LINIE III John Daniel Stavenow Pianofabrikör

 

STAVENOW

 

JOHN DANIEL STAVENOW

 

 

 

1858-1932 Pianofabrikör John Daniel Stavenow

 

John Stavenow gite sig med Maria Ehlert i Stockholm den 1 november 1884 i Tyska St Gertruds församling i Stockholm.

Han dog av hjärtförlamning den 14 november 1930 och begravdes i St Gerthruds församling i Stockholm. F.d. pianofabrikör. Frånskild 1889. Grefturegatan 28.

Maria Ehlert, föddes 1859 i Stockholm och dog 1926. Dotter till Sjökapten Fredrik Ehlert, Gamla Prestgårdsgatan n. 3 Stockholm (f. 1825 död 30 december 1869 av pneumoni) och Charlotta Vilhelmina Wahlgren (1836-1922). Fredrik ägde fastigheten N:9, adress N:o 3 vid Gamla Prestgårdsgatan 1870. Fastigheten hade då ett värde av 20 000 Riksdaler. I hushållet bodde hans Hustru Wilhelmina Charlotta, född 3 januari 1836, sonen Christian född 7 december 1853, sonen Herman född 12 mars 1855, dottern Maria född 30 okt 1859, dottern Anna född 9 april 1865 samt pigorna Johanna Skog och Petronella Abrahamsdotter. I huset bodde även tre hyresgäster. Mantalsuppgifter 1870, Maria Södra delen. 

(Tyska St Gertrud dödbok 1869)


Bild nedan

John som ungdom, kortet taget i LeipzigJohn Stavenow gite sig med Maria Ehlert i Stockholm. Följande brev speglar festligheterna med anledning av John och Marias deras bröllop, och Athenais beskriver uppvaktningen.  


Brev från Athenais till Ludvig 17 oktober 1884

Min älskade Lulle!

 

Just idag för en stund sedan kom skräddarn hem med rocken, hvilken jag nu sänder. Jag tycker han fått den rätt snygg så jag hoppas du blir nöjd med den – din present kom lyckligt och i oskadadt skick fram och blef mycket omtyckt, den var särdeles vacker och smakfull. John och Maria ha fått mycket presenter, hvilka nu om söndag skola dukas upp hos oss till beseende, vi antar att vänner och bekanta å vår sida då komma upp och gratulera. I söndags foro vi upp till söder ett tiden och gratulerade och sedan på eftermiddagen var Ehlerts och Stavenows samt kapten Schütt med far hos oss. Jag kan ej skrifva om alla saker de fått, du får väl se när du kommer det är så mycket, Lampor, speglar, kaffeserviser, skålar, klocka utaf Ernst, smycken, satäng av tant Lundberg etcetera – I går hade vi bref från Oskar, han är lyckligt och väl der nu, men har hafvit svår resa hårdt väder, samt varit mycket sjösjuk. Han har hälsat dig. Han frågar just om du kom i söndags till lysningen. Jag skall just skrifva till honom idag – nu får du säkert inget bref ifrån mig förn bröllopet ty nu får jag så mycket att styra med. Jag gläder mig åt att vi träffas då. Mänga hälsningar från oss alla. Jag sänder ett bref från Alma som visserligen har legat en tid, men kanske ändå är välkommet utaf bror, nu farväl för denna gång och var mycket hälsad

 

Din mamma

Athenais


Han dog av hjärtförlamning den 14 november 1930 och begravdes i St Gerthruds församling i Stockholm. F.d. pianofabrikör. Frånskild 1889. Grefturegatan 28.

Adresser

1885-1886 Norra Smedjegatan 28. Firman kvar på Norra Smedjegatan 28 till 1893.

1887-1890 Regeringsgatan 26, 1891-1893 Grevturegatan 41. Från 1892 omnämns John som pianofabrikör.

1894-1895 Grevturegatan 57 Kv. Skansen. Firman på Drottninggatan 44.  


Om hushållet 1890 (Folkräkning 1890)
Personer i hushållet
Fam. nr 1 Stawenow, John Daniel Ludvig, f. 1861 i Stockholm, Instrumentm.
Ehlert, Maria, f. 1859 i Stockholm
Ester Maria, f. 5 februari 1879 i Stockholm
Oskar Fredrik Ludvig, f. 1885 i Stockholm

Fam. nr 2 Moberg, Maria Matilda, f. 1869 i Grödinge Stockholms län, Piga


Bild nedan

En något äldre John


 

John Stavenow gite sig med Maria Ehlert i Stockholm.

