LINIE III Ernst Carl Christoffer Stavenow

 

STAVENOW

 

ERNST STAVENOW

 

 

 

1858-1932 Grosshandlare Ernst Carl Christoffer Stavenow

Ernst Carl Christoffer Stavenow Född den 04.08.1858 i Stockholm. Son till Ludwig Heinrich Stavenow och Athenais f. Sundberg. 

 

BIlder nedan

Vänster. Ca 1867. Från vänster John, Ludvig, Ernst och Oscar.

Höger. Ernst som barn, ca 1863 med mamma Athenais på besök hos farfar och farmor (Ernst Gottlieb Stavenow) i Lübeck. 


 

 

Bilder nedan

T.v. Ernst ca 20 år. T.h. Ernst ca 30 år.Adresser

1886-1890 Gamla Kungsholmsbrogata 15-17. Kv Lammet. Grosshandlare. Firma Sundberg & Stavenow.

1891-1892 bodde Ernst på Östermalmsgatan 16, 1892/93 Sibyllegatan 53, 1894/95 Grefturegatan 57.

Ernst Stavenow flyttade år 1922 till Råsunda i Solna där han dog den 04.04.1932.

Hans stora fritidsintresse var simning. Sannolikt även segling, då han var medlem i KSSS.

1911 Adresskalendern: Ernst C. C., Grossh., Direktör f. A.-B Ernst C. Stavenow, Norrtullsg. 28, Va.; r. t. 9208, a. t. Vasa 1486. 3 trappor.

1911 Adresskalendern: Ernst C., Aktiebolag, Kontor och lager af Mode- o. hvita samt yllevaror, Drottningg. 51 C, 1 trappa, kontorstid 8,30-5,45; juli o. aug. 8,30-4,45; r. t. 7108, a. telefon 6452.

 

Delägare i firma Sundberg och Stavenow

Ernst Stavenow var grosshandlare och delägare i firman Sundberg och Stavenow, som förde lager av mode och “hvitavaror”, ofärgade bomulls- och linnevaror. Kontoret låg på Drottninggatan 8 i Stockholm.

 

Göthe Vilhelm Thomée (son till Håkan Thomas Thomée) född 1865-01-26 Malmö och död där-1955. Genomgck sex klasser i Malmö Högre Elementarläroverk. Han anställdes 1883 på kontor och lager hos firman F N Hasselblad i Göteborg. Ett år senare var han firmans resande. Flyttade 1887 till Stockholm som representant för firman Sundberg & Stavenow och blev 1895 chef för dess filial i Malmö. Firman Iades ner 1916 och Göthe övertog då huvudagenturen i Malmö för Brand- och Livförsäkrings AB Svea och Försäkrings AB Nornan. som han inne- hade ti11 1944, då han avgick med pension. Han har varit huvudman i Sparbanken Bikupan i911, styrelsemedlem 1923 och kassadirektör frän 1922. (Släkten Thomaeus, Thomé Thomée och Adelskjöld. 1986 Sidan 62).


Den 12 juli 1886 skriver Athenais till Ludvig i Uppsala och berättar om hur det går för Ernst och Carl. "Ernst och Carl tycks det gudskelof ljusna för, Ernst är nu på långtur och kommer ej hem igen förrän i september, kom iväg i god tid så de andra hade ej hunnit att komma i förväg, så han säljer nog duktigt". 


Den 6/8 1896 

Skriver Ernst till Ludvig Stavenow i Uppsala från Ramlösa Brunn. Han är på kurvistelse där och hade ont i bröstet med prognos Lungkatarr i förening med bronker i luftrören. Vaknar kl 03 på natten och lider av svår andnöd. 


Den 21 September 1898 

Tackar Ernst Ludvig för födelsedagsbrevet. Skriver att han snart måste skaffa sig ett eget hem. Han bor fortfarande hemma hos Mor och far. Skriver att inte vill gifta sig om ej tycke var med!

Den 1/12 1898 skriver Ernst från Stockholm till Ludvig i Göteborg och meddelar om farbror Wallis frånfälle.  


Förlovningen med Dora Soltau

Den 16/8 1901 Timmendorfer Strand

Kära Broder Ludvig!

