LINJE III LÛBECK IV SV

 

STAVENOW

LÛBECK ARFRADE

1748 + ca 1811 Christian Nicolaus Herrman Stavenow (Malchin) (Lübeck) (Stockelsdorf) (Schwartau)

Christian Nicolaus Herrman Krögare och fastighetsägare i Lübeck, Godsägare till Arfrade.

Föddes 1748 24.8. “Xtian Niclas. Vater Staveno. Tauft Sohnen Xtian Niclas. Paten 1 H. Jacobi, 2 Mstr. Schlie 3 Fr. Bohlen”.[1]

Svär borgareden Som värdshusvärd i Lübeck 1776.[2] Fastighetsägare och värdshusvärd i Lübeck på Gr. Burgstrasse 1779, omnämnd som "Hr. Stabenau"(där Andreas (II) bodde på till 1604).[3]

    Gift 1776 9.5. med Margaretha Elisabeth Strauss. ”21 Apr: Ein Wirth Christian Nicolaus Stabenau und Margaretha Elisabeth Strauss. Hochzeit bei Dau an der Trabe am 9 Mai Dienstag. Burgermeister v. Wickede Consent. H. Past v. d. Hudelop.”

Den 21 april, en värdhusvärd, Christian Nikolaus Stabenau och Elisabeth Strauss. Bröllopet vid Dau an der Trabe den 9 maj, Tisdag. Borgmästare v. Wickede gav sitt godkännande till bröllopet och Herr Pastor v. d. Hudelop var vigselpräst".

    Margaretha Strauss f. i Lübeck, döpt 1746 6.11, dotter till borgaren och skomakarmästaren Franz Heinrich Strauss och Dorothea Elisabeth f. Mestmacher vilka gifte sig i Mariakyrkan år 1738.

     1788 köper Christian Nicolaus Stavenow godset Arfrade i Stockelsdorf, av Christian Friedrich von Bülow  auf Arfrade 1788.[4]

Philip Ludwig Witt, gudfar till sonen Ernst Gottlieb, hade fordringar med villkor om förköp av gården. Famljen Witt var vänner till familjen redan vid Christian Nicolaus fars Johan Friedrich dop i Fürstenberg år 1698.[5]

Av Philip Ludvig Witts kapitalfordran framgår att Godset Arfrade innefattade: byggnader, betesmarker, åkermarker, trädgårdar, åkrar, torvtäkt samt tillbehör och boskap.[6]

    Den 16.3. 1793 säljer han kvarnen i byn Sereetz med tillhörande byggnader, fält med tillhörande boskap åkrar och byggnadstillbehör.[8] 

Christian Nicolaus Herrman dog före 1811 i Hamburg.[9] Margaretha Elisabeth Strauss död i Bad Schwartau 1819 2.10.[9]


[1] Kyrkobok Malchin Dop 1748 24.8. Anm. Prästen har inte satt ut faderns förnamn, men eftersom gudföräldrarna fam. Fru Schlie är gudmor till Christopher Hinrich 1742 och Mstr. Schlie är gudfar till Christian Nicolaus, är Johan Stavenow med säkerhet fadern och inte hans broder Joachim Stavenow. Fru Schlie är även gudmor 1777 1.5. i Malchin till Catharina Sophia, Christopher Hinrichs dotter. Jungfru Adelm. Gilow är också gudmor till Christoph Hinrichs dotter Magdalena Sophia f. 1785 9.7.

[2] Lübecks stadsarkiv. Borgaredsboken. Uppslag 1776 nr. 21.

[3] Lübeckische Anziegen Lübecker Zeitung, Amtsblatt d. Freien u. Hansestadt Lübeck. 1779 13.11.

[4] Stadsarkivet i Lübeck. Bevarad kommunikation med Rådet i Lübeck om försäljning och köp av Arfrade 29 och 30 maj 1788.

[5] Kyrkbok Fürstenberg Dop 1698 19.10. „den 19. [October] ließ Hieronymus Stavenow seinen Sohn Johann Friederich tauffen. Paten Christian Heynecke, Michel Schellehn, die Wittische“. D.v.s. fru Witt.