Han dog av hjärtförlamning den 14 november 1930 och begravdes i St Gerthruds församling i Stockholm. F.d. pianofabrikör. Frånskild 1889. Grefturegatan 28.

Adresser

1885-1886 Norra Smedjegatan 28. Firman kvar på Norra Smedjegatan 28 till 1893.

1887-1890 Regeringsgatan 26, 1891-1893 Grevturegatan 41. Från 1892 omnämns John som pianofabrikör.

1894-1895 Grevturegatan 57 Kv. Skansen. Firman på Drottninggatan 44.  

 

Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1900

Stavenow, John David Ludvig. HemförsamlingHedvig Eleonora rote 10, HemortHedenbacken större N:o 9. Födelseår 1861, Födelseförsamling Stockholm, Yrke Musikinstrumentmakare, Civilstånd Gift.

Personer i hushållet

Fam. nr 1 Stavenow, John David Ludvig, f. 1861 i Stockholm, Musikinstrumentmakare, Maria, f. 1859 i Stockholm, Handelsidkerska.

Oskar Fredrik Ludvig, f. 1885 i Stockholm, Studerande

Ernst Carl Vilhelm, f. 1891 i Stockholm

Ester Maria, f. 1879 i Stockholm

Alma Elisabet Augusta Olivia, f. 1894 i Stockholm

Fam. nr 2 Svensson, Elin Charlotta Christina, f. 1880 i Händene Skaraborgs län, Piga

Fam. nr 3 Svahn, Kristina Vilhelmina Elvira, f. 1885 i Södertälje Stockholms län, Piga

 

1910 bodde i hushållet: Stavenow, John Daniel Ludvig. Hemförsamling Gustav Vasa, Födelseår 1861, Födelseförsamling Tyska Sankta Gertrud Stockholms stad, Yrke Musikinstrumentmakare, Civilstånd Gift. Familj nr1

Personer i hushållet

Fam. nr 1 Stavenow, John Daniel Ludvig, f. 1861 i Tyska Sankta Gertrud Stockholms stad, Musikinstrumentmakare

Maria, f. 1859 i Tyska Sankta Gertrud Stockholms stad

Ernst Karl Vilhelm, f. 1891 i Tyska Sankta Gertrud Stockholms stad

Alma Elisabet Augusta, f. 1894 i Tyska Sankta Gertrud Stockholms stad

Fam. nr 2 i hushållet

Gunnarsson, Ester Karolina, f. 1891 i Adolf Fredrik Stockholms stad, Tjänarinna

 

Barn 1 1879 Ester Maria, f. 1879 i Stockholm. Dotter till John Daniel Ludvig Stavenow och Maria. Gift med Caspar Tamm. Förlovning 1899-08-11 mellan hr Casper Tamm och dottern till pianofabrikören John Daniel Stavenow och hans maka f. Ehlert kungjordes i Svenska Dagbladet. Gifte 2 1920 med grosshandlaren i Göteborg Jacob Edouard Hartvig f. 1872 15/2. Jacob Eduard Hartvig, född 15 februari 1872 i Göteborg, död 11 mars 1954, var en svensk grosshandlare.

Eduard Hartvig bedrev studier vid Schillerska realgymnasiet och Högre läroverket och vid handelsinstitutet i Zürich på 1880-talet. År 1892 blev han anställd i firman Aug. Abrahamson & co i Berlin och delägare 1911. Han var vice ordförande i Föreningen Göteborgs konfektions- och manufakturengrossister, satt i styrelsen för Förlags AB Hvar 8 Dag, Göteborgs sparbank, Göteborgs lyriska teater, Gårda skofabrik och i Lichtenbergska privatvälgörenhetsförening. Han var son till grosshandlare Herman Hartvig och Marie Louise Davidson. Sedan 1920 var han gift med Ester Maria Stavenow, fabrikörsdotter till John Stavenow.

(Göteborgare 1923. Biografisk uppslagsbok. Hugo Brusewitz aktiebolags förlag, Göteborg 1923, Vem är det 1957.)

 

Barn 2 1891-1977 Ernst Carl Wilhelm Stavenow. Född 17 maj 1891. Son till pianofabrikören John David Ludvig Stavenow och Maria Ehlert, Grefturegatan 41 i Stockholm. Ingenjör. Bosatt i Nordamerika. Gift med Hedvig Pettersson f. 1890. 