Jag hoppas att du erhållit så väl den glädjande som märkvärdiga underrättelsen att jag förlovat mig och känner jag mig så nöjd och lycklig öfver att jag än gång kunde fatta detta beslut. Du kan inte tro hvad jag får för en liten rar och söt fru, och som uppriktigt håller af mig, och det är en stor nåd som bönhört mig broder. Måtte jag nu kunna göra mig värd densamma. Det skall blifva hela min sträfvan att göra min snälla Dora så lycklig hon förtjänar. 

Hon har fått en mycket fin uppfostran, talar Franska perfekt och äfven Engelska, spelar bra piano och sjunger äfven. Men det hufvudsakliga är att hon ej är det minsta borskämd, och ehuru uppfostrad i ett rikt hem, ej fått gå sysslolös, utan fått biträda och lära hushåll m.m. Nu kära Ludvig kommer jag med en bön till dig, Elin, skulle Ni kunna resa hit till min förlovningsfest hvilken skall firas antingen Fredag nästa vecka. Skulle ni kunna göra detta gjorde ni mig och min Dora en mycket stor glädje. 

Den kommer att firas med en enkel fest. Bara de allra närmaste här i Timmendorfer Strand. 6 Panstorp hvilket är både telegrafbrev och Post. 

Skulle nu så ledsamt vara att det ej låter sig göra så telegrafera mig detta så jag får rätta mig därefter. På torsdagen skall vi göra alla maträtterna. Så före onsdagen är det inte värdt att komma. 

Det är från Lübeck blott en helt kort resa med tåg. Från Lübeck tar man till Panstorp och sedan är det en körtur på 3/4 timme. Jag bor hos Emma Borman, numera fru Keyser. Denna Denna Willa dit du skall sända mig meddelandet. 

Nu kära L slutar jag för denna gång med de allra hjärtligaste hälsningar från mina svärföräldrar till Elin och dig, min lilla Dora instämmer samt beder eder båda vara hjärtligt välkomna från eder öfverlyckliga broder Ernst. 


Kiel 17/11 1901 

Kära Ludvig 

Jag är som du ser i Kiel och fortsätter härifrån till Lübeck för att vara med på mina svärföräldrars silfverbröllop, hvilket blir den 19e på Tisdag. Skulle du vilja kosta på att telegrafera vore det trefligt. De gamla, John, Ivar, Sundebergs, Reinholds ämna telefrafera under a I do Johannes Soltau.

Hjärtlig hälsning till dig, Elin och lilla Åke och Karin från din tillgivne broder Ernst.  

Stockholm den 21 sep 1901


Min Käre broder Ludvig

Du har helt säkert undrat öfver, att jag ej låtit höra af mig, då du i dina båda vänliga bref, som jag erhöll i Timmendorf, önskade af mig höra en hur vi planerar angående mitt kommande giftermål.

Jag tänker nog att såväl Mamma som Alma tillskrifvit dig en del därom, när mitt giftermål skall blifva hafva vi ej bestämt riktigt ännu. Antingen blir det slutet Februari eller första dagarne i Mars. Wi få väl nu i höst, jag väntar nu upp min föstmö början oktober och sedan är det meningen att mina blifvande svärföräldrar skola afhemta henne, närmare bestämma detta. Emellertid skulle det glädja mig alldeles ofantligt om du och Elin gjorde mig den äran, och kom till mitt bröllop, ty ni äro väl de enda af mina syskon som jag egentligen kan räkna på. 

Pappa och Mamma resa redan ner till Alma så fort jag kommer hem från min hufvudresa hvilket blir okring den 10 februari och tänka de då stanna ända till slutet September. Under tiden komma vi att bo tillsammans i min och Doras blifvande våning N57 Östermalmsgatan. Ehuru att jag hoppas få se dig någon gång innan nyåret. Du vet väl att Ivar och Ester gifta sig omkring den 20e december. Kanske du ville komma med på detta bröllop. Det kommer naturligtvis att firas i alldra största enkelhet, antagligen hemma hos mig. Ja kära L du kan nog lifligt föreställa dig att jag sedan har en del pligter att uppfylla nu. Jag menar som i hufvudsak correspondence och det till på köpet på tyska, hvilket verkligen är både mödosamt och svårt i all synnerhet jag ej på kontoret behöft befatta mig dermed. Emellertid måste jag tillstå att jag gjort detta redan goda framsteg så det synes att öfning ger färdighet. Detta är emellertid nog en väsentligt bidragande orsak till att jag verkligen ej förr än idag skrifver till dig kära L. Hvilket jag hoppas du inser när det tillkommmer att vi nu är inom i expeditionstiden. Emellertid hade jag fast beslutat mig för att då jag fick ett porträtt med hennes bild, jag då som dig skulle sända detta och på samma gång skrifva. Jag sänder detta under korsband. 

