LUDVIG HEINRICH STAVENOW YRKE

 

STAVENOW

LUDVIG STAVENOW PIANOFABRIKÖR


Bilder ovan

Till vänster Ludvig ca 1862

Till höger Athenais ca 1864


1851-1852 Ludvig Stavenow, gesäll hos D Stavenow & Cie

Två instrumentmakarbröder 

Daniel Stavenow, som titulerades "musikalisk instrumentmakare" var i Sverige redan den 1 april 1849 och ansökte om svenskt medborgarrerätt tre gånger. Augusti 1850 med avslag den 10 september, men med rätt att vistas i riket. Förnyar nu ansökningen och gifter sig under tiden med Carolina Fahlvik, född 26 februari 1821. Den tredje och sista ansökan beviljas år 1852. (RA/1201.01 Arkivnamn Justitiedep. 1850 10/9 Akt nr 3, 1851 19/7 akt Nr. 1, 1852 20/9 akt Nr 5.)

 

Daniel var ursprungligen instrumentmakare och stod till en början som firmans huvudman. I juli månad 1850 fick han av kommerskollegium patent på en ny uppfinning å en ny konstruktion av fortepianos med villkor att inom ett år från patentets datum, flytta hit till riket eller överlåta patenträtten på svensk man.

 

Denna uppfinning, och möjligheten att utnyttja och sälja den i Sverige var troligtvis det primära skälet till att Daniel och Ludvig flyttade till Sverige. Sannolikt var Sverige en större sammanhållen marknad där ett patent respekterades i hela landet. Tyskland var ännu inte enat och möjligen hade det varit både dyrt och krångligt att försöka få patent på mekanismen i alla tyska stater under 1850-talet.


Bägge bröderna blev frimurare och Ludvig blev aktiv inom tyska kyrkan i Stockholm. 

 

Daniel Stavenow var instrumentmakare och två år äldre än Ludvig. Firman hette urspruningligen D. Stavenow & Komp. I en annons i Aftonbladet 1851 stod:

 

FORTEPIANO

Undertecknades Fortepiano- magasin i huset N 37 Clara

Bergsgränd, är sorteradt af solidt arbetade Flygel och

Taffelpianos, utförda efter nyaste konstruktion, med stark

och fyllig ton. Om goda priser och fullt ansvar försäkras.

Älder pianon tagas i utbyte och stämning verkställes.

D. Stavenow & Komp.  


  

Daniel Stavenow & C:o deltog i expositionen av svenska slöjdprodukter i Stockholm 1851. (Katalogen nr 238) Man visade då upp "Ett Patent. Flygel-fortepiano af jacaranda" (nr 2556). Mellan åren 1851 och 1853 bodde Daniel och Ludvig på samma adress, Klarabergsgränd 37. Ludvig är nu instrumentmakargesäll och går i lära hos sin äldre broder. Mellan åren 1854 och 1856 bodde bröderna på Klara Norra Kyrkogata 21. Den 19 oktober 1855 flyttar Daniel till Göteborg med sin familj, hustrun Carolina och barnen Ernst och Doris födda 1854 och 1852. Enligt Göteborgs adress och industrikalender år 1882 var Daniel ägare till en handelsfirma kallad Laura Lejel på Södra Hamngatan 37.  

 

Museet Klaverens hus förvärvade en taffel singerad D. Stavenow & Cie med serienummer 5 midsommar 2005. Det är sannolikt det femte instrumentet som tillverkades i Sverige. Gissningsvis ett utställningsinstrument, rikt dekorerad med grönbetsade inläggningar runt klaven och på sargen och med anhängningsplatta i grönt och guld. Gissningsvis är det ett utställningsinstrument men finns inte upptaget i katalogen över Stockholmsutställningen 1851. Daniel Stavenow var där, representerad med sin flygelmodell med ovanifrån slående mekanik. (Brev från Eva Helenius Midsommar 2005). 

 

I Post och inrikes tidningar kungjordes torsdagen den 21 oktober 1852 att L.H. Stavenow svurit borgareden i Stockholm. Han var då alltså färdigutbildad instrumentmakare. 

 

1855 D & L Stavenow

I Klaverens Hus samlingar finns en flygel med märket D & L Stavenow Stockholm c. 1855 no number CC-a4 jacaranda, zinc inlay the only known instrument by these makers.