[6] Lübeckische Anziegen Lübecker Zeitung, Amtsblatt d. Freien u. Hansestadt Lübeck. 1791.

[7] Lübeckische Anziegen Lübecker Zeitung, Amtsblatt d. Freien u. Hansestadt Lübeck. 1793. 16.3.

[8] Han nämns som död vid äldste sonen, Hovkonditorn Christian Herrman Stavenows giftemål i Rensefeld den 30.1. 1812.

[9] Kyrkoboken i Stockelsdorf Döda 1819 2.10. Här näms också att han dog i Hamburg. 


Eftersom Faderns förnamn inte är utsatt, visar de fetmarkerade namnen ytterligare att Johan Friedrich Stavenow är fadern och inte hans broder Joachim. 

Fadern. Johan Friedrich (I) f. 1698 19.10 i Fürstenberg. Död 1773 24.5 I Malchin. „den 19. ließ Hieronymus Stavenow seinen Sohn Johann Friederich tauffen. Dopvittnen Christian Heynecke, Michel Schellehn, die Wittische“. Familjen Witt är redan här gudföräldrar. 

Gift. 1735 25.11. i Malchin med Jungfru Maria Elisabeth Gilow f. 1712 8.1, dotter till Joachim Christopher Gilow, borgare i Malchin. Familjen Gilow var ursprungligen en rådsherresläkt med många efterföljande präster i Malchin med omnejd. Släkten kan äldst härledas till de tre bröderna Johann, Dietrich och Lamberg v. Gilow som alla var rådsherrar i Malchin år 1338. 


Christian Nicolaus äldre bror Christopher Hinrich

170. Mstr. Christopher Hinrich f. 1742 Dop 17.12. “Vater: Joh. Stafeno Dec 17. Tauft Sohnen Christopher Hinrich. Paten 1 Georg v. Schazer 2 Christopher Gottschalk 3 Fr. Schlien

Gift 1 1775 10.11 med Anna Sophia Baresel i Malchin. Giftemålet är i Ivenach. Anna Sophia dör och begravs 1776 13.11 i Malchin.
Gift 2 1777 13.11 med Catharina Elisabeth Beutling. „Meister Christopher Heinrich Stavenow, bürger und Ambtsmeister in Lobe, Schumacher Amth hirselbst und Jungfer Catharina Elisabeth Beutlings, Friedrich Beutling gewesenen Schustermeisters zu Vietegest nachgelassener Jüngste Tochter.

I Vietegest bodde även farfar Hieronymus (I) hos fam. V. Oldenburg under sin studietid.

Medan Christoffer Hinrichs gren levde vidare i Malchin, kom vår yngre gren av familjen till Lübeck med Christian Nicolaus från Malchin. 

    Generation XV Barn till brodern Christoph Hinrich och Anna Sophia Baresel

  1. Johann Wilhelm 1776 Dop 16.10.[1] Död 1855 13.7. i Malchin. „Ambsts­schustermeisters Söhnlein Joachim Heinrich Wilhelm geboren. Paten Wilhelm Gahnre, Hinrich Baersel, Joachim Jacoby.“ Död 13 juli 1855 80 år gammal i Malchinchen.[2] Anna Sophia Bareseln begr. 1776 13.11. i Malchin, dog i barnsäng.[3]

    Generation XV Barn till Christoph Hinrich och Catharina Elisabeth Beutling

  1. Catharina Sophia f. 1777 Mstr Stavenow, Ambtsschuster, Töchterlein Catharina Sophia. Paten Frau Witten, Frau Schlien, Beutling.[4]
  2. Wilhelm Johann Heinrich 1779 Dop 6.3 „Mstr Stavenow Ambbtschuster söhnlein. Paten Witte, Ackermann, Stavenow Ackermann, Baresel“.[5]
  3. David Christoph 1780 Dop 13.9. „Ambtsschusters Söhnlein David Christoph. Paten Mstr Hentel, Gilow, Frau Stavenowen.“[6]
  4. Johann Friedrich Christoph 1783 Dop 1.4. Mstr Stavenow, Ambtsschuster Söhnlein getauft. Mstr Johann Bömnen Mstr. 2 Mstr Samuel Winterfeld Ambtsbez, 3 Meister Hagen Schneider.[7]
  5. Magdalena Sophia 1785 D. 1860 „9 Julius Das A. Schusters Xstoph Stauenows Töchter Magdalena Sophia. Paten 1 Mstr Schust. Pohlmann 2 J. Adehm. Gilows 3 J. A. Schneider Michaelen. Magdalene Sophie Stavenow, geb 9 juli 1785 ist gestorben am 10. Feb 1860, 74 J Alt. In Malchin.[8]