Samtidigt hoppas jag att du och Elin skall tycka om eder blifvande svägerska som vi i Lübeck hade ondt om tiden, så måste vi passa på hos fotografen, samma dag som vi voro på visiter. Kan du tänkta dig att vi hade ungefär 45 sådana att göra deraf blevo vi mottagna på 33 ställen. Det må du tro, det var just någonting men gudskelof gick det galant. Jag drog emellertid en djup suck af lättnad då allt blef överstökat. Men nu återstår för oss dem här hemma men de behöver åtminstonde inte göras på en dag. Min lilla fästmö är ett godt älskligt väsende, för hvilket allt ondt är främmande, det skall nu bliva min enda tränktan och sträfvan att göra henne så lycklig som i min förmåga står. Den stora skillnad i ålder oss emellan är verkligen betydlig, men då jag gudskelov känner mig frisk och ungdomlig och dertill kommer att jag trots af en hel del ledsamheter bibehållit mitt sinne gladt och ungt, så hoppas jag med Guds hjelp att allt skall blifva bra. Dora ville inte höra talas om några betänkligheter, hon sade att hon vill hafva mig som jag är och det med basta. Är det inte förunderligt tycker du? Fast nu så kära broder slutar jag för denna gång, och hoppas att du vid något tillfälle låter höra av dig, samt ber jag dig framföra min hjärtliga hälsning till min kära svägerska Elin, lilla Åke, Karin samt varder du innerligt hälsad af din tillgivne Bror Ernst. 


Fick just höra den glädjande nyheten om en blifvande tillökning i familjen, jag gratulerar på förhand. Jag undrar om Knut, Mark och Hofsten fått notification om min förlofning, jag sände det senaste på sköfde, han bor ju der? Som jag ej fått något kort från dem befarar jag att det inte kommit fram.  


Falun den 14 jan 1902 

Min käre Broder Ludvig

Jag hade just nu dessa dagar tänkt skrifva till dig om en tjänst som jag tänkte begära af dig och då jag af mamma hörde att du i dessa dagar är i Stockholm så adresserar jag detta bref dit. Förhållandet är nämligen så att i Tyskland skall man först enligt lag upp till Standesamt för att vigas och då måste hvardera parten hafva ett bröllopsvittne. Som Pappa är för klen att besväras dermed och då jag antager och hoppas att du kommer med på mitt bröllop som nu är bestämt till den 14 mars, så ville jag fråga dig om du skulle blifva mitt bröllopsvittne. Både jag och Dora önskade detta så gerna, hon har särskilt skrifit till mig derom och bad mig omgående efterhöra om vi fingo räkna på dig. 

Det är ju visserligen lång tid qvar ännu, det är precis idag två månader som det smäller och tycker jag dessföre att det ej borde vara någopn brådska ännu, men som Dora bad mig snarast möjligt meddela om vi kunde få räkna på dig, ty hon kräfver att det skall anmälas samtidigt med papprens inkommande hos Standesamt. Så skulle jag vara dig särdeles tacksam om du med några rader lät mig veta om du vill och kan göra mig den tjensten. Skrif derföre när du får detta bref några rader omgående till Örebro under denna adress: Centralhotellet. Jag kommer dit på Torsdag qväll och blir der sedan en 4 dagar. Hvad det skulle vara trefligt om Elin kunde komma med, stackars liten hon har ju haft ont i benet sedan sednaste barnasängen, jag hoppas att dina småttingar må bra och äro krya. Stannar du öfver pappas födelsedag? Det skulle nog glädja honom mycket om du hade tid att göra det. Nu åker tiden iväg med stormsteg. och ett tu tre är man en gifter karl. Det var nog på högsta tiden, men bättre sent än alldrig får man säga. 

