LINIE III Alma Bormann f. Stavenow

 

STAVENOW

 

ALMA STAVENOW

 

 

 

1867-1902 Alma Stavenow, gift Bormann

Alma Hulda Athenais, 25 dec. Dotter till Ludvig Heinrich Pianofabrikör från Lübeck och Anna Christina Athenais Sundberg. Familjen bodde vid Almas födsel på Ålandsgatan 14 i Stockholm.

 

Alma gifte sig med trävarudisponenten Paul Carl Edward Bormann. Född den 28 Jan 1867 i Lübeck, död den 15 Maj 1926. Paret bodde i Lübeck fram till 1904. 

Alma var mycket konstnärligt lagd och målade tavlor och snidade i trä. Hon har bl.a. gjort en tavla med hamnmotiv och en vacker spegel. 

 

Barn 1 Elof Bormann. Försäkringsråd. Dog 86 år gammal. Föddes i Lübeck, son till trävarudisponenten Paul Bormann och hans maka Alma, född Stavenow.  

 

Barn 2 Carl Börje Bormann.  

 

Bild nedan

Alma med vänner kring 1890

 

 

Bild nedan 

Alma Stavenow och mamma Athenais.


 

Bild nedan

T.v. Folcke Eriksson, T.h. Paul Carl Eduard Bormann i Lübeck 1891. Fotot är publicerat på Ancestry.se.

 

 

Bild nedan

Familjen Bormann i Lübeck.Alma skriver till Ludvig Stavenow i Uppsala


Lübeck d 10 okt 1904


Älskade Ludvig!


Wi gratulerar födelsedag och barnet på det hjertligaste med de varmaste och innerligaste önskningar om hälsa och allt godt för dig. Skulle önska att jag kunde personligen titta till dig en stund på födelsedagen, men som det ej går, får jag nöja mig med att tala om och tänka på dig istället. - Tacka Elin så hjertligt för linnet jag fick. Så roligt att lilla Åke trifs. Inom tid av sju dagar skulle ni få dem. Jag var hos Ernst och Dora, Paul och Alma på Hotell Englund Klarabergsgatan n 50, det är ännu ej riktigt färdigt med tapetseringen i våningen det är en tre rum som sätter nya tapeter, det blir säkert en mycket treflig våning när den blir färdig. Jag var förskräckligt sjuk på afresan från Lübeck till Malmö, der stannade vi ett par dagar för att hvila upp. Paul var qvar i Lübeck i ock för affärer, resande kunder som han gjorde mycket goda affärer med. Wid framkomsten till Stockholm boro alla syskonen med ock tog mot oss, emellertid har jag måst förkylt mig på resan eller om det är det tråkiga vädret som varit rådande. Nog af fick jag lida ångs reumatism så jag ej kunnat röra vänstra armen och ej kunnat kläda mig sjelf. Nu är det betydligt bättre, jag får massage hvar dag. Ernsts läkare doktor Jacobs omsköter mig. Jag skulle få gå ut litet idag , det är så vackert väder - Jag är ledsen att jag förorsakat dem så mycket besvär, men de äro så vänliga och uppmärksamma både Ernst och Dora mot mig. Men jag önskar att det nu snart blir färdigt och sakerna komma så jag får komma hem - Alma Paul och barnen mår bra - Jag hoppas att ni alla mår bra, barnen går väl i skolan, hur finner sig lilla Karin därvid? Elof har ej börjat än, de måste först komma litet i ordning. - Alla syskonen så när som på Ernst står i flyttning och ........... Sundberg o flyttar också - ja kära Ludvig lilla nu har du hört litet hur vi har det. Jag skulle ha skrifit förr om jag ej mått så dåligt. Hälsa Elin så hjärtligt från mig, äfvensom barnen och dig sjelf.


Mamma 


I samma brev skriver syster Alma:


Hjärtliga lyckönskningar Kära Ludvig till din födelsedag - Jag skulle bli så glad, när vi äntliga kunna få komma och ordna vårt hem, det är gräsligt att bo på hotellet - Idag sluta målarna i våningen så imorgon kunna de få börja med rengöringen. Måtte nu möblerna komma snart, ty det blir så dyrt att lefva. Hälsa Elin och barnen så hjärtligt och en hel famn med födelsedagshälsningar från din tillgifna syster Alma. 


Bild nedan

Paul och Alma Bormann f. Stavenow

 

Bild nedan

Familjen Paul Bormann och Alma Stavenow med sönerna Carl och Börje.


 

Bild nedan

Alma på äldre dagar och sänerna Carl och Börje stående bakom. 


Ett konstnärligt sinnelag. 

Alma hade ett mycket konstnärligt sinnelag. Hon höll på med såväl måleri som träsnideri. Bevarat finns bl.a. en målning av henne samt en spegelram som är mycket vackert utskuren ur päronträd. 


Bild nedan

Målning av Alma Stavenow


 

 

 

1898-1984 Försäkringsrådet Elof Bormann, 

Elof Bormann. Försäkringsråd. Dog 86 år gammal. Föddes i Lübeck, son till trävarudisponenten Paul Bormann och hans maka Alma, född Stavenow.  Vid sex års ålder kom han med föräldrarna till Sverige, avlade studentexamen 1917 vid nya elementarskolan i Stockholm. Han hade därefter olika tjänstgöringar vid bank, i medicinalstyrelsen och tullverket och gav dessutom privatlektioner i tyska. 1927 avlade han jur kand examen och satt ting de följande tre åren. Han anställdes därefter vid medicinal- och socialstyrelserna, från 1940 i Kungliga försäkringsrådet. Han avgick med pension 1960 efter att i åtta år varit förordnad som försäkringsråd. Elof Bormann har bl.a. varit taxeringsnämndsordförande i den s.k. handelsresandenämnden. Närmast anhöriga är makan Harriet, född Wiedling, samt hennes son född i tidigare äktenskap Lars Cronmark, jur. kand. och pastorsadjunkt och hans tre söner samt brodern Börje.


Bild nedan

Studentfoto

 

 

 

1902-1994 Carl Börje Bormann  

Carl Börje Bormann. Föddes i Lübeck den 14 juni 1902, son till trävarudisponenten Paul Bormann och hans maka Alma, född Stavenow.  Vid två års ålder kom han med föräldrarna till Sverige. Han dog den 31 augusti 1994 i Stockholm.

Han gifte sig med Göta Margareta Jenssen född 11 jan 1909. Hon dog den 11 januari 1909. 

 

Barn 1 1929 Marie-Ann Athenais Bormann, född 20 juli 1929. 

 

Bild nedan

Börje Bormann


 

 

1929 Marie-Ann Athenais Bormann  

Marie-Ann Athenais Bormann gifte sig med Rune Alexandersson död den 10 oktober 2015.


Bild nedan

Bröllopsfotot