    6. Johann Georg. f. 1786 10.12, Dop 13.12 1786. Fader „d. A. Schuster Meister Christoph Heinrich Stavenow und Catharina Elisabeth Beutling. Sohnen Johann Georg.

         Paten Schusters Joh. Georg Kruse, d. A, boden Meister Joh. Gabr. Vorstell, Jgfr. Soph. Marg. Straussen.[9] (Syster till Christian Nicolaus hustru)


[1] Kyrkobok Malchin Dop 1776 16.10.

[2] Kyrkobok Malchin Döda 1855 13.7.

[3] Kyrkobok Malchin Döda 1776 13.11.

[4] Kyrkobok Malchin Dop 1778 1.2.

[5] Kyrkobok Malchin Dop 1779 6.3.

[6] Kyrkobok Malchin Dop 1780 13.9.

[7] Kyrkobok Malchin Dop 1783 1.4.

[8] Kyrkobok Malchin Dop 1785 9.7. Dopvittnet Jungfru Adelm. Gilow indikerar ytterligare att denna familj, vänner med familjen Schlie och Gilow hör ihop med Johan Friedrichs gift Gilow efterkommande.  

[9] Kyrkobok Malchin Dop 1786.13.12. Jungfru Sophia Margaretha Strauss är trol. en av Christian Nicolaus Stavenows frus systrar. Detta faktum talar för att Christian Nicolaus är Christoph Hinrichs broder och således son till Johan Friedrich (I).


Yrkesval

Värdshusvärd och fastighetsägare i Lübeck 1781-1788. Blev borgare i Lübeck den 29/4 1776 "Christian Nicolaus Stavenau, Ein Krüger" (Burgereidsbuch).

Godsägare från 1788 då familjen flyttar till herrgården Arfrade i Stockelsdorf som han köper av Christian Friedrich v. Bülow auf Arfrade.


Bild nedan

Borgaredsboken i Lübeck 1776.Dopvittne

Christian Nicolaus var dopvittne den 5 Aug 1778 „Christian Nicolaus Gastwirt“ (St Jacobi S 15. 155). Liksom den 8 April 1781 (St Jacobi S 84, 66). Och 1782 (St Jac. S 127. 201).

 

Giftemål

Christian Nicolaus ingick sitt äktenskap i Lübecks Mariakyrka (Marienkirchen) den 9/5 1776 med Margaretha Elisabeth Strauss. I kyrkoboken står:

”21 Apr: Ein Wirth Christian Nicolaus Stabenau und Margaretha Elisabeth Strauss. Hochzeit bei Dau an der Trabe am 9 Mai Dienstag.

H. Burgermeister v. Wickede Consent. H. Past v. d. Hudelop.“

 

"21 april, en krögare, Christian Nikolaus Stabenau och Elisabeth Strauss. Bröllopet vid Dau an der Trabe den 9 maj, Tisdag. Borgmästare v. Wickede gav därtill sitt godkännande och Herr Pastor v. d. Hudelop var vigselpräst".

 

Margaretha var infödd i Lübeck och döpt den 6/11 1746 och dotter till skomakarmästaren Franz Heinrich Strauss och Dorothea Elisabeth Mestmacher. Franz och Elisabeth hade också gift sig i Mariakyrkan år 1738. För mer information om familjen Strauss och Mestmacher - klicka här.