Emellertid kära Ludvig blir det en kollosalt stor förändring för mig, måtte nu allting gestalta sig bra i framtiden, det önskar jag af allt mitt hjerta. Jag skulle denna gång gerna hafva träffat dig personligen för att språka om ett och annat, men får det väl bero tills en annan gång. Emellertid, lef nu väl Käre Ludvig och låt mig få ett par rader till svar. Är du snäll och sänder dig och Mamma och Pappa de hjärtligaste hälsningar. Säg Mamma att jag från din tillgifne fått hennes bref och att jag endera dagen skrifver till henne. 

Broder Ernst. 

Helsa äfven Elin och barnen så hjärtligt från mig. 

Tillägg

Som min vigsel blir i kyrkan så hade jag tänkt bjuda dem jag å andra sidan uppskrifvit. Detta är ju mera en proforma sak tu jag vet väl att ej en enda af allesammans komma, men tycker du ej jag bör göra det af artighet, Som jag ej är riktigt på det klara med förnamn osv Så kanske du samtidigt vill upplysa mig om detta jämte deras fullständiga adresser uppgifva. Jag skall nu i de närmaste dagarne insända förteckningen på alla de som skola från min sida inbjudas. Farbror och tant Carlander, Löjtnant Jaques Virgin, Auditör von Hofsten, Herr Olof Carlander och den yngsta flickan är ej nämnd Greta? Enkedoktorinnan förnamn? Johannesson, Herr Knudt Marck och skall jag äfven sända bjudningskort till föstmö och i så fall hvad heter hon? Grosshandlare Axel, fru Carlander.


Stockholm 21 Mars 1902

Käre Ludvig 

Som jag af Dora erfarit att inte blott du, utan till och med min kära svägerska vill hedra oss på vårt bröllop, så vill jag blott säga dig att jag glädjer mig alldeles ofantligt att ni komma. Jag återkommer emellertid än en gång till min först gjorda begäran om du skulle vlija blifva mitt bröllopsvittne och i så fall mottaga de nödvändiga pappren därtill. Det vill säga att någonting annat än ett pass ej behöfves efter också den dopattest. Jag hoppas att du ej nekar göra mig den tjänsten. Ty eljest vet  jag verkligen ej hvilken som skall göra det, då jag högst ogärna vill anlita Pappa då han är tämligen klen och Sandberg även ej bestämt sig för om han skall resa eller ej. Jag hoppas sålunda få räkna på dig och hälsar jag dig och Elin å det hjertligaste och auf wiedersehen, din tillgifne Broder Ernst.  Bild nedan

Giftemålet med Dora Soltau skedde i Lübeck den 31 Mars 1902. 


 

 

Bilder nedan

Ernst Carl Christoffer Stavenow gite sig med Dora Catharina Soltau 1903 i Lübeck.


 


Stockholm den 16 augusti 1902 

Kära Broder Ludvig

Som det nu är bra länge sedan jag hörde någonting från dig, så vill jag härmed alldeles först skrifva några rader och meddela dig att jag tänkt att låta Pappa och Mamma blifva qvar i Lübeck åtminstånde ett år till att börja med. Denna tanke har i alla fall uppstått hos mig på den grund af att man nästan inte kan få hyra en hygglig våning på 3 rum och kök och det är väl det minsta de behöfva under en 800 kr. Både Dora och jag hafva varit ute och titat på våningar och om det någon gång stått en våning till uthyrning har det antingen varit på nedersta botten eller och 1 tr upp och dertill i utkanten af Wasastaden. Jag var sjelf der såg på en sådan lägenhet men kan det verkligen ej komma ifråga hvarken 4 tr upp eller nedre botten de hade nämligen aktat sig för att sätta i hvilket etage det var och dertill kom att huset som såg rätt bra ut utvändigt var nämligen bebott som en kasern med en många fattiga familjer och många barn. Detta var nu det sista stället jag var på och då blef jag så led på hela saken att jag samma dag talade med Dora om huru det skulle vara om P och M skulle se sig om efter en våning i Lübeck. Ty der äro hyrorna betydligt mycket billigare, jag tänker på en 3 rum och kök der kan de nog få få hyra för en 400-450 Mark. Jag skref emellertid der i förra veckan ner till Lübck och väntar nu deras svar endera dagen, det hela beror ju alldeles på om de hafva lust eller ej. Hvad Mamma hvidkommer tror jag säkert att hon skulle tycka mycket om att få blifva i närheten af de sina och hennes barn men hvad Pappa vidkommer är jag inte så alldeles säker om det kommer att passa honom ty förra gången han var ute var han riktigt belåten att få komma tillbaka till Stockholm samtidigt skref jag dem att jag tillderas underhåll ville sända dem 200 Mark i månaden, det blir 2400 kr om de nu skulle få en lägenhet för 400 mark. Så tycker jag att 2000 borde kunna räcka för dem då der tillkommer att åtskilligt som friska grönsaker, jag tror också Kött är billigare än här. Hvarföre jag nu skrifver till dig härom är detta att jag tycker att du bör veta hvad jag gör och om du gillar mitt förslag. För mig och Dora, samt John och Ivar blir det nog många gånger tomt, men det är ju inte meningen att det skall blifva för all framtid. Om ett eller ett par år kanske det ändrar sig med hyrorna så de blifva menskliga. Hvad angår deras möbler och husgeråd m.m. så blir det nog inte en så värst dyr sak. ty jag tänker att en cirka 100 kr taga de på båten för transporten och så deras saker in tullfritt. Jag är verkligen nyfiken på hvad de komma att taga upp mitt förslag. 