 

Barn 3 1894 Alma Elisabeth Augusta Olivia Född den 14 mars. Dotter till John Daniel Ludvig Stavenow, Pianofabrikör och Maria Ehlert, Adress Grevturegatan 57. Döpt 18 maj 1894 av Kyrkoherde G Stertzel. Kanslibiträde i Telegrafstyrelsen. Gift med direktör Lars Erik Gustaf Lonell. Född 1895 1/1 i Stockholm.

 

Barn 4 1885 Oskar Fredrik Ludvig. Utvandrade till USA 1915. Bodde 1930 på Manhattan i New York med frun Amanda Efrysyne Waisto, från Finland och sonen Ernst Oscar f. 30/4 1922. OFL Stavenow arbetade där som Kock på resturang. Sonen Oscar som föddes 1922 dog 8 år gammal 1930 i New York (Gustaf Adolfskyrkan i New York). 

(Intressant nog utvandrade farbrodern Oscar också till Manhattan, med samma båt, samma år, 1907 och står nämnd som "Uncle", man seglade med S.S. Lucania.)

 

Bilder nedan 

Till vänster Ester Tamm f. Stavenow med sonen Folke. 

Till höger Ernst Carl Wilhelm Stavenow 1891-1977 son till John Stavenow och Maria Ehlert. Bilden från 1917. Bokhållare. Ur ett album till Per Gustaf Tamm på 75 årsdagen från styrelse och tjänstemän vid AB Axel Christiernsson Hylte Bruks AB & Rydö Bruks och Fabriks AB. Johns syster Ester var gift med Caspar Tamm. Per Gustaf Tamms son. 


Den 26 november 1882

Skriver Athenais till Ludvig Stavenow i Uppsala

Älskade Lulle!

"Det blir bara några ord du får, ty det är redan sent på qvällen innan jag kommer åt att få skrifva. Lila Ester är skral och till följd därav kinkig."

I övrigt handlar brevet om att pappa och mamma längtar efter Ludvig och tycker att det är bäst att han kommer hem när nu föreläsningarna slutar. 


Den 12 augusti 1903

Skriver Ernst Stavenow till Ludvig att "Från Mamma kan jag hälsa så mycket, hon reste kry och munter öfver till Helsingfors igår med ångaren Meåborg. Vet du kära Ludvig, jag blef sjukligt glad när jag fick träffa mamma i Malmö hos Casper och Ester, ty hon såg mycket friskare och fylligare ut än då hon reste ut. Det var snällt att du kostade på henne att få resa och se Arthur än en gång i lifvet, jag tror att hon skall känna sig lugnare till sinnes sedan.  


Athenais skriver till sonen Ludvig Stavenow i Göteborg, inför stundande sommarlov och nämner att hon bor åtta dagar hos Ester och Caspar.

Lübeck den 23 maj 1905

Älskade Ludvig, 

Jag reser om Torstag med ångbåten Malmö till Ester och Caspar hvarest jag enligt gifvet löfte till Ester stannar en åtta dagar, tills du kommer och hämtar mig. Jag är mycket glad åt att jag får resa med dig i sällskap och tackar jag äfven så hjärtligt för att ni vill ha mig hos er i sommar. Paul är för närvarande i affärsresa till Köpenhamn hvarest han väl kommer med till båten och hälsar mig gadlig när jag kommer - Jag fruktar bara att jag måtte få godt väder på sjön så jag ej blir sjuk ty jag är en ovanlig stackare till sjös. Jag skrifver ej mer nu ty vi träffas ju så snart utan hälsar jag ni Dig, Elin, och barnen så hjärtligt! Mamma

Alma hälsar så mycket   


1880 Ludvig Stavenow & Son

År 1871 flyttar Johns föräldrar med familjen till Ålandsgatan 14. Firman går bra och Ludvig, Johns far köper fastigheten Norra Smedjegatan 28 i Stockholm. Huset var då värt 25 000 kr. 1880 är John Stavenow gesäll i verksamheten, vilket framgår i ansökan om statligt reseunderstöd för utlandsstudier. (Eva Helenius Öberg. Mail 23/11 03.) Vid tiden för John Stavenows inträde i yrket, ändrades namnet på fabriken till Ludvig Stavenow & Son.  