 

Margaretha Elisabeth Strauss dör 1819 i Bad Schwartau. 2 Okt 1819. I dödboken kan man läsa: ”Margaretha Elisabeth Stavino, geb Strauss, hinterlassenen Wittwe des Christian Herrman Stavino schuster zu Hamburg verstorben. Verstarb zu Schwartau alt 73 Jahr von Altersschwächen und hinterlassen seinem Sohn Ernst Gottlieb“ (KB Stockelsdorf). Översatt: Margareta Elisabeth Stavino, född Strauss, efterlämnad änka till Christian Herrman Stavino skomakare i Hamburg, död. Dog i Schwartau 73 år gammal av ålderssvaghet och lämnar efter sig sonen Ernst Gottlieb.

 

Godset Arfrade i Stockelsdorf, köptes av Christian Nicolaus Stavenow av Christian Friedrich von Bülow 1788. Han var en avlägsen släkting till Christian Nicolaus.

Christian Nicolaus sålde vid den tiden huset och krogen i Lübeck för att själv förvalta gården. Gården låg inte inom stadens gränser utan inom Domkapitlets domäner. Domkapitlet var endast beredda att överföra godset på honom under förutsättning att han avsade sin borgarrätt i Lübeck med samtliga rättigheter och förpliktelser som detta innbar, då de inte ville ha några främmande medborgare inom sin juristiktion, något som han gjorde. Han bad dock att få möjlighet att åter bli borgare i staden om han skulle ångra sig och ville flytta tillbaks till Lübeck, något som ochså beviljades.


Under Napoleonkrigen hör Arfrade till Danmark

År 1809 hörde godset och byn till den då Kungliga Danska Amt Rensefeld. 

(Allgemeine geographische Ephemeriden: Verfasset vor einer gesellschft gelehrten, Ban 30. Verlage ddes landes-industrie Comptoirs 1809. Seite 409)


Schleswig Holsteins historia, bra bok som även täcker Napoleons framfart i trakten 

https://books.google.se/books?id=RO8yAQAAMAAJ&pg=PR10&dq=schleswig+holstein+krieg+1848&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwip4MTUrb7uAhXIpYsKHScaAb0Q6AEwAHoECAAQAg#v=onepage&q=napoleon&f=false 


1815 flyttade Ernst Christian August Behrens till den av sonen Heinrich Ludwig arrenderade gården Arfrade. (Wikipeda:

https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Christian_August_Behrens.) Angående Heinrich Ludwig Behrens anges bara att han var arrendator till en gård i Arfrade.

(https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Ludwig_Behrens) Var detta samma gods eller någon av de andra gårdarna i Arfrade?  

Mycket talar för att familjen måste lämna Arfrade vid Christian Nicolaus död i Hamburg före 1811.

Intressant nog förekommer familjen Behrens på flera håll i släktträdet. 


År 1824 blev en viss Philip August Haltermann omnämnd som "Arvsarrendator till Arfrade".  

(Beilage zu No 144. des Hamburgischen unpartheyischen Corresponenten, Am Mittwochen den 8 September 1824)


1845 - en beskrivning av byn Arfrade

Arfrade.- By med 1 Gård, 1 vatten och väderkvarn under Danska Curaus stift. - 43 H. 356 G. - Tillhörande Storhertigdömet. Oldenburg - Furstenömet Lübeck.- Ämbetsverk Grossvogtei i Schwartau. - Justitiekansliet Eutin. - Byn Arfrade (tidigare Erwetrade) ligger på en äng, 1 1/2 M. nordväst om Lübeck, och består förutom en gård (Arfrader-Hof) av 10 Bollhusen, 1 Dreiviertelhuse, 1 Viertelhuse och 21 Kathen. En vattenkvarn ligger i byn och en väderkvarn något öster om densamma. Byn har en skola.

(Neuestes und Gründliches Alphabethisches Lexicon der sämmtlichen Ortschaften dder Deutschen Bundesstaaten von Johan Freidric Kratsch. Zweiter Abtheilung erster Band Seite 49) 


Bilder nedan

Övre raden. Herrgårdsbyggnaden på godset Arfrade samt den vackra ladan som brann ned på 60-talet. I denna ska gårdens arkiv ha förvarats. 

Undre raden. Klickbara - Kyrkoboksutrdag samt kommunikation med rådet i Lübeck avseende köpet av godset Arfrade 1788.