Oscar är upprest till Stockholm för Arthurs skull och är det så ledsamt som man gerna kan tänka sig, han lär nämligen aldrig kunna blifva bra, utan är det blitt en tidsfråga hur länge han komma att lefva. Läkaren säger att han lider af förföljelse mani och är det obogligt, han tror med Arthur att det antagligen kommer att blifva snart slut och det vore det lyckligaste under dessa omständigheter. Men det kan också vara så ledsamt att han få lefva som fullkomlig idiot en 4-5 år och det vore ju någonting alldeles förskräckligt. Osvar är emellertid nu uppe hos mig för att söka råd och dåd och huru det skall ställas för honom, ty nu när det kommit till klarhet om hvari hans onda består så får han inte bli kvar längre på Diakonianstalten. Det är förfärligt synd om Hildur, ty hon var mycket fästad vid Arthur. Men praktisk är hon inte och förstår inte att ställa sig med pengar enligt Osvars utsago. Oscar förstår inte vad pengarna tar vägen, t.ex. de pengar du sände henne för att betala sjukhuset men som inte blivit använda för det ändamålet. Jag lämnar nu till Oscar pengar för att betala Arthurs vistelse på Diakonianstallten. Sänd dock inte pengarna till Hildur utan till Oscar istället, med dina instruktioner. Hildur kan genast börja att spela så förtjänar hon 300 mark i månaden och det bör ju hon och barnen kunna leva bra på. För övrigt har det varit en otreflig kall och regnig sommar i år, åtminstone här i Stockholmstrakten, sedan i lördags har det nu äntligen hållit uppe och skola vi nu hoppas att det måtte vara slut med detta evinnerliga regnande. Kanske det varit lite bättre hos dig på landet så att du och Elin jämte barnen haft det någorlunda drägligt. Dora tror jag trifves mycket bra och har jag då gudskelof haft den turen att få en rasande präktig fru må du tro. Sparsam och förståndig och dertill merkverdigt nog kär i mig hvilket tyckes allt mer och mer tilltaga. Hvad säger du om det kära Ludvig? En så gammal galosch som jag är. Emellertid är huvudsaken att din broder är fullkomligt lycklig och Dora är det också. En stor tur har det varit under den tid jag varit på resa, att min lilla svägerska varit här och skall hon nu bliva kvar tills i början av september då antagligen mina svärföräldrar komma upp och afhämta henne. Ja nu kära Ludvig har du fått ett långt brev om också ej af det gladaste slaget och kanske du är snäll vid tillfälle skrifva även mig några rader af den förhoppning att du Elin och barnen må bra beder jag dig framföra Doras och mina hjärtligaste hälsningar samt var du själf helsad av din tillgivne broder Ernst.   