 

Av en annons i Stockholms Dagblad från den 11 juli 1885 framgår följande utbud, samt att firman hade telefon redan 1885. Men så låg man ju nästan granne med telefonaktiebolagets hus på Norra Smedjegatan 29. . 

 

Pianinos i ek, svart och valnöt

till billigaste pris

Ludwig Stavenow & Son

28 Norra Smedjegatan 28, 1 tr upp.

Allm.

Tel-6288

 

Instrumentens kvalitet

På tiden för firma Ludvig Stavenow & Son användes bl.a. Langer mekanik (samma som i Bechstein Concert 8, vilket anses vara bästa stående pianot som tillverkats). Firmans lokaler låg då på Regeringsgatam 26 i Stockholm. En typisk teknisk specifikation för instrumenten under den här tiden, slutet på 1890-talet och början på 1900-talet, var 155 cm, höjd 135 cm (inklusive hjul), djup 68 cm och med en vikt närmare 300 kg (gjutjärnsram), 2 pedaler. Klaviaturens omfång A2 - A4 = 85 toner (7 oktaver). Lika stor, eller större, resonanslåda som en medelstor flygel. Metoden för hur instrumenten byggdes gjorde att de fick mycket fin klang över hela registret med toner och höll stämningen bra med den stadiga ramen.

 

År 1885 flyttades fabrikationen in i huset på Norra Smedjegatan 28. Firman hette nu Ludvig Stavenow & Son. Sonen John är förman på firman till 1893. År 1890 går Ludvig Stavenow i pension och flyttar till Grevturegatan 41. Han omnämns som f.d. Pianofabrikör. 1891 Flyttar paret till Östermalmsgatan 16. 1892 och 1893 bor famlijen på Sibyllegatan 53. 


Bilder nedan

Pianon från Ludvig Stavenow & Son 


 

1890-1902 Stavenow & Co

När Ludwig Stavenow gick i pension, tog John Stavenow över. Firman bytte namn ytterligare en gång och heter från och med 1893 Stavenow & Co. Den drivs nu av John. I ett brev från den 4 august 1893 återlämnar John 25 kronor till brodern Ludvig i Uppsala. John med fru Maria och föräldrarna befinner sig på landet. 


Bilder nedan

Pianon från Stavenow & Co

 


Stockholm den 4 augusti 1893

Bäste broder Ludvig

Härmed sänder jag dig 25 kronor och får jag särskilt tacka dig för lånet. Maria har varit i staden sedan måndagen och trodde vi möjligen du skulle besöka Stockholm innan fredagen. Jag far idag ut till landet och om måndag kväll flytta Mamma och Pappa troligen in till staden. Vi må alla väl och sänder dig hjertliga helsningar från till tillgivne broder John.  

 

1894 John Stavenows piano och orgelmagasin

John Stavenow startar nu en affär, med lokaler på Regeringsgatan 26. Affären låg där till 1895 (Brevsamling L Stavenow. Brev från John till Ludvig d 4 augusti 1894.) Under Johns ledning går firman inte lika bra som tidigare. Han bor 1895-95 på Grevgatan 68 och har landställe i Södertälje. 


Stockholmsutställningen 1897

Bland ett antal fabrikanter fick man följande fina omnämnande på utställningen. "Firman John Stavenow, Stockholm, är äfven representerad af ett par förträffliga instrument; särskildt måste man uppmärksamma dess konsertpianino i hvitt och guld".

(Utställningen i Stockholm 1897 af A. Hasselbren Sidan 287) 

I Dagens Nyheter den 2 maj 1900 står det i en annons att:

 

Nya och begagnade pianinos 

uthyras och försäljes till billigt pris

Stavenow & C:os Pianofabrik

Kungsholms Strand, 2 tr emodt Kungsbron

 

Fortfarande år 1900 tillverkas alltså Stavenow pianon. Fabriken ligger nu snett emot Kungsbron vid Kungsholms strand. Den 18/5 svarar John på en förfrågan om han har ett piano av Stavenows fabrikat att försälja till Ludvig Stavenow d.y. (professor i Uppsala) blivande svåger, löjtnant Jaques Virgin (Sedermera överste). Han svarar att han försökt att hitta ett bra piano av fabrikatet men de var alla utsålda. För att hitta ett piano av bra fabrikat skulle han i alla fall höra med tant Hoffman om hon hade något poano av god kvalitet till försäljning. År 1900 går John i konkurs och fabriken drivs vidare av hustrun Maria.