 


Bild nedan

Herr Christian Friedrich von Bülow auf Arfrade var prenumerant år 1787 av en Historisk publikation om Lübeck. 1788 köpte Christian Nicolaus Stavenow godset.

(Gründliche Nachricht von der Kaiserl. Freyen und des H.R. Reichs Stadt Lübeck. Lübeck 1787, Verzeichnis der Subscribenten)

 

Barn 1 1772 Dorothea Elisabeth Stamm, döpt 28/12 1772. Mutter Dorothea Elisabeth Stamm. "Christian Nicolaus Stavenow, ”Töpfergesell”, har med Dorothea Elisabeth Stamm fått utomäktenskapliga dottern Dorothea Elisabeth, döpt 28/12 1772." (Trinitatiskyrkans dopbok)

 

Barn 2 1778-1817 Christian Hermann Stavenow, Hovkonditor född den. 2/8 1778. döpt den 4 augusti 1778 „Christian Nicolaus Staweno ein Gastwirt u Margaretha Elisabet Straussen, lasst taufen ihr am 4 aug geborenen sohn. Paten Christian Detlef Goffhorn, Johan Herrman Strauss, Catharina Maria Rohlsien. (St Jacobi Taufen).“

Christian Herrman gifte sig i Rensefeld den 30.01.1812 med Anna Margaretha Beuthin. Conditor till hans högfurstliga majestät i Oldenburg, bodde han och verkade i Oldenburg (idag i Niedersachsen). Han dog 1817 i Eutin. En son föddes i Oldenburg. Asmus Stavenow född 1845 i Oldenburg. Denne bodde 1862 i Lübeck.


 Barn 3 1781 Katharina Elisabeth Stavenow, född 4/4 1781. Döpt söndag 8/4 1781 (Dopregister St. Jacobi) Dotter av ”Gastwirt Christian Nic. Stavenow och Margaretha Elisabeth Strauss. Faddrar var: Heinrich Wohlert, Katharina Elisabeth Bogwart och Anna Elisabeth Koss.

 

Barn 4 Johan Ludvig Stavenow. f. 3/12 1782 Christian Nicolaus Staweno ein Gastwirt u Margaretha Elisabeth Straussen ihr d 3 dec geb Sohn Johann Ludewig. Paten Johann Jochim Ruhnau, Philip Ludewig Witt, Maria Elisabeth Holm. (St. Jacobi dopbok s 127.)


 Barn 5 Ernst Gottlieb Stavenow. f. 6/9 1785 Döpt i St. Jacobi 8/9 1785   

und

Barm 6 Gottfried Heinrich Stavenow. f. 6/9 1785. Döpt i St. Jacobi 8/9 1785. Död 1855 i Bad Schwartau.

”1785 6 sep. Christian Nicolaus Staweno Gastwirt und Margaretha Elisabeth Straussen, last taufen die Söhne: Ernst Gottlieb. Paten Johann Ernst Borgwardt, Christian Gottlieb Koss, Catharina Dorothea Oldenburg. Und Gottlieb Heinrich Paten Gottfried Friedrich Bruder, Heinrich Rohlsien, Anna Justina Ruhnau“. (Lübeck St Marien)

 

 

 

1784-1864 Ernst Gottlieb Stavenow (Lübeck) (Stockelsdorf och Rensefeld)

Son till Christian Nicolaus Stavenow, och växte upp i Lübeck och på gården Arfrade i Stockelsdorf. Därefter flyttar familjen till kurorten Bad Schwartau.  

Gift 28 juni 1811 i Schwartau, Ernst Gottlieb Stavenoch son till den döde Christian Stavenoch i Schwartau och Margaretha Elisabeth född Strauss. med Catharina Dorothea Geslin, dotter till Detef Gottfried Geslin och Katharina född Kabuhn.    

Senare boende i Rensefeld, Bad Schwartau. Ernst Gottlieb Stavenow dog den 21 October 1864. 80 år gammal. Han efterlämnade 5 barn. Elisabeth, 54 år, Catharina 52 år, Friedrike 48 år, Daniel 46 år, Heinrich 44 år, alt. (Sterbebuch KG Rensefeld. 1861. Eintrag 141).