Stockholm den 23 augusti 1902

Kära Broder Ludvig, 

Fick ditt bref och helsningarna från dig och Elin. Det var roligt att höra att ni haft en angenäm sommar i trots af det gemytliga vädret. Både Dora och jag tycka att det skall blifva angenämt att få taga eder gästfrihet någon gång i anspråk, och skulle detta kanske gå för sig nästa sommar att vi gästade Eder antingen på utresan eller hemresan från Lübeck. Att vi komma att resa dit nästa sommar tager jag för alldeles gifvet, ty då det inte blef någon resa af i sommar för Dora, så vill hon naturligtvis resa tid nästa år, det är klart att Dora ibland känna hemlängtan efter de sina. D.v.s. nu är det inte så farligt så länge Mari är här och jag hemma men då jag skall på affärsresa igen och hon ej har någon blir det nog litet långsamt och då uppstår nog litet hemlängtan och det är inte att undra på. Af ditt bref ser jag vidare att du har allvarliga tankar på att flytta ner till Lund och öfvertaga proffesuren i Historia derstädes jag nog väl förstå att det kan vara i många afseenden fördelaktigt att göra detta, men vet du kära Ludvig, jag tror uppriktigt sagt att hvarken du eller Elin länge skulle komma att trifvas der, för dig går det väl anm ty du får naturligtvis fullt upp att göra, men Elin komma från alla de sina, om det vore till en trfligare stad, men till Lund, under mina resor i södra Sverige var det mig en plåga hvarje gång jag skulle uppehålla mig der, och visste jag ej huru fort jag möjligen skulle kunna blifva färdig med mina affärer så jag kunde få lemna stan. 

Öfver Lund ligger en riktig Dansk prägel, små hus för det mesta med sina källarvåningar och så är där så fuktigt och ogemytligt. Då är Uppsala ett himmelrike i jämförelse med Lund. Jag tror derföre att det nog kommer att blifva svårt för eder att länge trifvas der, och som nu detta ombyte kanske blir för flera år så bedjer jag dig betänka dig två gånger. För min egen del säger jag dig att jag tror jag bra mycket bättre bodde i Trosa än i Lund. Beträffande ditt förslag att M och Pappa skulle kunna fundera på Södertälje som hemort, så var detta visst ej så oäfvet men jag tror dock att du misstagit dig litet på Mamma angående att hon inte allrahelst stannade kvar i Lübeck. Förhållandet är sålunda då jag i onstags förra veckan var på middag hos Reinholds, var der naturligtvis Olivia Karsten. Hon hade varit på genomresa i Lübeck hos Alma och då hade mamma yttrat att hon bra gärna ville stanna qvar hos Alma öfver vintern tillbörja med. Och allrahelst skulle vilja bosätta sig der ända hennes största intressen äro, du vet ju huru vådligt mycket Mamma och Alma hålla af hvarandra. Men detta förslag vågade aldrig någon därifrån komma till mig med och försatte sig fru Harmsen det första  hon träffade mig att omtala för mig denna deras önskan senast till 9 april. Hur tycker du om detta? På så sätt ser du nu käre Ludvig att det ej ser ut som om de på någondera sidan har något emot mitt förslag och vet du att alldeles bestämdt tror jag att de blifva så omhuldade der som det finnes någon möjlighet till. Jag kan nog lifligt tänka mig att du då du kom upp hit fick träffa dem som vanligt och tycker äfven jag att det blir mycket tomt efter dem, och är det äfven klart att de nog äfven många gånger hafva längtan efter oss. Men som sagt jag är tvungen att litet taga den ekonomiska sidan af saken med i beräkningen och ett faktum är att hurorna äro bara hälften af hvad de äro i Stokcholm, och så hafva de genom Paul från sågverket fått bränsle. 

För öfrigt tror jag säkert att det skulle blifva under den långa vintern bra enformigt i Södertälje och kostsamt att både för dem resa in hit eller för John och Mari och Ester att resa dit. Jag hoppas att du vid närmare eftertanke ändå ej skall finna mitt förslag så dumt. 

Beträffande Arthurs öde så är det ju det allra ledsammaste man kan tänka sig. Doktorn tror att det kommer blifva hastigt slut. 