 1856-1880 Piano forte fabrik Ludwig Stavenow Stockholm


 

Ludwig Stavenows instrument visar upp stor kvalitet i utförandet. Han var noga med att instrumenten skulle hålla god klang och vara förstklassiga instrument. Det visade sig vara något som höll i längden och som gav en hel del utmärkelser. Fabrikens pianon blev prisbelönta på industriutställningarna. Man fick medalj i malmö 1865, Stockholm 1866, Paris 1867, Moskva 1872 och silvermedalj i Stockholm 1897.

 

År 1856 har Ludvig Stavenow själv blivit instrumentmakare. Han har nu flyttat till Gamla Kungsholmsbrogata 19 och tar över pianotillverkningen. År 1858 föds den förste sonen Ernst.

 

Bild nedan 

Firmans logotyp på piano från den här tiden.


 

I två annonser i Aftonbladet av den 25 januari och 10 april 1860 framgår följande av firmans utbud.

 

NYA PIANOS   

Af nyaste konstruktion, för hvars varaktighet

Ansvaras, hos Ludvig Stavenow

Beridarebansgatan N:o 18. 

 

NYA PIANOS

och taffelfortepiano finnas till salu eller att hyra, hos

Ludvig Stavenow

Beridarebansgatan N:o 18. 

 

Bilder nedan

Bilden till vänster: År 1863 deltar Ludvig Stavenow i Fabriks- och hantverksföreningens exposition i Norrköping. I katalogen återfinns följande helsidesannons. 

Bilden Till höger visar Beridarebansgatan 18, det låga huset i mitten. Foto Lennart af Peterséns. 


 

Vad som är intressant att notera är att fabriken hade sina instrument utställda hos Svenska Industrimagasinet på Regeringsgatan 28. På Regeringsgatan 26 kommer John Stavenow att senare öppna en egen butik med försäljning med namnet John Stavenows Piano och orgelmagasin. 

 

År 1864 föds sonen Ludvig d.y., som kommer att flytta till Uppsala för att läsa vid universitetet, och längre fram bli dess rektor. Ludvig och familjen har sin bostad 1865 till 1866 på Beridarebansgatan 25. Ludvig deltog i de skandinaviska utställningarna i Stockholm 1866 (Pianon) och fick medaj. Foto på medaljen har Pehr Blomberg. Ludvig Stavenow erhöll ett hedersomnämnande i Paris 1867. År 1867 flyttar familjen till Beridarebansgatan 23. Sonen Arthur föds samtidigt. 1868 flyttar familjen igen, nu till Mäster Samuelsgatan 51, där de bor till 1870. Under den tiden föds ytterligare en son, Ivar Per Gustaf. 1870 föds den sista i barnaskaran, Alma.


1872 deltar Ludvig Stavenow i den stora utställningen i Berlin, varvid han fick ett fint omnämnande, så kallat "Ehrenvolle Erwähnungen". 

(Geschichte des Claviers, Dr. Oscar Paul. Leipzig 1868 Sidan 231)  

 

Bilder nedan

Taffel och pianinos från produktionen. Bilderna är från olika försäljningssiter samt musikmuséet. Den egentligen enda möjligheten att samla information om instrumenten idag eftersom inga dokument från fabriken finns bevarade.  

 

 

1880 Ludvig Stavenow & Son

År 1871 flyttar den nu ganska stora familjen till Ålandsgatan 14. Under 1872 deltar Ludvig i den skandinaviska utställningen i Köpenhamn. Firman går bra och Ludvig köper fastigheten Norra Smedjegatan 28 i Stockholm. Huset var då värt 25 000 kr. 1880 är sonen John gesäll, vilket framgår i ansökan om statligt reseunderstöd för utlandsstudier. (Eva Helenius Öberg. Mail 23/11 03.) Vid tiden för John Stavenows inträde i yrket, ändrades namnet på fabriken till Ludvig Stavenow & Son.  

 

Bilder nedan

Från vänster Ludvig Stavenow, hans hustru Athenais, Huset på Norra Smedjegatan 28 längst t.v. i bilden som är en vy söderut från fastigheten nr 25-27. I den högra bilden syns fastigheten mitt i bilden. Bilderna på fastigheten är från Stockholms Stadsmuseum och tagna av Lennart af Peterséns 1954. 


 

Av en annons i Stockholms Dagblad från den 11 juli 1885 framgår följande utbud, samt att firman hade telefon redan 1885. Men så låg man ju nästan granne med telefonaktiebolagets hus på Norra Smedjegatan 28. . 