28 april 1900

I ett brev från Ernst till Ludvig, kommenteras utöver Arthurs och Oscars ledsamma affärer i Helsingfors att John, Maria och Ester är lyckligen hemkomna från Lübeck där de hälsat på föräldrarna och Alma. 


1901 skriver John till Ludvig i Uppsala

Stockholm d 18/5 1901

Som din blifvande svåger J Virgin ämnar köpa ett piano till sin bosättning och enligt hvad mamma nämnt åt mig. Jag skulle kunna få sälja ett piana af Stavenows fabrikat till honom, så har jag försökt hos mina återförsäljare, för att finna något bra af fabrikatet, men äro de så utsålda, att det ej finnes något, som Jag vill och kan rekommendera. Jag har därför nämnt åt tant Hoffman om denna pianoaffär, och har hon ett par af sitt fabrikat, som äro alldeles utmärkta, och som kunna rekommenderas! Jag får af henne försäljningsprovision om affären går igenom. Och vore jag dig tacksam om du kunde göra något därför. Pianot vill fru Hoffman lämna för Fritt i Göteborg, hvilket fru Hoffman glömde att nämna till löjtnanten, då hon talte vid honom. Löjtnant Virgin skulle visst sjelf skrifva ner idag till sin fästmö om saken. Wi må alla bra, och hälsa dig och din familj. 

Hjärtliga hälsningar

Din tillgifne broder 

John


1902 är ett svårt år för familjen. John är nu 41 år gammal. Familjen har fyra barn. Ester, 23 år, Oscar 17 år, Ernst 11 år ovch Alma 6 år. Affärerna går inte som han hoppas men han får låna pengar av sin bror Ludvig i Uppsala för att klara av omedelbara utgifter. 1904 skriver han än en gång till Ludvig och ber om ekonomisk hjälp. Han ägnar sig numera bara åt stämningar och enstaka reparationer. Vad har hänt med den en gång så välfungerande verksamheten? 1905 är dock tongångarna gladare. John har lyckats sälja två hus för 235 000 kr och provisionen på affären gjorde att han kunde reda ut sina affärer. 

 

Pianotillverkningen fortsattes av Maria Ehlert fram till 1905. John dog 1930 och hans fru Maria, född Ehlert dog 1926.

 

1911 Har john följande adress och ängnar sig åt pianostämningar och reparationer.

Stavenow, J. D. L., Pianofabrikör (Pianostämn, o. Reparationer) Vidarg 9 Vasastan.

 

1885 Oskar Fredrik Ludvig


I folkräkningen år 1900 omnämns Studeranden Oskar Fredrik Ludvig Stavenow, i Hedvig Eleonora rote 10, hemort: Hedenbacken större N:o 9. Född 1885. 


Om hushållet år 1900
Personer i hushållet
Fam. nr 1 Stavenow, John David Ludvig, f. 1861 i Stockholm, Musikinstrumentmakare
Maria, f. 1859 i Stockholm, Handelsidkerska
Oskar Fredrik Ludvig, f. 1885 i Stockholm, Studerande
Ernst Carl Vilhelm, f. 1891 i Stockholm
Ester Maria, f. 1879 i Stockholm
Alma Elisabet Augusta Olivia, f. 1894 i Stockholm
Fam. nr 2 Svensson, Elin Charlotta Christina, f. 1880 i Händene Skaraborgs län, Piga
Fam. nr 3 Svahn, Kristina Vilhelmina Elvira, f. 1885 i Södertälje Stockholms län, Piga


Tyvärr gick sannolikt studierna om intet, för i 1910 års folkräkning nämns Oskar Teodor Ludvig, boende i Hedvig Eleonora rote 11 i Stockholm som Sockerbruksarbetare. Han har flyttat hemifrån och är ensamstående i hushållet. 


Han utvandrade till USA 1915 tillsammans med sin farbror Oscar, som nyligen lämnat finland. Bodde 1930 på Manhattan i New York med frun Amanda Efrysyne Waisto, från Finland och sonen Ernst Oscar f. 30/4 1922. OFL Stavenow arbetade där som Kock på resturang. Sonen Oscar som föddes 1922 dog 8 år gammal 1930 i New York (Gustaf Adolfskyrkan i New York). 


Intressant nog utvandrade farbrodern Oscar också till Manhattan, med samma båt, samma år, 1907 och står nämnd som "Uncle", man seglade med S.S. Lucania.