Stockholm den 6 mars 1903

Käre Broder Ludvig, 

Med glädje emotogo vi den kära underrättelsen att vi få skrifva Elin och dig som fadder till vår lilla pys, hvilken unter uns gesagt är ett litet praktexemplar. Kanske du är snäll och sänder mig vid tillfälle Elins alla förnamn och födelseår om det skulle behövas hvad det hade varit roligt om ni personligen kunnat närvara vid dopet, men dertill finnes naturligtvis inga utsigter då ni skall resa. Från Lübeck komma Doras föräldrar och syskon och Paul och Emma och Kasper. Pappa och Mamma vore ju särskilt roligt att hafva med men går det naturlitvis inte denna farliga årstid. Likaså Alma och Paul kunna nog ej heller komma ifrån . Beträffande Hildur så sände jag henne i förrgår 80 M och skall slutet av denna månad sända henne ytterligare 80 fm. Som inackorderingssumma blott var detta belopp per månad så är det ju intet skäl att höja detta belopp till 100. Vill du sedan gifva dem de återstående 10 Mark så står det dig fritt. Det skulle vara roligt att du hade rätt i att man ej bör alltför mycket fästa sig vid Hidurs prat och att man bör tillräkna en stor del det mycket sorgliga förhållande hvilket kan bidra till att göra en menniska nervös och utom sig. Wi skola emellertid hoppas på att de pengar vi nu sända komma till det behof hvartill de äro ämnade. Jag kan emellertid ej underlåta att vidhålla mina tankar om Hildurs mindre honetta uttryck om sina slägtingar i Sverige, hvilket är tusan så ledsamt höra då man så många gånger stått dem bi med en hjälpsam hand. Emellertid skola vi inte vidare orda om den saken och skall jag nu hädanefter sända hvarje månad samt slutar nu med många hjärtliga hälsningar till Elin och Dig. Från din tillgivne broder Ernst.   


Helsingborg, Hotell Mollberg

2 augusti 1903. 

Käre broder Ludvig. 

Hjärtligt tack för ditt bref af den 24 juli hvilket jag för längesedan skulle hafva besvarat, men jag har haft mycket att göra denna sista vecka för att blifva färdig med resan så du får ursäkta. Det var glädjande att höra att ni må bra allesammans och att barnen förkofra sig, de äro nu som sagt snar stora. Ni hafva haft en härlig sommar detta år och det måtte vara bra skönt att hafva ett sådant ställe som ni hafva att vistas på, i synnerhet för barnen. Från Dora och min gosse kan jag helsa så mycket, de må alldeles utmärkt. Dora skrifver just att pysen blir sötare med hvar dag som går och hon tror att det inte skall dröja så länge om förrän han börjar tala något. Han jollrar hela tiden när han är vaken. Men jag tänker det väl är nästan för tidigt omkring den 5 augusti reser jag emellertid ned och hämtar dem och glädjer mig mycket deråt att få träffa allesammans. Det är nu snart ett och ett halvt år sedan jag hade bröllop och sedan den tiden har jag ej sett Pappa och Mamma och har jag många gånger känt det tomt efter dem. Att du köra broder inte kommer så ofta som förr till Stockholm kan jag förstå, men hoppas dock få nöjet se dig och Elin hos oss inom en ej allt för avlägsen framtid. Beträffande de penningar som jag skall köpa från dig för Arthurs räkning skall jag då jag framkommer till Stockholm sända dig hvad jag lagt ut. Ivar är nu gudskelof återställd. Jag blev nämligen förskräckt då han insjuknade i en början av blindtarmsinflammation, Jag hoppas att han är mycket rädd om sig på resan. Det blir nämligen lätt recidiv. Din och Elins hälsning till mina svärföräldrar skall jag med nöje framföra och nu till slut en hjertlig helsning till dig Elin och Barnen från din tillgifne broder Ernst. 


Min resa, för min affär har gått mycket bra, äfvenså är jag rätt nöjd med Ivars resa och äfven Nilssons. Förövrigt är jag mycket belåten med min nya affär och hoppas att den skall blifva allt bättre med tiden Nog kan du också tänka dig att det är en hel del angenämare att arbeta ensam ehurumål jag har nu bra mycket på mina skuldror.   


Stockholm den 15 augusti 1903 

Käre broder Ludvig

Emottagit ditt bref af gårdagen, hvars innehåll bemärkt och är det naturligvis meningen att det utlägg af tvåhunder kr du gjorde skall afgå, eller rättare min part deraf och är det sålunda kr 481,38 som du skall sända mig. Som jag reser ut till Lübeck imorgon söndag om åtta dagar, så skulle det vara bra om du kunde sända mig summan, så jag hade den här nästa lördag. Ty då komma den väl till pass som respengar. Om det inte skulle passa dig så låter du mig väl i god tid få veta detta. Från Mamma hade jag telefram att hon lyckligt och väl framkommigt till Helsingborg, hoppas nu att hon har lika god tur med återresan som blir antagligen på tisdag. Sedan reser hon väl omedelbart till dig. Ester Tamm reser med sin pys i slutet af månaden till Lübeck för att gästa Alma någon tid. Dina och Elins helsningar till Dora och mina svärföräldrar skola riktigt framföras. En hjärtlig helsning till Elin dig och barnen från din tillgifvne bror Ernst. 