 

Hans fru Catharina Dorothea Stavenow, född Geslin dog den 12 mars 1880. Hon efterlämnade 4 barn. Catherine gift Schnack i Scharbeutz, Friederike gift Blöcker i Schwartau, Daniel i Göteborg och Ludwig i Stockholm. (Begravningsboken Rensefeld/Bestattungsbuch KG Rensefeld. 1880. Eintrag 29. 95 pf.m).

Familjen Schnack är även dopvittninen vid Stavenowska familjedop i Havelberg Brandenburg 1666, 1670.   


Deras barn, ex. 1811, nämns både i födsloboken i Stockelsdorf och i Rensefeld. Gården i Arfrade var sannolikt familjens "huvudsäte" och att man arbetade i Rensefeld och Bad Schwartau.

 

Bild nedan

Överst till vänster. Ludvig Heinrich Stavenow 1822-1905. Står bakom föräldrarna Ernst Gottlieb f 1784 död 1864 och Catharina Dorothea född Geslin. Sittande längst till höger, är Anna Christina Athenais Stavenow född Sundberg och deras äldste son Ernst Carl Christoffer Stavenow, född 1858. Bilden är således tagen mellan 1862 och senast 1864. Det stående paret till höger i bilden är Anna Christinas mor och styvfar.Barn 1 1811 Elisabeth Christina Dorothea. Rensefeld. Getauft 26 oktober 1811. Elisabeth Christina Dorothea. Taufpaten. Maria Dorothea Simonis, Christina Elisabeth Catharina Geslin, Margaretha Elisabeth Stavenow, Jochim Geslin, Christian Herrman Stavenow zu Schwartau.  (Taufbuch Rensefeld (Schwartau) 1817 Eintrag 203.)

Christian Ferdinand Schnack, Schullehrer in Scharbeutz, ehligen sohn zu organisten faeole Wilhelm Sophus Schnack, und Bertha Emilie geboren Tamm, in Malente, gebohren in Wohldorfs 1825, märz 17. Copuliert mit Elisabeth Christine Dorothea Johannsen, geboren Stavenoh oder Staveno, Weiland das Schullehrer Christian Johannsen, ehliger Tochter der Schustermeister Erbst Gottlieb Stavenoh und den Catherine Dorothea geborenen Geslin in Schwartau. Geboren daselbst 1811 Dec 8.


Barn 2 1813 Catharina Sophia. Getauft. 1 November 1813. Catharina Sophia. Taufpaten, Catharina Geslin, Johanna Margaretha Buchwaliz, Detlev Tamm. (Taufbuch Rensefeld (Schwartau) 1813 Eintrag 155.)

Verh. April 10 1840 Carl August Wilhelm Bühner, Burger und Barbier in Lübeck, Sohn des Schusters Hinrich Bühner D.M. zu Schwartau – Meiningen, u der Dorothea Maria Christina geb. Nebuck, alt 30 J. Mit Catharina Sophia Stavenoh, Tochter des Schustermeister Ernst Gottlieb Stavenoh und der Catharina Dorothea geb Geslin in Schwartau. Copul in Schwartau.


Barn 3 1816 Gottfried Heinrich. Getauft am 18 februar 1816. "Gottfried Heinrich. Taufpaten, Detlev Gottfried Geslin, Hans Heinrich Hildebrandt, Margaretha Dorothea Christina Geslin".


Barn 4 1818 Friederike Magdalena Sophia.Getauft. 28 Juni 1818. Friederike Magdalena Sophia Stavenow. (Taufbuch Rensefeld (Schwartau) Juli 1818 s 263.)


Barn 5 1820 Daniel Christian Asmus Getauft. 24 febr. 1820. 5 tes Kind. Daniel Christian Asmus. Taufpaten. David Abraham Medow, Johan Christian Drengberg, Asmus Geslin, Catherina Elisabeth Jürgens, Anna Maria Friederike Wohlert aus Klein Blüthen. (Taufbuch Rensefeld (Schwartau) Februar 1820. S 321.)

Nach Schweden.

Klein Blüthen liegt in der Prignitz, Brandenburg.


