvilliga åtanke, godt kök å god vinkällare, väl tempereradt lager å pilsner öl från fat ocj 1/2 flaskor. Finlands förnämsta Biljardsalong med 4 st. nya och väljusterade Biljarder. 

Vördsamt Alfred Landén. 

 

Intressant nog finns fortfarande ett Café Esplanad på den plats där Restaurant Esplanad låg. På så vis förs i någon mån Nymark och Stavenows anda vidare i Helsingfors. 

 

Här kommer vi att utveckla lite mer historik kring hans entreprenörsskap i Helsingfors och försöka se vad som hände i New York.

 

Oscar Stavenow utvandrade 1907 tillsammans med Johns son Oskar, d.v.s. brorsonen till New York 1907.

Sannolikt var hans plan att starta upp ett nytt etablissemang i Ney York inom resturangbranschen tillsammans med brorsonen. Sorgligt nog dog han redan 1909. "Lill" Oskar blev senare kock på en resturang på Manhattan i New York.

 

Förmodligen inspirerade dessa två brorsöner Ivars son Erik att utvandra till New York 1930 där han blev delägare i och hovmästare vid resturang Tre Kronor på Manhattan.