Stockholm den 12 mars 1904

Min kära broder och svägerska 

Till den nya tillökningen i din familj och med en hjertlig och varm välönskan för en lycklig utgång helsa vi den nya medborgaren eller medborgarinnan hjertligt välkommen. Från Dora och lilla Nils kan jag helsa så mycket, de må båda väl, dock att pojken råkat få litet klåda i ansigtet och måste derföre hafva salfva och linnement i sex eller sju veckors tid på både dag och natt. Men har gudskelof ungefär redan hälften av diten gått och är pojken redan betydligt bättre. Från Lübeck hade jag bref till Ernst dagen. De mådde då bra allesammans. Min affär går gud vare tack och lof mycket bra. Fårra årets omsättning var ungefär 200 000 kr och kunde jag till och med lägga till mitt kapital 5000 kr och får man då vara nöjd. Hoppas att alla edra småttingar må väl och helsa dem så mycket från farbror Ernst och tant Dora. Dig sjelf köra Ludvig och Elin få de hjertligaste helsningar och lyckönskningar från Edra tillgifna Dora och Ernst. 


Rara Elin och Ludvig, sänder eder härmed ett kort från vår lilla gosse. Hoppas att han finner eder bifall. Ännu en gång hjertligaste lyckönskningar Dora.  


Socialt engagemang

Ernst var med i Frimurarna, KSSS och Svenska livräddningssällskapet. Han var intresserad av frimärken och hade en stor frimärkssamling. Han var även mycket intresserad av simning. 

 

Barn 1 24 januari 1903-1982 Nils Joachim Johannes Ludvig Stavenow St Gertruds församling. Son till Ernst Carl Christoffer Stavenow, grosshandlare Östmannagatan 57 och Dora Catharina Soltau. Snickare i Huvudsta. Gift 1935 med Tea Nancy Maria Hammarlund. F 1903 29/5. 

 

Barn 2 1905 Robert Ernst Hendrik, St Gertruds församling. Son till Ernst Carl Christoffer Grosshandlare och Dora Catharina f. Soltau Östermalmsgatan 57.


Bild nedan 

Ernst och Doras söner Nils och Robert.  Bild nedan

Nils och Robert.

 


Svenska Livräddningssällskapets 25-års jubileum

Ernst Stavenow deltog i Svenska Livräddningssällskapets 25-årsjubileum och gjorde ett simhopp, vilket kan ses i den nedanstående filmen. Bild nedan

Ernst vid sitt skrivbord.Bild nedan

Kamp på liv och död i Gävleån.

Artikel av Richard Nyström i SNT 2, 2015.  Klicka på artikeln nedan för att läsa. Bild nedan

Graven på Norra Kyrkogården i Stockholm. Anna Christina, modern ligger ensam tillsammans med två av sina barn. Eftersom Ludvig Heinrich, hennes man begravdes i Lübeck. 


 

1905- Robert Ernst Hendrik Stavenow Köpman Kalifornien

Stavenow Robert Ernst Henrik, Köpman, Karlbergsvägen 68 b, Matteus församling gifte sig med Dagny Aina Johansson, Kungsholmsgatan 90. Paret vigdes av rådman G. Junker. Dagny Aina Johansson föddes den 9. apr 1904. Köpman, Stora Essingen. 

 

Barn 1 1934 Ernst Roland f. 29/3. 


Barn 2 1935 Birgitta Lilly f. 1935 3/11.


Barn 3 1937 Dagny Elisabeth f. 1937 3/1. 

 

Barn 4 1939-2008 Robert Daniel Stavenow 10. maj 1939 Bromma. Stenkullavägen 9 Bromma. Son till Köpmannen Robert Ernst Hendrik Stavenow och Dagny Aina Johansson. Dog 2008 i Burbank Kalifornien. 


Barn 5 1940 Elsa Gunilla f. 1940 18/11.