Barn 6 1822 Ludvig Heinrich Geboren am 20 Januar. 26 februar 1822. Ludvig Heinrich Stavenow. 6 tes Kind. Taufpaten. Mattias Heinrich Bahrs, Hans Ludvig Giesenhagen, Margaretha Elisabeth Schütter.

(Till Sverige, klicka här!)

 

Barnen registrerades såväl i Rensefelds såsom i Stockelsdorf kyrkoböcker. Arfrader Hof i Stockelsdorf bör därför ha varit kvar i familjen, åtminstånde så länge som man registrerade födslar även i Stockelsdorf och inte bara i Bad Schwartau eller Rensefeld. 


Bilder nedan

Födda i Rensefeld                                                                   Gifta i Stockelsdorf 1811                                                           Födda i Stockelsdorf1816-1855 Familjen Gottfried Heinrich Stavenow (Bad Schwartau/Stockelsdorf)

Ernst Gottliebs äldste son, döpt efter tvillingbrodern. Tog sannolikt över gården Arfrade så länge som denna gård fanns i familjen. (Med tanke på att frun begravdes i Stockelsdorf 1867 och inte i Bad Schwartau).

„Gottfried Heinrich Staveno, skomakare i Schwartau dog av nervfeber 37 år gammal. Född den 4 februari 1816 lämnar han efter sig sin hustru Dorothea född Laeptin, och 5 av de kvarlevande barnen: 1 - Dorothea Maria Elisabeht, född i Eutin 1841 october 15/2, 2 - Ernst Friedrich Theodor född 1843 Sept 2/3, - 3 Asmus Friedrich Johannes född  1845 juli 14/4, - 4 Wilhelm Johannes Justus född 1848 Sept 23/5, - 5 Christian Nicolaus Berhhard född 1851 Febr 7.“

„1867 Fru Antonette Sophia Dorothea född Leptin, föddes den 3 augusti 1816 och dog den 26 juni 1867. Hon blev 50 år gammal. Begravdes den 29 juni 1867 i Stockelsdorf Rensefeld. 5 barn överlevde henne, Doris 25 år gammal, Ernst 23 år gammal, Asmus 21 år gammal, Wilhelm 19 år gammal, Bernhard 16 år.” (Begravningsbok Rensefelds församling 1867. Juni 26-29).


Barn 1 1841 Dorothea Maria Sophia, född den 15 oktober 1841.

Barn 2 1843 Ernst Friedrich Theodor, född den 2 september 1843 bodde i Hamburg 1884.


Ur andra giftemålet 

Barn 3 1849 Asmus Friedrich Johannes född den 14 juli 1849.

Barn  4 1848 Wilhelm Johannes Justus född den 23 september 1848, "alhier Sohn zu Gottfried Heinrich Stawenow, schustermeister zu Schwartau, und Dorothea Antoinette Louise, geb Leptien. Taufzeugen: Aug. Carl Wilhelm Bühner, Johannes Christoph Jürgens, Johanna Kastmann zu Schwartau."

Barn 5 1851 Christian Nicolaus Bernhard född den 7 februari 1851. Död 1884 i Hamburg. (Bestattsbuch KG Rensefeld. 1853. 15-18 April 1853.)

*"Hamburg am 21 August 1884. Ernst Theodor Friedrich Stavenow wohnhaft zu Hamburg, wohnhaft zu …… Plats 105 haus 12 – und zeigte an das sein Bruder der Schuster Christian Nicolaus Bernhard Stavenow 33 Jahr alt Luthericher Religion wohnhaft zu Hamburg bei sein ???? geboren zu Schwartau zu ??? Lübeck und üblich verheiratet geworden, namen seiner zu Berlin verstorbenen Ehefrau."

Verh. Mit Eva Friedrike Louise geb. Berlin. Ein Sohn wurde 1877 geboren, Berthold Friedrich Bernhard Stavenow. Der Kleiner ist aber dasselbe Jahr gestorben. 

Barn 6 1853-1855 Heinrich Christian Theodor född den 4 maj 1853, döpt den 22 maj 1853. Äktenskaplig son till Gottfried Heinrich Stavenow, avlidne skomakarmästaren i  Schwartau, vars änka Doris Antoinette Louise född. Laeptin/: efter dennes död födde sitt 6e barn. Dopvittnen var: Georg Heinrich Ludw. Nebbin, Theod. Bernh. Christian Jäde, Heinrich Christian Kirchmann, Maria Elisabeth Dorothea Hoffmann, Henriette Cath. Lucie Giesenhagen, alla från Schwartau.