 

Pianinos i ek, svart och valnöt

till billigaste pris

Ludwig Stavenow & Son

28 Norra Smedjegatan 28, 1 tr upp.

Allm.

Tel-6288

 

Instrumentens kvalitet

På tiden för firma Ludvig Stavenow & Son användes bl.a. Langer mekanik (samma som i Bechstein Concert 8, vilket anses vara bästa stående pianot som tillverkats). Firmans lokaler låg då på Regeringsgatam 26 i Stockholm. En typisk teknisk specifikation för instrumenten under den här tiden, slutet på 1890-talet och början på 1900-talet, var 155 cm, höjd 135 cm (inklusive hjul), djup 68 cm och med en vikt närmare 300 kg (gjutjärnsram), 2 pedaler. Klaviaturens omfång A2 - A4 = 85 toner (7 oktaver). Lika stor, eller större, resonanslåda som en medelstor flygel. Metoden för hur instrumenten byggdes gjorde att de fick mycket fin klang över hela registret med toner och höll stämningen bra med den stadiga ramen.

 

År 1885 flyttades fabrikationen in i huset på Norra Smedjegatan 28. Firman hette nu Ludvig Stavenow & Son. Sonen John är förman på firman till 1893.

 

År 1890 går Ludvig Stavenow i pension och flyttar till Grevturegatan 41. Han omnämns som f.d. Pianofabrikör.

I hushållet, Lönnen N:o 14 finns enligt folkräkningen 1890 följande personer. 

Fam. nr 1

Stavenow, Ludvig Heinrich, f. 1822 i Tyskland, Instrumentmakare
Jönsson, Anna Kristina Athenais, f. 1839 i Loftahammar Kalmar län
Ernst Carl Kristoffer, f. 1858 i Stockholm, Grosshandlande
Artur Vilhelm August, f. 1867 i Stockholm, Teaterelev
Ivar Per Gustaf, f. 1869 i Stockholm, Kontorselev
Alma Hulda Athenais, f. 1870 i Stockholm

Fam. nr 2

Andersson, Maria Karolina, f. 1867 i Ösmo St. län, Piga


1891 Flyttar Ludvig och Athenais till Östermalmsgatan 16. 1892 och 1893 till Sibyllegatan 53. 

 


Socialt engagemang

Ludvig var frimurare. Han var även ledamot i tyska församlingens kyrkoråd.

Han blev Timmermansbroder år 1865. (Timmermansorden Minnesskrift till firande av St Georg Svenska Timmermanshyddas 150- åriga bestånd. Stockholm 1911 s. 61.

 

Tyska skyddsföreningen

Omkring år 1883 vet vi att Ludvig Stavenow var engagerad i Tyska församlingens Skyddsförening som fattigvårdare, han hade ett stort intresse för att hjälpa de svagaste. I denna anda åkte han exempelvis till Drottningholm med de tyska skolbarnen på utflykt.


Komitté i Tyska Skyddsföreningen i Stookholm af den 22 Mars utgjordes av Förvaltningsutskottet : Ordförande: Heiss, F. Vice ordförande; Barth, O. Skattmästare. Sontag, F. Sekreterare: Warburg, S.

Fattigvårdare: Redlich, von Blanck, Otto; Stavenow, L. H.; Schlachter, H.; Voss, Öfrige ledamöter: Johanson, J. P.; Uggla, E. J. E.; Grenholm, E. M.; Stålhammar, C. P. Kaiser, Pastor, ordförande; Dölling, fru.

Därvidlag kan nämnas att Pastor Kaiser döpt flera av parets barn.


Familjen Heiss, kan nämnas var en förmögen familj i Stockholm och var bryggare, de förde enligt uppgift Pilsnern till Sverige och blev förmögna på detta. Ludvig Stavenow d.y. son Åke, var gift Hartman, vars mor var född Heiss.


Bild nedan

Till vänster Ludvigs frimurarvapen och personliga devis

Till höger Medlemmar av församlingens kyrkorådBilder nedan

Till vänster Athenais i 60-årsåldern. 

Till höger Ludvig i 70-årsåldernBild nedan

Telegram från Athenais i Lübeck. Ludvig avled fridfullt på förmiddagen den 21/2 1905. På grund av kölden i Sverige spenderade han sina pensionsår i Lübeck och begravdes även där.