Död den 28. mars 1855, begraven den 31. mars 1855. 3 år, 11 månader och 24 dagar gammal. I Stockelsdorf, Rensefeld.


Ernst Theodor Friedrich Stavenow (Hamburg)

„Ernst Theodor Friedrich son till skomakarmästaren Gottfried Heinrich Stavenow i Schwartau och Doris Luise Antoinette född Leptin /:andra barnet.  Dopvittnen. Ernst Gottlieb Stavenow skomakare, Johann Heinrich Friedrich Behrens, Margaretha Theresa Ehlers“. (Kyrkobok födda Rensefeld)

Ernst Theodor Friedrich Stavenow, bekännd till den evangeliska läran och till yrket låsmästare dog i Hamburg den 26. Apr 1924. Han blev 80 år och 7 månader gammal. Född i Schwartau den 2 September 1843. Gift med den i Hamburg avlidna Johanna Catharina Dorothea född. Beim Graben.

Giftemålet med Johanna Catharina Dorothea Beim Graben. skedde 26.08.1870.


Catharina Dorothea Beim Graben, föddes 29 maj 1846 i Cuxhaven och dog den 29 maj 1922 i Hamburg på Krankenhaus Warmbeck. 

Catharina Dorothea Beim Graben, föddes den 7 september 1846 och döptes den 29 mai 1846 i Cuxhaven som dotter till Gerhard Ludwig beim Graben från Ritzebüttel och Sara Catharina Graben, född Sticker (eller Hicker). Gudföräldrar: 1 Johann Diedrich beim Graben 2 Dorothea Catharina Helmers 3 Catharina Doroth. Marg. Meier.

Gerhard Ludvig Beym Graben dog 6 September 1884, 63 år gammal.

Gerhard Ludvig Beym Graben var son till Johann Hinrich beym Graben och Catharina Elisabeth född. Prigge.   


Johann Hinrich Beym Graben från Ritzenbüttel boendes i Cuxhaven född. 1788, gifte sig 29/24 år gammal med Catharina Elisabeth Prigge den 19 oktober 1817 i Cuxhaven. Fadern var Hr auf Labanth Mangels Beym Graben från Ritzebüttel och modern var Rebecca född von Essen

Rebecca beim Graben född. von Essen, var bördig från Dosse, föddes år 1754, 19 dec och dog den 19 december 1819. Gift med Mangels beim Graben. Fader, Johan Jürgen von Essen boendes i Dosse och Elisabeth född von der Linden. (Leichen Register Hamburg Groden 1816-1837 s 45, nr 59).

Gift med: Jgfr. Catharina Elisabeth Prigge gebürtig i Altemvalch?, 20 år gammal, född 1797. Boendes i Cuxhaven.Dotter till Johan Prigge och Anna Margaretha född Backman.


Barn 1 1870 Heinrich Amandus Wilhelm Stavenow född 1870 i Hamburg. Dog 1942 i Bullenhausen.


1870-1942 Heinrich Amandus Wilhelm Stavenow (Hamburg) (Bullenhausen)

Heinrich Amandus Wilhelm Stavenow, född den 28 August 1850 gifte sig den 26 november 1898 i Hamburg. Boendes i Hamburg, son till låssmedsmästaren Ernst Theodor Friedrich Stavenow och Johanna Catharina Dorothea f. beim Graben, boendes i Hamburg.

gift med

Frieda f. Cohrs.född 1876 i Hamburg, biende i Hamburg. Dotter till Herrman Heinrick Carl Friedrich Cohrs och Catharina Maria Henrica Wilhelmine f. Boldt, boendes i Hamburg. (Hamburg 02 Band 06) 

Barn 1 1900-1901 Herrman Ernst John 


Barn 2 1914 28 november. Käte Mari Resi, verh. Krauel. Hamburg. + 8 september 1944, um 2 Uhr in Ihrer Wohnung verstorben.